Revaccination

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om revaccination. 

Kilde: Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Opdateret: 16. maj 2022

Om revaccination

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson. Afrundingen af vaccinationsindsatsen betyder blandt andet, at der fra den 15. maj 2022 ikke længere vil blive sendt invitationer ud til vaccination. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man gør sit opstartede vaccinationsforløb færdigt - også efter den 15. maj. Det vil sige, at hvis man mangler sit 2. stik, anbefales man er tage det, og hvis man er inviteret til sit 3. stik, anbefales man også at tage det. Dette gælder uanset om man har været smittet med COVID-19 mellem stik.

Hvis du har haft COVID-19 mellem dine vaccinationer, anbefaler vi, at du venter med at dit næste stik til 1 måned, efter du er blevet rask.

Har du bestilt en tid til vaccination, der ligger efter den 15. maj, vil din tid ikke blive rykket eller aflyst.

Læs mere om afrundingen af vaccinationsindsatsen her

Sundhedsstyrelsen har den 15. maj 2022 afrundet vaccinationsprogrammet for indeværende sæson. Indtil vaccinationsprogrammet blev afrundet den 15. maj, blev alle personer på 18 år og derover inviteret til et 3. stik 140 dage (ca. 4,5 måned) efter deres 2. stik.

Fylder du 18 år før den 31. maj i 2022?

Hvis du er 17 år, og der er gået 140 dage eller mere siden dit 2. stik, så bliver du inviteret til 3. stik den første dag i den måned, hvor du har 18-års fødselsdag.
Hvis du for eksempel fylder 18 år den 20. maj, og der den 1. maj er der gået 140 dage eller mere siden dit 2. stik, vil du blive inviteret til 3. stik omkring den 1. maj.
Det betyder, at du ikke inviteres før intervallet på 140 dage er gået, men at du godt kan blive inviteret til 3. stik en lille måned før, at du fylder 18 år.

Fylder du 18 år efter den 31. maj 2022?

Hvis du fylder 18 år efter den 31. maj, får du ikke tilsendt en invitation til 3. stik. Du har dog stadig mulighed for at blive vaccineret med et 3. stik, hvis der er gået 140 dage siden dit 2. stik, og du er fyldt 18 år. Du bliver vaccineret ved at møde op på et vaccinationssted.

Du modtager en invitation til 3. stik i din e-Boks eller per brev 140 dage (ca. 4,5 måned) efter dit andet stik. Efter afrundingen af vaccinationsprogrammet den 15. maj 2022, modtager du ikke en invitation. Du kan i stedet møde op på vaccinationsstedet og blive vaccineret, når der er gået 140 dage fra dit andet stik. Her kan du se, hvor i landet, du kan blive vaccineret:

www.vacciner.dk kan du logge på med dit NemID eller MitID. Her kan du se ledige tider, og hvor du kan blive vaccineret:

Kort over vaccinationssteder

Du har også mulighed for at blive revaccineret med 3. stik ved private leverandører og hos nogle praktiserende læger. 

Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling, kan din region hjælpe dig med at finde det vaccinationssted, der passer dig bedst. På dit gule sundhedskort står der, hvilken region du tilhører.

Du kan finde det direkte nummer til din region her:

 • Region Hovedstaden - Tlf.38 66 00 00
 • Region Sjælland - Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark - Tlf. 99 44 07 17, tast 1
 • Region Midtjylland - Tlf. 70 23 24 15
 • Region Nordjylland - Tlf. 97 64 84 63

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det er dog ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved revaccination kan du opleve, at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine tidligere vaccinationer.

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dit 1., 2. og 3. stik. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Pfizer-BioNTech ved dine to første vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 3. eller 4. stik med vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

COVID-19 vaccinerne kan gives med et hvilket som helst interval til andre vacciner. Vaccination mod COVID-19 kan derfor også gives samtidig med andre vacciner, fx influenzavaccinen. Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, og det anbefales også, at de ikke gives samme sted på kroppen.

Du kan ikke blive revaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive revaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19.

Jeg har haft COVID-19 efter mit 2. stik

Hvis du har haft COVID-19 efter dit 2. stik, anbefaler vi, at du venter med at få 3. stik til mellem 1 og 3 måneder, efter du er blevet rask.

Jeg venter på svar fra en test for COVID-19 pga. mistanke om smitte

Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde 3. stik, til du har svaret, så du ved, om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive revaccineret, mens du har COVID-19.

Jeg venter på svar fra en test uden mistanke om smitte med COVID-19

Hvis du er blevet testet for COVID-19, uden at have mistanke om at være smittet, fx hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller i forbindelse med en rejse eller lignende, hvor der kræves en negativ test, så kan du godt få 3. stik, mens du venter på svar.

Ja. Røde Kors har en landsdækkende vaccinationshjælpelinje. På vaccinationshjælpelinjen kan man bl.a. booke en frivillig ledsager, hvis man ikke selv har mulighed for at komme afsted til vaccination. Personale på fx et plejehjem, en pårørende, frivillig eller lignende vil også kunne booke på borgerens vegne. Hjælpelinjen kan også informere om, hvor man lettest bliver vaccineret i sit nærområde.

Hjælpelinjen har tlf. 35 29 96 60.og er åben for opkald dagligt mellem kl. 10 og 16.

Læs mere om hjælpelinjen her (rodekors.dk)

Udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar

Hvis du har et svært nedsat immunforsvar, kan du have nedsat eller manglende effekt af tidligere vaccinationer mod covid-19. Samtidig kan du have en øget risiko for et alvorligt forløb, hvis du bliver syg med COVID-19.

Et 4. stik vil formentligt både forbedre og forlænge effekten af dine første vaccinationer. Det er særligt vigtigt i den nuværende situation, hvor smitten i samfundet er høj, og den mere smitsomme Omikron-variant er dominerede. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer med et svært nedsat immunforsvar vaccineres med et 4. stik mod COVID-19.

Det er en læge, som vurderer, om du har en sygdom eller får en behandling, som gør, at du nu får tilbudt et 4. stik. Du vil blive vaccineret med samme vaccinetype, som du er blevet vaccineret med tidligere.

Hvis du har en sygdom eller tilstand, der er omfattet af listen ovenfor, vil din behandlende læge på sygehuset ordinere et 4. stik covid-19 vaccination til dig.

Gældende efter den 15. maj

Hvis du ikke har et aktivt forløb på en sygehusafdeling, kan din praktiserende læge – hvis han/hun vurderer, at et 4. stik er relevant for dig, fordi du fx er svært multisyg – henvise til den sygehusafdeling, du sidst har været tilknyttet eller haft kontakt til.
Du kan først få tilbudt et 4. stik, når der er gået mindst 3 måneder siden dit 3. stik. Efter den 15. maj vil du ikke modtage en invitation til vaccination med 4. stik. Din behandlende læge vil i stedet give dig direkte besked om, at du er blevet tilbudt et 4. stik, hvorefter du kan modtage din vaccination.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det er dog ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket.

Lokale reaktioner:

 • Smerter og rødme på indstiksstedet

Generelle reaktioner:

 • Træthed
 • Hovedpine
 • Muskel- og ledsmerter
 • Kulderystelser
 • Let temperaturstigning

Eksempler på sjældne bivirkninger:

 • Svære allergiske reaktioner
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Hududslæt
 • Hævelser i ansigtet

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dit 1. og 2. stik. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Moderna ved dine to første vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 3. og 4. stik med vaccinen fra Moderna.

Når du skal vaccineres med et 3. og 4. stik, skal du som udgangspunkt selv arrangere transporten til vaccinationsstedet, eventuelt med hjælp fra familie eller venner, hvis du har behov for det.

I særlige tilfælde kan kommunen på baggrund af en konkret, individuel vurdering vælge at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til transport.

Sundhedsstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af den evidens, der foreligger, og rådført sig med faglige eksperter på området. På den baggrund er der blevet lavet en vurdering af, hvornår 4. stik bør overvejes.

Det er vigtigt at understrege, at man som person med lettere immunsvækkelse, herunder personer i behandling med immunsupprimerende lægemidler og andre personer med en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, forventes at være godt dækket ind ved at følge det generelle vaccinationsprogram. Også selvom niveauet af antistoffer i blodet kan være lavere end for personer med et normalt immunforsvar.

Sundhedsstyrelsen følger naturligvis løbende udviklingen på området og vurderer løbende, om der er behov for at tilpasse anbefalingerne.

Krydsvaccinerede personer

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har ikke godkendt, at personer, der er vaccineret med ét stik med vaccinen fra enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson og ét mRNA-vaccinestik, modtager et 3. stik med en mRNA-vaccine.
Sundhedsstyrelsen vurderer dog, at det er sikkert og effektivt at tage imod et 3. stik med en mRNA-vaccine, selvom du tidligere er vaccineret med vaccinen fra enten AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på www.vacciner.dk. Efter afrundingen af vaccinationsprogrammet den 15. maj 2022, modtager du ikke en invitation. Du kan i stedet møde op på vaccinationsstedet og blive vaccineret, når der er gået 140 dage fra dit andet stik. Hvis du allerede har et oprettet vaccinationsforløb på vacciner.dk, kan du bestille tid dér.

Da der er tale om et tilbud, som ikke er godkendt af EMA, foregår vaccinationen på en anden måde end ellers:

 • Du vil blive mødt af en plakat, der beder dig gøre personalet opmærksom på, at du er krydsvaccineret.
 • Du får udleveret et informationsmateriale om vaccination af krydsvaccinerede, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu bliver vaccineret.
 • Ligesom alle andre, der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

Kan jeg få 3. stik, hvis jeg har eller har haft COVID-19?

Du kan ikke få 3. stik, mens du har COVID-19, men du kan godt få 3. stik, hvis du tidligere har haft COVID-19.

Jeg har haft COVID-19 efter mit 2. stik

Hvis du har haft COVID-19 efter dit 2. stik, anbefaler vi, at du venter med at få 3. stik til 1 måned, efter du er blevet rask.

Jeg venter på svar fra en test for COVID-19 pga. mistanke om smitte

Du kan godt blive revaccineret selvom du venter svar på en COVID-19 test. Hvis du er i isolation skal du vente med at blive revaccineret indtil din isolation er ophævet. Du skal også vente med at blive revaccineret, hvis du har symptomer der kunne være COVID-19.

Jeg venter på svar fra en test uden mistanke om smitte med COVID-19

Hvis du er blevet testet for COVID-19, uden at have mistanke om at være smittet, fx hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller i forbindelse med en rejse eller lignende, hvor der kræves en negativ test, så kan du godt blive revaccineret, mens du venter på svar.

Indrejsekrav i andre lande varierer og kan løbende ændre sig. Det er op til de enkelte lande at fastsætte indrejserestriktioner og beslutte hvilke vaccinationsforløb, der anerkendes som et færdiggjort regime, herunder også hvorvidt 2. dosis med en af mRNA-vaccinerne skal være givet inden for et vist interval, for at personen anses som færdigvaccineret. Man bør derfor altid tjekke indrejsereglerne for det land, som man ønsker at rejse til.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes COVID-19 hotlines. 

Indhold på denne side