Spring til hovedindhold

Forslag

Nye krav ved indrejse fra højrisikolande

Personer der har bopæl i højrisikolande og rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, skal nu kunne fremvise attest på en negativ COVID-19-test. Testen må maksimalt være taget 72 timer før indrejsen.

Pressemeddelelse fra Rigspolitiet, den 26. oktober 2020:

 

Fra midnat natten til mandag den 26. oktober 2020 trådte nye krav til indrejsende i kraft ved de danske grænser. Det betyder, at alle indrejsende fra højrisikolande på indrejsetidspunktet skal have et anerkendelsesværdigt formål og vise en attest på en negativ COVID-19-test, som maksimalt må være taget 72 timer før indrejsen.

 

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

 

Personer med bopæl i grænselandet (Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland og Blekinge) er ikke omfattet af det nye krav om fremvisning af en attest på en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer før indrejsen.

 

Ved manglende dokumentation

Hvis den indrejsende ikke kan fremvise dokumentation for en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel, må den pågældende fra mandag den 26. oktober 2020 som udgangspunkt påregne at kunne blive afvist ved indrejsen.

 

For personer med dansk bopæl og/eller dansk statsborgerskab

Danske statsborgere og personer med bopæl i Danmark må rejse ind i Danmark uanset formål og uden at medbringe en negativ COVID-19-test.

 

Derudover opfordres personer med bopæl i Danmark (danske statsborgere såvel som udlændinge), der rejser til udlandet, til at følge Udenrigsministeriets rejsevejledninger og eventuelle anbefalinger om selvisolation ved hjemkomst til Danmark.

 

For personer, der vil rejse via Danmark

Særligt for transit gælder, at du gerne må rejse igennem Danmark, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen, fx hvis du vil rejse gennem Danmark for at deltage i en begravelse i et andet land, hvis du skal holde ferie i et land uden for Danmark, Grønland og Færøerne, eller hvis du er på vej til dit bopæls- eller hjemland. Dette gælder, uanset hvor du har bopæl, og uanset hvilket transportmiddel du anvender.

 

I disse situationer stilles ikke krav om en negativ COVID-19-test.

 

For personer med bopæl i grænselandet

Personer med bopæl i grænselandet (Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland og Blekinge) er undtaget fra at skulle fremvise test i forbindelse med indrejse, hvis de har et anerkendelsesværdigt formål, uanset om resten af landet er kategoriseret som højrisikoland. Hvis landet/regionen har status af karantæneland/-region og den rejsende ikke har et anerkendelsesværdigt formål, vil personen dog stadig skulle fremvise en negativ COVID-19-test taget maksimalt 72 timer inden indrejsen.

 

Liste opdateres ugentligt

Listen over højrisikolande i EU, Schengen samt Storbritannien opdateres ugentligt af Statens Serum Institut, og for tredjelande, når der er anledning her til bl.a. på baggrund af opdatering af EU's liste. Derudover vil kravet gælde for karantænelande uden for EU, Schengen og Storbritannien.

Krav om dokumentation for negativ COVID-19-test

Krav om dokumentation for negativ COVID-19 test

Politiet foretager ved grænsekontrollen en kontrol af den indrejsendes testcertifikat (dokumentation for en negativ COVID-19-test).

Politiet anerkender kun testcertifikater, der foreligger på de skandinaviske sprog, tysk, engelsk, fransk, spansk eller italiensk.

Navn på den testede, tidspunkt for testtagning og udsteder af certifikatet skal fremgå klart.

Testen må ikke være inkonklusiv (inkonklusiv betyder, at testen ikke har vist et klart svar, eller at analysen er mislykkedes).

Der stilles på nuværende tidspunkt ikke krav om, at COVID-19-testen skal være af en bestemt type. Der skal være tale om en test, der kan påvise, om personen er smittet med COVID-19. Det indebærer, at fx både PCR-test og antigentest accepteres i forbindelse med indrejse, hvorimod antistoftest ikke lever op til kravet. Den indrejsende vil få en klar opfordring til at lade sig PCR-teste efter indrejse i Danmark.

Politiet afviser personer, hvis der er tvivl om et testcertifikats validitet.

Download certifikat til brug for negativ COVID-19 test

Krav til testtidspunkt

Du skal kunne vise et testcertifikat for en negativ COVID-19-test, der er taget maksimalt 72 timer før indrejsen.

Hvis du fx blev testet tirsdag kl. 16.00, skal du nå at have testresultatet, den udfyldte attest og rejse ind i Danmark senest fredag kl. 16.00. Efter fredag kl. 16.00 vil dit testresultat ikke kunne bruges til indrejse i Danmark.

Landedefinitioner, krav og undtagelser

 Der stilles krav om, at personer med bopæl i højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål, herunder arbejdstagere, skal fremvise en negativ COVID-19-test foretaget senest 72 timer før indrejsetidspunktet.

 

For lande i EU, Schengen og Storbritannien defineres højrisikoland på samme måde som det anbefales i EU- rådshenstillingen af 13. oktober 2020 om en koordineret EU-tilgang til rejserestriktioner (dvs. røde og grå lande). For landeliste over grå og røde lande, som kravet er gældende for, henvises til siden Er mit land/område åbent, i karantæne eller i højrisiko? Oversigten over højrisikolande i EU, Schengen samt Storbritannien opdateres ugentligt af Statens Serum Institut, og for tredjelande, når der er anledning her til bl.a. på baggrund af opdatering af EU's liste.

 

Kravet gælder også for personer med bopæl i grænselandet (Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge), hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

 

Derudover vil kravet gælde for karantænelande uden for EU, Schengen og Storbritannien.

 

Kravet gælder ikke for personer med bopæl i grænselandet (Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland eller Blekinge), der rejser med et anerkendelsesværdigt formål.

 

Kravet gælder heller ikke for personer, der indrejser med henblik på godstransport.

 

Hvis den indrejsende ikke kan fremvise dokumentation for en negativ test, der ikke er mere end 72 timer gammel, må den pågældende fra mandag den 26. oktober 2020 som udgangspunkt påregne at kunne blive afvist ved indrejsen.

Myndighedernes hotlines

Hvis du er smittet med COVID-19

Ring 3232 0511, og tast 1.
Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.

Hvis du er nær kontakt, skal du ringe på to forskellige numre

 

  1. Ring 7020 0233, og tast 2 for at få afklaret, hvilke dage du skal testes på og få tildelt et nummer, som du skal bruge for at få en henvisning til tests.
    Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.

  2. Ring 3232 0511, og tast 2 for at ringe for at få en henvisning til tests.
    Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22.00.

 

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

 

Læs mere hvis du er nær kontakt eller selv er smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

 

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse i Danmark og få svar på, hvad der er et anerkendelsesværdigt formål for at rejse ind i eller passere gennem Danmark.

 

Ring på telefon (+45) 7020 6044

 

Hotlinen er åben:

Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00

Torsdag kl. 08.00-15.00

Fredag kl. 08.00-14.00 

 

Vi modtager i øjeblikket mange opkald til hotlinen, hvorfor der kan forekomme ventetid. Der kan ikke sendes e-mail til politiet om dette.

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og  rejsevejledninger.

 

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

 

Ring på telefon (+45) 3392 1112

E-mail: bbb@um.dk

 

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.

 

Ring på telefon (+45) 7020 0233

 

Hotlinen er åben:

Alle dage kl. 06.00-24.00

 

Vi modtager i øjeblikket mange opkald til hotlinen, hvorfor der kan forekomme ventetid. Du kan ikke sende e-mail.