Testanbefalinger for børn og unge

Bliv klogere på anbefalingerne om test for nære kontakter samt opfordringen til ugentlig screeningstest

Vores vigtigste værktøjer til at dæmpe smitten blandt børn er, at nære kontakter til en smittet person bliver testet, at alle med symptomer på COVID-19 bliver hjemme, og at alle følger Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende anbefalinger.

For at bryde smittekæderne hurtigst muligt, så færre personer smittes, er det vigtigt, at børn fra og med 1. klasse, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, følger opfordringen om en ugentlig screeningstest. I kommuner eller sogn med høj smitte opfordres der til to ugentlige test.

Læs Sundhedsstyrelsen generelle smitteforebyggende anbefalinger (sst.dk)

Nær kontakt og screeningstest

  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge i dagtilbud mv., grundskoler og fritidsaktiviteter som bliver nære kontakter til en smittet person uden for hjemmet, testes hurtigst muligt (hurtigtest eller PCR-test), samt PCR-testes på 4. og 6. dagen efter sidste kontakt med den smittede.
  • Hvis barnet er færdigvaccineret eller har været smittet inden for de seneste 12 måneder, anbefales kun PCR-test på 4. og 6. dagen. 
  • Er det mindre end 12 uger siden, barnet testede positiv for COVID-19, anbefales der ikke nogen test, da selv et raskt og smittefrit barn stadig i denne periode kan teste positiv.
  • Børn under 3 år, som bliver nære kontakter til en smittet i dagtilbud mv., behøver ikke at blive testet og kan stadig komme i dagtilbud mv. med mindre, de har eller får symptomer på COVID-19. Læs mere om test af børn for COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk).
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn, som bliver nære kontakter til en person, de bor sammen med, bliver hjemme i hele perioden, hvor de bliver testet som nære kontakter. Læs mere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for nære kontakter her (sst.dk)
  • For at holde øje med smitteudviklingen og bremse smittekæderne i skolerne vurderer Sundhedsmyndighederne, at det er vigtigt med screeningstest. Der opfordres derfor til en ugentlig test af børn fra og med 1. klasse, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittede. I kommuner eller sogn med høj smitte opfordres der til to ugentlige test.

Læs mere om anbefalingerne for screeningstest (buvm.dk)

COVID-19: Data og indsatser - Styrelsen for Patientsikkerhed (stps.dk)

I nedenstående simple guide kan du se, hvad du skal gøre, hvis dit barn har været i nær kontakt med en smittet:

Guide

Ved smitte i skole/dagtilbud

Har dit barn været i kontakt med en smittet i skole eller dagtilbud mv? Så bør barnet muligvis blive testet og måske holdes hjemme.

Følg denne guide for børn

Find testcenter

Brug kortet for at finde det nærmeste COVID-19 testcenter.

For at mindske køerne ved PCR-teststederne er der fra den 12. november genindført tidsbestilling via coronaprover.dk. Fra samme dato er det ikke længere muligt at få en hurtigtest i PCR-teststederne.

Spørgsmål og svar

Hvilken test bør du tage? Hvem kan få en gratis COVID-19-test? og skal du testes, hvis du er færdigvaccineret? Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om test for COVID-19. 

Indhold på siden