Bivirkninger - Hvad skal du være opmærksom på?

Hvis du bliver vaccineret mod en sygdom, er det almindeligt, at du kan opleve forbigående bivirkninger som f.eks. rødme ved indstiksstedet, feber og muskelømhed. Myndighederne holder nøje øje med vaccinernes sikkerhed både før, under og efter, at de godkendes.

Alle vacciner har bivirkninger. Det gælder også for COVID-19 vaccinerne fra Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger.

Almindelige bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er ømhed ved indstiksstedet. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge.

Sjældne bivirkninger

Har du tidligere reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med Comirnaty fra Pfizer/BioNTech eller COVID-19 vaccine Moderna. Der vil altid være et beredskab til at håndtere sjældne allergiske reaktioner på vaccinationsstederne.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger efter vaccinationen. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt - både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Alvorlige tilfælde af blodpropper (VITT)

Der er set en sammenhæng mellem vaccination med COVID-19 vaccinerne fra Johnson & Johnson samt AstraZeneca og tilfælde af sjældne bivirkninger, som kaldes VITT. VITT står for ’vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni, og er en sygdom med alvorlige tilfælde af blodpropper samtidig med blødning og et lavt antal blodplader.

Undersøgelser har vist, at sygdommen VITT opstår, fordi vaccinen gør, at man danner antistoffer mod kroppens blodplader, så blodet klumper sig sammen i årerne samtidig med, at der opstår svære blødninger.

Bivirkningen optræder sjældent, men er alvorlig.

Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne (vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna) giver bivirkninger, som lægemiddelmyndighederne ikke kender til i forvejen. Der er heller ikke set tegn på samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson.
Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre.

Godkendelse af vacciner

Før en vaccine godkendes, er den testet i store forsøg med titusindvis af forsøgspersoner. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at den beskytter mod sygdommen, og at de bivirkninger, den kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

På Lægemiddelstyrelsens tema om vacciner mod COVID-19 kan du læse mere om de vacciner, som har fået en betinget godkendelse i EU. 

Læs mere om godkendelse af vacciner hos Lægemiddelstyrelsen

Vaccinerne overvåges i hele EU

Lægemiddelstyrelsen samarbejder med bl.a. lægemiddelmyndighederne i EU, Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og verdenssundhedsorganisationen WHO om overvågning af sikkerheden ved COVID-19-vaccinerne.

Lægemiddelmyndighederne og vaccineproducenterne indberetter formodede bivirkninger til EMA, hvorfra der er adgang til indberetninger om formodede bivirkninger i hele EU/EØS og i tredjelande.

I samarbejde med de andre europæiske lægemiddelmyndigheder vurderer Lægemiddelstyrelsen, om der er signaler om nye eller ændrede risici ved vaccinerne i den europæiske bivirkningsdatabase.

Der bliver også foretaget fælles europæiske vurderinger af sikkerheden ved vaccinerne i forbindelse med periodiske sikkerhedsopdateringer, der skal indsendes af vaccineproducenterne med fastsatte intervaller.

Her vurderer fageksperter fra lægemiddelmyndighederne i EU-landene, om der er nye oplysninger, der fx gør, at der bør justeres i indlægssedlen. Herefter tager EU-Kommissionen stilling til, hvad der skal ske.

Spørgsmål og svar om bivirkninger

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for vaccinerne mod COVID-19. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser alle tre vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede vacciner.

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge.

Næsten alle bivirkninger indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje efter godkendelsen –  både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de giver.

Læs flere svar på spørgsmål om vacciner og bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen

Læs flere svar på spørgsmål om vacciner hos Sundhedsstyrelsen

 

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen.

Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med Comirnaty® fra Pfizer/BioNTech, COVID-19-vaccine Moderna® eller Vaxzevria fra AstraZeneca®. I forbindelse med vaccinationer mod COVID-19 vil der altid være et beredskab til at håndtere sjældne allergiske reaktioner.

Læs om pause i vaccinationen med Vaxzevria fra AstraZeneca

Næsten alle bivirkninger indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje efter godkendelsen, både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de giver.

Læs mere om vacciner hos Sundhedsstyrelsen

Læs mere om bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen

Der er set en sammenhæng mellem vaccination med COVID-19 vaccinerne fra Johnson & Johnson samt AstraZeneca og tilfælde af sjældne bivirkninger, som kaldes VITT. VITT står for ’vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni og er en sygdom, hvor man får alvorlige tilfælde af blodpropper samtidig med blødning og et lavt antal blodplader.

Bivirkningen optræder sjældent, men er alvorlig. For COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca ser man ét tilfælde af VITT for hver ca. 40.000 doser vaccine, man giver. Sundhedsmyndighederne ved endnu ikke, om risikoen for VITT efter vaccination med vaccinen fra Johnson & Johnson er lige så stor, lavere eller højere end ved vaccinen fra AstraZeneca. Det vides endnu heller ikke, om risikoen for VITT er den samme for mænd og kvinder. Sundhedsstyrelsen holder løbende øje med data fra brug af vaccinen i udlandet.

Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne skulle give bivirkninger, som vi i forvejen ikke kender til, og der er ikke set tegn på samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinen fra AstraZeneca og vaccinen fra Johnson & Johnson. Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre.

Personer, der er allergiske over for fødevarer (inklusiv æg, nødder, skaldyr og jordnødder) eller pollen, kan som udgangspunkt godt blive vaccineret.

Eksempler, hvor du skal være opmærksom på, om du tåle vaccinen:

Blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, kan der opstå blødning eller blå mærker efter indsprøjtning af vaccinen i musklen, men sædvanligvis kan du godt blive vaccineret. Hvis du har for få blodplader eller har en sygdom som fx hæmofili, der under andre omstændigheder gør, at indsprøjtninger i musklerne frarådes, kan du sædvanligvis ikke blive vaccineret, medmindre de potentielle fordele tydeligt opvejer risikoen ved vaccination. 

Svær allergisk straks-reaktion

Hvis du har en kendt svær allergisk straks-reaktion (anafylaksi) over for et eller flere af indholdsstofferne i vaccinerne, fx over for det, der hedder macrogol/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med Comirnaty fra Pfizer/BioNTech eller COVID-19 vaccine Moderna. Hvis du ikke har en kendt allergi mod et af indholdsstofferne, kan du som udgangspunkt godt blive vaccineret. Du bør tale med din læge før vaccination, hvis du tidligere har oplevet svær allergisk straks-reaktion efter en anden vaccination. Lægen skal vurdere, om der på baggrund af din historie kan være mistanke om, at du har allergi mod indholdsstofferne i vaccinerne.  

Oplevede du en svær allergisk straks-reaktion efter første vaccination, skal du ikke vaccineres 2. gang.

Personer, der lider af sygdommen mastocytose, har forøget risiko for allergisk straks-reaktion efter vaccination. Personer med mastocytose skal derfor vurderes af Hudafdeling og Allergicentret på Odense Universitetshospital. Hvis du lider af denne sygdom og skal vaccineres, skal det ske under et særligt skærpet anafylaksiberedskab og på de nævnte afdelinger på Odense Universitetshospital.

Læs mere om vaccinerne hos Sundhedsstyrelsen

Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske sundhedsmyndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne skulle give bivirkninger, som vi i forvejen ikke kender til, og der er ikke set tegn på samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinerne fra AstraZeneca Johnson & Johnson. Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre. 

Milde, forbigående bivirkninger er almindelige efter vaccination og oftest helt ufarlige. Det kan fx være ubehag, rødme ved indstiksstedet, let feber og muskelømhed. Du behøver ikke at tage fat i din læge, hvis du oplever den slags. Hvis du fx får let feber, er det udtryk for, at immunsystemet reagerer.

Kontakt din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer

Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret, bør du kontakte din læge. Det kan f.eks. være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold.

Din læge har pligt til at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. Du kan i øvrigt kontakte din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået bivirkninger efter vaccination.

Du, eller dine pårørende, kan selv indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen.

Se tema: Undersøgelser af AstraZeneca-vaccinen hos Lægemiddelstyrelse (lmst.dk)

Meld en bivirkning ved COVID-19-vaccine hos Lægemiddelstyrelsen - for borgere (lmst.dk)

Læs mere om overvågning af vaccinerne hos Lægemiddelstyrelsen (lmst.dk)

Læs mere om vaccination og vacciner hos Statens Serum Institut (ssi.dk)

En indberetning om en formodet bivirkning betyder ikke nødvendigvis, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem vaccinen og den indberettede bivirkning. Enkeltindberetninger om formodede bivirkninger kan dog være et signal om nye eller ændrede risici, der skal undersøges nærmere.

Lægemiddelstyrelsen ser blandt andet på, om der er andre sygdomme eller omstændigheder, der med større sandsynlighed kan forklare symptomerne. Lægemiddelstyrelsen bruger verdenssundhedsorganisationen WHO’s klassifikation til at vurdere formodede bivirkninger i forbindelse med vaccination. Lægemiddelstyrelsen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger i en database over bivirkninger, og de indgår herefter i den løbende overvågning af sikkerheden. Ved registreringen vurderer Lægemiddelstyrelsen, om der skal indhentes supplerende oplysninger for at have nok information til at kunne vurdere om der er sammenhæng mellem symptomer og vaccination.

Læs mere om bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen

Nej, det kan man ikke. Vaccinerne indeholder ikke coronavirus. Milde, forbigående bivirkninger som fx ubehag eller let feber er almindeligt efter vaccination og oftest helt ufarligt. Det er typisk tegn på, at kroppens forsvarsværk reagerer på vaccinen, og at immunforsvaret er aktivt, så det kan slå den rigtige virus ned, hvis den skulle komme forbi.

Læs flere svar på spørgsmål om bivirkninger og vacciner hos Lægemiddelstyrelsen

Hvis lægemiddelmyndighederne opdager nye eller ændrede risici ved vaccinerne, skrider de ind. Som for andre lægemidler kan de bl.a.:

  • Tilføje nye bivirkninger eller anbefalinger i produktinformationen.
  • Indskrænke, hvem vaccinerne er godkendt til.
  • Suspendere godkendelsen.

Læs mere om håndtering af indberettede bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen

Hotline om vaccination: 70 20 02 33

Har du generelle spørgsmål om vaccination mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles coronahotline på telefon +45 70 20 02 33.

Har du spørgsmål til din tidsbestilling på www.vacciner.dk, skal du kontakte supporten på sundhed.dk på telefon +45 44 22 20 80 eller e-mail: [email protected]

Er du er i tvivl, om du kan få vaccinen, anbefaler vi, at du taler med din praktiserende læge.

Kan du stole på det, du læser?

Se film fra Sundhedsstyrelsen med gode råd til ikke at sprede forkert information.

Filmen er oversat til forskellige sprog hos Sundhedsstyrelsen

#TænkFørDuDeler

COVID-19 og vacciner debatteres flittigt på sociale medier. Vi har alle - uanset holdning - en interesse i, at debatten om vacciner foregår på et informeret, oplyst grundlag.

Husk derfor disse overordnede råd, når du bruger sociale medier:

  • Tænk før du deler
  • Vær kildekritisk
  • Del underbygget info
  • Spred ikke rygter

Læs mere hos Lægemiddelstyrelsen

VIDEN OM BIVIRKNINGER

Er der bivirkninger ved COVID-19-vacciner?

Alle lægemidler kan have bivirkninger. Det gælder også for COVID-19-vaccinerne. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at de bivirkninger, som vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Viden om vacciner

Er COVID-19-vaccinerne effektive og sikre?

Takket være massive forskningsressourcer og en kortere sagsbehandlingstiden, er det lykkes at udvikle vacciner mod COVID-19 hurtigere end normalt. Rekordmange forsøgspersoner har deltaget i vaccineforsøgene forud for, at vaccinerne blev godkendt. Vaccinerne overvåges af lægemiddelmyndighederne så længe, de er i brug.

Indhold på siden: