Spring til hovedindhold

Forslag

Samvær og sociale sammenhænge

Med stigende smitte i samfundet, og en årstid der gør, at vi søger indenfor, er det nu særligt vigtigt at forebygge smitte med ny coronavirus. Vi skal derfor være sammen med færre personer, i kortere tid, og ikke med for mange forskellige.

At være sammen med andre mennesker er vigtigt for vores trivsel og mentale sundhed. Samtidig ved vi, at risikoen for smitte stiger, når vi er mange sammen. I sociale sammenhænge og under uformelle rammer, kan det være vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og hygiejne. Når vi er flere, der samles, kan der være risiko for ’superspredninger’, hvor en eller få individer på kort tid smitter et meget stort antal personer. Der kan være risiko for, at man spreder smitten, selvom man ikke har symptomer. 

 

I efteråret og vinteren, hvor vi rykker mere indenfor, skal vi begrænse antallet af sociale kontakter. Vi skal være sammen med få personer, i kortere tid og ikke med for mange forskellige. Vi skal holde os til en fast lille omgangskreds på højest 10 forskellige personer, ud over vores egen husstand. Og derudover, i en periode, aflyse aftaler med personer, som vi ikke plejer at ses med.  

 

På denne måde kan vi alle sammen bidrage til at undgå smittespredning og opretholde en hverdag, hvor vi går i skole og på arbejde. 

 

 

Se mere information og råd om at forebygge smitte på Sundhedsstyrelsens hjemmeside