Automatiske nedlukninger

Spørgsmål og svar

Danmark er genåbnet, og for at vi kan fastholde et åbent samfund og undgå, at smitten ikke spreder sig nationalt, er det vigtigt, at der er mulighed for hurtigt og effektivt, at kunne inddæmme smitten ved lokale nedlukninger.

På den baggrund er der fastlagt en model for lokal smittehåndtering, der sikrer gennemsigtighed om data, forudsigelighed om tiltag og automatiserede indsatser ved lokalt højt smitteniveau. Kriterierne for nedlukning er vurderet ud fra den aktuelle smittesituation og bliver løbende vurderet og justeret efter behov. Der kan både lukkes aktiviteter på sogneniveau og på kommuneniveau.

Et sogn lukkes, hvis disse tre parametre er opfyldt:

  • Mindst 1.000 smittede pr. 100.000 indbyggere
  • Der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage
  • Positivprocenten er mindst 3 pct.

Hvis disse tre ting er opfyldt, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde nedlukning af store dele af samfundsaktiviteten i sognet, fx skoler, kultur- og idrætsaktiviteter.

Et sogn er nedlukket indtil sognet i syv dage i træk er under niveau på et af de tre parametre (læs mere under spørgsmålet ”Hvornår nedlukkes et sogn?”).

I løbet af denne syv-dages periode kan din kommune anmode Styrelsen for Patientsikkerhed om at åbne dele af sognet op, såfremt dette vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvis incidensen i en kommune overstiger 500 smittede pr. 100.000 indbyggere, og der er registreret mindst 20 smittetilfælde med COVID-19 i de seneste syv dage, er den lokale kommunalbestyrelse forpligtet til at påbyde nedlukning af store dele af samfundsaktiviteten i sognet, fx skoler, kultur- og idrætsaktiviteter.

Påbud om nedlukning i én kommune fastholdes indtil den i syv dage i træk er under niveau på et af de 2 parametre for nedlukning (Læs mere under spørgsmålet ”Hvornår lukkes en kommune”).

Ja. Din kommunen kan vælge af lukke dele af kommunen ned før kriterierne for automatisk nedlukninger er fuldt opfyldt med henblik på at undgå en større nedlukning.

Nej, som udgangspunkt lukkes der for indendørs fysisk fremmøde på skoler og uddannelsesinstitutioner, hvis et sogn eller kommune er nedlukket.

Der er dog mulighed for udeundervisning på skole og uddannelsesinstitutioner i nedlukkede sogne og kommuner.

Ved lange nedlukninger kan der gennemføres undervisning med indendørs fysisk fremmøde. Der vil gælde særlige forholdsregler, herunder krav om begrænset fremmøde, daglige test, afstand og opdeling i mindre grupper.

Ja, du kan godt aflevere dit barn i børnehave eller vuggestue, hvis dit sogn eller kommune er nedlukket.

Sundhedsmyndighederne opfordrer dog til, at du så vidt muligt passer dine små børn hjemme, hvis du er bosat i et nedlukket sogn eller kommune.

Nej, fritids-, idræts- og foreningsaktiviteterne placeret i et nedlukket sogn eller kommune er som udgangspunkt forpligtet til at holde lukket.

Ja, du kan som udgangspunkt godt gå fysisk på arbejde, når et sogn eller kommune er nedlukket.

Sundhedsmyndighederne opfordrer dog til, at offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra, hvis de er bosat i et nedlukket sogn eller kommune. Endvidere opfordrer sundhedsmyndighederne til, at private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gør dette.

Du kan godt købe dagligvarer i dit sogn eller kommune, da dagligvarebutikker ikke er omfattet af den automatiske lokale model for nedlukning af sogne og kommuner.

Du kan se på coronasmitte.dk, om der er lokal nedlukning, der hvor du bor. 

Se mere under Råd og regler.

Data til grund for nedlukning af sogne og kommuner offentliggøres hver dag på Statens Serum Instituts hjemmeside omkring kl 14.

Smittetal for kommuner og sogne (ssi.dk)

Du kan finde dit sogn her:

www.sogn.dk