Skoler

Spørgsmål og svar

Opdateret: 8. september 2021

Skoler kan fra den 10. september 2021 ikke længere afvise nære kontakter, men alene opfordre dem til at blive hjemme. Med de nye retningslinjer for smitteopsporing på grundskoler opfordres nære kontakter i grundskolen ikke længere til at lade sig isolere og dermed blive hjemme fra skole. Nære kontakter kan i stedet lade sig teste hurtigst muligt.

Ja, skoler kan afvise elever der er testet positive for, eller der har symptomer på COVID-19.

Det anbefales at følge samme testprogram som nære kontakter i skolen.

Ordningen med automatiske nedlukninger er ophævet pr. 1. september 2021 og erstattet med en række smitteforebyggende tiltag, som skoler i områder med høj smitte anbefales at tage i anvendelse ved høj, lokal smitte. Der er også anbefalede tiltag for efterskoler og frie fagskoler.

Håndtering af lokale smitteudbrud

 

I områder med høj lokal smitte er der anbefaling om to ugentlige test for ikke vaccinerede børn over 12 år samt ikke vaccinerede ansatte. Samtidig anbefales det, at man undgår aktivitet på tværs af stamklasser i det i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning. I SFO’er og fritidstilbud opfordres der til at børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

Der er ikke længere forsamlingsforbud. Heller ikke på skoler.

Nej. Kravet om at bruge mundbind eller visir i skoler og uddannelsesinstitutioner blev ophævet 14. juni 2021. Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir til og med den 9. september 2021, hvis de pågældende ønsker det.