Dagtilbud

Spørgsmål og svar

Opdateret: 16. januar 2022

Hvis et barn i dagtilbud mv. ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation i syv dage siden sidste kontakt med den smittede person.

Der er ikke hjemmel til, at dagtilbud mv. kan afvise at modtage børn, der er nære kontakter, og som ikke følger anbefalingerne for børn i dagtilbud mv., der bliver nær kontakt til en smittet.

Ja, der er en anbefaling om, at du afleverer og henter dit barn udendørs i dagtilbuddet mv.

Snak med personalet i dit dagtilbud mv. om, hvordan aflevering og afhentning håndteres, så situationen bliver tryg og god for både dig og dit barn samt de andre familier og personalet.

Ja. Der er krav om, at forældre og andre besøgende i dagtilbud mv. anvender mundbind eller visir.

Det anbefales, at kommunen iværksætter følgende smitteforebyggende tiltag:

  • Opfordring om skærpet fokus på at efterleve anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens generelle vejledninger om forebyggelse og håndtering af smittespredning af COVID-19.
  • Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.
  • Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

Forebyg smitte

Nej. Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbud mv., er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.

Det anbefales, at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.