Fysisk fremmøde på arbejdspladser

Spørgsmål og svar

Opdateret: 7. september 2022

Offentlige og private arbejdsgivere opfordres til at tage hensyn til smittesituationen, og indrette arbejdspladserne efter lokale smitteforhold og de fysiske forhold på arbejdspladsen. Der gælder en række anbefalinger, der skal være med til at forebygge smitte:

 • Som en tryghedsskabede foranstaltning anbefales det, at man lokalt giver mulighed for, at personale i dagtilbud mv., grundskoler mv. og på ungdoms- og voksenuddannelser kan bære mundbind eller visir, hvis man som medarbejder ønsker det. Af pædagogiske hensyn bør personale på grundskoleområdet ikke bære mundbind i undervisningssituationer eller ifm. anden kontakt med elever. På dagtilbudsområdet kan personale alene bære visir.
 • Hvis du har lette symptomer, eksempelvis løbenæse, kriller i halsen, enkelte host mv., men ellers ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive hjemme eller blive testet. Men hvis du bliver testet positiv for covid-19 anbefales du at gå i selvisolation i 4 dage efter, at din test blev taget.
 • Hvis du har betydelige symptomer på covid-19, kan du ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer på covid-19 – dog tidligst 4 dage efter, at din test blev taget. Det vil sige, at du godt kan ophæve din selvisolation efter mindst 4 dage, selvom du har lette symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.m.
 • Personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen opfordres til at blive PCR-testet 1 gang hver 14. dag.
 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres yderligere pr. 6. september 2022 til at tage 2 ugentlige antigenselvtest. Da der kan opstå falske positive test, opfordres medarbejderen ved et positivt prøvesvar til at tage endnu en antigenselvtest.
 • Det anbefales, at antigen-selvtest stilles til rådighed for løst ansat personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, og som ikke har mulighed for at blive PCR-testet, sådan at disse medarbejdere har mulighed for at tage en selvtest ved begyndelse af en vagt.
 • Der opfordres til, at pårørende til ældre +85 år på landets plejehjem og til ældre +85 år, der modtager hjemmepleje, bliver testet inden besøg og kan desuden få udleveret en selvtest forud for besøg.
 • Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres pr. 6. september 2022 til at tage 2 ugentlige antigenselvtest.
 • Der opfordres til at pårørende til evt. +85-årige borgere på sociale tilbud bliver testet inden besøg.
 • Pårørende til evt. +85-årige borgere på sociale tilbud opfordres til at blive testet inden besøg.

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, hvis Sundhedsstyrelsens smitteforebyggende råd kan overholdes.

Du behøver derfor ikke som udgangspunkt at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra - heller ikke selvom du til hverdag har kontakt med mange mennesker. Det gælder også for gravide. Din arbejdsgiver har ansvar for, at arbejdsmiljøet på din arbejdsplads generelt er sikkert. Du kan derfor tale med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Hvis du arbejder i sundheds-, social- eller plejesektoren, er det vigtigt, at du bruger værnemidler, til de arbejdsopgaver, hvor det anbefales.

Hvis du er i særligt øget risiko, og for eksempel arbejder på en arbejdsplads med høj risiko for smitte eller har en kombination af risikofaktorer som visse kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet, er det måske nødvendigt at tage særlige forholdsregler. Du kan ved behov kontakte din behandlende læge på sygehus eller egen læge for en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen.

Hvis du er i tvivl om forhold på arbejdspladserne og dine rettigheder mv., kan du opsøge rådgivning i fagpolitiske organisationer.

Nej. Men arbejdsgivere kan opfordre til, at ansatte fremviser coronapas ved fysisk fremmøde. En arbejdsgiver vil dog ikke kunne anvende ansættelsesretslige sanktioner, hvis en ansat ikke ønsker dette.

BEMÆRK: Den danske del af Coronapas-appen er lukket fra og med den 31. marts 2022.

Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser. Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres pr. 15. august 2022 til at tage 1 PCR-test hver 14. dag.
 • Løst tilknyttet personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen), der ikke har mulighed for at tage ovennævnte PCR-test hver 14. dag, opfordres pr. 15. august 2022 i stedet til at tage en antigenselvtest ved påbegyndelse af hver vagt.
 • Pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigenselvtest forud for besøg og har pr. 1. juli 2022 mulighed for at få udleveret en gratis antigenselvtest hos kommunen.

Læs mere om testanbefalinger og tiltag for landets plejehjem og i hjemmeplejen på coronasmitte.dk/aeldreplejen.

 • Personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, opfordres til at blive PCR-testet 1 gang hver 14. dag.
 • Fast personale i ældreplejen (på plejehjem og i hjemmeplejen) opfordres yderligere pr. 6. september 2022 til at tage 2 ugentlige antigenselvtest.
 • Det anbefales, at antigen-selvtest stilles til rådighed for løst ansat personale, der arbejder på plejehjem og i hjemmeplejen, og som ikke har mulighed for at blive PCR-testet, sådan at disse medarbejdere har mulighed for at tage en selvtest ved begyndelse af en vagt.
 • Der opfordres til, at pårørende til ældre +85 år på landets plejehjem og til ældre +85 år, der modtager hjemmepleje, bliver testet inden besøg og kan desuden få udleveret en selvtest forud for besøg.
 • Personale på sociale tilbud med sårbare mennesker opfordres pr. 6. september 2022 til at tage 2 ugentlige antigenselvtest.
 • Der opfordres til at pårørende til evt. +85-årige borgere på sociale tilbud bliver testet inden besøg.

Læs mere om de aktuelle testanbefalinger og tiltag for landets sociale tilbud på coronasmitte.dk/sociale-tilbud.

Hvis du bliver syg med symptomer på covid-19, anbefales du at blive hjemme, til du er rask. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at du bliver testet, med mindre der er en sundhedsfaglig grund til at blive det. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver testet, hvis du er syg med betydelige symptomer på covid-19, som eksempelvis feber, vedvarende hoste, vejtrækningsproblemer mv., og du samtidig er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Hvis du kun har lette symptomer på covid-19, så som løbenæse, ’kriller’ i halsen og enkelte host mv., som typisk er forbigående og du ikke føler dig syg, behøver du ikke at blive hjemme.

Læs mere om symptomer på covid-19 (sst.dk)

Nej. Dog bør du have fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger:

Forebyg smitte

Du har ikke krav på at arbejde hjemmefra, medmindre din arbejdsplads har en lokal aftale om hjemmearbejde.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.