Dagtilbud

Spørgsmål og svar

Opdateret: 10. september 2021

Hvis et barn i dagtilbud mv. ikke bliver testet, anbefales det, at barnet bliver hjemme i isolation i syv dage siden sidste kontakt med den smittede person.

Bemærk, at der pr. 10. september 2021 ikke længere er hjemmel til, at dagtilbud mv. kan afvise at modtage børn, der er nære kontakter, og som ikke følger anbefalingerne for børn i dagtilbud mv., der bliver nær kontakt til en smittet.

Nej, der er ikke længere en anbefaling om, at du afleverer og henter dit barn udendørs i dagtilbuddet mv.

Ved høj lokal smitte anbefales det dog, at børn afleveres og hentes udendørs.

Læs mere: 

Håndtering af lokale smitteudbrud

Snak med personalet i dit dagtilbud mv. om, hvordan aflevering og afhentning håndteres, så situationen bliver tryg og god for både dig og dit barn samt de andre familier og personalet.

Nej, der er ikke længere krav om, at forældre og andre besøgende i dagtilbud mv. anvender mundbind eller visir.

Dagtilbud mv. opfordres til at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smittespredning, som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (sst.dk)

Læs mere her på coronasmitte.dk:

Forebyg smitte

Nej. Alle aktiviteter, der er forbundet med dagtilbud mv., er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefalinger.

Reglerne om forsamlinger er ophævet.

Ved høj lokal smitte anbefales dog, at dagtilbud mv. tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling.