Nye virusvarianter

Coronavirus forandrer sig over tid. Derfor kan nye, mere smitsomme varianter af COVID-19 potentielt sprede sig i Danmark. Sundhedsmyndighederne følger udviklingen tæt, og vurderer løbende hvilke virusvarianter og mutationer bør have særlig opmærksomhed.

Opdateret: 30. juni 2021

Statens Serums Institut (SSI) har rettet særlig opmærksomhed mod virusvarianterne B.1.1.7 (Alpha) med mutation E484K, B.1.351 (Beta), P.1 (Gamma) og B.1.617.2 (Delta) samt mutationerne E484K og N501Y. Disse varianter og mutationer kan medføre et mere alvorligt sygdomsforløb, være mere smitsomme end andre virusvarianter eller have nedsat følsomhed for antistoffer.

Delta varianten er den dominerende i Danmark og en række andre europæiske lande. SSI vurderer, at virusvarianten Delta er bekymrende. Udbredelsen af Delta forbindes med den hastige udbredelse af COVID-19 i Indien i april og maj 2021, men også den seneste stigning i smitten i flere andre lande. SSI forventer et stigende antal tilfælde i Danmark den kommende tid.

Delta-virusvarianten

Virusvariant Delta (B.1.617.2) er genstand for særlig opmærksomhed både internationalt og i Danmark. Virusvarianten vurderes at være dobbelt så smitsom end Alpha (B.1.1.7), og er nu den dominerende variant i Danmark. Foreløbige data tyder på, at denne variant medfører øget risiko for mere alvorlig sygdom. Der er enkelte studier fra Storbritannien, der indikerer en øget indlæggelsesrisiko ved smitte med Delta-varianten, men på nuværende tidspunkt er der ikke nok datagrundlag for at vurdere, om det også vil gøre sig gældende i Danmark.

COVID-19-vaccinerne vi anvender i Danmark giver generelt god beskyttelse mod coronavirus, også mod Delta-varianten ved færdig vaccination. Foreløbige data tyder på en nedsat effekt af vaccine efter første stik, men at effekten er betydelig efter andet stik. Foreløbige data fra Storbritannien tyder på god effekt af vacciner både efter 1. og 2. dosis mod alvorlig sygdom. Derfor er Danmark godt rustet mod Delta-varianten, da vaccineudrulning er kommet langt, navnlig i forhold til de særligt sårbare grupper.

Myndighederne følger udviklingen tæt, og har etableret et omfattende system for sekventering af positive coronaprøver bl.a. for at finde delta-varianten. Når delta-varianten er fundet, iværksættes en intensiveret smitteopsporing af ikke bare nære kontakter, men også deres nære kontakter.

Se de seneste tal om virusvarianternes udbredelse i Danmark her:

Opgørelse over udvalgte SARS-CoV-2-virusvarianter (ssi.dk)

Tidligere blev B.1.1.7 (Alpha-varianten) introduceret i Danmark og blev den dominerede variant. Læs mere her:

Forskerne har fulgt, hvordan Alphavarianten (B.1.1.7) spredte sig til hele Danmark (ssi.dk)

Spørgsmål og svar

Opdateret: 30. juni 2021

Coronavirus (SARS-CoV-2) ændrer sig konstant (muterer), og forskellige varianter af SARS-CoV-2 identificeres i stigende grad, både i Danmark og internationalt. Nogle virusvarianter tiltrækker sig særlig opmærksomhed og betegnes bl.a. som ”Variants of Interest” (VoI) og ”Variants of Concern” (VoC). De såkaldte VoC’er er karakteriseret ved mutationer, der gør dem mere smitsomme, mere alvorlige (fx ift. hospitalisering og dødelighed) eller giver dem nedsat følsomhed for vacciner, antistoffer og/eller behandling.

Mutationer sker hele tiden i virus, og alle virus vil derfor mutere over tid. Når der sker mutationer ændres den genetiske kode, eksempelvis når virus spredes i den menneskelige krop ved at kopiere sit arvemateriale i kroppens celler. Her sker der af og til tilfældige fejl, så virussens arvemateriale ændres en smule. De fleste fejl giver ikke virus nogen fordele, men enkelte fejl kan betyde, at nogle virusvarianter får en fordel, fx bliver mere smitsomme, eller kan føre til et mere alvorligt sygedomsforløb hos mennesker.

Der er registreret flere tusinde mutationer i SARS-CoV-2 i verden, og man regner med, at antallet af mutationer vil stige. Alle de forskellige virusvarianter følges nøje af sundhedsmyndighederne via alle positive PCR prøver.

Nye virusvarianter bekymrer af flere grunde. For det første er nogle nye virusvarianter – fx B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta) og B.1.617.2 (Delta) – mere smitsomme end tidligere varianter af SARS-CoV-2. B.1.1.7 (Alpha) har siden midten af februar 2021 været den mest udbredte variant af SARS-CoV-2 i Danmark. Nu ser det ud som om, at B.1.617.2 (Delta) er ved at udkonkurrere Alpha i mange lande, og udbredelsen af Delta stiger også i Danmark.

For det andet kan nye virusvarianter gøre de nuværende vacciner mod COVID-19 mindre effektive. Det forventes dog, at der kan udvikles nye vacciner når behovet opstår, men det kan tage tid.

For det tredje giver nogle nye virusvarianter et mere alvorligt sygdomsforløb.

De fleste virusvarianter er ikke mere smitsomme, men enkelte varianter er. Det gælder fx B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), P.1. (Gamma) og B.1.617.2 (Delta), der første gang blev fundet i henholdsvis Storbritannien, Sydafrika, Brasilien og Indien. Disse virusvarianter har vist sig at være meget mere smitsomme end tidligere varianter af SARS-CoV-2. Virusvariant B.1.617.2 har været skyld i en stor smittebølge i Indien, og derefter blev den udbredt til andre lande, bl.a. Storbritannien hvor den nu er dominerende.

Vaccinerne Pfizer-BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax), der bruges i det danske vaccinationsprogram, har en god beskyttelse mod kendte virusvarianter. Det tager dog tid at få solid viden, og der sker hele tiden ændringer, så myndighederne følger dette spørgsmål meget nøje.

Denne virusvariant blev første gang påvist i december 2020 i Indien. I lighed med virusvariant B.1.1.7 (Alpha) har denne variant vist sig at være mere smitsom end tidligere kendte varianter af SARS-CoV-2, og 40-60% mere smitsom end Alpha. Udbredelsen af Delta-varianten forbindes således med den hastige udbredelse af COVID-19 i Indien i foråret 2021.

SSI følger udviklingen tæt, og vurderer, at Delta-varianten er bekymrende.

Beskrivelse af udvalgte virusvarianter og mutationer (ssi.dk)

Der er indtil videre fundet to forskellige Delta Plus viruslinjer, som er subvarianter af Deltavariant B.1.617.2.  Den ene Delta Plus variant (AY.1) blev først registreret i april 2021 og er fundet i flere lande - heriblandt også i Danmark. Den anden Delta Plus variant (AY.2) blev først registreret i marts 2021 og er fundet hovedsagligt i USA. Der mangler information om Delta Plus smitsomhed, alvorlighed og følsomhed for neutraliserende antistoffer, men det formodes at de ligner B.1.617.2. Mutationen K417N, som ses i Delta Plus, ses også hyppigt (>90%) i Beta-varianten (B.1.351). Mutationen mistænkes for at nedsætte følsomheden overfor neutraliserende antistoffer. Meget foreløbige data med serum fra vaccinerede tyder på, at vacciner virker på AY.1. Der mangler data på AY.2.

Indtil videre er der blot fundet en enkelt forekomst af Delta Plus+ i Danmark. 

Det første tilfælde virusvarianten AY.1, også kaldet Delta Plus, er nu fundet i Danmark

Denne virusvariant blev første gang påvist i Storbritannien i september 2020, og den har vist sig at være mere smitsom end de hidtil kendte versioner af SARS-CoV-2, bortset fra Delta. På bare fem uger i november og december 2020 blev antallet af smittede med COVID-19 i Storbritannien firedoblet. B.1.1.7 (Alpha) blev hurtigt den mest udbredte virusvariant i Storbritannien ligesom den nu er den mest dominerende i Danmark

Beskrivelse af udvalgte virusvarianter og mutationer (ssi.dk)

Denne virusvariant blev første gang påvist i Sydafrika i oktober 2020. Undersøgelser tyder på, at B.1.351 (Beta) er mere smitsom, som man også ser det for Alpha og Delta. Det er blandt andet derfor, at virusvarianten følges tæt. Laboratoriestudier viser desuden, at den er nedsat følsom over for neutraliserende antistoffer, dog vurderes vaccineeffekten at være bevaret.

Indtil videre er der kun fundet et begrænset antal tilfælde af Beta-varianten  i Danmark.

Ny virusvariant fra Sydafrika: B.1.351 (Beta)

Beskrivelse af udvalgte virusvarianter og mutationer (ssi.dk)

Denne virusvariant blev første gang påvist i Brasilien og Japan i januar 2021. Undersøgelser tyder på, at Gamma-varianten er mere smitsom end hidtil kendte varianter, som man også ser det for Alpha, Beta og Delta. Det er blandt andet derfor, at virusvarianten følges tæt. Laboratoriestudier viser desuden, at den har nedsat følsom over for neutraliserende antistoffer, dog vurderes vaccineeffekten at være bevaret.

Der er indtil videre fundet et begrænset antal tilfælde af P.1 (Gamma) i Danmark.

Beskrivelse af udvalgte virusvarianter og mutationer (ssi.dk)