Vaccination af gravide og ammende

Gravide og ammende har mulighed for at blive vaccineret mod COVID-19. Gravide anbefales at blive vaccineret i 2. eller 3. trimester. Ammende og kvinder, der forsøger at blive gravide, kan vaccineres med det samme. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis.

Opdateret: 13. oktober 2021

Hvis du er gravid eller ammende, kan du nu også blive vaccineret mod COVID-19, da data for gravide og ammende kvinder, der er blevet vaccineret, viser, at vaccination er lige så effektivt og sikkert som til personer i samme aldersgruppe, som ikke er gravide eller ammer.

Som gravid er du i øget risiko for alvorlig COVID-19. Er du ammende, har du den samme risiko for COVID-19 som resten af befolkningen i tilsvarende alder.

Som gravid eller ammende kan du, efter vaccination:

 • Undgå bekymring om smitte og alvorlig sygdom (gravide)
 • Undgå isolation

Vi er som enkeltperson og som samfund bedst rustet til efteråret og nye varianter af coronavirus, hvis flest muligt er vaccineret mod COVID-19.

Når du skal beslutte dig om vaccination

Der kan være mange spørgsmål, når man skal beslutte, om man som gravid eller ammende ønsker at blive vaccineret mod COVID-19. Vi har derfor samlet viden om vaccination af gravide og ammende på siden her. Du kan også læse mere i Sundhedsstyrelsens pjece.

Ellers anbefaler vi, at du som gravid taler med din jordemoder, hvis du er i tvivl om du skal lade dig vaccinere. Hvis du er ammende, kan du få rådgivning af din sundhedsplejerske.

Pjece: Information til gravide og ammende om vaccination mod COVID-19 (sst.dk)

Notat: Vedr. COVID-19 vaccination af gravide og ammende (sst.dk)

 

Følg de gode råd

Som gravid skal du forsat følge de smitteforebyggende råd - især hvis du ikke er vaccineret:

 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Spørgsmål og svar

Jeg er gravid eller prøver at blive gravid

Opdateret: 1. november 2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret. Hvis du er gravid, anbefales vaccination i 2. eller 3. trimester.

Sundhedsstyrelsens vurdering bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger samt rådgivning af eksperter.

Konklusionen er, at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret mod COVID-19, når man er gravid.

De fleste gravide vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Men nogle få gravide kan risikere at få et mere alvorligt COVID-19 forløb.

I studier fra udlandet er der fundet en ca. 2 gange højere risiko for indlæggelse på intensivafdeling og en ca. 2,5 gange højere risiko for behov for respiratorbehandling blandt gravide, som får COVID-19, sammenlignet med ikke-gravide. Studier viser også, at der er en 2-3 gange højere risiko for at føde for tidligt ved kejsersnit, hvis moren har COVID-19 med symptomer. Der kan også kan være en lidt forhøjet risiko for fosterdød. Risikoen for at få et alvorligt forløb med COVID-19 er størst, hvis du også har fx diabetes, astma eller hjerte-/karsygdom, er svær overvægtig eller er ældre end 35 år.

Vaccinerne mod COVID-19 er effektive og sikre for gravide. Vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) har samme beskyttende effekt hos gravide som hos personer, der ikke er gravide. Vaccination af gravide har en positiv effekt på barnet, da morens antistoffer føres over til barnet via blodet.

Der er ikke set øget risiko for aborter, misdannelser eller for tidlige fødsler hos gravide, der er vaccineret mod COVID-19. I USA følger man kvinder, der er vaccineret under graviditeten. Der er nu over 100.000 gravide med i et register. Her ses der heller ikke bekymrende bivirkninger.

Der er ingen mistanke om, at vaccinen overføres til foster via moderkagen.

Sundhedsmyndighederne følger løbende alle data for effekt og sikkerhed ved vaccinerne, men der er intet, der tyder på en forøget risiko for hverken mor eller barn - hverken på kort eller lang sigt.

Internationalt tilbyder stort set alle lande i Europa samt USA nu vaccination mod COVID-19 til gravide.

Nej. Vaccinen indeholder ikke levende virus. Når du bliver vaccineret danner din krop antistoffer. Antistofferne overføres til dit barn gennem moderkagen og er med til at beskytte dit barn mod COVID-19.

Du må gerne blive vaccineret, hvis du eller din partner prøver at blive gravid/gøre din partner gravid. Vaccinerne påvirker ikke evnen til at få børn - hverken for mænd eller kvinder.

Nej, der er ingen grund til at vente med at blive gravid. Sundhedsstyrelsen har ikke en anbefaling om, at der skal gå et bestemt tidsinterval, før du bliver gravid, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19. Der er ikke noget, der tyder på, at det påvirker fertiliteten at blive vaccineret.

Hvis du har påbegyndt et vaccinationsforløb, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du færdiggør forløbet som planlagt. Det antages ikke, at vaccinen vil skade fosterets udvikling, hvis vaccinen gives i 1. trimester. Du har også mulighed for at vente med at få anden vaccinedosis til 2. trimester, så skal du blot ringe til din regionale hotline, for at få din tid ændret. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du taler med din jordemoder.

Hvis du ikke har påbegyndt et vaccinationsforløb, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du starter dit vaccineforløb i 2. eller 3. trimester. Det gøres ud fra et forsigtighedsprincip.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Gravide kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax).

Læs mere om indberettede bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen:

Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

Hvis du ønsker at blive vaccineret, anbefaler vi vaccination i 2. eller 3 trimester. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, hvor vi generelt fraråder medicin i graviditetens 1. trimester. Begrundelsen er, at organerne bliver dannet i løbet af de første 12 uger.

Ja, hvis du har modtaget én vaccinedosis med vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria), kan du blive færdigvaccineret med en enkelt vaccinedosis af vaccinen fra enten Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax).

Det anbefales at modtage 2. vaccinedosis hurtigst muligt, uanset hvor længe der er gået.

Sundhedsstyrelsen betragter personer, som er vaccineret første gang med vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria) og anden gang med vaccinen fra enten Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax) som færdigvaccinerede.

De to vacciner der anvendes i det generelle vaccinationsprogram i Danmark er vaccinerne Moderna (Spikevax) og Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Det er en af de vacciner, du som gravid kan vælge imellem.

Læs mere om de to vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vacciner i det generelle vaccinationsprogram (sst.dk)

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på vacciner.dk

På vaccinationsstedet:

 • Vil du få udleveret et informationsmateriale om vaccination af gravide og ammende, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu blive vaccineret.
 • Ligesom alle andre der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

Gravide kvinder i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud med 0-6 årige omplaceres ikke længere.

Ja, der er mange andre lande, der enten tilbyder eller anbefaler vaccination til gravide - fx anbefaler Canada, Holland og Sverige, at gravide bliver vaccineret mod COVID-19.

Se hvilke lande, der vaccinerer gravide her:

COVID-19 Maternal Immunization Tracker (comit.org)

Jeg ammer

Opdateret: 1. november 2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ammende bliver vaccineret. Hvis du ammer, kan du blive vaccineret med det samme. Det gælder uanset, hvor længe du har ammet, eller hvornår du har født.

Sundhedsstyrelsens vurdering bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger samt rådgivning af eksperter.

Konklusionen er, at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret mod COVID-19, når man er ammende.

De fleste ammende vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Ammende har, som deres jævnaldrende, lav risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Vaccinerne mod COVID-19 er effektive og sikre for ammende. Vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) har samme beskyttende effekt hos ammende som hos personer, der ikke ammer. Vaccination af ammende har en positiv effekt på barnet, da morens antistoffer føres over til barnet via modermælken.

Der er ingen mistanke om, at vaccinen overføres til barnet via modermælken.

Sundhedsmyndighederne følger løbende alle data for effekt og sikkerhed ved vaccinerne, men der er intet, der tyder på en forøget risiko for hverken mor eller barn - hverken på kort eller lang sigt.

Internationalt tilbyder stort set alle lande i Europa samt USA nu vaccination til ammende.

Vaccinerne passerer ikke over i modermælken. Morens beskyttende antistoffer efter vaccination kan overføres til barnet gennem modermælken og hjælper barnet til at blive beskyttet mod COVID-19.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Ammende kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax). 

Læs mere om indberettede bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen:

Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

De to vacciner der anvendes i det generelle vaccinationsprogram i Danmark er vaccinerne Moderna (Spikevax) og Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Det er en af de vacciner, du som ammende kan vælge imellem.

Læs mere om de to vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vacciner i det generelle vaccinationsprogram (sst.dk)

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på vacciner.dk

På vaccinationsstedet:

 • Vil du få udleveret et informationsmateriale om vaccination af gravide og ammende, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu blive vaccineret.
 • Ligesom alle andre der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

Ja, der er mange andre lande der enten tilbyder eller anbefaler vaccination til ammende.

Se hvilke lande, der vaccinerer ammende her:

COVID-19 Maternal Immunization Tracker (comit.org)

Jeg er gravid eller ammer, men jeg ønsker ikke at blive vaccineret

Opdateret: 21. juli 2021.

Hvis du er gravid eller ammende og ikke ønsker at blive vaccineret mod COVID-19, anbefaler vi i særlig grad, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd. Specielt op til graviditeten er det vigtigt at du følger rådene for at mindske risikoen for at blive smittet. Så beskytter du både dig selv og dit foster eller barn. Læs mere om vores generelle råd om smitteforebyggelse:

Generelle råd om smitte­forebyggelse (sst.dk)

Gode råd til dig, der er i øget risiko (sst.dk)

Selvom du ikke har taget imod tilbuddet om vaccination, da du fik brev i din e-Boks, kan du stadig få en gratis vaccination på et senere tidspunkt.

Hotline om vaccination: 70 20 02 33

Har du generelle spørgsmål om vaccination mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles coronahotline på telefon +45 70 20 02 33.

Har du spørgsmål til din tidsbestilling på www.vacciner.dk, skal du kontakte supporten på sundhed.dk på telefon +45 44 22 20 80 eller e-mail: [email protected]

Er du er i tvivl, om du kan få vaccinen, anbefaler vi, at du taler med din praktiserende læge.

Kan du stole på det, du læser?

Se film fra Sundhedsstyrelsen med gode råd til ikke at sprede forkert information.

Filmen er oversat til forskellige sprog hos Sundhedsstyrelsen

#TænkFørDuDeler

COVID-19 og vacciner debatteres flittigt på sociale medier. Vi har alle - uanset holdning - en interesse i, at debatten om vacciner foregår på et informeret, oplyst grundlag.

Husk derfor disse overordnede råd, når du bruger sociale medier:

 • Tænk før du deler
 • Vær kildekritisk
 • Del underbygget info
 • Spred ikke rygter

Læs mere hos Lægemiddelstyrelsen

VIDEN OM BIVIRKNINGER

Er der bivirkninger ved COVID-19 vacciner?

Alle lægemidler kan have bivirkninger. Det gælder også for COVID-19-vaccinerne. For at en vaccine mod COVID-19 kan blive godkendt, er det afgørende, at de bivirkninger, som vaccinen kan give, ikke er værre end de symptomer eller den sygdom, som vaccinen skal forebygge.

Viden om vacciner

Er COVID-19-vaccinerne effektive og sikre?

Takket være massive forskningsressourcer og en kortere sagsbehandlingstiden, er det lykkes at udvikle vacciner mod COVID-19 hurtigere end normalt. Rekordmange forsøgspersoner har deltaget i vaccineforsøgene forud for, at vaccinerne blev godkendt. Vaccinerne overvåges af lægemiddelmyndighederne så længe, de er i brug.

Indhold på siden: