Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier. Find svar på de mest almindelige spørgsmål.

Opdateret: 21. oktober 2021

Siden opdateres snart

Nye indrejseregler på vej

Mandag den 25. oktober 2021 fjernes kravet om anerkendelsesværdigt formål og kravet om test forud for indrejse for hele verden. Regler om test og isolation efter indrejse er stadig gældende.

Læs pressemeddelelsen og den fulde aftaletekst hos Justitsministeriet

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende rejser i en tid med COVID-19.  

Du kan finde opdateret information om de enkelte landes regler og restriktioner på de danske ambassaders hjemmesider.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Vi henviser til coronasmitte.dk og  myndighedernes fælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33 og til Politiets hotline på (+45) 70 20 60 44.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og myndighedernes fælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 26. oktober 2021. 

Rejse ud af Danmark

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af sikkerhedsfaktorer for den rejsende som blandt andet terror, krig, uro, naturkatastrofer mv.

Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om COVID-19 indrejseregler via de danske ambassaders hjemmesider, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly-  og/eller forsikringsselskab. 

Lande kan med kort varsel indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med COVID-19. Restriktionerne kan bl.a. være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne og aflysning af flyafgange.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.


Endelig bør du  tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling i dit opholdsland.

Ved rejser til udlandet i en tid med COVID-19, bør du være opmærksom på en række forhold. Det er op til dig selv at undersøge forhold, der kunne være relevante for netop din situation inden, du rejser. Det anbefales, at du inden afrejse forholder dig til: 

Såfremt andre lande accepterer et tidligere positivt testresultat som dokumentation på immunitet, vil dette fremgå ambassadernes COVID-19 hjemmesider. Er du i tvivl om, hvorvidt et tidligere positivt testresultat anerkendes af udenlandske myndigheder, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land. 

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på . Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Der henvises i stedet til coronasmitte.dk. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

 

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet.  Du bør derfor tjekke indrejsereglerne for rejsemålet, og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes COVID-19 hjemmesider.

 

Det danske digitale coronapas kan downloades som en app. Du kan vælge visningen ”EU/udlandsrejse” i din coronapas app. Dette er dit europæiske coronapas, hvilket vil sige, at denne visning kan benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19 ved rejser i EU- og Schengenlande og ved lande, der løbende tilknyttes EU's coronapasordning.

 Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene med henblik på at gøre det lettere at rejse i EU- og Schengenlande. Alle EU- og Schengenlande kan udstede og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Dog har hvert enkelt land ret til  selv at fastsætte krav om fx isolation ved indrejse. Før du rejser, bør du derfor altid undersøge indrejsereglerne for det land, du vil besøge. Et godt sted at starte er på den danske ambassades hjemmeside på dit rejsemål

Du kan læse mere om det europæiske coronapas her: Information om det europæiske coronapas (coronasmitte.dk)

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på (+45) 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig i forhold til test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk. Spørgsmål om transit og indrejse til Danmark skal rettes til Polities hotline på tlf +45 7020 6044.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, hvis risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder ikke-nødvendige rejser, er det vigtigt du sikrer dig, at din forsikring dækker.  

Enkelte tredjelande kræver udover en negativ PCR-test også dokumentation for, at testen er akkrediteret (dvs. er myndighedsgodkendt). Du kan finde et bevis for akkreditering på coronasmitte.dk under fanen ”Rejser til udlandet” eller ved at følge dette link: Rejser til udlandet (coronasmitte.dk). Scroll ned til ”Materialer”, hvor du kan hente og printe beviset.

Under rejsen

Hvis rejsevejledningen ændres til rød på grund af fremkomsten af en ny virusmutation lige før eller under din ferie, vil du blive underlagt krav om test og isolation, når du kommer hjem. Såfremt dette sker, vil der blive orienteret om det på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om, hvordan du som ikke-vaccineret skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

 

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark. 

Se oversigt over danske ambassader på um.dk

Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som, de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil pandemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19-smitte eller -symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du ved behov for rådgivning kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt. 

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Ambassaden kan ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Som ikke-vaccineret, kan du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her.

Der er ikke fra dansk side krav om test før ombordstigning på et fly til Danmark. Enkelte rejsende oplever dog, at deres flyselskab forventer, at de kan fremvise en negativ test. Derfor opfordres du til at afklare, hvad der gælder for dit flyselskab før rejsen. Så er du sikker på at kunne komme ombord på flyet. Læs mere om hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem til Danmark.

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
  • Din forsikringsdækning
  • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit.

Vi opdaterer løbende en oversigt over testmuligheder i større transitlufthavne på vores hjemmeside.

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette ifm. indrejse, fx med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Udenrigsministeriet rejsevejledninger farves i udgangspunktet ikke længere efter COVID-19 smitte i et land, men efter sikkerhedsfaktorer for den rejsende som terror, krig, uro mv. Som rejsende skal man dog fortsat være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du kan finde rejsevejledningerne her.

Mange lande har stadig skrappe COVID-19 indrejseregler. Du kan læse om reglerne for dit rejsemål, og de lande, du ønsker at rejse igennem, på ambassadernes hjemmesider.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er rettet mod den almene danske turistrejsende. Du kan læse om, hvad farverne i rejsevejledningerne dækker over her på hjemmesiden.

 

Udenrigsministeriet opdaterer løbende rejsevejledningerne, hvis fx sikkerhedssituationen ændrer sig. Udenrigsministeriet opdaterer ikke længere rejsevejledningerne ugentligt på baggrund af COVID-19 smitteudviklingen.  

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

De færøske myndigheder anbefaler, at rejsende til Færøerne lader sig teste senest 2 dage inden afrejse og lader sig teste igen 2 dage efter ankomst.

I perioden frem til testresultatet foreligger efter ankomst, anbefales det at være ekstra forsigtig og holde sig fra store forsamlinger.

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne på  coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

 

 

 

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere at undgå ikke-nødvendige rejser til Grønland. 

Af hensyn til at begrænse smittespredningen via flytrafik fra Danmark til Grønland gælder der for disse rejser gælder en række indrejse-forholdsregler, herunder at personer der ikke har bopæl i Grønland skal være færdigvaccinerede før indrejse til Grønland.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet, der er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på [email protected] med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er i udgangspunktet rettet mod den almindelige danske turistrejsende. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, bør du læse om lokale indrejserestriktioner hos den relevante danske ambassade og vores rejseråd til erhvervsrejsende (internt link). Udenrigsministeriet har en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til fx indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 


Udenrigsministeriet har en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til fx indrejserestriktioner, karantæne, krav til test med videre i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende på thetradecouncil.dk.

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Danskere bosat i udlandet

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til at følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som  hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) m.v. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du befinder dig i. Tilmeld dig Danskerlisten.

Visum og visumansøgning

 

Færdigvaccinerede fra OECD-lande, lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, og lande, der løbende tilknyttes EU’s coronapasordning, kan indrejse i Danmark uden krav om test og isolation. For ikke-vaccinerede, der indrejser fra lande fra EU’s positivliste, som Danmark har åbnet for, kræves der test efter indrejse. Indrejsende fra øvrige lande vil skulle testes og gå i isolation efter indrejse. Læs mere her.

Spørgsmål om transit og indrejse i Danmark og overblik over landestatus, hører ikke under Udenrigsministeriet, men under Politiet. Spørgsmål rettes derfor til Politiets hotline på: +45 7020 6044

Find information om åbningstider til politiets hotline

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (korttidsvisum) på vegne af Danmark. De fleste af disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Find mere information på denne side.

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet "Kan der stadig søges om visum til Danmark"). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Persondata

Myndighedernes hotlines

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte smitteopsporingens hotline på:

tlf. (+45) 32 32 05 11

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, at smitteopsporingen har ringet, eller har du modtaget en besked, må du meget gerne ringe tilbage.

Læs mere: 

Nær kontakt 

Smittet 

 

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark. Hotlinen kan besvare spørgsmål om de COVID-19 restriktioner, der gælder for indrejse i Danmark - krav om test forud for indrejse samt krav om anerkendelsesværdigt formål. Hotlinen kan derimod ikke svare på spørgsmål om restriktioner, som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 60 44

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Hotlinen er lukket i weekender og helligdage.
 
 

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 33 92 11 12

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt, herunder COVID-19 relaterede restriktioner som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 02 33 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00

Hvis du et par dage efter din sidste vaccination stadig ikke kan se dit Coronapas for COVID-19 vaccination på sundhed.dk, kan det skyldes, at dine vaccinationer er registreret forkert i systemet. 

Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og du skal derfor henvende dig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen.
 
Du kan finde telefonnr. for de enkelte regioner herunder: 

  • Region Hovedstaden: 38 66 00 00 
  • Region Sjælland: 70 20 42 22 
  • Region Syddanmark: 99 44 07 17
  • Region Nordjylland: 97 64 84 63
  • Region Midtjylland: 78 41 48 40

Hvis du ikke har NemID 

Hvis du har afsluttet dit COVID-19 vaccinationsforløb og er fritaget fra digital post, vil du automatisk få tilsendt et Coronapas for COVID-19 vaccination med fysisk post.

Indhold på siden: