Sport og fritid

Spørgsmål og svar

Opdateret: 24. juni 2021.

I fitnesscentre er der krav om coronapas for besøgende på 18 år og derover.

Coronapasset skal fremvises til personale i fitnesscenteret.

Der er krav om bemanding i fitnesscentrene i åbningstiden for at sikre den fornødne kontrol med coronapas og overholdelse af smitteforebyggende tiltag, herunder afspritning mv.

Fra 1. august 2021 kan fitnesscentre overgå til daglige stikprøvekontroller af coronapas.

Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i fitnesscentre.

Ja, coronapas er et krav, når du dyrker indendørs idræt. Det gælder for besøgende, brugere og lignende over 18 år. Kontrollen af coronapas i foreninger udføres ved daglig stikprøvekontrol.

Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas i lokaler, hvor der dyrkes idræt. Kravet vil dog fortsat gælde i fitnesscentre frem til den 1. september 2021.

Nej. Børn og unge under 18 år er undtaget kravet om coronapas i forbindelse med udøvelse af indendørs idrætsaktiviteter. Det gælder for svømmehaller, træningscentre og idrætshaller mv.

I lokaler med offentlig adgang, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter gælder der et arealkrav på 4 m2 pr. besøgende, bruger, tilskuer eller lignende.
Når besøgende mv. sidder ned, gælder der arealkrav på 2 m2.

Fra den 1. august 2021 vil der gælde arealkrav på 2 m2 i alle situationer.

Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde arealkrav.

Ja, svømmehaller, lege- og badelande mv. er åbne med krav om coronapas. Kravet om coronapas gælder for personer på 18 år og derover.

Fra den 1. august 2021 vil der ikke længere være krav om coronapas i svømmehaller, og fra den 1. september vil der ikke længere være krav om coronapas i legelande, badelande mv.

Nej. Kravet om coronapas gælder kun i lokaler, hvor der dyrkes idræt, herunder idrætshaller, træningscentre, svømmehaller mv.

Nej, der er ikke krav om coronapas ved almindelig omklædning, møder i foreningsregi og lignende, hvor der ikke dyrkes idræt i lokalet.

Ja, hvis du dyrker idræt i et lokale, herunder f.eks. taktikmøde i omklædningsrummet eller bordtennis i et klubhus, gælder der krav om coronapas for besøgende, brugere mv. på 18 år og derover. Krav om coronapas gælder også for serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet (f.eks. cafeer, klubhuse mv.).

Der må afholdes udendørs motionsevents med op til 5.000 deltagere, officials, ansatte og frivillige i gang samtidig. Motionseventet skal opdeles i klart adskilte grupper à maksimalt 500 deltagere, officials, ansatte og frivillige. Grupperne skal holdes adskilt ved starten og slutningen af motionseventet. Der gælder krav om coronapas samt andre smitteforebyggende tiltag.

Fra 1. august 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas ved udendørs motionsevents eller større publikumsrettede idrætsarrangementer, herunder fodboldkampe.

For store udendørs publikumsrettede arrangementer med siddende publikum, hvor flere end 500 tilskuere er til stede, må der være op til 1.000 tilskuere pr. sektion. Der gælder intet øvre tilskuerloft. Der gælder et afstandskrav på mindst en meter eller mindst et tomt sæde mellem hver siddende tilskuere. Tilskuere skal sidde ned på faste pladser under arrangementet og tilskuere over 15 år skal fremvise coronapas ved ankomst.

Fra den 1. august 2021 ophæves afstandskrav og krav om sektionering, i den udstrækning der er faste pladser og registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing.

Professionel fodbold i 3F Superligaen og en række andre ligaer og divisioner kan afholdes med adskilte sektioner à højst 1.000 siddende tilskuere med krav om faste pladser og mindst en meters afstand mellem hver tilskuer. Der er krav om coronapas.

For udendørs arrangementer ophæves afstands- og sektioneringskrav fra 1. august 2021, i den udstrækning der er faste pladser og registrering af deltagere med henblik på at sikre muligheden for effektiv smitteopsporing.

Der gælder dog særlige regler ved afvikling af EM i fodbold i Parken (EURO 2020), hvor der må være op til 3.000 tilskuere i hver sektion, dog maksimalt 25.000 tilskuere i alt. Afstandskravet mellem hver tilskuer gælder ikke i forbindelse med afvikling af EM i Fodbold i Parken.

Nej, der er ikke krav om coronapas for fritids- og foreningsaktiviteter (undtaget idræt). Se spørgsmålene om krav til coronapas ved indendørs idræt.