Sundhedssektoren

Der er fortsat nogle smitteforebyggende tiltag i sundhedssektoren. Der er en generel anbefaling om at følge Sundhedsstyrelsen gode råd om smitteforebyggelse: Læs mere om Sundhedsstyrelsens generelle råd på denne side.

  • Det anbefales at personer med luftvejssymptomer bruger mundbind i almen praksis, lægevagt og speciallægepraksis.
  • Patienter anbefales test forud for indflytninger på institutioner som fx plejehjem, hospice, botilbud mv.
  • Der er en sundhedsfaglig anbefaling om at teste patienter over 18 år, der bliver akut indlagt på sygehuset inden for visse specialer. Se også Sundhedsstyrelsen Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet.