Vaccination

Vaccination giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Jo flere der bliver vaccineret, jo bedre kontrol får vi med epidemien. Det er gratis at blive vaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. I Danmark foregår vaccinationen i en prioriteret rækkefølge.

Opdateret: 13. september 2021

Kort over vaccinationssteder

Brug kortet og find faste og midlertidige vaccinationssteder. Klik på det enkelte vaccinationssted på kortet og find detaljer.

De fleste steder kan du blive vaccineret uden tidsbestilling.

Find vaccinationssted

Vaccination af 12-15-årige

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til 12-15-årige som en del af det generelle vaccinationsprogram. 

De 15-årige modtager selv deres invitation, mens forældrene bliver orienteret om, at den unge er inviteret. For børn under 15 år bliver invitationen sendt til forældrene. 

Spørgsmål og svar om vaccination af 12-15 årige (sst.dk)

Lægemiddelstyrelsens spørgsmål og svar om godkendelse af COVID-19-vacciner til børn (lmst.dk)

Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Gravide anbefales at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Ammende og kvinder, der forsøger at blive gravide, kan vaccineres med det samme. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Gravide og ammende

Revaccination af udvalgte grupper

Personer med svært nedsat immunforsvar, samt borgere, der bor på plejehjem mv. tilbydes et 3. stik. Du kan læse mere om tilbuddet om et 3. stik til udvalgte grupper her:

Revaccination af udvalgte grupper (sst.dk)

Bivirkninger - Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du bliver vaccineret mod en sygdom, er det almindeligt, at du kan opleve bivirkninger som f.eks. rødme ved indstiksstedet, feber og muskelømhed. 

Hvordan bliver jeg vaccineret?

Sundhedsstyrelsen har besluttet i hvilken rækkefølge danskerne kan blive vaccineret og giver dig besked i e-Boks, når det er din tur.

Hvad må jeg, når jeg er vaccineret?

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat følge anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg.

Vaccination som coronapas

Du kan bruge vaccination som dokumentation i coronapasset fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Bliver du vaccineret to gange, er dit coronapas gyldigt umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret. Får du en vaccine, som kun kræver én dosis - som fx vaccinen fra Johnson & Johnson - vil dit coronapas være gyldigt 14 dage efter din vaccination. Et coronapas udløber 12 måneder efter datoen for din sidste vaccination.

Læs mere om coronapas

Vaccinationspas for særlige grupper

Har du ikke adgang til e-boks, eller opholder du dig midlertidigt i Danmark, så er det alligevel muligt at få et vaccinationspas. For hver gruppe beskrives hvad den enkelte kan gøre, når vaccinationen er afsluttet.

Personer, der er omfattet:

 • Har CPR-nummer
 • Har særligt sundhedskort
 • Ikke bopæl/adresse i Danmark
 • Ikke Nem ID (nogle i gruppen har)
 • Vaccinationen er registret i DDV

Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • modtager dansk efterløn,
 • er EU kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring,
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag, er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland.

Læs mere om det særlige sundhedskort på borger.dk

Disse personer modtager invitation til vaccination enten digitalt (data fra register hos Udbetaling Danmark over aktive sundhedskort), eller skal kontakte regional hotlines, hvis de ikke har NemID og adgang til e boks.

Proces for at tilgå vaccinationspas:

Gruppen kan deles i to:

 1. Størstedelen af personer i denne gruppe kan allerede anvende deres NemID til at booke tid til vaccination. De har også mulighed for at bruge deres særlige sundhedskort til at ansøge om NemID (og dermed få adgang til vaccinationspas), hvilket de bør opfordres til.
 2. De personer, som er at sidestille med digitalt fritagne danske statsborgere, vil kunne få printet vaccinationspas på vaccinationscentret. Muligheden for at få printet sit vaccinationspas vil være gældende fra 1. juli 2021. Indtil da kan personer med særligt sundhedskort få udleveret et gult, internationalt vaccinationskort.

Personer, der er omfattet har: 

 • CPR-nummer
 • Nem-ID
 • Er angst for at gå til f.eks. lægen/bruge NemID mv.
 • Har ikke adresse
 • Borgerne har en kontaktperson

Eksempel: Hjemløse eller særlig udsatte grupper med behov for ekstra indsats og støtte.

Trods, at disse personer har NemID vil de ikke selv være i stand til at tilgå digitale løsninger og selv printe deres vaccinationspas, pga. fx. angst eller andre psykiske vanskeligheder. Disse personer er kendetegnet ved som udgangspunkt at have tilknyttet en kontaktperson eller er i kontakt med gadeplansmedarbejder o.lign. Disse personer kan deles i to grupper, alt efter om de har givet samtykke til en betroet medarbejder. Dette giver to muligheder for at kunne tilgå vaccinationspas.

Sådan vaccinationspas:

 1. Borgeren har i forvejen givet en betroet medarbejder samtykke til at agere på borgeres vegne (f.eks. ifbm. håndtering af økonomi): I dette tilfælde kan den betroede medarbejder tilgå systemerne med borgerens samtykke og printe et vaccinationspas til borgeren.
 2. Borgeren har ikke givet andre samtykke til at agere på borgerens vegne: Her må en person (f.eks. gadeplansmedarbejder eller andre, som borgeren er tryg ved) gerne stå ved siden af borgeren, og guide borgeren til selv at få printet passet. Det kan organiseres lokalt, f.eks. på varmestuer eller herberg.

Personer, der er omfattet har:

 • Administrativt CPR-nummer
 • Ikke NemID
 • Adresse

Udenrigsministeriet har fastsat proces for at få inviteret disse personer til vaccination.

 • Et administrativ CPR-nr. har samme funktion som ”almindeligt” CPR-nr.
 • Disse personer kan derfor ansøge om at få NemID , og dermed få vaccinationspas.
 • Alternativt kan personer med administrativt CPR-nr., som har adresse i Danmark, ringe til Sundhed.dk og få tilsendt vaccinationspas (efter samme proces som digital fritagede personer).

Personer, der er omfattet har:

 • Ikke CPR-nummer/ har CPR-nummer (udlandsdansker)
 • Ikke Nem ID
 • Kan både have/ikke have adresse

Røde Kors opretter erstatnings CPR-nr. for asylansøgere. Dermed kan disse personers vaccination registreres i det danske vaccinationsregister (DDV), og et vaccinationspas kan genereres og printes af den læge, der er tilknyttet asylcentret.

Turister (uden CPR-nr.) og Udlandsdanskere (personer med CPR-nr., uden dansk adresse)

Disse personer skal selv henvende sig til regionale hotlines, hvis de ønsker vaccination og er berettiget hertil.

For nuværende får disse personer det stemplede internationale vaccinationspas efter færdigt vaccinationsforløb.

Løsning derudover:
Fra den 1. juli 2021 vil disse personer kunne få printet et vaccinationspas ved de regionale vaccinationscentre i overensstemmelse med EU’s forordning om digitalt covidcertifikat.

For personer med dansk CPR-nr., men uden dansk adresse (udlandsdanskere), opfordres til, at der søges om NemID for at kunne tilgå digitale vaccinationspas. For de personer i denne gruppe, der er at sidestille som digitalt fritaget personer, vil det være muligt at kontakte regional hotline med henblik på aftale om udprint på regionalt vaccinationscenter.

Værd at vide om vacciner

Se filmen fra Sundhedsstyrelsen om hvordan vaccinerne virker generelt.

Filmen kan ses oversat til flere sprog hos Sundhedsstyrelsen

Nyheder om vaccination

Indlæs flere