Mundbind og visir

Opdateret: 6. juli 2021.

Spørgsmål og svar

Krav om brug af mundbind og visir er udfaset fra den 14. juni. Personer på 12 år og derover skal nu kun bære mundbind eller visir i den kollektive transport, fx tog, bus, metro, letbane, færger og lignende. Kravet gælder dog kun, når du står op. I lufthavne og på fly gælder de europæiske retningslinjer om at anvende mundbind eller visir fortsat. I sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor personale og patienter fortsat bør bruge mundbind.

Brug af mundbind og visir bliver helt udfaset den 1. september 2021. I lufthavne og fly vil der dog muligvis fortsat være krav om mundbind, da det afhænger af de fælles europæiske retningslinjer.

Ja. Den danske luftfartsbranche følger de europæiske retningslinjer for luftfart. Det betyder blandt andet, at alle passagerer skal bære mundbind eller visir på hele rejsen, både i lufthavnene og på flyet. Dette gælder også, hvis man flyver indenrigs i Danmark.

De europæiske retningslinjer er til for, at man som passager kan følge et samlet sæt regler på hele sin rejse, når man rejser i Europa.

Nej, du skal ikke have mundbind eller visir på, når du opholder dig på stationer, perroner mv. Du skal alene bære mundbind, når du står op eller går rundt i transportmidlet.

Ja, du skal tage mundbind eller visir på, inden du stiger på fx toget eller bussen, og mens du går rundt i transportmidlet. Først når du har fundet en plads og sat dig ned, kan du tage mundbind eller visir af.

Kravet gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet. Det omfatter:

  • Alle busser, dvs. både lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
  • Hvis du lejer en bus med chauffør, fx til en firmaudflugt, til en grupperejse, til en lejrtur eller lignende. Dette omfatter også partybusser.
  • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
  • Alle færger i dansk farvand.

Du skal have mundbind eller visir på, når du bruger den kollektive trafik og ikke sidder ned.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er der tale om privat kørsel, og det er dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

Nej, der er ikke længere krav om brug af mundbind eller visir i forbindelse med taxikørsel.

Nej, du kan ikke få en bøde for ikke at have mundbind eller visir på.

Transportvirksomhederne er dog forpligtede til at indskrive kravet om mundbind i deres rejseregler, og til at håndhæve kravet.

Det betyder, at du kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis du ikke bærer mundbind eller visir i situationer, hvor det kræves, ligesom du kan blive bedt om at forlade transportmidlet, hvis du ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind eller visir.

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.

Anerkendelsesværdige formål til at fjerne mundbindet eller visiret, fx hvis du har brug for at spise eller drikke, er stadig gældende for passagerne i den kollektive transport. Hvis du er undtaget fra kravet om mundbind eller visir, er dette ligeledes gældende for passager i den kollektive transport. 

Det anbefales fortsat at bære mundbind eller visir, når du skal testes for coronavirus. Dette gælder både ved PCR-test og antigentest, og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening, fx med henblik på at få et Coronapas.

Ja, det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du bærer mundbind eller visir, hvis du er smittet, har symptomer eller er nær kontakt, og du helt undtagelsesvist er nødt til at bryde selvisolation og bevæge dig ud, fx i forbindelse med test.

Ja, det er Sundhedsstyrelsens anbefaling at bære mundbind eller visir ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.