Skoler

Spørgsmål og svar

Opdateret: 11. maj 2022

Nej, skoler kan ikke afvise nære kontakter, hvis de er raske eller har lette symptomer.

Ja, skoler kan afvise elever, der er testet positive for, eller der har betydelige symptomer på covid-19.

Folke-, fri- og privatskoler – eksklusiv efterskoler og frie fagskoler – anbefales at iværksætte en række tiltag:

  • Opfordring til at undervisning foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med den almindelige undervisning.
  • Opfordring til at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.
  • Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.
  • Opfordring til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser.
  • Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdage og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.
  • Opfordring til at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere.

Efterskoler og frie fagskoler er som udgangspunkt ikke omfattet af anbefalingerne.

Nej. Der gælder ikke forsamlingsforbud. Heller ikke på skoler.

Nej, der er ikke krav om mundbind eller visir på skolerne.

Som en tryghedsskabede foranstaltning anbefales det, at man lokalt giver mulighed for, at personale i dagtilbud m.v., grundskoler m.v. og på ungdoms uddannelser kan bære mundbind eller visir, hvis man som medarbejder ønsker det. Af pædagogiske hensyn bør personale på grundskoleområdet ikke bære mundbind i undervisningssituationer eller ifm. anden kontakt med elever, og på dagtilbudsområdet bør personale alene bære visir.

Nej, der er ikke krav om coronapas.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.