Vaccination

Alle borgere i Danmark fra 5 år og op kan blive vaccineret mod COVID-19. Derudover kan alle over 18 år få 3. stik med vaccinen 4½ måned efter 2. stik.

Opdateret: 23. december 2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination, da den giver en høj beskyttelse mod at blive smittet og syg af COVID-19. Men vaccinens effekt aftager over tid, og derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen ligeledes, at du modtager et 3. stik hurtigst muligt.

Det er gratis at blive vaccineret og revaccineret, og det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet. Men fra sundhedsmyndighederne lyder en kraftig opfordring til at blive vaccineret og revaccineret med 3. stik.

Ved at blive vaccineret får du desuden et gyldigt coronapas.

Hvornår kan du få dit 3. stik mod COVID-19?

Sundhedsstyrelsens beregner (sst.dk)

3. stik

Revaccination mod COVID-19

Vaccinerne mod COVID-19 er yderst effektive til at forebygge smitte, alvorlig sygdom og indlæggelse, men deres beskyttende effekt falder over tiden hos mange – særligt efter 4-6 måneder.

Den nye omikron-variant er meget bekymrende, og den immunitet man får ved vaccination, kan være svagere over for den nye variant. Foreløbige data tyder heldigvis på, at 3. stik giver en øget immunitet, som kan forebygge alvorlige forløb af COVID-19, også hvis man skulle blive smittet med omikron.

Derfor har Sundhedsstyrelsens besluttet at fremrykke det 3. stik for alle over 18 år, så de kan få 3. stik med vaccinen 4½ måned efter 2. stik. Du behøver ikke vente på invitation i e-Boks.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er sikkert for disse grupper at modtage et 3. stik.

Læs mere om revaccination mod COVID-19

Kort over vaccinationssteder

Brug kortet og find dit nærmeste vaccinationssted. Klik på det enkelte vaccinationssted på kortet og find yderligere detaljer.

Mange steder kan du desuden blive vaccineret uden tidsbestilling.

Find vaccinationssted

Vaccination af 5-11 årige

Fra den 26. november 2021 anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination af 5-11 årige.

Sundhedsstyrelsen har sammen med en ekspertgruppe gennemgået det faglige grundlag og vurderer, at det er sikkert og effektivt at vaccinere børn mod COVID-19.

Alle børn i gruppen er inviteret via forældrenes e-Boks. Hvis du er fritaget fra Digital Post, får du et brev med posten og kan bestille tid ved at ringe til den region, du bor i. Telefonnummeret står i brevet.

Hvis dit barn tidligere har været smittet med COVID-19, er det sikkert for dit barn at blive vaccineret. I skal bare vente, til barnet har været uden symptomer i en måned.

Vaccination af børn anbefales af flere årsager:

 • Kan være med til at stoppe smittekæder blandt børn.
 • Mindsker risikoen for at smitte sårbare familiemedlemmer.
 • Øget immunitet i befolkningen giver en mere normal hverdag med færre test og mindre smitteopsporing.

Find flere oplysninger om vaccine, bivirkninger mv. hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Vaccination af 12-15-årige

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til 12-15-årige som en del af det generelle vaccinationsprogram. 

De 15-årige modtager selv deres invitation, mens forældrene bliver orienteret om, at den unge er inviteret. For børn under 15 år bliver invitationen sendt til forældrene. 

Spørgsmål og svar om vaccination af 12-15 årige (sst.dk)

Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Gravide anbefales at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Ammende og kvinder, der forsøger at blive gravide, kan vaccineres med det samme. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Gravide og ammende

Køb af vaccination med Johnson & Johnson

I Danmark er det muligt at købe en vaccination med Johnson & Johnson-vaccinen Janssen. Ordningen er målrettet personer, der er i Danmark i kortere tid uden adgang til vaccination i det danske vaccinationsprogram - fx søfarende, udlandsdanskere og turister.

Køb af vaccination

Hjælpelinje til ældre og sårbare om vacciner

Røde Kors hjælper dig, din nærmeste, din nabo eller den borger du servicerer med at blive vaccineret.

På hjælpelinjen kan man booke en frivillig ledsager, der fx kan:

 • Følge dig frem og tilbage til det sted, du skal vaccineres.
 • Fortælle dig, hvor du kan blive vaccineret.
 • Rådgive dig om, hvordan du bestiller en tid til din næste vaccine.

Hjælpelinjen har telefonnummer 35 29 96 60 og er åben for opkald dagligt mellem kl. 10 og 16. Uden for åbningstid kan hjælpelinjen kontaktes via kontaktformularen på deres hjemmeside.

Læs mere om hjælpelinjen (rodekors.dk)

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen, opdateret 18. januar 2022

Vaccination

Andel af borgere der har fået 3. stik

Få et overblik over vaccinationsindsatsen i Danmark ift. fordeling af aldersgrupper, status på revaccination og mere.

Vaccinationsindsatsen i tal

Overvågning af vacciner mod COVID-19

Lægemiddelstyrelser i hele verden samarbejder om at godkende og følge vacciner mod COVID-19. Når vaccinerne er godkendt, følger lægemiddelmyndigheder over hele verden op med overvågning af bivirkninger.

Læs om effekt, sikkerhed og bivirkninger ved de fire godkendte vacciner mod COVID-19, som anvendes i Danmark, hos Lægemiddelstyrelsen her:

Vacciner mod COVID-19 (laegemiddelstyrelsen.dk)

Vaccination som coronapas

Du kan bruge vaccination som dokumentation i coronapasset fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Bliver du vaccineret to gange, er dit coronapas gyldigt umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret. Får du en vaccine, som kun kræver én dosis - som fx vaccinen fra Johnson & Johnson - vil dit coronapas være gyldigt 14 dage efter din vaccination. Et coronapas udløber 12 måneder efter datoen for din sidste vaccination (fra midten af januar ændres dette til 7 måneder).

Læs mere om coronapas

Vaccinationspas for særlige grupper

Har du ikke adgang til e-boks, eller opholder du dig midlertidigt i Danmark, så er det alligevel muligt at få et vaccinationspas. For hver gruppe beskrives hvad den enkelte kan gøre, når vaccinationen er afsluttet.

Personer, der er omfattet:

 • Har CPR-nummer
 • Har særligt sundhedskort
 • Ikke bopæl/adresse i Danmark
 • Ikke Nem ID (nogle i gruppen har)
 • Vaccinationen er registret i DDV

Du er som hovedregel dansk socialt sikret, hvis du:

 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS land eller Schweiz,
 • modtager dansk efterløn,
 • er EU kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk social sikring,
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag, er familiemedlem til en af ovenstående og ikke er socialt sikret i dit bopælsland.

Læs mere om det særlige sundhedskort på borger.dk

Disse personer modtager invitation til vaccination enten digitalt (data fra register hos Udbetaling Danmark over aktive sundhedskort), eller skal kontakte regional hotlines, hvis de ikke har NemID og adgang til e boks.

Proces for at tilgå vaccinationspas:

Gruppen kan deles i to:

 1. Størstedelen af personer i denne gruppe kan allerede anvende deres NemID til at booke tid til vaccination. De har også mulighed for at bruge deres særlige sundhedskort til at ansøge om NemID (og dermed få adgang til vaccinationspas), hvilket de bør opfordres til.
 2. De personer, som er at sidestille med digitalt fritagne danske statsborgere, vil kunne få printet vaccinationspas på vaccinationscentret. Muligheden for at få printet sit vaccinationspas vil være gældende fra 1. juli 2021. Indtil da kan personer med særligt sundhedskort få udleveret et gult, internationalt vaccinationskort.

Personer, der er omfattet har: 

 • CPR-nummer
 • Nem-ID
 • Er angst for at gå til f.eks. lægen/bruge NemID mv.
 • Har ikke adresse
 • Borgerne har en kontaktperson

Eksempel: Hjemløse eller særlig udsatte grupper med behov for ekstra indsats og støtte.

Trods, at disse personer har NemID vil de ikke selv være i stand til at tilgå digitale løsninger og selv printe deres vaccinationspas, pga. fx. angst eller andre psykiske vanskeligheder. Disse personer er kendetegnet ved som udgangspunkt at have tilknyttet en kontaktperson eller er i kontakt med gadeplansmedarbejder o.lign. Disse personer kan deles i to grupper, alt efter om de har givet samtykke til en betroet medarbejder. Dette giver to muligheder for at kunne tilgå vaccinationspas.

Sådan vaccinationspas:

 1. Borgeren har i forvejen givet en betroet medarbejder samtykke til at agere på borgeres vegne (f.eks. ifbm. håndtering af økonomi): I dette tilfælde kan den betroede medarbejder tilgå systemerne med borgerens samtykke og printe et vaccinationspas til borgeren.
 2. Borgeren har ikke givet andre samtykke til at agere på borgerens vegne: Her må en person (f.eks. gadeplansmedarbejder eller andre, som borgeren er tryg ved) gerne stå ved siden af borgeren, og guide borgeren til selv at få printet passet. Det kan organiseres lokalt, f.eks. på varmestuer eller herberg.

Personer, der er omfattet har:

 • Administrativt CPR-nummer
 • Ikke NemID
 • Adresse

Udenrigsministeriet har fastsat proces for at få inviteret disse personer til vaccination.

 • Et administrativ CPR-nr. har samme funktion som ”almindeligt” CPR-nr.
 • Disse personer kan derfor ansøge om at få NemID , og dermed få vaccinationspas.
 • Alternativt kan personer med administrativt CPR-nr., som har adresse i Danmark, ringe til Sundhed.dk og få tilsendt vaccinationspas (efter samme proces som digital fritagede personer).

Personer, der er omfattet har:

 • Ikke CPR-nummer/ har CPR-nummer (udlandsdansker)
 • Ikke Nem ID
 • Kan både have/ikke have adresse

Røde Kors opretter erstatnings CPR-nr. for asylansøgere. Dermed kan disse personers vaccination registreres i det danske vaccinationsregister (DDV), og et vaccinationspas kan genereres og printes af den læge, der er tilknyttet asylcentret.

Turister (uden CPR-nr.) og Udlandsdanskere (personer med CPR-nr., uden dansk adresse)

Disse personer skal selv henvende sig til regionale hotlines, hvis de ønsker vaccination og er berettiget hertil.

For nuværende får disse personer det stemplede internationale vaccinationspas efter færdigt vaccinationsforløb.

Løsning derudover:
Fra den 1. juli 2021 vil disse personer kunne få printet et vaccinationspas ved de regionale vaccinationscentre i overensstemmelse med EU’s forordning om digitalt covidcertifikat.

For personer med dansk CPR-nr., men uden dansk adresse (udlandsdanskere), opfordres til, at der søges om NemID for at kunne tilgå digitale vaccinationspas. For de personer i denne gruppe, der er at sidestille som digitalt fritaget personer, vil det være muligt at kontakte regional hotline med henblik på aftale om udprint på regionalt vaccinationscenter.

om vacciner og vaccination

Spørgsmål og svar

Her på coronasmitte.dk kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om vaccination mod COVID-19. 

Værd at vide om vacciner

Se filmen fra Sundhedsstyrelsen om hvordan vaccinerne virker generelt.

Filmen kan ses oversat til flere sprog hos Sundhedsstyrelsen

Nyheder om vaccination

Indlæs flere