Test for COVID-19

Både PCR-test og hurtigtest kan bruges som dokumentation i dit coronapas og ved regelmæssig testning i forbindelse med genåbning. Du bør dog altid anvende PCR-test ved symptomer på COVID-19, eller hvis du er nær kontakt til en smittet. Husk, test er et øjebliksbillede og erstatter ikke Sundhedsstyrelsens råd om smitteforebyggelse.

Den gradvise genåbning af samfundet sker under forudsætning af, at stadig flere bliver vaccinerede, og at man lader sig teste regelmæssigt. Nogle steder er der krav om at blive testet - andre steder er det en kraftig opfordring.

Læs mere om regeringens teststrategi for COVID-19 (sum.dk)

Læs mere om faserne i genåbningen af Danmark

Læs mere om coronapasset

Her kan du blive testet

Find testcenter

Brug kortet, og se det nærmeste COVID-19 testcenter.

Det offentlige testspor

Der anvendes to typer test i det offentlige testsystem  – PCR-test og hurtigtest – og i langt de fleste tilfælde kan begge testtyper anvendes. PCR-test bør dog altid anvendes, hvis du har symptomer på COVID-19 eller har været i nær kontakt med en smittet. Det er en god idé at blive testet, hvis du møder fysisk op på din arbejdsplads eller uddannelsessted, hvis du skal være sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19, eller hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

PCR er en meget følsom testmetode, der påviser ny coronavirus' RNA. Testen foretages ved en podning i halsen eller i næsen.

Denne test giver det mest sikre testsvar. Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

PCR-test bør altid anvendes, hvis du

  • har symptomer på COVID-19
  • er nær kontakt

Det anbefales, at mindre børn kun testes, når der er et klart formål til stede, og hvis testresultatet har betydning for barnet.

Test af børn under 12 år uden symptomer anbefales derfor kun, hvis børnene er nære kontakter til en smittet, eller hvis de skal testes som led i håndtering af et smitteudbrud på skoler eller i daginstitutioner.

Hvis det er vigtigt at kende barnets smittestatus, fx forud for en indlæggelse, kan du som barnets forælder lade dig teste.

Find COVID-19 testcenter

Læs mere om PCR-test hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Læs mere om test hos Statens Serum Institut (ssi.dk)

En hurtigtest (også kaldet bl.a. antigentest, kviktest eller lyntest) registrerer virusproteiner i en prøve ved hjælp af en kemisk test og tages ved en podning i næsen. Hurtigtesten er mindre følsom end PCR-testen, og giver derfor ikke et lige så sikkert svar. Til gengæld får man svar efter ca. 15 minutter, og det kan derfor være med til at bryde smittekæder hurtigere. Hurtigtest bør ikke anvendes, hvis du har symptomer, eller er nær kontakt til en smittet.

Ligesom PCR-testen giver hurtigtesten kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar. Hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar.

Hurtigtest bruges som en supplerende smitteforebyggende indsats for at understøtte epidemikontrol. Det sker fx ved, at man kan teste en stor befolkningsgruppe, fx unge mennesker, hvor smitten er udbredt.

Det anbefales, at mindre børn kun testes, når der er et klart formål til stede, og hvis testresultatet har betydning for barnet.

Test af børn under 12 år uden symptomer anbefales derfor kun, hvis børnene er nære kontakter til en smittet, eller hvis de skal testes som led i håndtering af et smitteudbrud på skoler eller i daginstitutioner.

Hvis det er vigtigt at kende barnets smittestatus, fx forud for en indlæggelse, kan du som barnets forælder lade dig teste.

Find COVID-19 testcenter

Du kan læse mere om hurtigtest hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for brug af antigentest (sst.dk)

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Over 600 testcentre fordelt over hele landet

I Danmark er vi rigtig gode til at blive testet. Det betyder, at vi hurtigere kan genåbne samfundet på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Den samlede testkapacitet er høj, og du kan blive testet på 609 (pr. 28.4.21) testcentre fordelt over hele landet.

Testcentrene bruger enten PCR-testen, der tages i svælget, eller en hurtigtest, der tages i næsen. Se mere om det i videoen.

Negativ test som coronapas

Du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen er foretaget inden for de seneste 72 timer. Den negative test kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest (antigentest).

Læs mere om coronapas

Spørgsmål og svar

Der skelnes overordnet mellem tre typer af tests – en PCR-test, en hurtigtest (antigentest) og en antistoftest.

PCR-test

PCR-testen er den mest følsomme test, som med 90-95% sikkerhed kan påvise, om en person er smittet med COVID-19.

  • Den bør altid anvendes, hvis du:
  • Har symptomer på COVID-19

Er nær kontakt

Ved en PCR-test foreligger der normalt et testsvar dagen efter. Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

Læs mere om PCR-test hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Læs mere om PCR-test hos Statens Serum Institut (ssi.dk)

Hurtigtest

Hurtigtest også kaldt for en antigentest er ikke helt så følsom, som en PCR-test, men den giver derimod et testsvar efter ca. 15-30 minutter.

Den kan være et godt supplement til PCR-tests i en bredere smitteopsporing blandt personer, som er i mindre risiko for at være blevet smittet.

Det kan eksempelvis være nyttigt for de personer, som skal møde fysisk på arbejde, og hvor man regelmæssigt bør blive testet. Det kan også være på baggrund af et forsigtighedsprincip i situationer, hvor smittespredning kan have alvorligere konsekvenser, eksempelvis blandt personale på et plejehjem eller blandt elever i grundskolen eller uddannelsessteder.

Det kan også være blandt udvalgte grupper af befolkningen, hvor der er særligt meget smitteudbredelse, eller i særlige erhverv, hvor det er kendt, at der er en risiko for smitteudbredelse.

Hurtigtest giver ligesom PCR-testen kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

Har du symptomer på COVID-19, eller er du en nær kontakt, skal du imidlertid altid få foretaget en PCR-test.

Læs mere om hurtigtest hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Antistoftest

Antistoftesten kan påvise, om man tidligere har været smittet med COVID-19. Den bruges primært til forskningsmæssige formål og er ikke en del af det offentlige testsystem.

Læs mere om antistoftest hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

 

 

For at bryde smittekæderne og sikre kontrol med epidemien, er det helt afgørende, at smittede personer bliver fundet hurtigst muligt, så de kan gå i isolation, og deres nære kontakter kan blive testet. Du kan være med til at bryde smittekæden, når du bliver testet!

Tommelfingerreglen er, at man bør lade sig teste regelmæssigt. For dele af samfundet er test imidlertid baseret på egentlige krav, herunder i forbindelse med skole og uddannelse. Det kan således være forskelligt, afhængigt af din situation, dit arbejde og graden af kontakt med andre mennesker, hvor ofte du bør blive testet.

  • Har du symptomer på COVID-19, eller er du nær kontakt til en smittet person, skal du hurtigst muligt blive testet med en PCR-test.
  • Hvis du er i kontakt med andre mennesker, eksempelvis i forbindelse med dit arbejde, bør du lade dig teste hyppigt.

PCR-test

Er du blevet PCR-testet ved podning i halsen på et offentligt testcenter, finder du testsvaret på

Sundhed.dk

Du skal bruge dit NemID for at logge ind.

Hurtigtest

Er du blevet testet med en hurtigtest ved podning i næsen på et testcenter, modtager du ofte automatisk en sms med et link til testsvaret efter ca. 15-30 minutter. Du vil derfor ofte blive bedt om at oplyse dit telefonnummer, når du møder op på testcentret. Har du mod forventning ikke har modtaget en sms eller fået svar på anden vis, kan der være sket en fejl, og du bør kontakte testcentret.

Uanset om du får foretaget en PCR-test eller en hurtigtest, så tager selve testen kun ganske kort tid - ofte få sekunder. Der kan dog forekomme kø ved teststedet, så kom til tiden, hvis der er tidsbestilling.

En PCR-test på et offentligt testcenter kræver tidsbestilling. Det gør du nemt og hurtigt på:

coronaprover.dk 

Du kan finde også finde testcentre med PCR-test på Danmarkskortet med testcentre.

En hurtigtest kræver i langt de fleste tilfælde ikke tidsbestilling.

Du kan læse mere om krav til tidsbestilling ved at klikke ind på et konkret testcenter på Danmarkskortet.

Kort over COVID-19 testcentre

 

Hvis din hurtigtest er positiv, skal du gå i selvisolation med det samme. Desuden skal du have udpeget de personer, som du har været i nær kontakt med, og som du kan have smittet.

Det kan du få hjælp til hos Coronaopsporingen på tlf. 32 32 05 11.

Det anbefales derudover, at en positiv hurtigtest altid følges op af en PCR-test.

En PCR-test kan også fastlægge, hvilken virusvariant du er smittet med. Dermed får sundhedsmyndighederne større viden om, hvilke varianter der spreder sig i Danmark.

 

Hvis din PCR-test er positiv, er du smittet med ny coronavirus. Du skal derfor straks gå i selvisolation for at undgå, at du smitter andre. Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med. Det gælder også selvom, du ikke har symptomer på sygdommen.

Du vil derudover modtage et brev i din e-Boks fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Desuden vil Coronaopsporingen kontakte dig inden for 24 timer og hjælpe dig med opsporing af dine nære kontakter, det vil sige de personer, som du kan have smittet. Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Hvis du er testet negativ for coronavirus, og er dit prøvesvar ikke ældre end 7 dage, har du mulighed for at downloade et personligt Coronapas for COVID-19 test på:

sundhed.dk

Vær opmærksom på, at der ved besøg hos udendørs kulturinstitutioner (fx zoologiske haver og forlystelsesparker), er krav om, at besøgende skal fremvise en negativ COVID-19 test, der højst er 72 timer gammel.

Hvis du får milde til moderate influenzalignende symptomer inden for 48 timer, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19, er det ikke nødvendigt at blive testet, inden du kan komme tilbage på arbejde.

Du skal generelt dog fortsætte med at blive testet, hvis du er nær kontakt eller har symptomer på COVID-19 – også selvom du er vaccineret.

Det skyldes især, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet, selvom man er fuldt vaccineret. Vi har heller ikke dokumentation for, om vaccinerne forebygger, at den vaccinerede kan bære virus videre og dermed smitte andre. Det er derfor vigtigt, at du fortsat følger anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg.

For elever under 15 år skal der indhentes samtykke fra forældremyndighedens indehaver, når en elev testes i skoletiden.

Det anbefales, at samtykket gives, så det gælder for en vis periode, for eksempel frem til 1. juli 2021.

Samtykke kan gives ved udfyldelse og underskrivning af en blanket fra skolen. Skolen skal opbevare samtykket og håndtere det forsvarligt i henhold til GDPR- reglerne.

Er dit barn fyldt 15 år, kan det selv give informeret samtykke til test. Som forældre skal du dog informeres og inddrages i den mindreåriges beslutning. Det gælder frem til dit barn er 18 år.

Det anses for at være tilstrækkeligt, at forældrene via kommunikationen med uddannelsesinstitutionen er blevet bekendt med, at der foretages test i skoletiden, samt at forældrene har modtaget fyldestgørende information herom.

Her gælder der anbefalinger og krav om test

Kultur og forlystelser

Museer, biblioteker, zoologiske haver, biografer, forlystelsesparker mv. er genåbnet i hele landet med smitteforebyggende tiltag ift. mundbind eller visir, afstand og hygiejne.

Du skal vise coronapas, der dokumenterer at du enten er vaccineret, er tidligere smittet, eller er testet negativ for COVID-19 inden for de seneste 72 timer.

Der gælder en general anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Idræt og fitness

Der er krav om at vise coronapas i fitnesscentre for personer over 15 år.

Der er krav om at vise coronapas ved indendørs idræt for voksne over 18 år. Der er ikke krav om at vise coronapas for indendørs organiseret idræt for børn og unge under 18 år.

Som tilskuer til fodboldkampe i 3F Superligaen samt en række andre liga- og divisionskampe skal du vise coronapas. Der er derudover flere smitteforebyggende tiltag ift. sektionsopdeling, afstand mv.

Folkekirken og andre trossamfund

Der er ikke krav om coronapas ved gudstjenester og religiøse handlinger. Der er heller ikke krav om coronapas ved menighedsaktiviteter, som overholder det gældende forsamlingsforbud. Ved menighedsaktiviteter med flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud, skal du vise coronapas.

Der gælder en general anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Liberale serviceerhverv

Skal du til frisør, massør el. lign., er der krav om, at du anvender mundbind eller visir og følger retningslinjer for smitteforebyggelse. Du skal vise coronapas, som dokumenterer, at du enten er vaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ for COVID-19 inden for de seneste 72 timer.

Der gælder en general anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Restauranter, cafeer mv.

Du skal vise coronapas ved indendørs servering på restauranter, barer, cafeer mv. Ved udendørs servering på restauranter, barer, cafeer mv., er det ikke nødvendigt at have coronapas.

Der gælder en general anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Vuggestue og børnehave

Børn og forældre, der har symptomer på COVID-19, skal følge de generelle råd om at beholde børn hjemme fra institution og lade sig teste med det samme.

Der gælder en general anbefaling om, at alle, der går på arbejde og møder ind fysisk og omgås andre, testes én gang ugentlig.

Skoler (0.-10. klasse) og ungdomsuddannelse

Børn og forældre, der har symptomer på COVID-19, skal følge de generelle råd om at beholde børn hjemme fra skole og lade sig teste med det samme,

Elever over 12 år og personale i grundskolen opfordres kraftigt til to ugentlige test. Der stilles krav om to ugentlige tests på ungdoms- og voksenuddannelser og efterskoler for både elever og personale.

Elever på ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) opfordres til at blive testet regelmæssigt.

Videregående uddannelser

Som studerende, ansat mv. på en videregående uddannelse, skal du ved fysisk fremmøde kunne dokumentere, at du inden for de seneste 72 timer har opnået et negativt resultat ved gennemførelse af hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19 - dog højst to gange jævnt fordelt over de seneste syv dage.

Personer, der møder fysisk på arbejde

Det er vigtigt, at du løbende og regelmæssigt bliver testet – og gerne én gang om ugen – på ét af de mange testcentre.

Find COVID-19 testcenter

Får du symptomer på COVID-19, skal du følge de generelle råd om ikke at tage på arbejde, og du skal lade dig teste med det samme.

Arbejder du i et særligt erhverv, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, og hvor erfaringerne viser stor risiko for smitte – fx på slagterier, byggepladser og blandt personale i fængsler – anbefales det, at du testes to gange ugentligt.

Personer, der rejser ind i Danmark

Personer, der rejser til Danmark (herunder rejser på ferie og retur igen), omfattes som udgangspunkt af en række krav om at lade sig teste for COVID-19 i forbindelse med indrejsen fra en række lande, og desuden at gå i isolation. Læs mere om de regler og undtagelser:

Hvem skal testes og i isolation efter indrejse i Danmark?

Der arbejdes på at udvikle et europæisk coronapas til brug ved rejser.