Generelt om coronapas

Her kan du læse generelle spørgsmål og svar om coronapas.

Spørgsmål og svar

Opdateret: 29. november 2021

Et coronapas er dokumentation for, at en borger er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar.

Du kan forevise dokumentationen for dit coronapas enten i papirform eller elektronisk f.eks. via appen ”coronapas” eller ”Min Sundhed”.

Husk, at hvis du ikke benytter coronapas-appen eller Min Sundhed-appen, skal du medbringe pas, kørekort, sundhedskort eller anden offentlige udstedt identitetskort, hvor navnet skal svare til navnet på dit coronapas.   

Vær opmærksom på, at pr. 29. november 2021 nedsættes varigheden af negativ test i coronapasset til 72 timer for PCR-test og 48-timer for hurtigtest.

Der er krav om coronapas på følgende områder:

Lokaler og lokaliteter med krav om coronapas for at få adgang - uanset antal personer:

 • Natklubber og diskoteker
 • Partybusser mv. (ved servering af alkohol)

Indendørs serveringssteder (dog med undtagelse af take-awaysteder og serveringssteder tilknyttet lokaler og lokaliteter tilknyttet sociale tilbud og i andre lokaler og på lokaliteter, hvor der leveres ydelser efter lov om social service, herunder på ældreområdet (fx herberger, varmestuer og plejehjem).

 • Besøgende fængsler og arresthuse skal vise coronapas for adgang.
 • Videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser og sprogcentre
 • Liberale serviceerhverv, herunder tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og bemandede solarier.
 • Køreskoler og Køreprøver
 • Lokaler, lokaliteter og arrangementer med krav om coronapas for at få adgang - med flere end 100 tilskuere/deltagere mv. indendørs og flere end 1.000 tilskuere/deltagere mv. udendørs (fx forstået som det antal billetter, der udbydes), og uanset om der er tale om siddende eller stående tilskuere/deltagere mv.:
 • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
 • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer
 • Betalende tilskuere ved idræt
 • Større menighedsarrangementer (følger reglerne om større arrangementer på
  Kulturministeriets område)
 • Museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og lignende.
 • Gudstjenester og religiøse handlinger som fx dåb, vielser og begravelser mv.
 • Folkeoplysning, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet
 • Zoologiske anlæg og akvarier
 • Bade- og legelande, svømmehaller
 • Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer
 • Konferencer, foredrag, messer og dyrskuer

Derudover må erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv. som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster eller kunder skal kunne fremvise en negativ test eller skal bære mundbind/ visir. Kravene skal dog være i overensstemmelse med øvrig lovgivning og må f.eks. ikke være diskriminerende.

Fra fredag den 26. november 2021 er der krav om, at medarbejdere på statslige arbejdspladser skal kunne forevise coronapas.. Fra den samme dag vil det herudover være muligt for private, kommunale og regionale arbejdsgivere at pålægge deres medarbejdere at forevise coronapas eller lade sig teste.

Coronapas kan også være et krav i forbindelse med rejser.

De enkelte lande har forskellige krav til coronapas, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i landets regler inden afrejse.

Børn under 15 år er undtaget fra kravet om coronapas.

Hvis du skal rejse, er det vigtigt at læse op på de COVID-19-regler for børn, der gælder for det land, som du rejser til. Ved udlandsrejser kan forældre se deres børns coronapas i EU-visningen i coronapas-appen.

Derudover kan man også bruge print-selv-løsningen på sundhed.dk foruden anden testdokumentation, hvis dette er påkrævet af det givne land.

I Danmark gælder følgende regler for, hvornår du har et gyldigt coronapas:

 • Efter vaccination: Du vil have et gyldigt coronapas fra 14 til 42 dage efter din første vaccination. Derudover vil du have et gyldigt coronapas umiddelbart efter, at du er færdigvaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver flere doser. Hvis dit vaccinationsforløb alene består af én dosis, vil dit coronapas være gyldigt efter 14 dage.
 • Efter negativ test: Du vil også have et gyldigt coronapas, hvis du har fået foretaget en negativ test, der for PCR-test er højst 72 timer og for hurtigtest (antigentest) højst 48 timer gammel.
 • Efter tidligere smitte: Er du tidligere smittet med COVID-19 og har fået taget en positiv PCR-test, der er højest 14 dage til 6 måneder (180 dage) gammel, vil du også have et gyldigt coronapas.

Hvis du er vaccineret eller tidligere smittet, har du et coronapas, hvis du kan fremvise dokumentation herfor. Det kan du f.eks. finde på sundhed.dk eller i sundhedsmyndighedernes app ”MinSundhed”. Dette gælder, uanset om du har en positiv test for covid-19, der er mindre end 14 dage gammel. Sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas” vil dog ikke vise en grøn skærm med teksten ”Gyldigt i Danmark” i en sådan situation.

Coronapas kan også være et krav i forbindelse med rejser. Reglerne for et gyldigt coronapas kan variere fra land til land – eksempelvis er det ikke alle lande, hvor coronapas er gyldigt efter første vaccination. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i reglerne, inden du rejser.

Dokumentation for vaccination mod COVID-19:

 • COVID-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.
 • COVID-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.

Dokumentation for COVID-19-test:

 • Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos de private udbydere. Det er et krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det.
 • Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente COVID-19 testpas og COVID-19 immunitetspas.

Se hvor du kan blive testet

Kravet om coronapas gælder ikke for:

 • Børn under 15 år.
 • Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-19 test.
 • Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test.

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk og psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test, skal kunne fremvise dokumentation for deres undtagelse. Dokumentationen skal fremvises, hvor der er krav om coronapas (på lige fod med et gyldigt coronapas for vaccination, test eller tidligere smitte).

Dokumentationen udleveres af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse.

Særligt i forhold til ansatte og på uddannelsesområdet gælder, at hvis arbejdsgiveren, skolen eller institutionen vurderer, at den pågældende ikke er omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt, kan personen, selv om den pågældende ikke kan fremvise dokumentation for tidligere smitte eller vaccination, møde frem på arbejde eller i skole.

Du kan læse mere om, hvordan du får udleveret dokumentationen fra Borgerservice, og om de gyldige årsager til undtagelse her (sum.dk)

Guide: Dokumentation for undtagelse fra krav om coronapas

 

Nej. Politibetjente, ambulancereddere, redningsmandskab, fødevarekontrollen mv. er ikke omfattet af krav om coronapas, når deres tilstedeværelse sker som led i myndighedsudøvelse.

Indhold på siden: