Idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter

Læs mere her om hvilke tiltag og restriktioner, der er gældende.

Samtlige tiltag gælder til og med 5. april 2021. Der gælder blandt andet forsamlingsforbud på fem personer, afstandsanbefaling på 2 meter samt påbud om mundbind eller visir mv. Derudover er der fortsat restriktioner og tiltag vedrørende blandt andet lukning af serveringssteder og detailhandel samt hjemsendelse af studerende og skoleelever mv.

Se oversigt over COVID-19-tiltag

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar ang. idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter. Opdateret: 3. marts 2021.

Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller, spillehaller, kasinoer, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og foreningslokaler, skal holde deres lokaler lukket for offentligheden.
 
Hvis der udøves nødvendig genoptræning af personer, kan lokalet dog holdes åbent for disse personer.
 
Reglerne gælder ikke for udøverne af professionel idræt og de faciliteter, som udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen.

Særligt vedrørende heste:

Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering m.v. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal – forbuddet mod at forsamles mere end 5 personer til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ridehal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter af sports- og fritidsaktiviteter.

Ja. Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget forsamlingsbekendtgørelsen, og dermed både forsamlingsforbuddet samt kravet om at holde lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter, lukkede for offentligheden. Det betyder, at lokalerne kan holdes åbent for professionelle idrætsudøvere men ikke for tilskuere, frivillige mv. Der må dog maksimalt være 500 personer til stede samtidig. Antallet omfatter alle personer til stede, herunder idrætsudøvere, trænere, officials mv.

Professionelle idrætsudøvere omfatter:

 • Atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.
 • Atleter, som udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren.
 • Atleter, som indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.

Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL.

Endvidere gælder undtagelsen for følgende idrætsgrene:

 • Trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens.
 • Den næstøverste og tredjeøverste række inden for fodbold herrer.
 • Den næstøverste række inden for fodbold kvinder.
 • Den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder.
 • Øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Særligt vedrørende tilskuere er det ikke længere muligt at afholde indendørs professionelle idrætsarrangementer med tilskuere, da de lokaler, som professionelle idrætsudøvere benytter, ikke er åbne for offentligheden, herunder for tilskuere. Ved udendørs professionelle idrætsarrangementer vil forsamlingsforbuddet skulle overholdes, så der vil maksimalt kunne være fem tilskuere (10 på Bornholm).

Der er som udgangspunkt et forbud mod at være mere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.

For udendørs idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, må der dog være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

For idrætsarrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende (dvs. en persons ægtefælle, faste samlevende, faste partner, søskende, forældre, herunder forældres og plejeforældres ægtefæller, forældres og plejeforældres faste samlevende og forældres og plejeforældres faste partnere, børn og plejebørn, herunder børn og plejebørn af ægtefæller, faste samlevende og faste partnere), deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

Professionelle idrætsudøvere og personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede trænere eller officials, tæller ikke med i opgørelsen af tilstedeværende personer. I forbindelse med arrangementer inden for den professionelle idræt, må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv, herunder spillere, trænere, officials, stabe mv.

Det bemærkes, at lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentligheden. Det betyder, at sådanne arrangementer – der ikke inkluderer professionelle idrætsudøvere – i denne periode alene kan afvikles udenfor. Professionelle idrætsudøvere og de faciliteter, udøverne benytter før, under og efter afviklingen af idrætsgrenen er undtaget dette krav og må fortsat anvende lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden. Ansatte må opholde sig i lokalet i det omfang tilstedeværelsen sker som led i den pågældendes ansættelsesforhold.

Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

Det er ikke lovligt at afholde undervisning eller holdtræning i en ridehal, idet en ridehal skal holdes lukket for offentligheden. Et ridecenters ansatte må dog gerne benytte en ridehal, fx til motionering af centerets heste, som led i de ansattes arbejde.

I forhold til motionering i en ridehal er der efter lov om hold af heste krav om, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med særligt temperament) ikke kan motioneres ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ridehal, men forbuddet mod at være mere end fem personer (10 på Bornholm) til stede til et arrangement, begivenhed eller lignende skal fortsat overholdes. Det er dermed ikke lovligt at afholde undervisning eller holdtræning i en ridehal, idet en ridehal skal holdes lukket for idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter.

Ja. Udendørs rideundervisning er lovligt. Hvis rideundervisningen er arrangeret af en offentlig myndigheder, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig i forbindelse med undervinsingen.

Lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, herunder lokaler med rideundervisning, skal holdes lukkede for offentligheden.

Det er dog ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste i en hestestald, da enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

Indendørs paintball/hardball/airsoftbaner

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs paintball/hardball/airsoftbaner

Ja. Udendørs paintball/hardball/airsoftbaner må godt holde åben. Der gælder dog et forbud mod at samles flere en 25 personer på samme sted samtidig for udendørs idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. Afholdes der således fælles idrætsaktiviteter på hardballbanen fx opdeling af deltagere i hold, der dyster mod hinanden, vil dette som udgangspunkt være omfattet af forbuddet om, at der ikke må deltage flere end 25 personer.


Der kan afvikles flere særskilte arrangementer på op til 25 personer hver samtidig, så længe disse ikke afvikles på samme sted. Grupperne skal således være effektivt adskilt. Personer, der er tilstede i kraft af deres ansættelsesforhold, fx lønnede instruktører, tæller ikke med i opgørelsen af de 25 personer.
 
Hvis der afholdes et idrætsarrangement, der ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, gælder der et forbud mod at samles flere end fem personer (10 på Bornholm) på samme sted samtidig.
 

Hvis banerne er offentligt tilgængelige, kan politiet, såfremt der befinder sig flere personer end forsamlingsforbuddet tillader, men uden at der er tale om en egentlig aktivitet eller begivenhed, påbyde personerne at forlade stedet, hvis politiet skønner, at der er en særlig fare for smitte med COVID-19. Politiets skønsudøvelse vil ske under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om at nedbringe antallet af sociale kontakter og holde behørig afstand.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Kulturministeriet har som overordnet ressortmyndighed på idrætsområdet offentliggjort vejledende retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og foreningsfaciliteter. Retningslinjerne er udarbejdet i regi af et sektorpartnerskab og offentliggjort på kum.dk.

Reglerne gælder ikke for udøvere af professionel idræt. Udøvere omfatter atleter, som repræsenterer Danmark på højeste nationale eller højt internationalt seniorniveau inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er udtaget til danske seniorlandshold inden for en DIF-anerkendt idrætsgren, er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller på anden vis er omfattet af Team Danmarks ordninger eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe. Ved højeste nationale niveau forstås den bedste række eller det øverste konkurrenceniveau i Danmark inden for den pågældende idrætsgren. Ved højt internationalt niveau forstås deltagelse ved World Cup, EM, VM eller OL. Forsamlingsbekendtgørelsen gælder heller ikke for trav- og galopløb på de ni væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens, den næstøverste række og tredjeøverste inden for fodbold herrer, den næstøverste række inden for fodbold kvinder, den næstøverste række inden for håndbold både herrer og kvinder samt øvrige professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne inden for samme række eller konkurrenceniveau lever af indtægter fra deres idræt.

Indendørs træning

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter skal holde lukket for adgang for offentligheden.

Udendørs træning arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner

Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 25 personer (inkl. frivillige trænere, forældre mv.). Personer, der er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, fx lønnede trænere, tæller ikke med i opgørelsen af de 25 personer. Hvis der er flere grupper af maksimalt 25 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe, men udgør separate arrangementer. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand mellem hvert felt, så hver gruppe (separate arrangement) har sit eget, afgrænsede felt.
 
Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 25 personer (separate arrangementer), som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod arrangementer mv. på mere end 25 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på én gang. Den samme træner eller instruktør kan ikke træne flere af de tilstedeværende grupper samtidig, da træningen i så fald vil blive betragtet som ét samlet arrangement og dermed overskride forbuddet mod at samles flere end 25 personer.
 
For private idrætsarrangementer, der ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, må der være op til 5 personer til stede på samme sted samtidig.

Indendørs stævner, konkurrencer mv.

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs stævner, konkurrencer, kapsejladser arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner

Ja. Der kan afholdes idrætsaktiviteter med op til 25 personer til stede på samme sted samtidig, hvis det er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. De 25 personer omfatter personer til stede, som er en del af arrangementet, aktiviteten mv., dvs. idrætsudøvere, dommere, tilskuere, hjælpere, frivillige trænere mv. Personer, der er tilstede i kraft af et ansættelsesforhold, fx lønnede trænere eller dommere, tæller ikke med i opgørelsen af de 25 personer.

Det er muligt at arrangere et idrætsstævne tidsforskudt, så længe der på intet tidspunkt er mere end 25 personer til stede på samme sted samtidig. Fx kan ridestævner mv. afvikles, så der om formiddagen deltager op til 25 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 25 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Der er ikke noget til hinder for, at der er gengangere mellem personerne i de forskellige tidsforskudte dele af et stævne. Det er imidlertid en forudsætning, at der ikke på noget tidspunkt er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig. Eventuelle gengangere tæller med i det samlede antal personer i alle de tidsforskudte dele af stævnet, som de deltager i.

Det vil herudover også være muligt at afholde idrætsaktiviteter med flere end 25 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Det vil fx kunne omfatte kapsejladser og lignende idrætsaktiviteter på havet, hvor deltagerne sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende idrætsaktiviteter med stor geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte grupper af deltagere. Der må under alle omstændigheder maksimalt deltage 500 personer samtidig i det samlede arrangement.

Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele arrangementet. Det vil således ikke være lovligt at afholde idrætsaktiviteter med flere end 25 deltagere, hvis flere end 25 personer samles før eller efter arrangementet til fx fælles afgang eller pokaloverrækkelse.

For stævner mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som er hinandens nærmeste pårørende deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

For private idrætsarrangementer, der ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, må der være op til fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.
 

Indendørsaktiviteter

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner

Ja. Hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 25 personer (inkl. frivillige ledere, deltagere mv.). Personer, der er tilstede i kraft af et ansættelsesforhold, fx lønnede ledere, tæller ikke med i opgørelsen af de 25 personer. Hvis der er flere grupper af maksimalt 25 personer til stede på det samme område samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt.

Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 25 personer (separate arrangementer), som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne ledere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod arrangementer mv. på mere end 25 personer, vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang.

Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper (separate arrangementer) på hver maksimalt 25 deltagere.

For private idrætsarrangementer, der ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, må der være op til fem personer (10 personer på Bornholm) på samme sted samtidig.

Indendørs klatreparker

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs klatreparker

Ja. Det er lovligt for udendørs klatreparker at holde åbent. Dog må der maksimalt være 25 personer til stede på samme sted samtidig, i forbindelse med fælles udendørs idræts- eller foreningsaktiviteter, der er arrangeret af klatreparken.

Almindelig ophold og færden i udendørs klatreparker, hvor der ikke afholdes et arrangement mv., og hvor personerne består af forskellige forsamlinger, opfattes ikke som én gruppe. Der må derfor i disse tilfælde gerne være flere end 25 personer til stede ved en udendørs klatrepark.
 
Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end fem personer (10 på Bornholm) på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
 
Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Indendørs golfbaner

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs golfbaner

Det er lovligt at spille golf. Der er dog et forbud mod at afholde eller deltage i idrætsaktiviteter , hvor der er flere end 25 personer til stede på samme sted samtidig, hvis aktiviteten afholdes af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution.

Det vil dog være muligt at afholde arrangementer med flere end 25 deltagere, hvis arrangementet afholdes med en betydelig geografisk spredning mellem deltagerne, der i praksis betyder, at deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidig. Der må dog maksimalt deltage 500 personer i arrangementet samtidig.

Befinder flere end 25 personer sig sammen på et offentlig tilgængeligt sted, herunder på en golfbane, uden at dette er et arrangement, begivenhed, aktivitet eller lignende, kan politiet påbyde personer at forlade stedet, såfremt de efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.
 
For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.
 
For private idrætsarrangementer, der ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, må der være op til fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.

Toiletter, omklædningsrum, opbevaringsskure mv. må holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold, forudsat at der ikke gives adgang til lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- eller foreningsaktiviteter, herunder idrætshaller mv. Klubhuse skal dog holdes lukkede for offentligheden. Der må således ikke tages ophold i klubhuse mv.

Indendørs skøjtehaller

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs skøjtebaner

Ja. Udendørs skøjtebaner kan holdes åbne. Dog må der maksimalt være 25 personer til stede på samme sted samtidig, hvis der afholdes et idrætsarrangement, der er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution. Således må der maksimalt være 25 personer til stede til fx skøjteundervisning.
 
For private idrætsarrangementer, der ikke er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisation, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution, må der være op til fem personer (10 personer på Bornholm) til stede på samme sted samtidig.
 
Hvis deltagerne til det private arrangementet alene er personer fra samme husstand eller alene er personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.
 
Almindelig ophold og færden på et skøjtebaner, hvor der ikke afholdes et arrangement mv., og hvor personerne består af forskellige forsamlinger, opfattes ikke som én gruppe. Der må derfor i disse tilfælde gerne være flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på en udendørs skøjtebane. Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end fem personer (10 på Bornholm) på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19.

Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.
 

Ja. Lovgivningen er ikke til hinder for udlejning af pladser og hytter, men visse tilhørende aktiviteter som fx legeland, badeland, spillehaller mv. skal holdes lukket for offentligheden.

Det er lovligt for restauranter og caféer på campingpladser og feriecentre at holde åbent med henblik på salg af mad og drikkevarer, der ikke indtages på salgsstedet (take-away).

Det er også lovligt for andre lokaler på campingpladser eller feriecentre såsom kiosker, fælleskøkken samt bad- og toiletfaciliteter at holde åbent.

Restauranter og caféer (take-away) samt andre lokaler, der holdes åbne for offentligheden, skal sikre, at:

 • der maksimalt tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager pr. 7,5 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 7,5 m2, må der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 kunde, besøgende eller deltager. Serveringssteder skal ved indgangen til lokalerne opsætte informationsmateriale om, hvor mange kunder, der maksimalt må tillades adgang for, jf. 1. og 2. pkt. 1. og 2. pkt. omfatter ikke lokaler, der anvendes til detailhandel. For disse lokaler gælder kravene i forsamlingsbekendtgørelsens § 9, stk. 2.
 • Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder, besøgende og deltagere at holde afstand til hinanden.
 • Der i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på covid-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmateriale, der opsættes efter 1. pkt., skal være det materiale, der er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.
 • Alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet lokalerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.
 • Der er vand og sæbe eller håndsprit (mindst 70 pct. alkohol) tilgængeligt for kunder, besøgende og deltagere.

Der opfordres i øvrigt til så vidt muligt at følge de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Ja. Et friluftsbad, en udendørs swimmingpool mv. må gerne holde åben. Der må dog ikke afholdes eller deltages i arrangementer eller lignende med flere end fem (10 personer på Bornholm) personer til stede på samme sted samtidig, medmindre der er tale om en idræts- eller foreningsaktivitet, som fx vandpoloturnering, undervisning i vandaerobic eller lignende, som er arrangeret af en offentlig myndighed, en organisationer, en forening, en virksomhed eller en kulturinstitution. I så fald må op til 25 personer være til stede i forbindelse med aktiviteten på samme sted samtidig.

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Ja. Det er lovligt for kiosken at holde åbent, men det er derimod ikke lovligt at holde den tilstødende spillehal åben.

Ja. Zoologiske haver, akvarier og lignende må holde åbent. Det gælder dog kun udendørsområder. Kunder og besøgende skal kunne forevise en covid-19-test med et negativt testresultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til den zoologiske have, akvariet eller lignende.

Nej. Lokaler, hvor er udøves kulturaktiviteter, herunder cirkustelte, må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Ja. Forlystelsesparker må holde åben. Det gælder dog kun for udendørsområder. Kunder og besøgende skal kunne forevise en covid-19-test med et negativt testresultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til forlystelsesparken.

Nej. At fiske i en put and take sø er ikke et arrangement, en begivenhed, aktivitet eller lignende, der er omfattet af forbuddet mod at samles flere end fem personer (10 på Bornholm) på samme sted samtidig. Almindelige besøg ved en put and take-sø er derfor lovlige – det gælder som udgangspunkt også, hvis der er flere end fem personer (10 på Bornholm) til stede.

Hvis der afholdes et egentligt arrangement, en begivenhed eller lignende ved en put and take-sø, fx et arrangement, hvor flere end fem personer (10 på Bornholm) fisker sammen, vil dette være omfattet af forbuddet. For arrangementer mv., hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig. Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er tale om et arrangement, en begivenhed eller lignende i det enkelte tilfælde.

For udendørs idræts- og foreningsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end fem personer (10 på Bornholm) på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

Der opfordres dog til, at alle følger de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om hygiejne, om at holde behørig afstand og om hensigtsmæssig adfærd i øvrigt.

Drive-in-arrangementer er omfattet af dele af forlystelsesbekendtgørelsen. Der skal derfor indhentes tilladelse til arrangementet hos politiet. Politiet kan stille vilkår for tilladelsen, herunder vilkår for at reducere risikoen for smittespredning og vilkår for at sikre ro og orden. Til nogle arrangementer skal der udarbejdes en sikkerhedsplan.

Det bemærkes dog, at politiet kan påbyde personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis der befinder sig flere end fem personer (10 personer på Bornholm) på en sådan måde, som efter politiets skøn udgør en særlig fare for smitte med COVID-19. Vurderes det, at et påbud ikke er tilstrækkeligt, kan politiet endvidere nedlægge et midlertidigt opholdsforbud.

En sceneoptræden mv., der ikke i øvrigt er lovlig, kan ikke gøres lovlig ved at gøre det til et drive in-arrangement.

Indendørs hundetræning

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden.

Udendørs hundetræning

Hundetræning og andre fællesaktiviteter kan afholdes, når der ikke samles flere end fem personer (10 på Bornholm) samme sted samtidig. Ved hundetræning og andre fællesaktiviteter, hvor alene personer fra samme husstand eller alene personer, som alle er hinandens nærmeste pårørende, deltager, må der dog være op til 10 personer til stede på samme sted samtidig.

For udendørs idrætsaktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner, må der være op til 25 personer til stede på samme sted samtidig.

Nej. Museer skal holde deres indendørsområder lukket for offentligheden.
Tilknyttede serveringssteder, der serverer mad, drikke eller tobak til indtagelse på stedet, skal også holde lukket, men kan fortsat sælge take-away.

Ja. Udendørs museer kan holde åbne.
Kunder og besøgende skal kunne forevise en covid-19-test med et negativt testresultat, som er foretaget inden for 72 timer før den pågældendes ankomst til museet.

Forbuddet mod at være mere end fem personer (10 på Bornholm) til stede på samme sted samtidig til arrangementer mv. omfatter ikke aktiviteter for socialt udsatte børn og unge til og med 21 år med eller uden deres familier arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner. For sådanne aktiviteter gælder der dog et maksimum på 50 personer, herunder deltagere til og med 21 år med eller uden deres familier, som kan være til stede på samme sted samtidig. Det bemærkes, at personer, som er på arbejde, herunder lønnede trænere, ikke indgår i opgørelsen af de tilstedeværende personer.

Nej. Lokaler, hvor er udøves idræts-, forenings- og fritidsaktiviteter må ikke holde åbent for adgang for offentligheden