Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier. Find svar på de mest almindelige spørgsmål.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier.

Nedenfor kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på [email protected] eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider:

Find os i verden

Eventuelle krav til test og isolation afhænger af farvekategoriseringen af rejsemålet, som kan findes i landets rejsevejledning

Udenrigsministeriet kan ikke svare på spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Vi henviser til andre sider på coronasmitte.dk, hvor du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem, eller kontakt myndighedernes fælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

Læs mere om rejser til eller via Danmark

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside og myndighedernes fælles coronahotline på (+45) 70 20 02 33.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 25. juni 2021 kl. 21.00. 

Rejse ud af Danmark

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse. 

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner.

Læs rejsevejledningen for dit ønskede land her.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om udviklingen via de danske ambassaders hjemmesider, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly-  og/eller forsikringsselskab. 

Du bør også være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan bl.a. være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne og aflysning af flyafgange.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

Endelig bør du downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten. Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling i dit opholdsland.

Ved rejser til udlandet i en tid med coronavirus/COVID-19, bør du være opmærksom på en række forhold. Det er op til dig selv at undersøge forhold, der kunne være relevante for lige din situation inden, du rejser. Det anbefales, at du inden afrejse forholder dig til: 

Hvis du har booket en rejse til et land eller en region, som Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til (rød) eller alle ikke-nødvendige rejser til (orange), skal spørgsmål vedr. mulighed for økonomisk erstatning rettes til dit rejse-, fly- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at udbetale erstatninger.

Såfremt andre lande accepterer et tidligere positivt testresultat vil dette fremgå af ambassadernes hjemmesider. Er du i tvivl om, hvorvidt et tidligere positivt testresultat anerkendes af udenlandske myndigheder, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.

Tidligere smittede med fast bopæl i Danmark sidestilles med vaccinerede og kan rejse til orange lande og regioner i hele verden uden krav om test og isolation efter hjemkomst. Du kan læse mere om, hvornår du betragtes som færdigvaccineret og tidligere smittet på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas for COVID-19 test eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

Vær opmærksom på at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende, også selvom du er færdigvaccineret eller tidligere smittet.

Det er muligt for dig, som er færdigvaccinerede, at rejse til orange lande og regioner i hele verden uden, at du skal testes eller i isolation, når du kommer tilbage til Danmark. 

Du kan læse mere om, hvornår du betragtes som færdigvaccineret på coronasmitte.dk.

Du kan læse mere om, hvordan børn af færdigvaccineret skal forholde sig på coronasmitte.dk.

Færdigvaccinerede og deres medrejsende børn under 18 år samt gravide og ammende, som rejser sammen med deres vaccinerede kæreste/ægtefælle er undtaget krav om test og isolation ved rejser til orange lande. De er også undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes til lande og regioner, som er orange grundet COVID-19. De kan derfor rejse. Kæresten/ægtefællen skal leve op til de krav, der stilles for, at man kan betragtes som færdigvaccineret.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Det er muligt at rejse til Slesvig-Holsten og grænsehandle. De tyske myndigheders krav om karantæne, test- og meldepligt gælder ikke for grænsetrafik til Slesvig-Holsten, hvis besøget varer under 24 timer. Du må ikke have symptomer på Covid-19 ved indrejse.
Ved længere ophold end 24 timer skal danske rejsende være opmærksomme på de tyske indrejsekrav. Du kan læse om tyske indrejserestriktioner på den danske ambassade i Berlins hjemmeside. Her kan du også i afsnittet ”Ofte stillede spørgsmål” læse mere om eksempelvis grænsehandel.

Ja, når vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til regioner i Sverige, Norge, Finland, Åland eller Island, er ophold i afsidesliggende fritidsbolig, herunder fritidshus eller ødegård i orange regioner, som du eller din nærtstående har ejendomsret over, undtaget. Der findes ikke en lignende undtagelse for sådanne besøg i andre lande. Vær dog opmærksom på at fx Norge har indført indrejserestriktioner, som gør at det ikke er muligt.

Udenrigsministeriets vejledning har til formål at give danskere med afsidesliggende fritidsbolig, herunder fritidshus eller ødegård, i Sverige, Norge, Finland, Åland og Island mulighed for at rejse dertil, også selvom regionen i øvrigt er orange, såfremt de enkelte landes indrejserestriktioner tillader det.

Formålet er ikke at åbne for turisme generelt, herunder ikke ved lån af eksempelvis venner eller bekendtes sommerhuse. Samtidig bør du så vidt muligt undgå ophold i tætbefolkede områder. 

Vores rejsevejledninger er vejledende, og der er ikke tale om, at Udenrigsministeriet skal give tilladelse, dispensation eller lignende i forbindelse med en udlandsrejse. I sidste ende er det op til dig selv, om du vælger at rejse.

Hvis du tager ophold i egen, afsidesliggende ødegård eller fritidsbolig, herunder fritidshus, kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Ja. Der gælder ikke krav om at fremvise negativ test ved indrejse til Sverige fra de nordiske lande. Du kan læse mere om reglerne hos den danske ambassade i Stockholm.

Danskere og borgere bosat i Danmark, der pendler til Sydsverige (Skåne og Blekinge len) eller Vestsverige (Hallands og Västra Götalands len) i Sverige for at arbejde, vil ikke blive afvist, når de ønsker at rejse tilbage til Danmark. Det samme gælder for Slesvig-Holsten i Tyskland.

Hvis du er udlænding med fast bopæl i grænselandet, må du rejse ind i Danmark uanset formålet, hvis du er færdigvaccineret, tidligere smittet eller hvis du kan fremvise en negativ COVID-19-test, der er foretaget højest 72 timer før indrejsetidspunktet. Du er ikke omfattet af øvrige krav om test og isolation.

Testkrav efter indrejse: For personer med fast bopæl i grænselandet gælder kravet om få foretaget en test senest 24 timer efter indrejse over en lande- eller søgrænse ikke, forudsat at personen kan fremvise dokumentation for negativ hurtigtest (antigentest) eller PCR-test for COVID-19, og som er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet.

Bemærk, at personer, som udrejser fra Danmark senest 24 timer efter indrejsetidspunktet, ikke er omfattet af testkravet efter indrejse i Danmark. Det indebærer, at danske statsborgere, som har fast bopæl i det svenske eller tyske grænseland, og som pendler hver dag mellem bopæl og en arbejdsplads i Danmark, ikke er omfattet af testkravet. Læs mere her (link til: Hvilket testkrav gælder, hvis jeg indrejser over en sø- og landegrænse?”)

Udenrigsministeriet kan ikke garantere, at der ikke sker pludselige ændringer i andre landes tilgang, herunder f.eks. at grænsekontrollen skærpes. Danske ambassader har på deres hjemmeside information om særlige lokale forhold i forhold til tiltag angående coronavirus.  

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sverige.

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland.

 

Med indførsel af det europæiske coronapas den 1. juli 2021 vil det være muligt at tage på kør-selv-ferie i Europa. Dette kræver gyldigt coronapas,  som dokumenterer vaccination, tidligere smitte eller negativ test. Men det kræver mere forberedelse, og du skal være opmærksom på både at følge danske regler og reglerne i de lande, du kører igennem og opholder dig i. Som Europakortet ser ud ultimo juni, skal du fortsat være ekstra forsigtig, når du tager på kør-selv ferie, hold dig opdateret over de enkelte landes indrejserestriktioner her.  

Såfremt du vælger at køre gennem Europa, bør du tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger, og dernæst rejserestriktionerne i de lande, du kører igennem. Du bør altså orientere sig grundigt om reglerne specifikt for dine transit- og rejsemål på hele ruten.
Der gælder forskellige regler for: testkrav, registrering, udfyldelse af rejseformular inden indrejse, lokale restriktioner, regler om at krydse grænser mv. Reglerne varierer fra land til land. I nogle lande fra region til region. Reglerne kan ændres med kort varsel. De gældende regler kan findes på de danske ambassaders hjemmesider her eller hos lokale myndigheder. 

Endvidere er der blevet lanceret et indrejserestriktionskort ultimo juni 2021, som giver overblik over indrejserestriktioner i Europa.

Kortet kan tilgås her.  

Du bør tjekke, hvordan din rejseforsikring dækker sygdom, herunder i forhold til COVID-19, under rejsen.

For mange lande gælder der andre regler for krydsning af sø- eller landegrænse, end hvis man rejser med fly. Der kan desuden gælde særlige regler for grænsetrafik/transit.

Du kan hente Udenrigsministeriets app ”Rejseklar”, hvor du bl.a. nemt kan hente opdateret information eller modtage beskeder fra Udenrigsministeriet, hvis rejsevejledningen ændres.

Ja, fra 1 juli vil det være muligt at sejle ud i europæiske farvande på dit coronapas, som dokumenterer vaccination, tidligere smitte eller negativ test. Men det kræver mere forberedelse, og du skal være opmærksom på både at følge danske regler og reglerne i de lande, hvis farvande du sejler igennem og opholder dig i. Som Europakortet ser ud i juni, skal du fortsat være ekstra forsigtig, når du sejler ud. 

Hold dig opdateret over de enkelte landes indrejserestriktioner her

Såfremt du vælger at sejle i europæiske farvande, bør du tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger. Du bør altså orientere sig grundigt om reglerne specifikt for dine transit- og rejsemål på hele ruten.
Der gælder forskellige regler for: testkrav, dokumentation/anerkendelse af det danske coronapas, registrering, udfyldelse af rejseformular inden indrejse, lokale restriktioner, regler om at krydse grænser mv. Reglerne varierer fra land til land. I nogle lande fra region til region. Reglerne kan ændres med kort varsel. De gældende regler kan findes på de danske ambassaders hjemmesider her eller hos lokale myndigheder.
Du bør tjekke, hvordan din rejseforsikring dækker sygdom, herunder i forhold til COVID-19, under rejsen.
For mange lande gælder der andre regler for krydsning af sø- eller landegrænse, end hvis man rejser med fly. Der kan desuden gælde særlige regler for grænsetrafik.
Du kan hente Udenrigsministeriets app ”Rejseklar”, hvor du bl.a. nemt kan hente opdateret information eller modtage beskeder fra Udenrigsministeriet, hvis rejsevejledningen ændres.

Et dansk digitalt coronapas er blevet lanceret og kan downloades som en app. Det danske coronapas er ikke et rejsepas men dokumenterer din sundhedstilstand. Fra slutningen af juni og senest 1. juli kan det således benyttes som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19 ved rejser i EU- og Schengenlande. 

Det anbefales derfor, at du som rejsende altid orienterer dig om, hvorvidt lokale myndigheder accepterer det danske coronapas og de lokale gældende restriktionerpå den relevante danske ambassades hjemmeside. Endvidere anbefales du at orientere dig om eventuelle indrejserestriktioner ved hjælp af indrejserestriktionskortet.

Et dansk digitalt coronapas er blevet lanceret og kan downloades som en app. Det danske coronapas er ikke et rejsepas, men et ”adgangskort” til aktiviteter i det danske samfund fx restaurant, biograf, zoo mv. Det danske coronapas vil dog i nogle tilfælde kunne bruges af rejsende fra Danmark på udlandsrejser som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination eller tidligere smitte med COVID-19.

Nogle lande kræver, at du benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge, mens andre lande vil betragte coronapasset som fyldestgørende dokumentation. Det anbefales derfor, at du som rejsende altid orienterer dig om de gældende restriktioner på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Ambassaderne opdaterer løbende informationen på deres hjemmesider omkring lokale krav til dokumentation for en negativ COVID-19 test og gennemført vaccination eller tidligere smitte. Ved tvivlsspørgsmål henvises der til de lokale myndigheder.

Du kan læse mere om coronapasset her.

Til en start vil app’en ”Min Sundhed” fungere som midlertidigt coronapas, der findes på dansk, engelsk og fransk. Ultimo maj forventes en ny selvstændig Coronapas-app at være færdigudviklet.

Du kan læse mere om coronapasset her.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

Det europæiske coronapas er en fælles løsning for EU- og Schengenlandene med henblik på at lette rejseaktivitet for indehaverne. Det europæiske coronapas sikrer således, at vaccination, testresultat og tidligere smitte let kan dokumenteres ved rejser i EU- og Schengenområdet på en sikker og troværdig måde. Det danske coronapas er er den danske del af det europæiske coronapas.

Lovgivningen om det europæiske coronapas træder i kraft den 1. juli 2021. Det betyder, at alle EU- og Schengenlande fra denne dato skal udstede coronapas og kontrollere andre landes europæiske coronapas. Allerede nu er mange lande, bl.a. Danmark, tilsluttet den fælles løsning.

Du skal dog være opmærksom på, at alle EU- og Schengenlande stadig har ret til at fastsætte egne krav om fx test eller isolation, når du indrejser. I flere lande, der fritager vaccinerede for rejserestriktioner, kræver de, at man er færdigvaccineret. Det forstås typisk som 14 dage efter anden dosis. I forhold til tidligere smitte er det de nationale myndigheder, der vurderer, hvor længe man er immun. 

Du skal derfor altid tjekke de lokale regler i det land, du rejser til. Det kan du gøre på den danske ambassades hjemmeside på dit rejsemål.

Du kan læse mere om det europæiske coronapas her:

Information om det europæiske coronapas (coronasmitte.dk)

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er vejledende, og du er ikke forpligtet til at følge dem. Det er altid din egen beslutning og dit ansvar, hvor du vil rejse hen. Hvis du vælger at rejse til et land eller område, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til, bør du sikre dig, at din forsikring dækker. Der er derimod lovkrav om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation efter hjemkomst fra en rejse, og det kan du læse mere om på coronasmitte.dk.

Hvis du har spørgsmål vedrørende indrejse i Danmark, kan du kontakte Politiets Indrejsehotline: (+45) 7020 6044. Hvis du har spørgsmål vedrørende COVID-19 relaterede regler efter din indrejse i Danmark, f.eks. spørgsmål om test og isolation, kan du kontakte Myndighedernes fælles coronahotline: (+45) 70 20 02 33

Udenrigsministeriets rejsevejledninger skelner mellem nødvendige og ikke-nødvendige rejser, men det er dit eget ansvar at foretage den konkrete vurdering. Erhvervsrejser er nødvendige rejser, mens turistrejser anses som ikke-nødvendige. Hvis du er i tvivl, om din rejse er nødvendig eller ej, så se oversigten på coronasmitte.dk over hvilke  anerkendelsesværdige formål der gælder for udlændinge med bopæl i udlandet, der ønsker at indrejse til Danmark. De anerkendelsesværdige formål kan bruges som et pejlemærke for, hvorvidt en rejse til udlandet skønnes at være nødvendig. For orange lande er der en bred liste af anerkendelsesværdige formål som fx kan være arbejds-, erhvervs- eller studierelateret eller vedrøre forskellige private forhold, retsforhold eller om man har fast ejendom i landet. 

Under rejsen

Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange under din ferie i et givent land eller region som følge af COVID-19, kan du blive indtil din ferie er slut. Om du er undtaget fra kravet om isolation ved indrejse til Danmark afhænger af, hvor længe du har været på ferie. Det er således et krav, at opholdets længde ikke overstiger 15 dage. Du er undtaget kravet om test og isolation, hvis du er færdigvaccineret eller tidligere smittet med fast bopæl i Danmark jf. spørgsmålet ”Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er færdigvaccineret og skal rejse?”.

Hvis rejsevejledningen ændres til rød under din ferie vil du være underlagt kravene om test og isolation, når du kommer hjem.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk

Planlægger du at rejse til et land eller en region, som eksempelvist er grøn, men som ved opdateringen af rejsevejledningerne lørdag kl. 16 skifter til gul, og du udrejser efter lørdag kl. 16.00, skal du i udgangspunkt testes ved hjemkomst, da du er udrejst til et land eller en region, som på udrejsetidspunktet var gul. Hvis rejsevejledningen ændres til rød lige før din ferie vil du være underlagt krav om test og isolation, når du kommer hjem.

Hvis du opholder dig i et land, og du ikke har mulighed for at rejse ud, før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade i det pågældende land.

Hvis du har behov for det, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller (+45) 3392 1112.

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark. 

Se oversigt over danske ambassader på um.dk

Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som, de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

Mistænker eller ved du, at du er smittet, skal du isolere dig og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil pandemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19-smitte eller -symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller (+45) 33 92 11 12. Du kan finde en oversigt over danske ambassader her.

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt. 

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring eller egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Rejse hjem til Danmark

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her.

Du er undtaget kravet om isolation efter indrejse til Danmark fra et land eller en region, der er skraveret orange. Skraveret orange angiver, at landet har betydelige indrejserestriktioner overfor rejsende fra Danmark, men at landets smittesituation er kategoriseret som enten grøn eller gul. Dermed afhænger kravene ved indrejse fra skraverede orange af, om landet er  grønt eller gult ift. risikoen for smitte med coronavirus. Du kan altid se, hvilken farve et land eller en region har i forhold til smittesituationen på coronasmitte.dk

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Med indførsel af fase 4 i genåbningen af rejseaktiviteter ophæves flyforbuddet med undtagelse af røde lande. 

Læs mere om flyveforbuddet og hvordan du skal forholde dig til eventuelle mellemlandinger her 

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

  • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
  • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
  • Din forsikringsdækning 
  • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit. 

Vi har på nuværende tidspunkt oplysninger om skærpede testkrav ved transit i Storbritannien og Tyskland for rejsende fra specifikke destinationer. Du kan læse mere om lokale restriktioner hos de danske ambassader.

Vær derudover opmærksom på, at mulighederne for udrejse af Brasilien er begrænset.

Det er op til flyselskaberne at sikre, at de ikke tager passagerer ombord uden en negativ test. Derfor bør du tjekke med dit flyselskab, hvilke retningslinjer der gælder.

Om forsikringen dækker i en given situation, er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab.

Se oversigt over testmuligheder i større transitlufthavne på um.dk.

Hvorvidt det er muligt at få foretaget en test under transit inden den videre rejse til Danmark afhænger af transitlandet.

I de fleste lufthavne ligger testcentrene uden for transitområderne, og det kan således være nødvendigt at forlade lufthavnen for at få taget testen. Vær opmærksom på, at der evt. kan være krav om visum for indrejse, indrejseforbud eller andre restriktioner.

Vær også opmærksom på, at der kan være krav om tidsbestilling. De fleste lufthavne tilbyder PCR test, hvor svartiden kan være op til 48 timer. Gebyrerne for test kan variere mellem de forskellige testcentre.

Læs mere om testmuligheder større transitlufthavne på um.dk

Følg med på ambassadernes hjemmesider, der opdateres løbende.

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette ifm. indrejse, fx med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Der er indgået en politisk aftale om den gradvise åbning af rejseaktiviteter. Som følge af aftalen farvekategoriseres alle EU- og Schengenlande i rejsevejledningen på baggrund af Covid-19 smittesituationen i landet samt eventuelle indrejserestriktioner. 

Den 26. juni er den fjerde og sidste fase trådt i kraft. Med denne fase introduceres en EU-coronapas-baseret tilgang, hvor kategoriseringsfarven grøn er genindført. Tilgangen medfører, at de EU- og Schengenlande, der i fase 3 var kategoriseret som gule, som udgangspunkt nu er kategoriseret som grønne, alt imens de EU- og Schengenlande, der i fase 3 var kategoriseret som orange, du er gule. . 

EU- og Schengenlande med betydelige indrejserestriktioner for danske rejsende vil dog fremadrettet blive skraveret orange, imens EU- og Schengenlande med bekymrende virusvarianter vil kategoriseres som røde. 

EU- og Schengenlande vil ikke længere kategorises som orange. Den regionale model, der blev indført den 21. april 2021 vil følge samme principper. Dette foranlediger generelle lempelser i kravene til isolation og test efter indrejse i Danmark fra EU- og Schengenlande. Dermed bliver det lettere at rejse indenfor EU og Schengen.   

I modellen er kriterierne for rejsevejledningerne for EU- og Schengenlande baseret på antal smittede, testfrekvens, positivprocent og datatilgængelighed. For alle lande gælder en sikkerhedsventil, der særligt skal sikre håndtering af forekomsten af bekymrende virusvarianter. Beslutning om at ændre risikovurderingen for et land/region/område til rød træffes af den nationale COVID-19 taskforce for rejserestriktioner.

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande i faktaarket her

Hvordan farvelægges verden i forhold til COVID-19?

Hvornår kategoriseres et land eller en region som grøn?

Et land eller en region kategoriseres som grøn, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er under 50.

Hvornår går et land eller en region fra grøn til gul? Et land kategoriseres som gul, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er lig med eller over 60.

Hvis en region i et grønt land har over 150 nye smittede pr. 100.000 pr. uge, er der tale om en højrisikoregion. Rejsevejledningen skifter fra grøn til gul for regionen.

Hvornår går en region fra gul til grøn? Hvis en region i et grønt land har lig med eller under 150 nye smittede pr. 100.000 pr. uge, er der ikke længere tale om en højrisikoregion. Rejsevejledningen skifter fra orange til gul for regionen.

Hvornår kategoriseres et land som skraveret orange?  Trods begrænset risiko for smitte fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser til LAND pga. betydelige indrejserestriktioner, da de gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. Der kan dog være undtagelser for fx erhvervsrejsende.

Hvornår kategoriseres et land som rødt? Det er en sundhedsfaglig vurdering af landets COVID-19-situation, herunder udbredelsen af bekymrende virusvarianter. 

Testfrekvens

Antal testede pr. 100.000 indbyggere pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) skal være mere end 300. Hvis landet eller regionen ikke lever op til det, kategoriseres det som gult uanset antallet af smittede, medmindre landet er rødt. Testkriterierne anvendes ikke for grænselandet.

Positivprocent

For EU- og Schengenlande og regioner gælder det, at antallet af smittede divideres med 1,5, hvis andelen af positive prøver ud af alle testede den seneste uge er lig med eller over 4 pct. (positivprocent). Testkriterierne anvendes ikke for grænselandet. Det betyder, at hvis positivprocenten er lig med eller over 4 pct., så bliver en region gul, hvis antallet af nye smittede pr. 100.000 pr. uge (beregnet som et ugentligt gennemsnit over 14 dage) er 100 eller derover.

Datatilgængelighed

Hvis testdata mangler på landeniveau, kategoriseres landet som gult uanset smitteniveau, medmindre landet er kategoriseret som rødt. Hvis testdata mangler på regionalt niveau, anvendes testdata på landeniveau, og landet kan herudover ikke regionaliseres. Hvis data blot mangler én uge, anvendes forrige uges data.Hvis testdata blot mangler én enkelt uge, anvendes forrige uges data.

For tredjelande følges den fælles EU-tilgang, der følger af Rådets henstilling af 30. juni 2020 (2020/912) med senere ændringer. Ligeledes er der indført en national sikkerhedsventil, der særligt skal sikre håndtering af bekymrende smitteudvikling, inklusiv udviklingen af bekymrende COVID-19 varianter. Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande i faktaarket.

Der udarbejdes en fælles EU-liste over lande, der opfylder en række kriterier om bl.a. antal nye smittede. Når et land kommer på listen, så vurderer en national taskforce for COVID-19 rejserestriktioner det pågældende land ud fra en række forhold. Den nationale taskforce består af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Sundhedsministeriet, SSI, Justitsministeriet og Transportministeriet.

Hvornår kategoriseres et tredjeland som gul? Et land karakteriseres som gul, hvis landet er på EU-listen, og hvis den nationale taskforce har vurderet, at landet lever op til de danske krav.

Hvornår kategoriseres et tredjeland som orange? Et land kategoriseres som orange, hvis landet ikke er på EU’s liste. Eller hvis landet er på EU-listen, men den nationale taskforce vurderer, at landet ikke lever op til de danske krav. Som hovedregel foretages den røde risikovurdering på landeniveau. Der kan dog gøres undtagelser i helt særlige tilfælde.

Hvornår kategoriseres et land som rødt? Beslutningen om at kategorisere et land som rød træffes af en tværministeriel taskforce på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering fra Statens Serum Institut. Som hovedregel foretages den røde risikovurdering på landeniveau. Der kan dog gøres undtagelser i helt særlige tilfælde. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til flere af de oversøiske lande/territorier/departementer som følge af COVID-19. Såfremt der indberettes smittetal til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Smitsomme Sygdomme (ECDC) for et oversøisk land/territorie/departement, og såfremt at grænseværdierne overholdes, vil rejsevejledningen kunne regionaliseres.

Et bredt politisk flertal blev den 13. april 2021 enige om en aftale for, hvordan den gradvise genåbning for rejser ind og ud af Danmark forløber. Du kan læse aftalen her med efterfølgende præcisering af hvad der gælder for fase 4 her.

Du kan finde den nyeste pressemeddelelse her.

Du kan finde et kort der viser, hvilken farve regionerne i Europa har her.

Rejsevejledningerne opdateres ugentligt bl.a. på baggrund af smittesituationen i Europa, men der kan også komme løbende opdateringer i ugens løb, hvis fx indrejserestriktioner i visse lande ændrer sig, eller et land går i rød pga. bekymrende virusvarianter. Derfor skal du altid orientere dig i den gældende rejsevejledning.

Som udgangspunkt melder Udenrigsministeriet ugentligt ud fredag kl. 16 på um.dk, hvilke lande der vil skifte farve gældende fra dagen efter lørdag kl. 16, hvor både rejsevejledninger og de tilknyttede krav om test og isolation ved indrejse fra de pågældende lande vil træde i kraft. Disse udmeldinger sker på baggrund af smitteudviklingen den seneste tid samt landets indrejserestriktioner over for rejsende fra Danmark

For lande uden for EU/Schengen-lande (tredjelande) tager rejsevejledningerne udgangspunkt i EU’s liste over lande, som det kan overvejes at åbne for. Listen genbesøges i udgangspunktet hver 14. dag. Det er ikke ensbetydende med, at det fører til ændringer.

Nej. Normalt udarbejder Udenrigsministeriet rejsevejledninger for alle lande, hvor Danmark har en ambassade samt lande, hvor der både er mange danske rejsende og en særlig sikkerhedsrisiko. F.eks. på grund af krig, risiko for terror, uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet eller lignende.

Hvis du skal rejse til et land, hvor vi ikke har en rejsevejledning, henviser vi i oversigten til andre landes rejsevejledninger.

Det er muligt at rejse i transit i et land eller en region, selvom vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til landet eller regionen grundet høje smittetal. Vær dog opmærksom på lokale restriktioner i landet eller regionen, som du kan læse mere om på ambassadernes COVID-19 hjemmesider.

Hvis du er i transit og eksempelvis skifter transportmiddel, det kunne være et togskifte eller en mellemlanding, så bør du være ekstra opmærksom på at minimere risikoen for at blive smittet og følge rejserådene i en tid med COVID-19 på um.dk.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, efter hjemkomst fra en rejse her.

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. I tillæg hertil har de færøske myndigheder indført indrejserestriktioner, som du kan læse om herunder. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

De færøske myndigheder anbefaler, at rejsende til Færøerne lader sig teste senest 3 dage inden afrejse.

Ved ankomst skal alle indrejsende testes, idet børn under 12 år er undtaget.

Test foretages ved ankomst i lufthavnen på Færøerne og ved afgang fra færgeterminalen i Hirtshals. Alle rejsende over 12 år skal betale en afgift på 312 kr., der dækker udgifterne til testen. Afgiften indkræves direkte i forbindelse med køb af fly eller færgebillet. Herudover anbefaler de færøske myndigheder, at alle rejsende lader sig teste igen på 4. dagen efter ankomst. Denne test er gratis på sygehusenes testcentre.

Myndighederne anbefaler, at indrejsende i perioden fra testresultat ved indrejse til testresultat fra 4. dagen foreligger er i tilpasset hjemmeophold. Tilpasset hjemmeophold betyder fx, at man kan spise på restaurant, gå i teater eller i biograf, hvor det er muligt at holde en meters afstand, men at man holder sig fra større menneskemængder, hvor smitten kan spredes hurtigt. Dette kan fx være fester, nattelivet, større sports- og musikbegivenheder. Rejsende bør generelt være ekstra forsigtige og opmærksomme på evt. symptomer.

Personer der er vaccineret to gange, og hvor der er gået mindst 8 dage siden sidste vaccinering, behøver ikke at gå i hjemmeophold, men det anbefales, at disse lader sig teste på 4. dagen efter ankomst.

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne på coronasmitte.dk.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse til Grønland. 

Derudover har regeringen, efter anmodning fra Naalakkersuisut, indført et generelt forbud mod civil luftfart med passagerer fra udlandet til Grønland.

Af hensyn til at begrænse smittespredningen tillades kun et begrænset antal flypassagerer at rejse fra Danmark til Grønland. Bemærk, at der for disse rejser gælder en række indrejse-forholdsregler.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet, der er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland på coronasmitte.dk

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Modellen for EU- og Schengenlandene gælder for mikrostaterne Andorra, Monaco, San Marino og Vatikanstaten/Den Hellige Stol.

Nej, de oversøiske lande/territorier/departementer hørende til Frankrig og Nederlandene er ikke omfattet af rejsevejledningerne for henholdsvis Frankrig og Nederlandene. 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til flere af de oversøiske lande/territorier/departementer som følge af COVID-19. Såfremt der indberettes smittetal til Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Smitsomme Sygdomme (ECDC) for et oversøisk land/territorie/departement, og såfremt at grænseværdierne overholdes, vil rejsevejledningen kunne regionaliseres. 


Frankrig
Fransk Guyana; Fransk Polynesien; Guadeloupe; Martinique; Mayotte; Réunion; Saint-Barthélemy; Saint-Martin; Saint-Pierre og Miquelon; Wallis og Fortuna; Ny kaledonien med tilhørende områder; og de franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktisk. 

Nederlandene
Aruba; Bonaire; Curacao; Saba; Saint Eustatius; og Saint Maarten.

På vores hjemmeside kan du finde historiske oversigter over sikkerhedsniveauerne i vores rejsevejledninger.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på [email protected] med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser, og de er derfor ikke omfattet af opfordringen om at undgå ikke-nødvendige rejser. Det betyder, at erhvervsrejser fra 21. april kan finde sted både til grønne, gule og orange lande, og at der er mulighed for delvis undtagelse af isolationskravet for orange lande jf. herunder. 

Hvis du skal på erhvervsrejse, bør du læse om lokale indrejserestriktioner hos den relevante danske ambassade og vores rejseråd til erhvervsrejsende (internt link). Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Vi opfordrer til, at virksomhederne og deres medarbejdere orienterer sig i Udenrigsministeriets særlige rejseråd til erhvervsrejser og holder sig opdaterede om lokale rejserestriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til lande eller regioner, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange). Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. 

 Danske erhvervsrejsende, der indrejser efter at have været på en erhvervsrejse i et orange land, undtages fra krav om isolation efter indrejse. Det gælder også i fritiden. Tilsvarende undtages udenlandske erhvervsrejsende fra orange lande, der skal til forretningsmøde i Danmark, fra krav om isolation efter indrejse. De pågældende vil fortsat skulle testes efter de i øvrigt gældende regler.

Undtagelsen gælder ikke hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold. 

Hvis din rejse er foregået til et rødt land, og landet stadig er rødt på det tidspunkt, du rejser ind i Danmark, gælder undtagelsen for isolation ikke. Det betyder, at du ikke kan bryde din isolation midlertidigt for at tage på arbejde, hvis din erhvervsrejse eller tjenesterejse er foregået til et land eller en region, der er rød ved tidspunktet for indrejse til Danmark.

Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til fx indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende på thetradecouncil.dk.

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Danskere bosat i udlandet

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive, hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som  hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) m.v. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du befinder dig i. Tilmeld dig Danskerlisten.

For studerende på videregående uddannelser

Er du studerende på en videregående uddannelse, kan du finde information om praktik- og udvekslingsophold i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

For elever i grundskolen

Er du elev i grundskolen, kan du finde information om studieture og andre ophold i udlandet på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Visum og visumansøgning

Personer, med et gyldigt visum kan indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen eller indrejser fra et land, hvor dette ikke er et krav. Læs mere om anerkendelsesværdige formål på coronasmitte.dk.

Spørgsmål om indrejse i Danmark, overblik over landestatus og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører ikke under Udenrigsministeriet, men under Politiet. Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål skal derfor rettes til Politiets hotline på: +45 7020 6044

Du kan finde information om åbningstider til politiets hotline på coronasmitte.dk.

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (korttidsvisum) på vegne af Danmark. Disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Det er derfor ikke muligt at indgive en visumansøgning til Danmark via et andet Schengenland.

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet "Kan der stadig søges om visum til Danmark"). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen vil kun kunne indrejse i Danmark, såfremt de også har et anerkendelsesværdigt formål, fx et arbejde. 

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1.455 DKK.

Persondata

Myndighedernes hotlines

Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø, anbefaler vi, at du ringer senere.

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte vores hotline på:

tlf. (+45) 32 32 05 11

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

Læs mere, hvis du er smittet eller er nær kontakt til en smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark. Hotlinen kan besvare spørgsmål om de COVID-19 restriktioner, der gælder for indrejse i Danmark - krav om test forud for indrejse samt krav om anerkendelsesværdigt formål. Hotlinen kan derimod ikke svare på spørgsmål om restriktioner, som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 60 44

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Hotlinen er lukket i weekender og helligdage.
 
 

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 33 92 11 12

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt, herunder COVID-19 relaterede restriktioner som gælder efter din indrejse i Danmark - eksempelvis krav om test og isolation efter indrejse. 

Ring på telefon (+45) 70 20 02 33 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00

Hvis du et par dage efter din sidste vaccination stadig ikke kan se dit Coronapas for COVID-19 vaccination på sundhed.dk, kan det skyldes, at dine vaccinationer er registreret forkert i systemet. 

Det er regionerne, der er ansvarlige for registreringerne ved vaccinationen, og du skal derfor henvende dig til den regionale vaccinehotline, som kan hjælpe med at rette fejlregistreringen.
 
Du kan finde telefonnr. for de enkelte regioner herunder: 

  • Region Hovedstaden: 38 66 00 00 
  • Region Sjælland: 70 20 42 22 
  • Region Syddanmark: 99 44 07 17
  • Region Nordjylland: 97 64 84 63
  • Region Midtjylland: 78 41 48 40

Hvis du ikke har NemID 

Hvis du har afsluttet dit COVID-19 vaccinationsforløb og er fritaget fra digital post, vil du automatisk få tilsendt et Coronapas for COVID-19 vaccination med fysisk post.

Indhold på siden: