Smittet

Spørgsmål og svar

Om at være smittet med coronavirus

Opdateret: 5. september 2022

Hvis du bliver testet positiv for covid-19, anbefales du at gå i selvisolation. Dette gælder ved alle typer af tests.

Hvis du er testet positiv med selv- eller hurtigtest, anbefales du ikke længere at få svaret bekræftet med en PCR-test.

Der gælder som udgangspunkt de samme anbefalinger for isolation for børn som for voksne. Børn har selvfølgelig behov for omsorg og tæt kontakt som kram og trøst. Det er vigtigere end at holde afstand. Det gælder både, hvis det er dig, eller hvis det er barnet, som er testet positiv.

Er du smittet og har behov for vejledning kan du ringe til Smitteopsporingen på 32 32 05 11. Her får du rådgivning om, hvordan du og barnet skal forholde jer.

Risikoen for at smitte andre med covid-19 er størst, når man har symptomer. Man kan imidlertid smitte andre, selvom man ikke selv oplever symptomer. For omikron-smittede personer antages det, at man udskiller mest virus i døgnet op til symptomerne starter og i et par døgn efter symptomstart, men at man kan udskille virus helt op til 8-10 dage efter, symptomerne starter.

Bliv hjemme og undgå at mødes med personer, som du ikke bor sammen med. Hold dig inden for din egen bolig eller på din matrikel. Anvend et CE-mærket mundbind og hold ca. 2 meters afstand til andre, hvis du bliver nødt til at gå ud, fx hvis du har behov for behandling eller skal gå med hunden. Sørg så vidt muligt for at gå ud på et tidspunkt, hvor du undgår at komme tæt på andre

Undlad tæt fysisk kontakt med andre i hjemmet. Det er særligt vigtigt, hvis du bor sammen med en person i øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. Sov i et separat værelse, hvis det er muligt og undgå at tilbringe længere tid i samme rum. Det er også bedst, hvis du bruger et separat toilet/badeværelse. Hvis det ikke er muligt, bør du selv rengøre overflader, som fx håndtag og vandhaner, inden det bruges af andre i husstanden.

Du har ikke symptomer på covid-19

Hvis du ikke har symptomer, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget.

Du kan stadig ophæve din selvisolation efter anbefalingerne, selvom der er andre smittede personer i din husstand, som stadig er i selvisolation. Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand til de andre smittede.

Du har lette symptomer på covid-19

Lette symptomer på covid-19 kan være symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig egentlig syg.

Hvis du har lette symptomer på covid-19, kan du ophæve din selvisolation 4 dage efter, at din test blev taget. Hvis du får betydelige symptomer fortsættes selvisolation, indtil du ikke længere har betydelige symptomer. Betydelige symptomer på covid-19 kan være symptomer som feber, vedvarende hoste eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidig føler dig syg.

Du kan stadig ophæve din selvisolation efter anbefalingerne, selvom der er andre smittede personer i din husstand, som stadig er i selvisolation. Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand til de andre smittede.

Du har betydelige symptomer på covid-19

Betydelige symptomer på covid-19 kan være symptomer som feber, vedvarende hoste eller vejrtrækningsproblemer, og hvor du samtidig føler dig syg.

Hvis du har betydelige symptomer på covid-19, kan du ophæve din selvisolation, når du ikke længere har betydelige symptomer dog tidligst 4 dage efter, at din test blev taget. Det vil sige, at du godt kan ophæve din selvisolation efter mindst 4 dage, selvom du stadig har lette symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v.

Du kan stadig ophæve din selvisolation efter anbefalingerne, selvom der er andre smittede personer i din husstand, som stadig er i selvisolation. Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand fra de andre smittede.

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter. Det er altså ikke nødvendigt at have en negativ test for at kunne vende tilbage til arbejde, skole m.v.

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du venter med vaccination til en måned efter overstået sygdom.

Hvis du er smittet med covid-19, og har betydelige symptomer samt føler dig syg, og er du samtidig i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er du muligvis i målgruppen for en ny tabletbehandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med covid-19. Dette gælder personer på 65 år og derover, samt andre personer som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, herunder gravide.

Læs mere om personer i øget risiko hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du er i målgruppen for behandlingen. Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge, så snart du har fået positiv testsvar (kan være enten PCR-test eller selvtest), da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Læs mere om tabletbehandling hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Sundhedsstyrelsen anbefaler tabletterne til dem, der vil have største gavn af at få dem.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, baserer sig på en vurdering af hvilke personer, der kan have fordele ved tabletbehandlingen som opvejer risikoen for såvel kendte som ukendte bivirkninger.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at for de personer, der er i størst risiko for at blive alvorligt syg og indlagt, opvejer fordelene ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom risikoen for bivirkninger. Personer, der ikke er i øget risiko for alvorligt forløb og indlæggelse, anbefales ikke tabletbehandlingen, da de ikke vurderes at have gavn af tabletbehandlingen.

I takt med, at Sundhedsstyrelsen får mere viden om tabletbehandlingen tilpasses anbefalingerne.

Covid-19 kan medføre en række forskellige langvarige symptomer, som varierer i sværhedsgrad fra person til person, og som kan påvirke den enkelte persons funktionsniveau på forskellig vis.

Der er blevet rapporteret forskellige langvarige symptomer (som varer i over 4 uger efter sygdomsstart). De mest hyppige er:

  • Åndenød og hoste
  • Brystsmerter, trykken for brystet og hjertebanken
  • Træthed og feber
  • Kognitive problemer som koncentrations- og hukommelsesbesvær, hovedpine, søvnforstyrrelser, perifer neuropati (nedsat/ændret følesans), svimmelhed og delir (forvirringstilstand som oftere ses hos ældre)
  • Mavesmerter, kvalme, diarre, vægttab/nedsat appetit (hos ældre)
  • Led- og muskelsmerter
  • Symptomer på depression og angst
  • Tab af smags-/lugtesans, tinnitus, ørepine, ondt i halsen, svimmelhed
  • Hududslæt

Det skal bemærkes, at der stadig er sparsom viden for størstedelen af de rapporterede symptomer.

Man regner med, at ca. 10 % af de personer, som får covid-19, oplever langvarige symptomer (som varer i over 4 uger efter sygdomsstart). Det vides stadig ikke, hvor stor en andel af dem, der fortsat oplever symptomer efter 12 uger, og derfor har egentlige senfølger.

Langvarige symptomer/senfølger i forbindelse med covid-19 kan ses hos personer i alle aldersgrupper. De kan også ses hos både personer, der har haft milde- og mere alvorlige sygdomsforløb med indlæggelse og evt. intensiv behandling.

Da der er tale om forskellige forløb med langvarige symptomer eller senfølger hos den enkelte person, vil der være forskellige behov for behandling og indsatser. Hovedparten forventes at komme sig ved egen indsats, selvom det går langsomt for nogles vedkommende.

Uanset om der er tale om et sygdomsforløb med langvarige symptomer eller senfølger, så medfører det ikke i sig selv behov for en sundhedsfaglig indsats. Der kan være tale om lettere symptomer, også over flere måneder, der langsomt aftager og til sidst forsvinder. Omvendt kan der være behov for en sundhedsfaglig indsats, eks. ved egen læge eller på sygehus, før der er gået 12 uger. Det vil altid bero på en vurdering af kompleksitet og alvorlighed af symptomerne og påvirkningen af den enkeltes funktionsniveau, hvorvidt der bør sættes ind med sundhedsfaglige tiltag, og om det skal være på sygehuset i et tværfagligt tilbud i fx en senfølgeklinik, eller i almen praksis og/eller i kommunen.

Hvis du oplever symptomer i længere tid i forbindelse med, at du har været syg med en covid-19 infektion og er bekymret, kan du tage kontakt til din egen læge for at få en indledende udredning.

Egen læge kan færdigbehandle de patienter, som oplever lette senfølger – både tidligere indlagte og tidligere ikke-indlagte patienter.

Ved uventede og /eller komplekse og langvarige senfølger kan egen læge henvise til yderligere udredning på sygehuset.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.