Vaccination - Covid-19

Vaccination

Verden over er vaccinationen mod COVID-19 i gang. I Danmark foregår vaccinationen i en prioriteret rækkefølge. Vaccination mod COVID-19 er et vigtigt supplement til de tiltag, der skal mindske smittespredningen i samfundet.

Hvornår bliver det min tur?

På sigt er det målet, at alle i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination. 

Se, hvornår det bliver din tur i vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen

Bestil tid til vaccination

Når du skal vaccineres, modtager du en invitation fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen i din e-Boks. Du bestiller tid til vaccination på vacciner.dk og logger ind med dit NemID.

08-03-2021

539.710 personer i Danmark har fået første vaccination.   

203.516 personer er færdigvaccineret. 

Bivirkninger - Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du bliver vaccineret mod en sygdom, er det almindeligt, at du kan opleve bivirkninger som f.eks. rødme ved indstiksstedet, feber og muskelømhed. 

Hvordan bliver jeg vaccineret?

Sundhedsstyrelsen har besluttet i hvilken rækkefølge danskerne kan blive vaccineret og giver dig besked i e-Boks, når det er din tur.

Hvad må jeg, når jeg er vaccineret?

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat følge anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg.

Spørgsmål og svar

Når du bliver tilbudt vaccination, vil de fleste modtage besked via deres e-Boks. Nogle vil også blive inviteret gennem deres arbejdsgiver. Hvis du er digitalt fritaget, vil du modtage invitationen i et brev med posten.

Du kan finde mere information om tidsbestilling, afbestilling og andre praktiske forhold i "Spørgsmål og svar" på vacciner.dk.

Nogle kan have brug for hjælp til at bestille tid på vacciner.dk. Hvis du er pårørende kan du evt. hjælpe med at bestille tid ved at gå ind på vacciner.dk

Hvis du har modtaget tilbud om vaccination mod COVID-19 og ikke har NemID skal du ringe til din bopælsregion og bestille tid.

Se telefonnumrene til de forskellige regioner under punktet: "Hvordan bestiller jeg tid, hvis jeg ikke har NemID?" på vacciner.dk.

Se Sundhedsstyrelsens guide over vaccinationsforløbet

Alle får tilbudt vaccination i takt med, at vi får leveret godkendte vacciner til Danmark. Dog tilbyder vi ikke vaccination til børn under 16 år samt til gravide og ammende, fordi vaccinerne ikke er undersøgt og godkendt til de grupper.

I starten, hvor vi kun får begrænsede mængder vaccine, vil vaccination blive tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som er blevet fastlagt af Sundhedsstyrelsen ud fra sundhedsfaglige vurderinger. 

I første omgang er det beboere på plejecentre, personale i sundhedsvæsenet og i ældreplejen samt ældre med særlig øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, der bliver tilbudt vaccination. Når vi får flere vacciner, vil vi gradvist udvide tilbuddet til alle ældre over 65 år. Senere, når alle ældre og andre i øget risiko har fået tilbuddet, og vi har fået flere vacciner, vil tilbuddet blive udvidet til alle mellem 16 og 64 år.

Se mere i vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen, hvornår forskellige grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination.

Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech har en effekt på cirka 95 pct., COVID-19 vaccine Moderna® har en effekt på cirka 94 pct., mens COVID-19-vaccine AstraZeneca® har en effekt på cirka 60 pct.

Det betyder, at henholdsvis 95 pct. af de personer, der bliver vaccineret med Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech, 94 pct. af de personer, der bliver vaccineret med COVID-19-vaccine Moderna® og 60 pct. af de personer, der bliver vaccineret med COVID-19-vaccine AstraZeneca® vil være beskyttet mod at få COVID-19.

Effektiviteten beregnes ved at sammenligne, hvor mange forsøgspersoner, der fik COVID-19 blandt henholdsvis de, der fik vaccinen, og de, der fik placebo i form af en indsprøjtning med saltvand.

Om vaccinerne gælder:

Forsøgene har for de godkendte vacciner mod COVID-19 vist, at den fulde effekt først opnås efter to vaccinationer med samme vaccine. For Comirnaty® Pfizer/BioNTech blev der observeret den fulde effekt efter to vacciner givet med et mellemrum på 19-42 dage. For COVID-19-vaccine Moderna® blev den fulde effekt observeret efter to vacciner givet med et mellemrum på 22-43 dage. For COVID-19-vaccine AstraZeneca® blev den fulde effekt observeret efter to vacciner givet med et mellemrum på 4-12 uger.

Meget tyder på, at mange, men ikke alle, opnår noget beskyttelse allerede et par uger efter første stik, men den fulde effekt er først dokumenteret efter andet stik.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er dokumenteret 100 pct. beskyttelse mod COVID-19 ved vaccination. Så principielt kan man godt blive smittet og syg af COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret, men det vil være sjældent, at det sker.

Det er endnu ikke dokumenteret, om COVID-19-vaccinerne også forebygger, at den vaccinerede kan bære virus, og dermed kan smitte videre. Vi forventer dog, at vi får denne dokumentation i takt med udrulningen af vaccinationerne.

Vi har endnu ikke dokumentation for, om beskyttelsen efter vaccination varer ved i mange år, eller om du måske senere skal vaccineres igen for at bevare beskyttelsen.

Læs mere om godkendelse af vacciner hos Lægemiddelstyrelsen

På sigt er det målet, at alle i Danmark, som vaccinerne er godkendt til, bliver tilbudt vaccination. Desværre er der enkelte grupper, som ikke kan blive vaccineret, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx gravide, ammende og børn. Når borgere tilbydes vaccination mod COVID-19, vil de få en henvendelse fra myndighederne omkring dette med information om hvor, hvordan og hvornår de kan blive vaccineret.

Det er Sundhedsstyrelsens faglige vurdering, at målgrupperne for vaccinationsprogrammet overordnet bør prioriteres i følgende rækkefølge:

 • Personer som bor i plejebolig mv.
 • Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 • Personer med alder ≥ 85 år.
 • Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 • Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 • Personer på 80-84 år.
 • Personer på 75-79 år.
 • Personer på 65-74 år.
 • Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 • Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 • Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.

Se vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen

Nej. Det er Sundhedsstyrelsen, der beslutter, hvilke grupper, der tilbydes hvilken vaccine. Man kan altså ikke selv vælge, hvilken vaccine man gerne vil have.

Den første godkendte vaccine mod COVID-19 hedder Comirnaty®, og er udviklet af det tyske firma BioNTech i samarbejde med det amerikanske firma Pfizer. De leverancer af Comirnaty®, som vi får til Danmark, er produceret på fabrikker i Tyskland og Belgien.

Den anden vaccine, der er godkendt til brug i EU, og dermed Danmark, er udviklet af det amerikanske firma Moderna. COVID-19-vaccine Moderna® bliver produceret på fabrikker i Schweiz og Spanien. Vaccinerne minder meget om hinanden i forhold til deres effekt og sikkerhed.

Den tredje vaccine, der er godkendt til brug i EU, og dermed Danmark, er udviklet af det svensk/britiske firma AstraZeneca.

Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech er godkendt til brug hos personer over 16 år, dog ikke til gravide og ammende, mens COVID-19-vaccine Moderna® er godkendt til brug hos personer over 18 år, dog ikke til gravide og ammende. COVID-19-vaccine AstraZeneca® er godkendt til personer over 18 år. Forskellen på, hvem vaccinerne er godkendt til brug hos, skyldes, at vaccinerne er testet på personer over hhv. 16 og 18 år.

Læs mere på vacciner.dk

 

Regionerne opretter løbende nye tider til booking på vacciner.dk, når der er sikkerhed for, at der er vacciner til det. Her i starten er der kun tider få dage frem i tiden, fordi der kan opstå usikkerhed om, hvilke dage vaccinerne bliver leveret, og dermed hvornår der kommer flere vacciner på lager.

Hvis du oplever, at du ikke kan finde en ledig tid, opfordres du til at komme tilbage på et senere tidspunkt. Der lægges løbende nye tider op, og alle der er blevet inviteret vil få mulighed for at blive vaccineret i en af de nærmeste uger.

Læs svar på spørgsmål om tidsbestilling på vacciner.dk

 

Ja. Når du bliver tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du få besked om det i din e-Boks, eller med brev, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet er sendt fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du skal selv bestille tid til vaccination, når du er blevet indkaldt til vaccination. Du vil finde informationen om tidsbestilling i det brev, du modtager.

Læs flere svar på spørgsmål om målgrupper for vaccination hos Sundhedsstyrelsen

Bestil tid på vacciner.dk

 

Når du har fået begge dine vaccinationer, kan du forvente fuld effekt af Comirnaty® efter 7 dage. COVID-19 Vaccine Moderna® giver fuld effekt efter 14. dage. COVID-19 Vaccine AstraZeneca® giver fuld effekt 15 dage efter 2. dose.
Det er vigtigt, at du overholder de anbefalede intervaller mellem de to vaccinationer for at få den fulde effekt.

Læs flere svar på spørgsmål om vaccination hos Sundhedsstyrelsen

 

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du har haft COVID-19. Dog anbefaler vi, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter overstået sygdom. 

Hvis du venter på test på mistanke om COVID-19 eller, fordi du er nær kontakt, så anbefaler vi, at du udskyder vaccinationen, indtil du har fået svar på din test, og den er negativ. Hvis du venter på testsvar af anden grund, kan du godt blive vaccineret. 

Generelt anbefaler vi ikke, at man rutinemæssigt bliver testet for COVID-19 før vaccination. 

Læs mere om vaccination hos Sundhedsstyrelsen 

Bestil tid til vaccination på vacciner.dk

Bestil tid til test på coronaprover.dk

Se dit COVID-19 prøvesvar på sundhed.dk

 

 

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19-vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser alle tre vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede vacciner.

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge.

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen.

Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med Comirnaty® fra PfizerBioNTech, COVID-19-vaccine Moderna® eller COVID-19-vaccine AstraZeneca®. I forbindelse med vaccinationer mod COVID-19 vil der altid være et beredskab til at håndtere sjældne allergiske reaktioner.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt, både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de giver.

Læs indlægssedlen for Cominarty®

Læs indlægssedlen for COVID-19 vaccine Moderna®

Læs indlægssedlen for COVID-19-vaccine AstraZeneca®

Se Lægemiddelstyrelsens tema om indberettede bivirkninger ved COVID-19 vacciner

 

Det er endnu ikke dokumenteret, om vaccinerne mod COVID-19 også forebygger, at den vaccinerede kan være bærer af virus og dermed kan smitte videre. Vi forventer dog, at vi får denne dokumentation i takt med udrulningen af vaccinationerne.

Uanset hvad, vil man som vaccineret fortsat kunne overføre smitte fx via berøring af genstande med urene hænder, hvorfor det er vigtigt at følgeet er vigtigt at følge de generelle anbefalinger til at forebygge smitte med COVID-19

Læs svar på spørgsmål om vaccination hos Sundhedsstyrelsen

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat følge anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder, anvende mundbind og blive hjemme, hvis du er syg.

Vaccinerne er ikke 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Vi ved heller ikke endnu, om vaccination med Comirnaty® og COVID-19 vaccine Moderna® forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi fortsat, at du bliver testet.

Hvis du i dit arbejde bruger værnemidler, skal du også fortsat benytte disse, som du plejer, også selvom du er vaccineret

Læs mere om de generelle anbefalinger hos Sundhedsstyrelsen

 

VIDEN OM VACCINER

Er COVID-19-vaccinerne effektive og sikre?

Takket være massive forskningsressourcer og en kortere sagsbehandlingstiden, er det lykkes at udvikle vacciner mod COVID-19 hurtigere end normalt. Rekordmange forsøgspersoner har deltaget i vaccineforsøgene forud for, at vaccinerne blev godkendt. Vaccinerne overvåges af lægemiddelmyndighederne så længe, de er i brug.

VIDEN OM VACCINER

Er der bivirkninger ved COVID-19-vacciner?

Alle lægemidler kan have bivirkninger. Det gælder også for COVID-19-vaccinerne. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at de bivirkninger, som vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Værd at vide om vacciner

Se filmen fra Sundhedsstyrelsen om hvordan vaccinerne virker generelt.

Filmen kan ses oversat til flere sprog hos Sundhedsstyrelsen

SENESTE NYHEDER OM VACCINE FRA MYNDIGHEDER

Marts 2021