Generelt om coronapas

Her kan du læse generelle spørgsmål og svar om coronapas.

Generelle spørgsmål og svar om coronapas

Opdateret: 31. marts 2022

Et coronapas er dokumentation for, at en borger er vaccineret, er tidligere smittet eller har et negativt testsvar.

Du kan forevise dokumentationen for dit coronapas enten i papirform eller elektronisk fx via appen ”coronapas” eller ”Min Sundhed”.

Den danske del af Coronapas-appen er lukket fra og med den 31. marts 2022. Coronapas-appen vil fortsat kunne bruges, men fremover alene med EU-visningen, hvor det fremgår, om man har coronapas på baggrund af vaccination, immunitet eller test, som kan bruges ved rejser. Man kan også fortsat tilgå sit coronapas på sundhed.dk og i MinSundhed-appen.

Hvis du oplever fejl eller problemer i appen, kan du kontakte Sundhed.dk’s support ved at skrive en e-mail til [email protected] eller ved at ringe på telefon 32 42 03 03.

Her kan du læse mere om coronapasset.

Selvom der ikke længere er krav om coronapas i Danmark, kan der være krav om coronapas og test, når du rejser til eller opholder dig i udlandet.

Der er ikke længere krav om coronapas i Danmark.

Private erhvervsdrivende og private kulturinstitutioner mv., må som udgangspunkt gerne stille strengere krav til sine gæster og kunder, end hvad der følger af lovgivningen. Det kan fx være et krav om, at ens gæster, besøgende eller kunder skal kunne fremvise en negativ test, gyldigt coronapas eller skal bære mundbind/visir. Kravene skal dog være i overensstemmelse med øvrig lovgivning og må fx ikke være diskriminerende, eksempelvis pga. handicap.

Coronapas eller test kan være et krav i forbindelse med rejser til udlandet.

De enkelte lande har forskellige krav til coronapas, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i landets regler inden afrejse.

Mange danskere oplever, at der kan være tekniske udfordringer på rejsen. Husk derfor altid at medbringe et udprintet eksemplar af dit coronapas fra sundhed.dk, og dit fysiske NemID-nøglekort eller nøgleviser, hvis du endnu ikke har fået MitID, så du kan logge ind, når du er ude at rejse.

På den måde kan du altid bevise, at du er fuldt vaccineret, selv hvis du ikke kan tilgå coronapas-appen.

Læs mere om coronapas på rejsen

Hvis du skal rejse, er det vigtigt at læse op på de covid-19-regler for børn, der gælder for det land, som du rejser til. Ved udlandsrejser kan forældre se deres børns coronapas i EU-visningen i coronapas-appen.

Derudover kan man også bruge print-selv-løsningen på sundhed.dk foruden anden testdokumentation, hvis dette er påkrævet af det givne land.

Hvis du bliver smittet inden rejsen, bør du følge de almindelige anbefalinger om selvisolation, som du finder her:

Smittet med coronavirus

Du mister ikke dit europæiske coronapas på grund af en positiv test og kan rejse så snart, du efter de lokale anbefalinger/regler kan ophæve selvisolationen.

Vær dog opmærksom på at flyselskabet, du rejser med, og det land, du vil rejse til, kan have egne regler vedr. tidligere smitte. Du kan læse om indrejseregler og lokale regler i det land, du skal rejse til, på de danske ambassaders hjemmesider:

Find os i verden (um.dk)

Dokumentation for vaccination mod covid-19:

  • Covid-19 vaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinationspas) direkte via fysisk post. Det gælder både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.
  • Covid-19 vaccinerede borgere kan derudover ringe og bestille et printet vaccinationspas hos sundhed.dk på telefon 44 22 77 74. Det er muligt både efter første vaccination, og når borgeren er færdigvaccineret.

Dokumentation for covid-19-test:

  • Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på hurtigtest (antigentest) hos de private udbydere. Det er et krav, at disse leverandører tilbyder fysisk dokumentation til borgere, som ønsker det.
  • Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se testsvar og hente dokumentation for test for covid-19 og immunitet.

Se hvor du kan blive testet

Borgere med eCPR-nummer kan få udleveret et fysisk vaccinationsbevis med QR-kode ved henvendelse til en sundhedsfaglig med adgang til systemet FMK-online, som udskrift via Det Danske Vaccinationsregister (DDV). Dette vil være den generelle fremgangsmåde.
Udlevering af vaccinationsbeviser vil være baseret på at borger henvender sig, da adresseoplysninger i eCPR-data kan være mangelfulde eller uaktuelle. Det er derfor nødvendigt at borgeren henvender sig, fx til en alment praktiserende læge eller et regionalt vaccinationscenter.

Udlevering i forbindelse med første gangs vaccination
Hvis der oprettes et eCPR-nr i forbindelse med registreringen af første vaccination og skal udleveres et vaccinationsbevis skal der påregnes procestid på ca. én time inden beviset kan udskrives med QR-koden.

Udlevering til asylansøgere
Udlevering af vaccinationsbevis forventes at ske via den tilknyttede sundhedsfaglige (læge eller sygeplejerske) på asylcenteret.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.