Dagtilbud

Spørgsmål og svar

Opdateret: 24. juni 2021

Nej, der er ikke længere en anbefaling om, at du afleverer og henter dit barn udendørs i dagtilbuddet.

Snak med personalet i dit dagtilbud om, hvordan aflevering og afhentning håndteres, så situationen bliver tryg og god for både dig og dit barn samt de andre familier og personalet.

Nej, der er ikke længere et krav om, at forældre og andre besøgende i dagtilbuddet anvender mundbind eller visir.

Pædagogisk personale i dagtilbud har stadig ret til at bære visir.

Nej, der er ikke længere en anbefaling om at undgå mylder i dagtilbuddet.

Snak med personalet i dit dagtilbud om, hvordan aflevering og afhentning håndteres, så situationen bliver tryg og god for både dig og dit barn samt de andre familier og personalet.

Det anbefales fortsat, at sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv følges i dagtilbud. Fx anbefaler Sundhedsstyrelsen,  at du som forælder stadig skal sørge for at blive testet og gå i isolation, hvis du får symptomer på COVID-19.

Læs mere her:

Forebyg smitte 

Personale i dagtilbud opfordres stadig til at lade sig teste to gange ugentligt, også selv om du ikke har symptomer og ikke har grund til at tro, at du er smittet.

Opfordringen gælder både personale i offentlige og private dagtilbud mv.

Opfordringen gælder ikke for personer, der kan fremvise coronapas med vaccination eller immunitet. Opfordringen bliver ophævet pr. 1. september 2021, men der vil stadig blive opfordret til, at ansatte bliver testet i relevant omfang, hvis de ikke er vaccineret.

Nej, alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbud, er undtaget fra den generelle afstandsanbefaling.