Håndhævelses- og sanktionsmuligheder

Spørgsmål og svar om myndighedernes muligheder for håndhævelse og sanktioner.

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar ang. myndighedernes muligheder for håndhævelse og sanktioner. Opdateret: 11. juni 2021.

Politiet kan bl.a. anvende den fornødne magt i overensstemmelse med politiloven for at sikre overholdelse af forsamlingsforbuddet.

Der kan desuden udstedes bøder for overtrædelse af forbud og påbud efter forsamlingsbekendtgørelsen og øvrige relevante bekendtgørelser.

Hvis fx en ejer af et diskotek ikke overholder forbuddet mod at holde sine lokaler eller lokaliteter åbne for offentligheden, kan den pågældende straffes med bøde.

En fysisk eller juridisk person, der har rådighed over lokaler, der anvendes til detailhandel, herunder udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, storcentre, stormagasiner, varehuse, baserer og arkader mv. kan straffes med bøde, hvis den pågældende ikke overholder kravene, der gælder om areal og skiltning mv.

Politiet kan herudover påbyde en fysisk eller juridisk person at lukke sine lokaler for offentligheden i en nærmere bestemt periode, hvis politiet skønner, at den fysiske eller juridiske person ikke overholder kravene ovenfor, og at der ikke er udsigt til, at den fysiske eller juridiske person fremover vil overholde kravene. Politiet kan udstede en bøde, hvis den fysiske eller juridiske person undlader at efterkomme påbuddet.

Politiet kan sanktionere med bøde for ikke at efterkomme et påbud om at forlade et sted, og politiet kan om nødvendigt med magt fjerne personer fra stedet.

Det er et krav, at fysiske og juridiske personer, der råder over lokaler og lokaliteter på Erhvervsministeriets område skal opsætte informationsmateriale om reglerne om coronapas og om, at der kan ske bortvisning, hvis der ikke fremvises coronapas og ikke er omfattet af en undtagelse. Er materialet ikke opsat, vil den, der råder over stedet, kunne få en bøde.

Herudover må der i forhold til visse erhverv ikke tillades adgang til de pågældende lokaler og lokaliteter til kunder, besøgende og lignende, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, medmindre der foreligger en gyldig grund til ikke at skulle forevise coronapas. Den erhvervsdrivende skal derfor ved første naturlige kontakt eller anledning i umiddelbar forlængelse af ankomsten til lokalet eller lokaliteten bede om at få forevist et gyldigt coronapas. Hvis det ikke kontrolleres, om kunden mv. kan fremvise et coronapas, eller der lukkes kunder mv. ind, selvom de ikke har et gyldigt pas, og ikke er omfattet af en undtagelse for at skulle fremvise coronapas, kan den, der råder over stedet, straffes med en bøde.

 

Drive-in-arrangementer er ikke omfattet af forsamlingsbekendtgørelsen, men er omfattet af forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet. Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sundhedsplan.