Test for COVID-19

Både PCR-test og hurtigtest kan bruges som dokumentation i dit coronapas og ved regelmæssig testning i forbindelse med genåbning. Du bør dog altid anvende PCR-test ved symptomer på COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en smittet. Husk, test er et øjebliksbillede og erstatter ikke Sundhedsstyrelsens råd om smitteforebyggelse.

Den gradvise genåbning af samfundet sker under forudsætning af, at stadig flere bliver vaccinerede, og at man lader sig teste regelmæssigt. Nogle steder er der krav om at blive testet - andre steder er det en kraftig opfordring.

Læs mere om regeringens teststrategi for COVID-19 (sum.dk)

Læs mere om faserne i genåbningen af Danmark

Læs mere om coronapasset

Her kan du blive testet

Find testcenter

Brug kortet, og se det nærmeste COVID-19 testcenter.

Det offentlige testspor

Der anvendes to typer test i det offentlige testsystem  – PCR-test og hurtigtest – og i langt de fleste tilfælde kan begge testtyper anvendes. PCR-test bør dog altid anvendes, hvis du har symptomer på COVID-19 eller har været i nær kontakt med en smittet. Det er en god idé at blive testet, hvis du møder fysisk op på din arbejdsplads eller uddannelsessted, hvis du skal være sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19, eller hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

PCR er en meget følsom testmetode, der påviser ny coronavirus' RNA. Testen foretages ved en podning i halsen eller i næsen.

Denne test giver det mest sikre testsvar. Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

PCR-test bør altid anvendes, hvis du

  • har symptomer på COVID-19
  • er nær kontakt

Det anbefales, at mindre børn kun testes, når der er et klart formål til stede, og hvis testresultatet har betydning for barnet.

Test af børn under 12 år uden symptomer anbefales derfor kun, hvis børnene er nære kontakter til en smittet, eller hvis de skal testes som led i håndtering af et smitteudbrud på skoler eller i daginstitutioner.

Hvis det er vigtigt at kende barnets smittestatus, fx forud for en indlæggelse, kan du som barnets forælder lade dig teste.

Find COVID-19 testcenter

Læs mere om PCR-test hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Læs mere om test hos Statens Serum Institut (ssi.dk)

En hurtigtest (også kaldet bl.a. antigentest, kviktest eller lyntest) registrerer virusproteiner i en prøve ved hjælp af en kemisk test og tages ved en podning i næsen. Hurtigtesten er mindre følsom end PCR-testen, og giver derfor ikke et lige så sikkert svar. Til gengæld får man svar efter ca. 15 minutter, og det kan derfor være med til at bryde smittekæder hurtigere. Hurtigtest bør ikke anvendes, hvis du har symptomer, eller er nær kontakt til en smittet.

Ligesom PCR-testen giver hurtigtesten kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar. Hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar.

Hurtigtest bruges som en supplerende smitteforebyggende indsats for at understøtte epidemikontrol. Det sker fx ved, at man kan teste en stor befolkningsgruppe, fx unge mennesker, hvor smitten er udbredt.

Det anbefales, at mindre børn kun testes, når der er et klart formål til stede, og hvis testresultatet har betydning for barnet.

Test af børn under 12 år uden symptomer anbefales derfor kun, hvis børnene er nære kontakter til en smittet, eller hvis de skal testes som led i håndtering af et smitteudbrud på skoler eller i daginstitutioner.

Hvis det er vigtigt at kende barnets smittestatus, fx forud for en indlæggelse, kan du som barnets forælder lade dig teste.

Find COVID-19 testcenter

Du kan læse mere om hurtigtest hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for brug af antigentest (sst.dk)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Testcentre fordelt over hele landet

I Danmark er vi rigtig gode til at blive testet. Det betyder, at vi hurtigere kan genåbne samfundet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Den samlede testkapacitet er høj, og du kan blive testet på over 500 testcentre fordelt over hele landet.

Testcentrene bruger enten PCR-testen, hvor der podes i svælget, eller hurtigtesten, hvor der podes i næsen. Se mere om det i videoen.

Negativ test som coronapas

Du kan bruge en negativ testsvar som dokumentation, hvis du har en negativ test, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt.

Læs mere om coronapas

Her gælder der anbefalinger og krav om test

Kultur og forlystelser

Der er krav om coronapas flere steder. Læs mere: 

Coronapas - hvor og hvordan

Idræt og fitness

Der er krav om coronapas flere steder. Læs mere: 

Coronapas - hvor og hvordan

Folkekirken og andre trossamfund

Der kan være krav om coronapas. Læs mere: 

Coronapas - hvor og hvordan

Liberale serviceerhverv

Skal du til frisør, tatovør, massør el. lign. er der krav om coronapas. Læs mere:

Coronapas - hvor og hvordan

Restauranter, cafeer mv.

Du skal vise coronapas ved indendørs servering på restauranter, barer, cafeer mv. Læs mere her:

Coronapas - hvor og hvordan

Konferencer, messer og dyrskuer

Her er der flere steder krav om coronapas. Læs mere her:

Coronapas - hvor og hvordan

Vuggestue og børnehave

Børn og forældre, der har symptomer på COVID-19, skal følge de generelle råd om at beholde børn hjemme fra institution og lade sig teste med det samme.

Ansatte i dagtilbud, der møder ind fysisk og omgås andre, opfordres til test to gange ugentlig. Opfordringen til test for ansatte i dagtilbud ophæves den 1. september 2021, dog vil der fortsat gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.

Skoler (0.-10. klasse) og ungdomsuddannelse

Børn og forældre, der har symptomer på COVID-19, skal følge de generelle råd om at beholde børn hjemme fra skole og lade sig teste med det samme,

Elever over 12 år og personale i grundskolen opfordres kraftigt til to ugentlige test. Der stilles krav om to ugentlige tests på ungdoms- og voksenuddannelser og efterskoler for både elever og personale.

Elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) opfordres til at blive testet regelmæssigt.

Videregående uddannelser

Indtil den 1. august 2021 er der krav om at kunne fremvise negativt testsvar, der for PCR-test er højst 96 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 72 timer gammelt. Kravet om test gælder ikke for tidligere smittede eller personer, der har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik eller er færdigvaccineret. Læs mere om coronapas her:

Coronapas - hvor og hvordan

Personer, der møder fysisk på arbejde

Alle opfordres fortsat til én ugentligt test i forbindelse med fysisk fremmøde på arbejdspladsen, medmindre man opfylder betingelserne for Coronapas (dvs. har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik efter 14 dage og indtil 42 dage efter, er færdigvaccineret med andet stik eller kun vaccineret én gang med Johnson & Johnson eller er beskyttet efter tidligere smitte). Får du symptomer på COVID-19, bør du ikke at tage på arbejde, og lade dig teste med det samme.

Ansatte i sundhedsvæsenet, plejesektoren og visse botilbud opfordres fortsat at lade sig teste to gange ugentligt indtil 14 dage efter andet vaccinationsstik.

Arbejder du i et særligt erhverv, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, og hvor erfaringerne viser stor risiko for smitte – fx på slagterier, byggepladser og blandt personale i fængsler – anbefales det, at du testes to gange ugentligt indtil 14 dage efter første vaccinationsstik. 

 

Personer, der rejser ind i Danmark

Personer, der ankommer eller indrejser i Danmark fra udlandet, skal som udgangspunkt testes for COVID-19 og gå i isolation efter indrejse. Det er afgørende, hvor du indrejser fra, og hvor du har gjort ophold forud for indrejsen. Færdigvaccinerede og tidligere smittede kan dog være undtaget fra krav om test og isolation efter indrejse. Personer, der er færdigvaccinerede eller tidligere smittet, kan bl.a. dokumentere dette med det europæiske coronapas.

Hvem skal testes og i isolation efter indrejse i Danmark?

 

om test

Spørgsmål og svar

Hvilken test bør du tage? Hvem kan få en gratis COVID-19-test? og skal du testes, hvis du er færdigvaccineret? 

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om test for COVID-19.