Fysisk fremmøde på arbejdspladser

Spørgsmål og svar

Opdateret: 31. juni 2021 

Fysisk fremmøde på arbejdspladsen er normaliseret. Alle kan nu møde ind på arbejde igen.

Læs mere under Råd og regler

Ja. Arbejdsgiveren vil selv kunne fastsætte andre regler for fysisk fremmøde, hvis arbejdspladsen fx varetager samfundskritiske funktioner.

Læs mere under Råd og regler

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du lader dig teste én gang ugentligt, hvis du møder fysisk på arbejde og ikke er færdigvaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19.

Er du ansat i sundhedsvæsenet, plejesektoren, eller arbejder du på et botilbud med beboere i risikogruppen, er anbefalingen dog, at du til lader dig teste to gange ugentligt indtil 14 dage efter at du er færdigvaccineret.

Ja, det skal du, også selvom du er færdigvaccineret eller er tidligere smittet, så er anbefalingen, at du ikke at går på arbejde, hvis du har symptomer på COVID-19.

Husk, at du som færdigvaccineret altid skal følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive testet, hvis du får symptomer på COVID-19. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er færdigvaccineret.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Nej. I udgangspunktet gælder ikke særlige regler ved fysisk fremmøde. Dog er der fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Konferencer og møder kan afholdes uden deltagerbegrænsning eller krav om sektionering og coronapas, men med forsat krav om en række smitteforebyggende tiltag, herunder arealkrav og afstandskrav mv.

Læs mere hos virksomhedsguiden.dk

Du har ikke krav på at arbejde hjemmefra, medmindre din arbejdsplads allerede i dag har en lokal aftale om hjemmearbejde.

Det er forventningen, at flere medarbejdere og arbejdspladser fremover ønsker at bruge hjemmearbejde mere end før coronaepidemien.