Spørgsmål og svar til rejsende og danske fastboende i udlandet

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål fra danske rejsende og deres familier. Find svar på de mest almindelige spørgsmål.

Kan du ikke finde svar på dit spørgsmål, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på [email protected] eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Du kan finde opdateret information om de enkelte lande på de danske ambassaders hjemmesider.

Der er fra den 7. februar 2021 og foreløbigt til og med den 5. april 2021 indført krav om test og isolation efter indrejse i Danmark. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her

Udenrigsministeriet kan ikke svare på spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Vi henviser til coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Vi henviser til Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Listen med spørgsmål og svar herunder er senest opdateret den 2. marts 2021 kl. 17.16.

Indhold på siden:

Rejse ud af Danmark

Rejsevejledningerne er vejledende. Det er op til dig at beslutte, om du ønsker at rejse.

Lige nu fraråder vi alle rejser til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter.

Vi fraråder også alle erhvervsrejser med undtagelse af rejser for at deltage i et kritisk forretningsmøde og rejser, der har til formål at levere varer eller tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark. Om yderligere undtagelser se spørgsmålet ”Er der undtagelser fra anbefalingen om at alle rejser til frarådes?” nedenfor.

Vores globale rejsevejledning gælder foreløbigt til og med den 5. april 2021.

Der er fortsat ruteflyforbindelser til Danmark via flere transitlufthavne, men det kan ikke udelukkes, at dette billede kan ændre sig hurtigt, som vi tidligere har set det under pandemien.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Læs rejsevejledningen for dit ønskede land.

Hvis du vælger at rejse, bør du løbende holde dig orienteret om udviklingen via de danske ambassader, de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab.

Du bør også være opmærksom på, at man i andre lande med kort varsel kan indføre restriktioner for at forhindre og begrænse udbredelse af smitte med coronavirus/COVID-19. Restriktionerne kan være lukning af grænseovergange, tvungen karantæne, aflysning af flyafgange, eller andet.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. 

 

De danskere, der allerede er på rejse, behøver ikke at rejse hjem med det samme. De bør som udgangspunkt følge deres planlagte rejseplan.

Udenrigsministeriet anbefaler, at man i tvivlstilfælde kontakter sit fly- eller rejseselskab for at undersøge hjemrejsemulighederne. 

 

Fra fredag den 8. januar og foreløbigt til og med den 5. april skærpes rejsevejledningen for hele verden fra at have været ’orange’ (alle unødvendige rejser frarådes) til ’rød’. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes. Skærpelsen sker som led i smittehåndteringen med coronavirus/COVID-19 i Danmark, hvor begrænsning af rejseaktivitet er et væsentligt element i indsatsen for at have kontrol med smittespredningen, samtidig med at mutationer af coronavirus forekommer i flere lande.

 

Vi fraråder alle rejser, herunder også erhvervsrejser, til hele verden for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Dog er følgende persongrupper undtaget anbefalingen:

 • Er primær omsorgsperson for mindreårige børn
 • Skal udøve samværsret med mindreårige børn 
 • Er familie eller kæreste til alvorligt syge eller døende personer i udlandet
 • Er ægtefælle, kæreste, forælder m.v. til en person, der bor i udlandet 
 • Skal deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndigheder i udlandet 
 • Skal være til stede ved kommende barns fødsel 
 • Skal deltage i en begravelse eller bisættelse af nærtstående i udlandet. Med nærtstående forstås her ægtefælle, fast samlever, forlovet, kæreste, forælder, stedforælder, bedsteforælder, stedbedsteforælder, barn, plejebarn, stedbarn, søskende, stedsøskende, barnebarn og stedbarnebarn
 • Skal deltage i en retssag
 • Skal deltage i et kritisk forretningsmøde
 • Skal levere varer ind i eller ud af Danmark
 • Skal levere tjenesteydelser ind i eller ud af Danmark, eksempelvis montering og servicering af maskiner 
 • Har arbejde i udlandet
 • Udrejser med henblik på godstransport
 • Er studerende med bopæl i Danmark indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution, som skal i ulønnet praktik i grænselandet (Slesvig-Holsten i Tyskland samt Blekinge, Skåne, Hallands og Västra Götaland len i Sverige)
 • Er sømand, besætningsmedlem på fly, diplomat o.l.
 • Er ægtefælle, fast samlever, barn eller stedbarn til statsudsendte og indehaver af et diplomatpas eller tilsvarende dokumentation.

For Sydafrika gælder dog skærpede undtagelser. Følgende personer er undtaget anbefalingen om, at alle rejser frarådes:

 • Agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Sydafrika (kan fx være plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien)
 • Skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer/kærester 
 • Foretager godstransport, der skal sikre forsyningssikkerheden i Danmark eller EU-landene i øvrig
 • Diplomater, herunder lignende persongrupper nævnt i Schengengrænsekodeksens bilag VII, pkt. 1. og 4, samt diplomatiske kurerer eller personer, der rejser som led i et servicebesøg ved en repræsentation, eller som ifølge en værtskabsaftale har ret til rejse.

Du kan finde oplysninger om indrejserestriktioner og lokale restriktioner på den relevante ambassades hjemmeside.

Hvis du har booket en rejse til et land eller en region, som Udenrigsministeriet fraråder alle rejser eller alle ikke-nødvendige rejser til, skal spørgsmål vedr. mulighed for økonomisk erstatning rettes til dit rejse-, fly- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at udbetale erstatninger.

 

De danske sundhedsmyndigheder er opmærksomme på, at der – hvis du har været smittet med COVID-19 og ønsker at rejse efter, at du er symptomfri – i op til 12 uger efter raskmelding vil være risiko for, at du tester positiv ved en PCR test. Det vil således ikke være muligt at få udstedt et coronapas for COVID-19 test på sundhed.dk.

Såfremt andre lande accepterer et tidligere positivt testresultat vil dette fremgå af ambassadernes hjemmesider. Er du i tvivl om, hvorvidt et tidligere positivt testresultat anerkendes af udenlandske myndigheder, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.

Du kan læse om, hvordan tidligere smittede skal forholde sig til flyveforbuddet i spørgsmålet ”Undtagelse fra flyveforbud for tidligere smittede” nedenfor.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas for COVID-19 test eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 4422 2080. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 7020 0233.

 

Der er lige nu ingen undtagelser fra kravet om test og 10 dages isolation efter indrejse i Danmark for personer, der er fuldt vaccineret. Selvom du er fuldt vaccineret, gælder den nuværende rejsevejledning, hvor Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele verden til og med den 5. april 2021 også for dig. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her.

Når du rejser til eller fra Bornholm via Sverige skal du være opmærksom på både de svenske og de danske regler, der ikke er ens.

Danske regler
Du skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test ved rejser til og fra Bornholm. Du kan læse mere på Transportministeriets hjemmeside (under overskriften ’Sejlads til og fra Bornholm’). 

Når du flyver indenrigsflyvninger (f.eks. til eller fra Bornholm), er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Svenske regler
Trods indrejseforbuddet for rejsende fra Danmark til Sverige, foreløbigt til og med den 31. marts 2021, så er det muligt for alle rejsende at rejse til og fra Bornholm via Sverige. Der er krav om negativ COVID-19-test ved indrejse til Sverige for alle udenlandske statsborgere over 18 år. Både en negativ PCR-test og en negativ kviktest/antigentest accepteres ved den svenske grænse. Den negative COVID-19-test må højst være 48 timer gammel. 

Hvis du rejser til Bornholm via Sverige, skal du derfor ifølge de svenske regler kunne fremvise en negativ test, der højst er 48 timer gammel. 

Du kan læse mere om testkravet og om undtagelser herfra hos den danske ambassade i Stockholm.

Det svenske indrejseforbud for rejsende fra Danmark til Sverige har ikke nogen undtagelse for danske ødegårdsejere. Det svenske indrejseforbud gælder foreløbig til og med den 31. marts 2021.

Du kan læse mere om indrejseforbuddet hos de svenske myndigheder.

Du kan altid finde opdateret information om konsekvenserne af COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sverige hos den danske ambassade i Stockholm.

Danskere og borgere bosat i Danmark, der pendler til Slesvig-Holsten i Tyskland, Sydsverige (Skåne og Blekinge len) eller Vestsverige (Hallands og Västra Götalands len) i Sverige for at arbejde, vil ikke blive afvist, når de ønsker at rejse tilbage til Danmark.

Læs mere, hvis du har bopæl i grænselandet.

Som pendler er du undtaget krav om både test og isolation efter indrejse, hvis du kan fremvise en negativ PCR-test, der er foretaget højst 72 timer før indrejsetidspunktet. Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her (dansk) eller på tysk ”Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in einer Grenzregion”

Udenrigsministeriet kan ikke garantere, at der ikke sker pludselige ændringer i andre landes tilgang, herunder f.eks. at grænsekontrollen skærpes. Danske ambassader har på deres hjemmeside information om særlige lokale forhold i forhold til tiltag angående coronavirus.

Find information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Sverige
Find information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Tyskland

Krav om test ved indrejse til Sverige

Fra den 6. februar 2021 til og med den 31. marts 2021 er der som udgangspunkt krav om negativ test ved indrejse til Sverige for alle udenlandske statsborgere over 18 år. Testkravet gælder ikke for personer bosat i Sverige. Både en negativ PCR-test og en negativ kviktest/antigentest accepteres ved den svenske grænse. Den negative test må højst være 48 timer gammel.

Pendler du til Sverige for at arbejde, skal du kunne fremvise en negativ test som fornyes én gang om ugen. Du kan du læse mere om undtagelser for arbejdstagere hos den danske ambassade i Stockholm.

Coronapas for COVID-19 test er et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en negativ COVID-19 test i lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse. 

Coronapasset for COVID-19 test findes på dansk, engelsk og fransk.

Det er gratis at hente et coronapas for COVID-19 test efter du har fået foretaget en COVID-19 test i regi af Testcenter Danmark. Du kan hente coronapasset for COVID-19 test ved at logge ind på sundhed.dk med NemID og gå ind under ”Dine sundhedsdata” og derefter ”Corona”. Du kan se, downloade og printe dit coronapas for COVID-19 test, lige så snart laboratoriet har analyseret din prøve og frigivet svaret. Coronapasset for COVID-19 test vil kun være muligt at se, downloade og printe, hvis prøven er negativ og ikke er ældre end syv dage. 

Du kan læse mere om coronapas for COVID-19 test her.  

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapas for COVID-19 test eller andre spørgsmål relateret til tests. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas for COVID-19 test kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33. 

Kan coronapas for COVID-19 test bruges i alle lande?
Der kan gælde særlige regler i nogle lande, og der kan forekomme ændringer i disse regler med kort varsel. Nogle lande kræver fx, at du benytter deres nationale formular for testresultatet og får den underskrevet af en læge, mens andre lande vil se coronapasset for COVID-19 test som fyldestgørende dokumentation for en negativ COVID-19 test. Det anbefales derfor, at du som rejsende altid orienterer dig om de gældende restriktioner på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Særligt for personer uden CPR-nummer og NemID, herunder udenlandsdanskere
Coronapasset for COVID-19 test er kun tilgængeligt for personer med et dansk CPR-nummer og NemID, herunder også for udenlandsdanskere, der får foretaget en test i regi af Testcenter Danmark. 

Personer uden CPR-nummer og NemID kan således ikke tilgå et coronapas for COVID-19 test på sundhed.dk. Dog arbejdes der netop nu på en løsning, der skal gøre det muligt også for denne gruppe at fremvise en sikker og digital dokumentation for et negativt COVID-19 testresultat i Danmark.  

Hvis du har bopæl i udlandet skal du, for at kunne booke tid til test i regi af Testcenter Danmark, kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33, som hjælper med at oprette rekvisition til test. Herefter kan du ved brug af NemID booke tid til test og tilgå testresultat og coronapas for COVID-19 test på sundhed.dk efter testen. 

Har du spørgsmål?
Sundhed.dk har mere information om COVID-19 test på deres hjemmeside. Her kan du også finde kontaktoplysninger og åbningstider.

Coronapasset er et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en COVID-19 vaccination til lande, der kræver det i forbindelse med indrejse.

Det er gratis at hente et coronapas, så snart du har fået foretaget den sidste vaccination mod COVID-19. Coronapasset kan findes ved at logge ind på sundhed.dk med NemID, hvorefter du skal klikke på ’Coronapas – COVID-19 vaccination’ i kassen med overskriften ’Corona’. Coronapasset kan derefter downloades og printes.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om coronapasset eller andre spørgsmål relateret til vaccinationer. Hvis du har spørgsmål til, hvordan du finder og downloader dit coronapas, kan du rette henvendelse til sundhed.dk på +45 44 22 20 80. Hvis du har spørgsmål relateret til test, kan du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33.

Kan coronapasset bruges i alle lande?
Coronapasset er et tilbud til rejsende, der skal til et land, hvor der måtte være et krav om vaccinations dokumentation. Lande melder løbende ud om ændringer i deres indrejserestriktioner, og krav til vaccinations dokumentation kan forekomme fremover. Der kan forekomme ændringer i disse regler med kort varsel. Det anbefales derfor, at du som rejsende altid orienterer dig om de gældende restriktioner på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Særligt for udenlandsdanskere
Coronapasset er tilgængeligt for alle med et dansk CPR-nummer og NemID, herunder også for udenlandsdanskere, der får foretaget en vaccination i Danmark.

Hvis du er blevet vaccineret mod COVID-19 i udlandet, skal din egen læge registrere og bekræfte vaccinationsforløbet, hvorefter du vil kunne downloade dit coronapas på sundhed.dk.

Personer uden CPR-nummer og NemID kan ikke tilgå et COVID-19 testpas på sundhed.dk.

Du kan læse mere om vaccination mod COVID-19 her.

Under rejsen

Som dansk rejsende i udlandet behøver du ikke rejse hjem med det samme, men det anbefales, at du kontakter dit fly- eller rejseselskab for at undersøge hjemrejsemulighederne.

Der er fortsat ruteflyforbindelser til Danmark via flere transitlufthavne, men det kan ikke udelukkes, at dette billede kan ændre sig hurtigt, som vi tidligere har set det under pandemien.

 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her.

Hvis du opholder dig i et land, og du ikke har mulighed for at rejse ud, før dit visum udløber, bør du søge information hos det pågældende lands immigrationsmyndigheder og om nødvendigt kontakte den danske ambassade i det pågældende land.

Hvis du har behov for det, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller (+45) 3392 1112.

 

Hvis du får besked på at gå i karantæne af lokale myndigheder, skal du som det klare udgangspunkt følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan i så fald tage kontakt til den pågældende danske ambassade og orientere om din situation.

Se oversigt over danske ambassader på um.dk

Du bør også kontakte dit rejse- og forsikringsselskab.

Udenrigsministeriet har begrænsede muligheder for at yde bistand til udenlandsrejsende, der skulle blive bedt om ikke at forlade deres hotel eller bedt om at gå i karantæne i et privat hjem. Danske myndigheder kan ikke påvirke de tiltag og restriktioner, andre lande vælger at indføre, og som, de mener, er nødvendige for at hindre videre smittespredning.

 

Mistænker du, at du er smittet, eller er du smittet, skal du selvisolere og følge de lokale myndigheders anvisninger samt hurtigst muligt tage kontakt til din rejseforsikring.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig i det land, hvor du befinder dig, på den relevante danske ambassades hjemmeside.

Du kan kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (+45 3392 1112), hvis du har brug for akut bistand. Af hensyn til smitterisiko kan den lokale danske ambassade ikke tilbyde besøg på hospitalet, ligesom det typisk ikke er muligt at besøge COVID-19 smittede på hospitaler i Danmark.

Helt generelt har meget få lande et sundhedssystem med samme adgang til hjælp og behandlingskvalitet som det danske sundhedssystem. I en del lande er de bedste sundhedstilbud koncentreret i hovedstaden og større byer. Ligesom COVID-19 lægger pres på det danske sundhedssystem, vil epidemien presse de lokale sundhedssystemer rundt omkring i verden. Det kan medføre en vanskelig situation for danske rejsende.

Hvis du som dansk rejsende bliver indlagt på et hospital i udlandet med konstateret COVID-19 smitte eller symptomer, bør du altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør desuden kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har behov for akut sundhedsfaglig bistand, og orientere din rejsearrangør/rejseselskab.

Endelig kan du kontakte den lokale ambassade eller konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet på [email protected] eller (+45) 3392 1112.

Se oversigt over danske ambassader på um.dk

Udenrigsministeriet og ambassaderne har ikke indflydelse på de tiltag og restriktioner, som andre lande vælger at indføre med henblik på at håndtere smittespredningen lokalt.

Ambassaderne og Udenrigsministeriet kan rådgive om det lokale sundhedssystem, men kan ikke træffe beslutning om behandling eller overflytning til andre faciliteter. Overflytning til bedre hospitalsfaciliteter vil kun være muligt ved myndighedernes accept og dækning fra din rejseforsikring/egenbetaling. Af hensyn til smitterisiko kan ambassaden ikke tilbyde besøg på hospitalet.

Om forsikringen dækker i en given situation er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab. Det er rejse- og forsikringsselskabernes egen afgørelse, hvordan de anvender Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

 

Rejse hjem til Danmark

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her.

Fra den 9. januar 2021 kl. 17 til og med den 5. april 2021 er der indført et flyveforbud mod transport af passagerer, herunder også danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer inden flyets afgang til Danmark.

Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet.

Læs mere om flyveforbuddet her

Selvom du forud for din indrejse med fly har fået foretaget en COVID-19 test, gælder også kravene om test og selvisolation ved indrejse i Danmark.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse her.

Når du flyver indenrigsflyvninger (f.eks. til eller fra Bornholm) eller flyvninger fra Grønland og Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Hvis passageren rejser til Danmark på en sammenhængende rejse via mellemlandinger i en eller flere lufthavne, kan testen tages op til 24 timer inden boarding i den første lufthavn.

Testen skal først fremvises i forbindelse med den sidste flyvning med destination i Danmark. Flyselskabet, der beflyver den sidste flyvning, skal bede passageren fremvise dokumentation for dette. Denne dokumentation kan være i form af et boardingkort eller andet bevis, der viser tidspunktet for påbegyndelsen af den sammenhængende rejse.

Som et alternativ hertil kan passageren tage en test undervejs i transit på den sammenhængende rejse, dog forud for flyvningen med destination i Danmark.

Børn til og med 12 år er undtaget.

Er der ikke tid til eller mulighed for at få en test ved mellemlandingen, er der desværre ikke andre muligheder end at tage et andet fly til Danmark.  

 

Når du skal mellemlande, bør du undersøge:

 • Lokale restriktioner, herunder muligt krav om fremvisning af testresultat for blot at være i transit
 • Flyselskabers retningslinjer om eksempelvis testkrav og sprogkrav til testresultatet
 • Din forsikringsdækning 
 • Testmuligheder i transit

Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser, herunder når du rejser i transit. 

Vi har på nuværende tidspunkt oplysninger om skærpede testkrav ved transit i Storbritannien, Nederlandene og Tyskland for rejsende fra specifikke destinationer. Du kan læse mere om lokale restriktioner hos de danske ambassader.

Vær derudover opmærksom på, at mulighederne for udrejse af Brasilien er begrænset.

Det er op til flyselskaberne at sikre, at de ikke tager passagerer ombord uden en negativ test. Derfor bør du tjekke med dit flyselskab, hvilke retningslinjer der gælder.

Om forsikringen dækker i en given situation, er en sag mellem dig og forsikringsselskabet. Så er du i tvivl om dækningen, så tal med dit forsikringsselskab.

Se oversigt over testmuligheder i større transitlufthavne på um.dk.

Hvorvidt det er muligt at få foretaget en test under transit inden den videre rejse til Danmark afhænger af transitlandet.

I de fleste lufthavne ligger testcentrene uden for transitområderne, og det kan således være nødvendigt at forlade lufthavnen for at få taget testen. Vær opmærksom på, at der evt. kan være krav om visum for indrejse, indrejseforbud eller andre restriktioner.

Vær også opmærksom på, at der kan være krav om tidsbestilling. De fleste lufthavne tilbyder PCR test; svartiden kan være op til 48 timer. Gebyrerne for test kan variere mellem de forskellige testcentre.

Læs mere om testmuligheder større transitlufthavne på um.dk

Følg med på ambassadernes hjemmesider, der opdateres løbende.

Følgende typer af COVID-19-test er dokumentation på en negativ COVID-19 test for at kunne boarde fly til Danmark : 

 • PCR-test
 • Kvik-test/antigen-test

Det bemærkes, at anti-stof test ikke anses som gyldig for at kunne boarde fly til Danmark. Både danske statsborgere og udlændinge skal kunne fremvise en negativ COVID-19 test inden flyets afgang til Danmark. 

Transportministeriet har lavet en undtagelse fra flyveforbuddet for personer, der kan fremvise dokumentation for et positivt COVID-19 testresultat, som er mindst 14 dage og højest 12 uger gammelt. En sådan positiv-test, sidestilles med en negativ test og giver adgang til at flyve. 

Læs mere hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Såfremt andre lande accepterer et tidligere positivt testresultat vil dette fremgå af ambassadernes hjemmesider. Er du i tvivl om, hvorvidt et tidligere positivt testresultat anerkendes af udenlandske myndigheder, bør du kontakte de lokale myndigheder i det pågældende land.

Læs mere om, hvordan du dokumenterer, at du har været smittet med COVID-19 i spørgsmålet nedenfor.

Hvis du har behov for at fremvise dokumentation for et positivt COVID-19 testresultat, som er mindst 14 dage og højest 12 uger gammelt, kan du gøre det ved at gå ind under ”COVID-19 svar” på sundhed.dk. Her vil dine testsvar fremgå sammen med en ordforklaring på både dansk, engelsk og fransk.

Hvis du ønsker en udskrift af svaret, kan du trykke CTRL+P (Windows computer) eller Skift+Kommando+3 (Mac).

For at begrænse spredningen af de mere smitsomme varianter af COVID-19 er det ikke muligt at flyve til Danmark uden en negativ COVID-19-test, heller ikke for transitrejsende. Transitrejse igennem Danmark er således ikke undtaget for flyveforbuddet.

Du vil således blive påkrævet at fremvise en negativ COVID-19-test,der er højest 24 timer gammel ved ombordstigning på enhver flyrejse til Danmark, uanset at du har planlagt at flyve videre til andre lande eller at rejse videre til fx Sverige ved anden transportmiddel mv.

Transitrejsende skal ligeledes fremvise en negativ test foretaget maksimalt 24 timer før indrejse i Danmark.

For regler om udenlandske statsborgeres indrejse til Danmark henvises til Politiets hotline på +45 7020 6044.

Du skal som ikke-dansk statsborger med fast bopæl i Danmark kunne dokumentere dette ifm. indrejse, fx med sygesikringsbevis, opholdskort, lejekontrakt, legitimation med adresse eller på anden troværdig vis.

Om nødvendigt kan danske ambassader udstede dokumentation for dansk bopæl, hvis du er opført i cpr-registeret og du ikke har anden form for dokumentation.

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til at blive hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger. Hvis du alligevel rejser til Danmark, kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem her.

For information vedr. coronapas for COVID-19 test, se under spørgsmålet ”Coronapas for COVID-19 test” ovenfor.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Fra fredag den 8. januar og foreløbigt til og med 5. april 2021 skærpes rejsevejledningen for hele verden fra at have været ’orange’ (alle unødvendige rejser frarådes) til ’rød’. Det vil sige, at alle rejser til hele verden frarådes. Skærpelsen sker som led i smittehåndteringen med coronavirus/COVID-19 i Danmark, hvor begrænsning af rejseaktivitet er et væsentligt element i indsatsen for at have kontrol med smittespredningen, samtidig med at mutationer af coronavirus forekommer i flere lande.

Dette betyder samtidig, at modellerne for opdatering af rejsevejledningerne for EU/Schengen og tredjelande midlertidigt er suspenderet, og denne side opdateres derfor ikke, foreløbigt til og med den 5. april 2021.

Ønsker du  fortsat at følge smitteudviklingen i Europa, kan de seneste smittetal findes på Det Europæiske Center for Forebyggelse og Kontrol med Smitsomme Sygdommes (ECDC) hjemmeside.

Spørgsmål vedr. økonomisk erstatning skal rettes til dit rejse- eller forsikringsselskab. Udenrigsministeriet har hverken hjemmel til at blande sig i disse spørgsmål eller til at afholde udgifter til eksempelvis borgeres hjemrejsebilletter til Danmark.

Færøerne er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Færøerne. Det betyder også, at reglerne for indrejse til Danmark også gælder for Færøerne. I tillæg hertil har de færøske myndigheder indført indrejserestriktioner, som du kan læse om herunder. For spørgsmål om evt. indrejse til Færøerne henvises til Politiet.

De færøske myndigheder fraråder al unødig rejse til og fra Færøerne.

Rejsende til Færøerne skal fremvise en negativ test ved afgang, der ikke er ældre end 3 dage.

Herudover skal alle indrejsende testes ved ankomst. Dog undtaget børn under 12 år.

Test foretages ved ankomst i lufthavnen på Færøerne og ved afgang fra færgeterminalen i Hirtshals. Alle rejsende over 12 år skal betale en afgift på 312 kr., der dækker udgifterne til testen. Ved køb af fly- eller færgebilletter til Færøerne, indkræves afgiften direkte i forbindelse med købet. 

Myndighederne anbefaler, at rejsende går i hjemmekarantæne indtil resultatet af testen foretaget ved ankomst foreligger. Resultatet foreligger normalt samme aften og senest kl. 12.00 dagen efter.

Herudover anbefaler de færøske myndigheder, at alle rejsende lader sig teste igen på 6. dagen efter ankomst. I perioden fra ankomst til svaret på 6. dags testen foreligger, bør man være ekstra forsigtig og undgå social kontakt. 

Rejsende bør nøje følge anbefalingerne fra de færøske sundhedsmyndigheder, herunder ift. afstand og hygiejne. Læs mere på www.corona.fo

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark fra en rejse til Færøerne her.

Når du flyver fra Færøerne, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Grønland er en del af Kongeriget Danmark, og Udenrigsministeriet har derfor ikke en rejsevejledning for Grønland. Udenrigsministeriet kan dog orientere om følgende:

Naalakkersuisut (Grønlands landsstyre) opfordrer virksomheder, myndigheder og borgere til ikke at rejse. Derudover har regeringen, efter anmodning fra Naalakkersuisut, indført et generelt forbud mod civil luftfart med passagerer fra udlandet til Grønland. 

Af hensyn til at begrænse smittespredningen har Naalakkersuisut endvidere midlertidigt lukket for indrejse via flytrafik fra Danmark til Grønland foreløbigt til d. 18. april 2021. I denne periode vil det kun være personer med folkeregisteradresse i Grønland og personer, der udfører samfundskritiske funktioner, som har mulighed for at rejse til Grønland via fly. Bemærk, at der for disse rejser gælder en række indrejse-forholdsregler.

For specifikke oplysninger om reglerne i forbindelse med rejser til Grønland henvises til Landslægeembedet som er den officielle kanal i Grønland for information og viden om coronavirus.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer til Danmark efter en rejse til Grønland her.

Når du flyver fra Grønland, er du ikke omfattet af kravet om, at alle flypassagerer, der rejser til Danmark, skal fremvise en negativ COVID-19-test.

Udenrigsministeriet har alle tidligere versioner af rejsevejledninger gemt i sit arkiv. Hvis du har brug for en kopi af en bestemt rejsevejledning, skal du skrive til os på [email protected] med angivelse af emnet ”Udlevering af Rejsevejledninger”.

I din henvendelse er det vigtigt, at du meget præcist angiver, hvilket land og eventuelt region samt hvilken dato for rejsevejledningen din forespørgsel omhandler. Du kan forvente svar inden for 5 dage fra den dato, vi modtager din henvendelse.

Erhvervsrejser

Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til fx indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv. i et givent land. 

Virksomheder kan rette direkte henvendelse med spørgsmål og vil inden for 24 timer blive kontaktet af en medarbejder med svar. Den webbaserede hotline findes her: Hjælp til erhvervsrejsende på thetradecouncil.dk.

Læs mere i retningslinjerne, rejserådene til erhvervsrejser samt informationsmaterialet (på engelsk) til tilrejsende erhvervsrejsende.

Danskere bosat i udlandet

Danskere, der bor fast i udlandet, opfordres til som udgangspunkt at blive, hvor de er og følge de lokale myndigheders anvisninger og holde sig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Hvis du er på et længerevarende ophold, men ikke fastboende, f.eks. som udvekslingsstuderende, bør du i udgangspunktet selv vurdere, om du i den situation vælger at blive i opholdslandet eller tage hjem til Danmark. Det er i sidste ende en beslutning, du selv træffer. Du bør i den situation overveje faktorer som  hvor længe opholdet forventes at vare, din alder og dit helbred, kvaliteten af det lokale sundhedssystem, risikoen for smittespredning, mulighederne for hjemrejse samt risiko for lokale tiltag, der hæmmer bevægelsesmulighederne (herunder ift. visum og lovligt opholdsgrundlag) m.v. Du bør derudover følge den lokale situation tæt og holde dig opdateret på den pågældende ambassades hjemmeside, som opdateres løbende.

Danskerlisten giver os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtig information, hvis der sker en større udvikling, i det land, du befinder dig i. Tilmeld dig Danskerlisten.

For studerende på videregående uddannelser

Er du studerende på en videregående uddannelse, kan du finde information om praktik- og udvekslingsophold i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside 

Visum og visumansøgning

Personer, med et gyldigt visum kan indrejse i Danmark, hvis de også har et anerkendelsesværdigt formål med rejsen.

Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører ikke under Udenrigsministeriet, men under Politiet.

Spørgsmål om anerkendelsesværdige formål skal derfor rettes til Politiets hotline på: +45 7020 6044. Politiets hotline kan kontaktes mandag, tirsdag og onsdag mellem 8.00 og 16.00, torsdag mellem 8.00 og 15.00 og fredag mellem 8.00 og 14.00.

Læs mere om de danske indrejserestriktioner.

Visumudstedelsen er begrænset grundet indrejserestriktionerne til Danmark. Du kan indgive en visumansøgning, hvis du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen i Danmark.

Find kontaktoplysninger på den relevante danske repræsentation.

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger (kortidsvisum) på vegne af Danmark. Disse aftaler er midlertidigt suspenderet. Det er derfor ikke muligt at indgive en visumansøgning til Danmark via et andet Schengenland.

Nej, det er ikke muligt at ændre rejsedatoerne i et visum. Den rejsende må ansøge om et nyt visum til rejsen (se spørgsmålet "Kan der stadig søges om visum til Danmark"). Til denne ansøgning vil der gælde de samme krav om dokumentation, rejseforsikring og betaling af visumgebyr som ved den tidligere visumansøgning.

Hvis en person allerede er i besiddelse af et gyldigt visum, og det ikke er muligt at indrejse grundet indrejserestriktioner, er det ikke muligt at få refunderet visumgebyret.

Udlændinge, der har en gyldig opholdstilladelse efter Working Holiday-ordningen vil kun kunne indrejse i Danmark, såfremt de også har et anerkendelsesværdigt formål, fx et arbejde. 

Udlændinge- og Integrationsministeren har besluttet midlertidigt at suspendere alle Working Holiday-aftaler. Det betyder, at Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) indtil videre stopper med at udstede nye opholdstilladelser til Working Holiday.

Læs mere om suspenderingen

Hvis du har indleveret en ansøgning om Working Holiday, og ansøgningen er indsendt til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), er det ikke muligt at få refunderet gebyret betalt til ambassaden på 1.455 DKK.

Myndighedernes hotlines

Obs! Vi modtager i øjeblikket rigtig mange opkald til coronaopsporingen for nære kontakter. For at undgå kø, anbefaler vi, at du ringer senere.

Er du smittet eller nær kontakt til en smittet, kan du kontakte vores hotline på:

tlf. (+45) 3232 0511

Her kan smittede få hjælp til bl.a. kontaktopsporing, og nære kontakter kan få rådgivning om fx isolation og henvisning til test.

Åbningstider: Alle dage kl. 08.00-22

Du skal testes mellem 1 og 3 gange. Det afhænger af, hvor tæt og hvor længe du har været på den smittede. Det får du hjælp til at få afklaret, når du taler med vores hotline.

Kan du se, vi har ringet, eller har du modtaget en besked fra os, må du meget gerne ringe tilbage til os.

Læs mere, hvis du er smittet eller er nær kontakt til en smittet

Udlændinge, der rejser ind i Danmark, vil blive afvist ved de indre og ydre danske grænser, med mindre de opfylder kravene til indrejse.

Hvis du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du ringe til politiets hotline om indrejse eller transit i Danmark.

Ring på telefon (+45) 7020 6044

Hotlinen er åben:
Mandag-onsdag kl. 08.00-16.00
Torsdag kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00

Udenrigsministeriet Borgerservice besvarer spørgsmål om udrejse og rejsevejledninger.

For spørgsmål ang. rejse i udlandet, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter hele døgnet:

Ring på telefon (+45) 3392 1112

E-mail: [email protected]

Vi gør opmærksom på, at Udenrigsministeriets Borgerservice ikke har mulighed for at besvare henvendelser om indrejse eller transit i Danmark, herunder om anerkendelsesværdige formål. Spørgsmål om indrejse i Danmark og vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under politiets hotline vedr. indrejse i Danmark.

 

Myndighedernes fælles coronahotline svarer på spørgsmål om coronavirus generelt.

Ring på telefon (+45) 7020 0233 

Hotlinen er åben: Alle dage kl. 06.00-24.00