Revaccination

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om revaccination. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Opdateret: 29. november 2021

Om revaccination

Du vil modtage en invitation i din e-Boks eller per brev, når der er gået 6 måneder, siden at du afsluttede dit første vaccinationsforløb mod COVID-19. Datoen for dine tidligere vaccinationer er blevet registreret og invitationen sendes automatisk. Du behøver derfor ikke tage kontakt til din behandlende læge, arbejdsgiver eller andre for at blive visiteret til vaccination.

Når du har modtaget din invitation, kan du bestille tid til vaccination mod COVID-19 ved at logge på www.vacciner.dk med dit NemID. Her kan du se ledige tider, og hvor du kan blive vaccineret.

Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling, kan din region hjælpe dig med at finde det vaccinationssted, der passer dig bedst.

Du kan finde det direkte nummer til din region her:

Region Hovedstaden - Telefon 38 66 00 00

Region Sjælland - Telefon 70 20 42 33

Region Syddanmark - Telefon 99 44 07 17, tast 1

Region Midtjylland - Telefon 70 23 24 15

Region Nordjylland - Telefon 97 64 84 63

 

Kort over vaccinationssteder

Da mange personer bliver inviteret samtidig, er det muligt, at du først kan bestille en tid til revaccination om nogle uger. Det skal du ikke blive urolig over, da dine tidligere vaccinationer fortsat vil virke og effekten kun gradvist vil aftage.

Du tilbydes tidligst revaccination 6 måneder efter, at du afsluttede dit første vaccinationsforløb. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver revaccineret, når du får en invitation, og gerne inden, der er gået 9 måneder. Det gør vi for at sikre, at du fortsat har høj beskyttelse af vaccinen.

For personer, som er blevet tilbudt revaccination, fordi de har et svært nedsat immunforsvar, skal 3. stik gives tidligst én måned efter 2. stik.

Nej, du tilbydes ikke revaccination på nuværende tidspunkt, da det vurderes, at du fortsat har rigtig god effekt af dine tidligere vaccinationer, og derfor ikke har behov for revaccination på nuværende tidspunkt.

Behovet for revaccination i aldersgruppen under 65 år, og i øvrigt raske personer, vil blive fulgt tæt af Sundhedsstyrelsen, som løbende vil vurdere, om der er sundhedsfagligt belæg for at tilbyde revaccination til denne gruppe.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det er dog ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved revaccination kan du opleve, at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine tidligere vaccinationer.

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det på nuværende tidspunkt er mest hensigtsmæssigt, at de personer, der nu anbefales revaccination, inviteres 6 måneder efter, at de afsluttede deres første vaccinationsforløb. Dette interval fra færdigvaccination vurderes at øge sandsynligheden for at opnå den bedst mulige beskyttelse resten af efteråret og ind i vinteren. Det er dog på nuværende tidspunkt svært at afgøre, hvad det mest optimale tidspunkt for revaccination er, og mange vil formentligt være godt beskyttet længere end 6 måneder.

Sundhedsstyrelsen følger ny viden på området nøje, og det kan godt være, at der senere hen bliver behov for at øge intervallet ud over de 6 måneder.

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dit 1. og 2. stik. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Pfizer-BioNTech ved dine to første vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 3. stik med vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

Vaccinen fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty©) er godkendt til et 3. stik til personer, som er over 18 år. Vaccinen skal gives mindst 6 måneder efter 2. dosis.

Vaccinen fra Moderna (Spikevax©) er godkendt til personer med svært nedsat immunforsvar givet mindst 28 dage efter 2. dosis. Vaccinen er også godkendt af EMA til 3. stik til andre personer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler alle over 18 år at blive tilbudt revaccination mod COVID-19. Alle over 18 år bliver inviteret til et tredje stik seks måneder efter andet stik. Invitationen vil komme som besked i e-Boks eller med brev. Herefter skal der bookes tid på vacciner.dk. Det er også muligt at ringe til den regionale hotline og booke tid.

COVID-19 vaccinerne kan gives med et hvilket som helst interval til andre vacciner. Vaccination mod COVID-19 kan derfor også gives samtidig med andre vacciner, fx influenzavaccinen. Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, og det anbefales også, at de ikke gives samme sted på kroppen.

Udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar

Vi ønsker at tilbyde en tredje vaccinedosis til de personer, som ikke har opnået et tilstrækkeligt immunrespons ved to vaccinedoser. Når man giver mere end én dosis af en vaccine, ”booster” man det immunrespons, man fik ved første dosis, så det bliver kraftigere og længerevarende. Personer med svært nedsat immunforsvar danner et immunrespons mod COVID-19, der ikke er tilstrækkeligt, og kan have nedsat eller manglende effekt af vaccination mod COVID-19. Der er nogen evidens for, at en 3. dosis vaccine kan øge disse patienters immunrespons og derigennem forebygge alvorlige sygdomsforløb. Man kan således tale om, at disse personer skal revaccineres med en 3. dosis for at opnå tilstrækkelig effekt af vaccinationen.

Ja, både vaccinen fra Moderna og vaccinen fra Pfizer-BioNTech er godkendt til et 3. stik af personer, som har svært nedsat immunforsvar.

Hvis du har en sygdom eller tilstand, der er omfattet af listen ovenfor, vil din behandlende læge på sygehuset ordinere en 3. dosis COVID-19 vaccination til dig. Det er derfor en forudsætning, at du har et aktivt forløb på en sygehusafdeling for sygdommen/tilstanden.

Efterfølgende vil du modtage en invitation til en 3. vaccinedosis i din e-boks. Hvis du er digitalt fritaget, vil du modtage et brev med posten.

Når du har modtaget din invitation, skal du gå ind på vacciner.dk og booke tid til en 3. vaccinedosis. Du kan også vælge at møde op i et vaccinationscenter uden tidsbestilling.

Hvis du mod forventning ikke har hørt noget inden for de kommende par uger, kan du evt. kontakte den sygehusafdeling, hvor du normalt er tilknyttet. Du kan også tale med den behandlende læge på sygehuset om det, næste gang du er til kontrol.

Ligesom ved dine andre vaccination mod COVID-19 kan du opleve almindelige, milde bivirkninger, fx ømhed ved indstiksstedet, træthed, muskelsmerter, hovedpine og feber – bivirkninger, som man også kender fra 1. og 2. vaccinedosis.

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dit 1. og 2. stik. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Moderna ved dine to første vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 3. stik med vaccinen fra Moderna.

Du skal tidligst have din 3. vaccinedosis 1 måned og senest ca. 9 måneder efter 2. dosis vaccine. For personer, hvor der er gået mere end 9 måneder siden sidste dosis, gives 3. dosis hurtigst muligt.

Sundhedsstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af den evidens, der foreligger, og rådført sig med faglige eksperter på området. På den baggrund er der blevet lavet en liste over sygdomme og tilstande, som medvirker til et meget svækket immunforsvar hos den enkelte.

Det er vigtigt at understrege, at man som person med lettere immunsvækkelse, herunder personer i behandling med immunsupprimerende lægemidler og andre personer med en øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, forventes at være godt dækket ind ved at følge det generelle vaccinationsprogram. Også selvom niveauet af antistoffer i blodet kan være lavere end for personer med et normalt immunforsvar.

Sundhedsstyrelsen følger naturligvis løbende udviklingen på området og vurderer løbende, om der er behov for at tilpasse anbefalingerne.

Efter rådgivning fra faglige eksperter forventes der ikke at være patienter med meget svækket immunforsvar, som følges i almen praksis eller i speciallægepraksis.

Det er vigtigt at understrege, at personer med lettere immunsvækkelse, herunder personer i behandling med immunsupprimerende lægemidler og andre personer med en øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19, forventes at være godt beskyttet ved at følge det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19. Også selvom niveauet af antistoffer i blodet kan være lavere end for personer med et normalt immunforsvar.

Sundhedsstyrelsen følger naturligvis løbende udviklingen på området og vurderer løbende, om der er behov for at tilpasse anbefalingerne.

Hvis der ikke kan måles antistoffer i blodet, er det derfor ikke ensbetydende med, at der er manglende effekt af vaccinen. Vacciner aktiverer immunforsvaret og der dannes antistoffer og cellulær immunitet, herunder hukommelsesceller, som beskytter mod virus. De fleste vaccinerede personer vil danne antistoffer, som fx kan måles ved hjælp af en antistoftest. Den cellulære immunitet kan dog ikke på samme måde måles ved en sådan test. En måling af antistoffer måler derfor ikke hele immunforsvarets reaktion på vaccinen. Det er blandt andet derfor, at Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler rutinemæssige målinger af antistoffer i blodet efter vaccination mod COVID-19.

Når du skal vaccineres med et 3. stik, skal du som udgangspunkt selv arrangere transporten til vaccinationsstedet, eventuelt med hjælp fra familie eller venner, hvis du har behov for det.

I særlige tilfælde kan kommunen på baggrund af en konkret, individuel vurdering vælge at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til transport.

Personer, der er vaccineret med vaccinen fra Johnson & Johnson

Nye danske data viser, at den beskyttende effekt overfor smitte med ny coronavirus af en enkelt dosis af vaccinen fra Johnson & Johnson er lavere, end den beskyttende effekt efter vaccination med en vaccine, der er godkendt til vaccination med to doser.

På baggrund af overvågningsdata har Statens Serum Institut fundet, at den beskyttende effekt af vaccinen fra Johnson & Johnson mod at blive indlagt på grund af COVID-19 er lidt nedsat i forhold til færdigvaccination med godkendte COVID-19 vacciner, der gives i 2-dosis regimer. Vaccinen giver dog fortsat en god beskyttelse mod alvorligt forløb med COVID-19. Men overvågningsdata viser også, at vaccinen kun giver en begrænset beskyttelse mod smitte med ny coronavirus.

Derfor tilbydes du at blive vaccineret igen, så du kan få en bedre beskyttelse mod COVID-19. På den måde beskytter du både dig selv og andre mod at blive smittet og syg med COVID-19.

Du vil som ekstra vaccination blive tilbudt et stik med en af de to mRNA-vacciner, som indgår i det generelle vaccinationsprogram i Danmark. Begge er meget effektive og sikre.

Når du får en ekstra vaccination vil du opnå god beskyttelse mod COVID-19.

I både Danmark og udlandet er der erfaring med at vaccinere personer mod COVID-19 med to forskellige vaccinetyper. Det gælder særligt personer, som fik første stik med vaccinen fra AstraZeneca, og blev færdigvaccineret med en mRNA-vaccine. Vi ved, at disse personer har fået en meget høj beskyttelse mod COVID-19, og der er ikke set bekymrende bivirkninger. Vaccinen fra AstraZeneca bygger på den samme vaccineteknologi, som vaccinen fra Johnson & Johnson. Derfor forventer vi også, at det vil give dig en rigtig høj beskyttelse mod COVID-19 at blive vaccineret igen.

Vi forventer ikke at du, som er vaccineret med vaccinen fra Johnson & Johnson, vil opleve andre, værre eller særlige bivirkninger, når du bliver vaccineret igen med en mRNA-vaccine. Når du bliver vaccineret med en mRNA-vaccine, kan du forvente at opleve de almindelige bivirkninger. Det er fx feber, muskel- og ledsmerter, almen utilpashed, hovedpine mv. Det er ufarligt og skyldes, at din krops immunsystem reagerer på vaccinen. Vi forventer ikke, at du som tidligere vaccineret med vaccinen fra Johnson & Johnson vil opleve andre bivirkninger end de almindelige ved 2. stik i forbindelse med to-dosis vaccination med mRNA vacciner.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har endnu ikke godkendt, at personer, som er vaccineret med vaccinen fra Johnson & Johnson, bliver vaccineret igen. EMA har heller ikke godkendt, at personer modtager vaccination med flere forskellige COVID-19 vacciner.

Det er ikke muligt at tilbyde dig at blive vaccineret igen med en vaccine fra Johnson & Johnson, da Sundhedsstyrelsen tidligere har besluttet, at vaccinen ikke indgår i det generelle vaccinationsprogram i Danmark.

Derfor bliver du tilbudt en vaccine fra enten Moderna eller Pfizer-BioNTech. Begge vacciner er meget sikre og effektive.

Dit 2. stik med mRNA-vaccine vil fremgå af dit danske coronapas. Der kan være krav om coronapas, når du skal rejse ind i andre lande. Dit 2. stik med mRNA-vaccine vil også komme til at fremgå af dit europæiske coronapas. Du bør derfor altid tjekke indrejsereglerne for det land, som du skal rejse til.

Krydsvaccinerede personer

Man er med ét stik med vaccinen fra AstraZeneca og ét stik med en mRNA-vaccine særdeles godt beskyttet mod COVID-19. Effektiviteten vurderes at være lige så høj som ved vaccination med to mRNA-stik. Der er således ikke ud fra et sundhedsfagligt perspektiv behov for at få et 3. stik for at være godt beskyttet

Nej, på nuværende tidspunkt har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) ikke godkendt, at personer, der er vaccineret med ét stik med vaccinen fra AstraZeneca og ét mRNA-vaccinestik, modtager et 3. stik med en mRNA-vaccine. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke er en øget risiko for alvorlige bivirkninger, men man kan godt opleve almindelige bivirkninger, fx ømhed ved indstiksstedet, træthed, muskelsmerter, hovedpine og feber – bivirkninger, som man også kender fra 1. og 2. stik. Det kan ikke udelukkes, at bivirkningerne kan være mere udtalte ved 3. stik.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på www.vacciner.dk. Du kan også møde op på et vaccinationscenter uden tidsbestilling. Du vil ikke modtage en invitation i e-Boks eller med brev.

På vaccinationsstedet:

Da der er tale om et tilbud, som ikke er godkendt af EMA, foregår vaccinationen på en anden måde end ellers:

  • Du vil blive mødt af en plakat, der beder dig gøre personalet opmærksom på, at du er krydsvaccineret.
  • Du får udleveret et informationsmateriale om vaccination af krydsvaccinerede, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
  • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
  • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
  • Du kan nu bliver vaccineret.
  • Ligesom alle andre, der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der ikke vil være risiko for alvorlige bivirkninger ved at tage imod et 3. stik med en mRNA-vaccine, når man tidligere har modtaget sit 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca og sit 2. stik med en mRNA-vaccine. Du kan opleve almindelige bivirkninger, fx ømhed ved indstiksstedet, træthed, muskelsmerter, hovedpine og feber – bivirkninger, som man også kender fra 1. og 2. stik. Det kan ikke udelukkes, at bivirkningerne kan være mere udtalte ved 3. stik.

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dit 2. stik. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Moderna ved dit 2. vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 3. stik med vaccinen fra Moderna.

Det anbefales, at du tidligst tager imod dit 3. stik 3 uger efter dit 2. mRNA vaccinestik, hvis det var med Pfizer-BioNTech, og tidligst 4 uger efter, hvis det var med vaccinen fra Moderna. Hvis 3. stik ikke er givet senest efter 42 dage (Pfizer-BioNTech) eller 43 dage (Moderna), kan 3. stik gives hurtigst muligt derefter.

Indrejsekrav i andre lande varierer og kan løbende ændre sig. Det er op til de enkelte lande at fastsætte indrejserestriktioner og beslutte hvilke vaccinationsforløb, der anerkendes som et færdiggjort regime, herunder også hvorvidt 2. dosis med en af mRNA-vaccinerne skal være givet inden for et vist interval, for at personen anses som færdigvaccineret. Man bør derfor altid tjekke indrejsereglerne for det land, som man ønsker at rejse til.

Hvis du ikke aktuelt har et behov for et 3. stik i forbindelse med rejser, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du venter med at tage imod stikket. Det skyldes, at du som krydsvaccineret med et stik med vaccinen fra AstraZeneca og ét med en mRNA-vaccine er særdeles godt beskyttet mod COVID-19.

Effektiviteten vurderes at være lige så høj som vaccination med to mRNA-stik. Der er således ikke ud fra et sundhedsfagligt perspektiv behov for at få et 3. stik for at være godt beskyttet.

Indhold på siden