Ungdoms- og voksenuddannelser

Der er ikke længere nogen restriktioner for ungdoms- og voksenuddannelser.

På ungdoms- og voksenuddannelser opfordres der dog fortsat til at efterleve nogle generelle råd om smitteforebyggelse.

 • Ungdoms- og voksenuddannelser opfordres til at have fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19 – herunder:
  • afstand blandt ansatte, besøgende, forældre m.fl. (afstandsanbefalingen omfatter ikke elever, kursister og deltagere eller imellem elever, kursister, deltagere og ansatte)
  • hyppig udluftning fx i pauserne
  • undgå sammenstimling indenfor
  • fastholde gode rutiner med god håndhygiejne
  • hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. Læs mere om Sundhedsstyrelsens generelle råd på denne side.
 • Som en tryghedsskabende foranstaltning kan man lokalt giver mulighed for, at personale kan anvende visir og mundbind, hvis de ønsker dette.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 11. maj 2022

Nej, der kan ikke kræves vaccination forud for en studietur med mindre, det er et indrejsekrav fra rejsedestinationens myndigheder. Læs om udrejse her: Rejsevejledninger (um.dk)

Hvis en medarbejder ikke kan passe sine arbejdsmæssige forpligtelser på en studietur, er det ledelsens vurdering og beslutning, om en anden medarbejder, skal rejse i stedet for.

I forhold til eleverne kan skolen gøre dem opmærksomme på, at der er aktiviteter, de ikke kan deltage i.

Ja. Kommunalbestyrelsen/bestyrelsen og lederen for en ungdoms- og voksenuddannelsesinstitution kan iværksætte visse lokale smitteforebyggende tiltag.

Ungdoms- og voksenuddannelser opfordres til at have fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af covid-19 – herunder afstand mellem medarbejdere, hyppig udluftning fx en gang i timen, undgå sammenstimling indenfor, fastholde gode rutiner med god håndhygiejne, hyppig rengøring af kontaktpunkter mv. Læs mere om Sundhedsstyrelsens generelle råd på denne side.

Der bør undgås sammenstimling indenfor og det anbefales, at der holdes afstand blandt ansatte, besøgende, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever, kursister og deltagere eller imellem elever, kursister, deltagere og ansatte.

Derudover anbefales hyppig udluftning fx i pauserne, at fastholde gode rutiner med god håndhygiejne samt hyppig rengøring af kontaktpunkter mv.

Som en tryghedsskabende foranstaltning kan man lokalt giver mulighed for, at personale kan anvende visir og mundbind, hvis de ønsker dette.