Coronapas på rejsen

Her kan du læse spørgsmål og svar om det europæiske coronapas.

Når du rejser i EU- og Schengenlande, skal du bruge dit coronapas. Det danske coronapas er en del af det europæiske coronapas (EU's digitale covidcertifikat), der dokumenterer vaccination, negative testresultater eller tidligere smitte.

Hvert enkelt land fastsætter selv de indrejserestriktioner, som man finder nødvendige fx test og isolation ved indrejse samt i hvilke tilfælde, du kan rejse ind som vaccineret, tidligere smittet eller testet. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Find svar på de mest almindelige spørgsmål om rejser til udlandet her:

Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet

Sådan virker coronapas-appen på rejsen

Tag din coronapas-app med på rejsen og brug den til at dokumentere testsvar, vaccination eller immunitet. Se hvordan i denne video. 

Spørgsmål og svar om det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate)

Opdateret: 18. januar 2022

I forbindelse med indrejse vil du i mange lande blive mødt med krav om coronapas. De enkelte lande har forskellige krav til coronapas, fx hvor længe din vaccination er gyldig. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i landets regler inden afrejse.

Det er vigtigt at læse op på de COVID-19-regler for børn, der gælder for det land, som du rejser til. Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde:

Udenrigsministeriet: Find os i verden (um.dk)

Læs mere om danske indrejsereglerne for børn her:

Rejser til udlandet

Ved udlandsrejser kan forældre se deres børns coronapas i EU visningen i coronapas-appen. Derudover kan man også bruge print-selv-løsningen på sundhed.dk foruden anden testdokumentation, hvis dette er påkrævet af det givne land.

Det europæiske coronapas (EU's digitale covidcertifikat) er en fælles europæisk løsning, der sikrer, at du kan dokumentere negative testresultater, vaccination eller tidligere smitte, når du rejser.

Du finder det europæiske coronapas, når du vælger visningen EU/udlandsrejse i coronapas-appen.

Du kan også bruge andre løsninger, f.eks. coronapas fra sundhed.dk, certifikater fra de private testleverandører (Carelink, Falck og Copenhagen Medical) og vaccinationspas sendt med posten til personer, der er digitalt fritaget eller har bestilt et printet pas via sundhed.dk

Nej. Det europæiske coronapas (EU's digitale covidcertifikat) dokumenterer din vaccination, testresultat eller tidligere smitte på en sikker og troværdig måde. Alle EU- og Schengenlande har dog fortsat ret til at fastsætte krav om f.eks. test eller isolation efter indrejse i landet. Det kan de f.eks. gøre på baggrund af smittesituationen i det land, du rejser fra. Du skal derfor altid tjekke de lokale regler i det land, du rejser til.

Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde:

Udenrigsministeriet: Find os i verden (um.dk)

Læs mere om rejser til udlandet

Hvis du allerede har downloadet den danske coronapas-app, har du i en og samme app også det europæiske coronapas (EU's digitale covidcertifikat). Du klikker i øverste højre hjørne i appen og vælger EU/udlandsvisningen, og dermed kan du se dit europæiske coronapas.

Her kan du hente coronapas-appen: 

Find Coronapas i App Store 

Find Coronapas i Google Play

Du kan også udskrive og medbringe europæiske coronapas fra sundhed.dk, hvor det vil fremgå af certifikatet, at det kan bruges til rejser i EU. Du kan ligeledes bruge testcertifikater modtaget direkte fra de private testleverandører (Carelink, Falck og Copenhagen Medical).

Hvis du ikke kan bruge digitale løsninger, har du andre muligheder for at få et europæisk coronapas, som du kan bruge til at rejse med. Læs mere nedenfor.

Både coronapas-appen og coronapas-løsningen på sundhed.dk er gyldige som europæiske coronapas (EU's digitale covidcertifikat). Du kan derfor rejse med både appen og et udskrevet dokument. Appen og papirløsningen skal accepteres på samme vilkår og betingelser.

Hvis du har NemID, kan du printe og medbringe dit europæiske coronapas fra sundhed.dk. Det vil fremgå af certifikatet, at det kan bruges til rejser i EU- og Schengenlande.

Hvis du ikke har NemID, kan du få tilsendt et europæisk coronapas som dokumentation for din vaccination ved at kontakte sundhed.dk’s support på telefon 44 22 77 74

Hvis du skal bruge en negativ hurtigtest (antigentest) til at rejse med, kan du få et fysisk print af et europæisk coronapas ved test hos et af de teststeder, som det offentlige samarbejder med (Falck, Carelink og Copenhagen Medical). Det vil fremgå af dit testcertifikat, at det kan bruges til rejser i EU- og Schengenområdet.

Vær opmærksom på at Sundhedsministeriet opfordrer rejsende til at tage en PCR-test før afrejse.

Forældre kan se deres børns test- eller tidligere smitte-certifikat i det europæiske coronapas (EU’s Digital COVID certificate, udlandsvisningen i den danske coronapas-app), som er gyldigt som et europæisk coronapas, når du rejser. Hvis dit barn bliver vaccineret (fra 12-15 år), kan vaccinationscertifikatet ligeledes ses der.

Man kan også hente sine børns test- og tidligere smitte-certifikater på sundhed.dk. Du kan ligeledes benytte det testcertifikat, som barnet modtager efter test fra de private testleverandører (Carelink, Falck og Copenhagen Medical).

Der kan være flere grunde til, at du ikke kan dine børn (under 15 år) i udlandsvisningen (EU’s Digital COVID certificate) i den danske coronapas-app:

Hvis dine børn har hemmelig adresse, dvs. er registreret med navne- og adressebeskyttelse i cpr-registret, kan deres coronapas ikke vises i coronapas-appen på udlandsvisningen. Eneste mulighed for at ændre dette er at få ophævet adressebeskyttelsen, hvis den ikke er nødvendig. Dog kan du på MinSundhed tilgå dine børns prøvesvar og coronapas. Vær opmærksom på, at coronapassene i MinSundhed ikke er officielle europæiske coronapas (EU Digital COVID certificate), og derfor anbefales det, at du undersøger, om de kan bruges som dokumentation i forbindelse med rejser. Det kan du gøre under 'Indrejserestriktioner i Europa for danske turister' på Udenrigsministeriets hjemmeside. Du kan ligeledes benytte det testcertifikat, som børnene får adgang til via de private leverandører. Her skal du ligeledes sikre, om børnene kan rejse på det ved fx at kigge på 'Indrejserestriktioner i Europa for danske turister.

Hvis barnet er blevet testet på sin skole, og det er indberettet af professionelt personale, vil det blive registreret og indgå i det danske coronapas, men det vil ikke kunne ses og dermed bruges i det europæiske coronapas. Her skal dit barn have en test fra et af de officielle teststeder, for at det indgår i det europæiske coronapas. Find et teststed her:

Kort over COVID-19 testcentre

Hvis du bliver testet i et andet EU- eller Schengenland end Danmark, fremgår dit testresultat af vedkommende lands europæiske coronapas (EU’s digitale covidcertifikat). Det bliver med andre ord ikke vist i din danske coronapas-app.

Du har ret til at få udstedt et europæisk coronapas af det land, der har foretaget din test. Testcertifikatet bliver udstedt til dig enten digitalt eller på papir. Når oplysningerne om test ikke overføres til dit danske coronapas, skyldes det, at man ikke må sende dine sundhedsdata på tværs af grænser og nationale myndigheder.

Hvis man har dokumentation for en positiv test fra udlandet, kan den også bruges som gyldig dokumentation for tidligere smitte fx ved besøg på restaurant eller andet i Danmark.

Alle EU- og Schengenlande kan scanne dit danske coronapas. Det er dog ikke et krav, at dit coronapas skal scannes, når du krydser grænser i EU- og Schengenområdet.

Hvis din test i dit coronapas er udløbet, har du ikke længere et gyldigt coronapas. Det er landet, du rejser til, der bestemmer, hvor længe en test er gyldig. Du skal derfor undersøge, hvor du kan få foretaget en ny test i det land, du opholder dig i.

Find testcentrene på dit rejsemål på de danske ambassaders hjemmesider: Find os i verden (um.dk).

Hvis du fx er rejst til Italien med testcertifikatet i dit danske coronapas, og du efter en uge skal bruge dit coronapas til at rejse videre, vil du skulle tage en test i Italien. Testudbyderen vil udstede det europæiske coronapas (EU’s digitale covidcertifikat) til dig, som bliver udstedt til digitalt eller på papir. Det kan du fremvise i lufthavnen eller ved øvrige grænser som dokumentation for din test. Denne test vises ikke i dit coronapas.

Det er medlemslandene selv, der bestemmer, hvornår vaccinerede kan indrejse. I flere lande, der fritager vaccinerede for rejserestriktioner, kræver de, at du er færdigvaccineret. Det forstås typisk som 14 dage efter anden dosis (eller 14 dage efter første og eneste dosis, hvis du er vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen). Der kan dog være forskellige regler fra land til land, så tjek rejsereglerne på dit rejsemål.

Ambassadernes hjemmesider på Udenrigsministeriets hjemmeside er et godt sted at begynde:

Find os i verden (um.dk)

Læs mere om rejser til udlandet

Det er de nationale myndigheder, der vurderer, hvor længe man er færdigvaccineret, immun efter tidligere smitte samt hvor længe en negativ test gælder. Derfor kan du møde forskellige gyldighedsperioder alt efter hvilket land, du rejser til. Når du rejser ind i Danmark, anses du for immun efter vaccination, hvis det er minimum 2 uger og maksimalt ni måneder siden, du gennemførte et vaccinationsforløb med en vaccine, der har markedsføringstilladelse i EU efter indstilling fra EMA.

Du kan læse mere om generelle krav til færdigvaccination ved indrejse i Danmark her: FAQ: Krav om test og isolation ved indrejse i Danmark

Reglerne kan variere fra land til land. Du skal derfor altid tjekke de lokale regler i det land, du rejser til.

Ambassadernes hjemmesider er et godt sted at begynde: Find os i verden (um.dk)

Nej, gyldighedsperioden af dit vaccinationscertifikat er ikke den samme, når du rejser ind i Danmark, og når du bruger det til nationalt brug i Danmark, fx hvis du skal på restaurant. Du anses som immun efter vaccination ved indrejse, hvis det er minimum to uger og maksimalt ni måneder siden, du gennemførte et vaccinationsforløb med en vaccine, der har markedsføringstilladelse i EU efter indstilling fra EMA. Gyldighedsperioden for dit vaccinationscertifikat efter primærvaccination er på fem måneder, når du anvender det til nationalt brug i Danmark. Når du revaccineres bliver coronapasset igen gyldigt umiddelbart efter revaccinationen.

Det europæiske coronapas (EU’s digitale covidcertifikat) kan ikke udstedes på baggrund af en selvtest (antigentest). Det europæiske coronapas udstedes kun på baggrund af test, som er udført af sundhedspersoner eller kvalificeret testpersonale.

Hvis du har fået et negativt svar på en superviseret selvtest foretaget på skoler og uddannelsesinstitutioner, vil du have et gyldigt dansk coronapas, men du vil ikke få udstedt et europæisk coronapas, som kan bruges til rejser. Hvis du har brug for et europæisk coronapas, skal du testes på et offentligt testcenter af trænet personale.

Det europæiske coronapas dokumenterer din vaccination, tidligere smitte og negative testresultater. Reglerne for hvornår, du kan indrejse frit på baggrund af fx vaccination varierer fra land til land.

Dine vaccinationscertifikater fjernes derfor ikke fra coronapas-appen, selv når de ikke længere opfylder gyldighedsperioden for indrejse i Danmark.

Dit tidligere smitte-certifikat vises 11 dage efter den positive test og fjernes 180 dage efter testtidspunktet.

Dine certifikater for negative test vises i 7 døgn efter testtidspunktet.

Indhold på siden: