Nær kontakt

Spørgsmål og svar

Opdateret: 19. august 2021

Gå i isolation:

  • Bliv hjemme – lad være med at mødes med andre personer, isoler dig fra dem, du bor sammen med, gå ikke på arbejde, undgå indkøb og gåture, og hvis du har hund, så få andre til at lufte den.
  • Hvis du ikke har mulighed for at isolere dig hjemme, kan du kontakte din kommune, som måske kan bevilge et isolationsophold et andet sted.
  • Anvend et CE-mærket mundbind, og hold 2 meters afstand til andre, hvis du er nødsaget til at gå ud, fx hvis du skal testes.
  • Er du færdigvaccineret, skal du fortsat PCR-testes på 4. og 6. dagen, men du kan undlade at gå i selvisolation, hvis der er gået 14 dage siden andet vaccinationsstik (uanset vaccine), og du ikke har symptomer.
  • Hvis du er færdigvaccineret og udvikler symptomer inden for 14 dage efter du potentielt har været udsat for smitte, skal du dog gå i selvisolation og PCR-testes hurtigst muligt. Er testen negativ, kan du ophæve selvisolationen, da det må formodes, at du fejler noget andet. Du bør stadig blive testet på 4. og 6. dagen.

Ring for vejledning og henvisning til test:

  • Ring til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du vejledning om, hvordan du skal forholde dig, og hvor mange gange du skal testes. Når du ringer til Coronaopsporingen, bliver du prioriteret som nær kontakt og får henvisning til test. Det betyder, at du hurtigere får tid til test, og du kan bestille begge dine test på coronaprover.dk med det samme.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i:

Er du nær kontakt eller anden kontakt? (stps.dk)

Vaccineret mod COVID-19 (stps.dk)

De fleste, som bliver syge med COVID-19, udvikler symptomer mellem 1 og 14 dage efter de har været udsat for smitte, men de fleste får symptomer efter 5-6 dage.

Som nær kontakt skal du som udgangspunkt sørge for at blive PCR-testet to gange. Den dag, du kan have været udsat for smitte, regnes for dag 0. Den første test tages tidligst på 4. dagen, da virus skal have tid til at udvikle sig i kroppen, før den kan påvises i en test. Samtidig giver testen på 4. dagen mulighed for at igangsætte en hurtig smitteopsporing af nære kontakter, hvis testen viser sig at være positiv. Er testen på 4. dagen negativ, er det stadig vigtigt at tage testen på 6. dagen – i nogle tilfælde har virus nemlig ikke nået at udvikle sig tilstrækkeligt i kroppen, og testen viser derfor først positiv på 6. dagen.

Får du et positivt svar ved første test, skal du ikke møde op til flere test. Husk at afbestille den efterfølgende tid til test. Hvis din test på 4. dagen er negativ, skal du forblive i selvisolation, til du har fået et negativt testsvar på 6. dagen.

Husk, at der findes forskellige testforløb, som afhænger af, hvor tæt du har været på den smittede og hvor længe. Derfor kan antallet af test variere mellem 1-3 gange.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvad du gør, alt efter hvilken situation du er i:

Er du nær kontakt eller anden kontakt? (stps.dk)

Vaccineret mod COVID-19 (stps.dk)

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du ikke bruger offentlig transport, når du skal testes.

Nej, det er kun PCR-test, der kan be- eller afkræfte, om du er smittet, hvis du er nær kontakt. Kun med en negativ PCR-test fra 6. dagen, kan du som nær kontakt afslutte din selvisolation.

Der kan dog gælde andre anbefalinger, hvis der er tale om smitte med en særlig variant.

Nej. Du er først nær kontakt, hvis personen, som du har været tæt på, testes positiv.

Der kan dog gælde andre anbefalinger, hvis der er tale om smitte med en særlig variant.

Nej. Den øvrige husstand skal først testes og gå i isolation, hvis den nære kontakt testes positiv. Derfor kan den øvrige husstand godt gå på arbejde, i skole, ud for at handle osv., hvis den nære kontakt kan holde sig isoleret fra resten af familien. Den nære kontakt skal være særlig opmærksom på at overholde de generelle råd om smitteforebyggelse, og om der udvikles symptomer.

Hvis den nære kontakt er et mindre barn, og isolation af barnet ikke er muligt, anbefales det, at fx den ene forælder går i isolation med barnet. Er det vanskeligt for forælder og barn at isolere sig fra resten af familien, kan hele husstanden vælge at gå i isolation sammen. I den situation bør man stadig forsøge at undgå tæt kontakt med barnet, så vidt det er muligt. Det anbefales også at være ekstra opmærksom på god hygiejne, udluftning og rengøring. Børn, der er nære kontakter, kan muligvis også bevilges et isolationsopkald uden for hjemmet sammen med en forælder.

Forælderen eller husstanden, som isolerer sig med barnet, kan først bryde isolationen og gå i skole og på arbejde, når barnet har fået negativt testsvar på 6. dagen eller har overstået sin isolationsperiode.

Hvis der er tale om smitte med en særlig variant, kan der gælde andre anbefalinger.

Du skal testes med det samme, da du løbende har været udsat for smitte.

Hvis din første test er negativ, skal du blive i isolation med dit smittede barn, indtil barnet er smittefri. Dvs. hvis barnet har symptomer, er barnet smittefri 48 timer efter symptomophør, og hvis barnet ikke har symptomer, er det smittefri 7 dage efter barnets positive test. Når barnet er smittefri, skal du testes igen hurtigst muligt.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Smitte over længere tid (stps.dk)

Hvis du har været udsat for smitte gennem længere tid, fx i din husstand, men den smittede nu har isoleret sig, skal du testes tre gange med PCR-test: Hurtigst muligt samt på 4. og 6. dagen.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerhed:

Udsat for smitte i husstand (stps.dk)