COVID-19-test

Denne side opdateres

Nye retningslinjer for selvisolation

Sundhedsstyrelsen har den 24. januar 2022 annonceret nye regler for, hvornår du kan afbryde din selvisolation. Denne side er under opdatering.

Læs hele pressemeddelelsen fra Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Spørgsmål og svar

Om test for COVID-19

Hvem kan få en gratis COVID-19-test? Og skal du testes, hvis du er færdigvaccineret? 

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om test for COVID-19. 

Opdateret: 14. januar 2022

Situationer

Sundhedsmyndighederne opfordrer lige nu til kun at booke en PCR-test hvis du:

 • Har symptomer på COVID-19
 • Er nær kontakt
 • Er testet positiv ved brug af hurtigtest

I andre situationer opfordres du til at tage en hurtigtest.

Jeg har symptomer, som kan være COVID-19

Du skal tage en PCR-test hurtigst muligt, hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge. Dette gælder også, hvis du er færdigvaccineret. Derudover bør du gå i selvisolation, så du undgår at smitte andre. Du kan bestille tid på coronaprover.dk, men du kan på mange teststeder også møde op uden tidsbestilling. Det fremgår af Danmarkskortet over faste teststeder, hvor du kan blive testet med og uden tidsbestilling.

Find COVID-19 testcenter

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din alment praktiserende læge eller vagtlægen. Du skal også altid ringe til lægen, hvis det drejer sig om et barn under 2 år.

Hvis du er digitalt fritaget, og du ønsker at bestille en tid, skal du ringe til den region, hvor du ønsker PCR-testen taget. Her på coronasmitte.dk kan du se, hvilke teststeder du kan møde op på uden tidsbestilling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver testet med PCR-test, hvis du har symptomer, selvom du er vaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19. Du skal derfor ikke tage en hurtigtest (antigentest), hvis du har symptomer på COVID-19.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Jeg har fået at vide, at jeg er nær kontakt til en smittet

Hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporingen på tlf. 32 32 05 11 for at afklare, hvilke dage, du bør testes. Her får du også vejledning om, hvordan du skal forholde dig. Når du ringer til Coronaopsporing, får du mulighed for at bestille tid til to PCR-tests på Coronaprover.dk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som nær kontakt, selvom du er blevet vaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19.

Som nær kontakt kan du også bruge denne guide

Hvis jeg får besked om, at jeg er ’anden kontakt’

Det kan fx være gennem appen Smitte|stop, at du bliver opmærksom på, at du er 'anden kontakt'. Det vil typisk være i de situationer, hvor kriterierne for at være nær kontakt ikke er opfyldt, men hvor der på grund af andre risikofaktorer kan være øget risiko for smittespredning. Det kan for eksempel være i situationer, hvor man er usikker på, om der er blevet holdt nok afstand mellem kollegaer, der fx arbejder overfor eller i nærheden af hinanden.

Som ’anden kontakt’ bør du som udgangspunkt blive testet hurtigst muligt med enten en hurtigtest eller en PCR-test. Der kan dog være specifikke situationer, hvor Coronaopsporing vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at du bliver testet på andre tidspunkter.

Brug denne guide for nære kontakter eller ring til Coronaopsporing på telefon 32 32 11 05 for råd og vejledning.

Du behøver ikke gå i selvisolation og kan godt gå på arbejde, på uddannelse, mv., hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19. Du bør dog begrænse antallet af personer, du ses med, indtil du har fået dit testresultat.

Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger og være særligt opmærksom på hygiejne, rengøring og at holde afstand.
Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som ’anden kontakt’, selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet med ny coronavirus.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Jeg har fået at vide, at jeg skal testes forud for behandling, indlæggelse mv.

Hvis du får at vide, at du skal testes forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse, kan din behandler rådgive dig, hvis du har spørgsmål. Vær i den forbindelse opmærksom på, at der kan være andre anbefalinger til test i sundheds- og ældresektoren.

Hvis du er færdigvaccineret og ikke har symptomer på COVID-19, er der ikke krav om test forud for indlæggelse, indflytning på institutioner mv.

Hvis jeg skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud på fx skoler

Hvis du skal testes som led i smitteopsporing ved udbrud i fx skoler, daginstitutioner eller plejehjem, kan du kontakte den lokale ledelse på stedet, hvis du har spørgsmål eller kontakte Coronaopsporingen på tlf. 32 32 05 11 for rådgivning om, hvornår du skal PCR-testes eller hvordan man skal forholde sig som nær kontakt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som led i smitteopsporing ved udbrud, selvom du er blevet vaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19. 

Grundskoler, dagtilbud mv.

Der er særlige testanbefalinger for børn i grundskoler og dagtilbud.

Læs mere om testanbefalinger for børn i grundskoler

Læs mere om testanbefalinger for børn i dagtilbud

Arbejde

Får du symptomer på COVID-19, skal du følge de generelle råd om ikke at tage på arbejde, og du skal lade dig teste med en PCR-test med det samme.

Inden for visse brancher kan der være særlige testanbefalinger. Det gælder eksempelvis i plejesektoren, i sundhedsvæsnet og på skoler, dagtilbud mv.

Skole

Dagtilbud

Plejehjem og hjemmeplejen

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 (sst.dk)

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk) 

De typiske symptomer på COVID-19 er feber, tør hoste, tab af smags- og lugtesans, vejrtrækningsbesvær, træthed, muskelsmerter og ondt i halsen. Hvis du oplever dette, bør du lad dig teste hurtigst muligt.

Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer.

Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du gå i selvisolation og testes med en PCR-test. Er din test positiv, skal du forblive i selvisolation. Dette gælder også, hvis du er vaccineret.
At du skal gå i selvisolation betyder:

 • At du skal blive hjemme og lade være med at mødes med personer, som du ikke bor sammen med.

 • At du skal undgå tæt kontakt med personer, du bor sammen med.

 • At du skal være særligt opmærksom på god hygiejne og rengøring.

Til dig, der har symptomer på COVID-19 (sst.dk)

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (sst.dk)

Hvis du får at vide, at du skal testes forud for fx indlæggelse, behandling eller undersøgelse, kan din behandler eller læge rådgive dig, hvis du har spørgsmål.

Der er ikke krav om test inden besøg hos fx din praktiserende læge.

Selvom du er vaccineret, bør du stadig gå i selvisolation, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus, og sørge for opsporing af dine nære kontakter. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er fuldt vaccineret. 

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret

Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din anden vaccination. Hvis du efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du også gå i selvisolation.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning.

Hvis du er tidligere smittet og får symptomer på COVID-19, bør du stadig gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst mulig.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk) 

Hvis du er nær kontakt og tidligere har været smittet med ny coronavirus

Hvis du har været testet positiv for ny coronavirus inden for de sidste 6 måneder og efterfølgende får besked om, at du er nær kontakt, behøver du ikke gå i selvisolation. Sundhedsstyrelsen anbefaler stadig, at du bliver testet med PCR-test to gange som nær kontakt, medmindre det er under 12 uger siden, at du fik taget din positive test. I det tilfælde kan du undlade at blive testet. Hvis du får symptomer på COVID-19, bør du altid gå i selvisolation og blive testet hurtigst muligt med en PCR-test. Hvis testen er negativ kan man ophæve selvisolation, men der bør stadig foretages PCR-test på 4. og 6. dagen.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Du har været tæt på en person, som er testet positiv for ny coronavirus, og der kan være en risiko for, at du er blevet smittet. Du er ikke kategoriseret som nær kontakt, men ’anden kontakt'. Husk at give besked i appen om, at du er testet positiv – så er du med til at bryde smittekæderne (dit navn bliver ikke givet videre).

Som ’anden kontakt’ bør du som udgangspunkt blive testet hurtigst muligt. Du kan få taget en PCR-test eller en hurtigtest. Der kan dog være specifikke situationer, hvor Coronaopsporing vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt, at du bliver testet på andre tidspunkter. Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

Du behøver ikke gå i selvisolation og kan godt gå på arbejde, på uddannelse, mv. hvis du i øvrigt ikke har symptomer på COVID-19. Du bør dog begrænse antallet af personer, du ses med, indtil du har fået dit testresultat. Du skal være særligt opmærksom på, om du udvikler symptomer, og huske de generelle smitteforebyggende anbefalinger og være særligt opmærksom på hygiejne, rengøring og at holde afstand.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som ’anden kontakt’, selvom du er blevet vaccineret eller tidligere har været smittet med ny coronavirus.

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest: 

 • Hos personer med misdannelser af næsen eller lignende.
 • Hos personer med kræftsygdomme, eller senfølger efter behandling af kræft i næse, mund eller svælgområdet.
 • Hos personer med nyligt brækket næse eller nylig næseoperation.
 • Hos personer, hvor der kan være en risiko for blødning, fx personer der er i blodfortyndende behandling efter hjerteklapoperation eller dyb vene trombose (blodprop i de dybe vener i benet eller i bækkenet), personer med en blødersygdom eller lignende. 
 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme, som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

I disse situationer kan det være sundhedsfagligt uhensigtsmæssigt at få foretaget en hurtigtest eller PCR-test: 

 • Hos personer med mental og/eller kognitiv svækkelse der gør, at personen ikke kan forstå eller medvirke til undersøgelsen.
 • Hos personer med psykiske tilstande og sygdomme som angst, PTSD eller lignende, eller hvor undersøgelsen vil føles som et overgreb.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen anbefaler test af børn i alle aldre ved symptomer hos barnet. Ved test af børn under 2 år kræver det en lægefaglig henvisning.

Børn som er nær kontakt eller øvrig kontakt anbefales ikke at blive testet, hvis de er under 3 år, medmindre de får symptomer.

For yderligere information vedrørende Sundhedsstyrelsens anbefaling ift. test af børn, se Pjece om test af børn for COVID-19

Antigen test (kviktest/hurtig test) tilbydes de fleste steder til børn over 2 år. Især de mindre børn kan have svært ved at samarbejde om test og kan finde det ubehageligt. I pjecen via linket ovenfor, kan man finde råd til, hvordan man som forældre kan støtte sit barn i en testsituation.

Bestilling af test

Der skelnes overordnet mellem to typer af test: PCR-test og hurtigtest (antigentest). PCR-test er den mest præcise. 

PCR-test

PCR-testen er den mest følsomme test, som med 90-95% sikkerhed kan påvise, om du er smittet med COVID-19, og om du er smittet med en mere smitsom virusvariant. Den bør altid anvendes, hvis du har symptomer på COVID-19, er nær kontakt eller har fået en positiv hurtigtest (antigentest).

Ved en PCR-test foreligger der normalt et testsvar dagen efter din test er foretaget og ofte samme dag, hvis du får foretaget testen om formiddagen.

Hos Statens Serum Institut kan du se de aktuelle svartider for COVID-19 test - opdateres hver onsdag (ssi.dk)

Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar.

Læs mere om PCR-test hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk) 

Læs mere om PCR-test hos Statens Serum Institut (ssi.dk) 

Hurtigtest

En hurtigtest (antigentest) er ikke helt så følsom, som en PCR-test, men den kan give et testsvar efter ca.15-30 minutter. Den kan være et godt supplement til PCR-test i en bredere smitteopsporing eksempelvis på skoler blandt personer, som er i mindre risiko for at være blevet smittet.

Hurtigtest kan gennemføres på grundlæggende tre forskellige måder:

 • Som assisteret podning (indgår i coronapas)
 • Som selvpodning under supervision (indgår i coronapas)
 • Som selvtest (indgår ikke i coronapas)

Hurtigtest giver ligesom PCR-testen kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar. 

Husk, at hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt - helst samme dag eller senest dagen efter. PCR-testen kan be- eller afkræfte, om hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidig kan PCR-testen vise, om du er smittet med en mere smitsom virusvariant.

Læs mere om hurtigtest hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk) 

Selvtest

Udover PCR-test og hurtigtest (dvs. den superviserede eller assisterede hurtigtest) findes der også flere typer CE-mærkede selvtest. En selvtest kan være en god idé, hvis du vil testes for en sikkerheds skyld – fx forud for en større fest, eller hvis du ikke kan undgå at være sammen med mange mennesker.

En selvtest kan også bruges, hvis du:

 • Skal være sammen med en person, der er i øget risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19
 • Skal bruge 0. dagstest på skolerne

BEMÆRK: En negativ selvtest giver ikke grønt coronapas.

Selvtest kan bl.a. købes på apoteket.

Selvtest tilbydes til elever på landets grundskoler som supplement til det etablerede kommunale testsystem.

Vigtigt! Hvis en selvtest er positiv, anbefales det hurtigst muligt at tage en PCR-test for at bekræfte resultatet.

Antistoftest

Der er udviklet test, der kan påvise antistoffer mod ny coronavirus i blodet. Når du vaccineres eller får en infektion med ny coronavirus aktiveres immunforsvaret og der dannes antistoffer og cellulær immunitet, herunder hukommelsesceller, som beskytter dig mod virus.

De fleste vaccinerede personer, eller personer med overstået infektion, vil danne antistoffer. Antistoffer kan fx måles ved hjælp af en antistoftest, som måler antistoffer mod ny coronavirus i blodet. Den cellulære immunitet kan dog ikke på samme måde måles ved en sådan test. En måling af antistoffer måler derfor ikke hele immunforsvarets reaktion på vaccinen eller infektionen.

Hvis der ikke kan måles antistoffer i blodet, er det derfor ikke ensbetydende med, at der fx er manglende effekt af vaccination. Sundhedsmyndighederne ved desværre heller ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller præcis hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor kan en antistoftest, som tages via en blodprøve, ikke sige noget om, hvorvidt man kan blive smittet igen.

BEMÆRK: Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor ikke, at du tager en antistoftest, da resultatet ikke nødvendigvis siger noget om, hvorvidt du er immun. 

Læs mere om antistoftest hos Statens Seruminstitut (ssi.dk)

Børn fra 2 år og opefter kan blive hurtigtestet (antigentest).

Børn under 15 år skal være ledsaget af en voksen, med samtykke fra forælder, og barnet skal selv kunne medvirke til testen. Der er ingen tidsbestilling - man møder op på stedet og stiller sig i kø.

Jeg har symptomer på COVID-19

Hvis du har symptomer, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge, kan du selv bestille tid til PCR-test direkte på coronaprover.dk. Du vælger teststed og tidspunkt for testen.

Find testcenter

Hvis du føler dig så syg, at du har brug for at tale med en læge, eller dine symptomer bekymrer dig, skal du ringe til din alment praktiserende læge eller vagtlæge. Lægen kan henvise dig til en PCR-test med hurtigt svar, før du møder op til en konsultation, som typisk vil være dagen efter. Hvis lægen vurderer, at du skal ses med det samme, kan lægen henvise dig til vurdering i en akutmodtagelse. Snak med din læge om, hvad der kan lade sig gøre. 

Jeg har ikke symptomer

På coronaprover.dk kan du bestille tid til PCR-test. Du vælger teststed og tidspunkt for testen.  

Find testcenter

Du kan også bestille tid til dine børn over 2 år på coronaprover.dk. Børn og unge over 15 år skal selv bestille tid med eget NemID.

Jeg har ikke symptomer

På coronaprover.dk kan du bestille tid til PCR-test. Du vælger teststed og tidspunkt for testen.  

Find testcenter

Du kan også bestille tid til dine børn over 2 år på coronaprover.dk. Børn og unge over 15 år skal selv bestille tid med eget NemID.

Jeg er nær kontakt

Hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus, skal du ringe til Coronaopsporingen på tlf. 32 32 05 11 for at afklare, hvilke dage, du skal testes. Her får du også vejledning om, hvordan du skal forholde dig. Når du ringer til Coronaopsporing, får du mulighed for at bestille tid til to PCR-test på coronaprover.dk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du bliver testet som nær kontakt, selvom du er vaccineret eller er tidligere smittet med COVID-19.

Hvis du er nær kontakt til en person smittet med en særlig virusvariant

Der er ikke noget der tyder på, at smitteperioden for de mere smitsomme virusvarianter er anderledes. Derfor gælder anbefalingerne for alle nære kontakter.

Hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, vil du få besked om det. Du vil typisk få besked fra Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed, den smittede person selv, eller evt. fra ledelsen i forbindelse med smittetilfælde på skoler, i dagtilbud, uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladser m.v.

Som nær kontakt til en person, der er smittet med en mere smitsom virusvariant, bør du være særligt opmærksom på at overholde Sundhedsstyrelsens generelle råd, herunder selvisolation, fysisk afstand, god håndhygiejne mv.

Coronaopsporing foretager intensiv smitteopsporing, hvis du er smittet med en af de særlige virusvarianter.

Jeg er testet positiv med en hurtigtest (antigentest)

Hvis du bliver testet positiv ved brug af hurtigtest, skal du få taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt - helst samme dag eller senest dagen efter. PCR-testen kan be- eller afkræfte, om hurtigtesten har givet det rigtige svar. Samtidig kan PCR-testen vise, om du er smittet med en mere smitsom virusvariant. 

Vær opmærksom på at PCR-test kræver tidsbestilling.

Find COVID-19 testcenter

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Du kan bestille tid til én test ad gangen. Hvis du har bestilt tid til test på coronaprover.dk, og i mellemtiden får foretaget en PCR-test uden tidsbestilling, vil din tidsreservation blive slettet. Når du er testet, kan du bestille tid til en ny tid.

Hvis du er nær kontakt, og har været i kontakt med Coronaopsporing, kan du bestille tid til to test.

Læs mere under "Nær kontakt"

Hvis du ikke har NemID, kan du på coronaprover.dk finde telefonnumre til regionernes telefoniske hotlines, som du kan kontakte for at bestille tid i den region, hvor testen skal tages.

Find telefonnumre og åbningstider på coronaprover.dk

På mange teststeder kan du også møde op på teststedet uden tidsbestilling. Bemærk, at børn i alderen 2-14 år skal følges af en forældre eller værge for at blive testet uden forudgående tidsbestilling.

Her på coronasmitte.dk kan du se, hvilke teststeder du kan møde op på uden tidsbestilling samt eventuelle begrænsninger.

Find COVID-19 testcenter

Det er ikke muligt at bestille en samlet tid til hele familien på en gang. Et familiemedlem ad gangen kan bestille tid på de tider, som er tilgængelige på coronaprover.dk. 

Børn under 2 år

Hvis dit barn er under 2 år, skal du altid ringe til din praktiserende læge for vurdering og henvisning til test.

Du kan kun bestille tid til børn under 2 år, hvis barnets læge er blevet kontaktet, og lægen har oprettet en henvisning.

Børn over 2 år

For børn i alderen 2-14 år kan du som forældremyndighedsindehaver bestille tid til en PCR-test til dit barn på coronaprover.dk ved at logge ind med dit NemID. Klik på ”Mine oplysninger” i drop-down-listen. Klik på barnets navn. Skærmbilledet vil skifte til tidsbestilling for barnet. Vil du efterfølgende bestille tid til et andet barn eller dig selv, klikkes der igen på ”Mine oplysninger” og du vælger navn fra drop-down-listen.

Hvis dit barns navn ikke kommer frem i drop-down-listen, skal du kontakte Borgerservice i din bopælskommune. Borgerservice kan hjælpe med korrekt CPR-nummer registrering af dit barn.

Samtykke til test af børn uden tidsbestilling

Du kan give samtykke til, at dit barn må blive testet uden tidsbestilling på følgende måder:

 1. Du følger som forældremyndighedsindehaver selv barnet til teststedet og afgiver samtykket mundtligt.
 2. Du giver telefonisk samtykke til poderen om, at dit barn må blive testet.

Der er udelukkende mulighed for test uden tidsbestilling ved hurtigteststederne, mens der som udgangspunkt skal bestilles tid til en PCR-test.

Du kan se aldersbegrænsninger for de enkelte teststeder på Danmarkskortet her på coronasmitte.dk: 

Kort over COVID-19 testcentre

PCR-test af børn mellem 2-14 år uden tidsbestilling

Børn mellem 2-14 år kan kun testes uden tidsbestilling, såfremt de er ifølge med en forældre eller en værge. Der kan være andre aldersbegrænsninger ved nogle PCR-teststeder.

Du kan se aldersbegrænsninger for de enkelte teststeder på Danmarkskortet her på coronasmitte.dk.

Unge på 15 år og derover skal anvende eget NemID til at bestille tid til test

Hvis du ikke har NemID og har brug for tidsbestilling til dit barn, så kontakt din region ved hjælp af instruktionerne i ”Tidsbestilling uden NemID” på forsiden af coronaprover.dk.

Hvis du har NemID

Første gang, du ønsker at bestille tid til en COVID-19-test, skal du kontakte den myndighedsfælles coronahotline på +45 70 20 02 33. Hotlinen vil hjælpe og sørge for, at du bliver oprettet i systemet.

Oprettelsen kan tage lidt tid. På hverdage er du oprettet senest morgenen efter, at du har henvendt dig. Henvender du dig i weekenden, bliver du oprettet mandag morgen.

Når du er oprettet, kan du booke en tid med NemID på coronaprover.dk. Ønsker du på et senere tidspunkt at få taget en ny test, kan du booke tid med det samme. Du skal ikke oprettes på ny.

Hvis du ikke har NemID

Hvis du ønsker at bestille tid, og du ikke har NemID, skal du skal du ringe til den region, hvor du ønsker at få taget testen. Du finder telefonnumre til tidsbestilling på coronaprøver.dk under ”Hvordan bestiller jeg tid, hvis jeg ikke har NemID”.

Læs mere på coronaprover.dk: Hvordan bestiller jeg tid, hvis jeg ikke har NemID eller er digitalt fritaget?

På mange teststeder kan du også møde op på teststedet uden tidsbestilling. Her på coronasmitte.dk kan du se, hvilke teststeder du kan møde op på uden tidsbestilling samt eventuelle begrænsninger.

Find testcenter

Når du møder op, skal du følge anvisningerne på teststedet. Husk at medbringe dit gule sundhedskort eller brug den digitale sundhedskort-app. Hvis du ikke har det gule sundhedskort eller den digitale sundhedskort-app, skal du medbringe pas, kørekort eller legitimationskort. Mød op så tæt på den bestilte tid som muligt for at undgå smittespredning. Du bør være opmærksom på at holde god afstand. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bruger mundbind ved teststedet.

Det anbefales fortsat at bære mundbind eller visir, når du skal testes, og uanset om du testes grundet mistanke om smitte eller screening - fx med henblik på at få et coronapas.

COVID-19 test er gratis for alle, der opholder sig i Danmark, også turister. Det gælder både for PCR-test og for hurtigtest (antigentest).

Efter testen er foretaget

Hvor kan jeg se mit testsvar?

Du finder svaret på din test på Sundhed.dk. Klik på ”Se dit COVID-19 prøvesvar”. Log ind med NemID. Hvis du er tilmeldt NemSMS får du en SMS, når dit testsvar er klar på Sundhed.dk.

Du kan også se testsvaret i appen MinSundhed eller i appen MinLæge. I MinSundhed kan du slå notifikationer til, så får du direkte besked, når testsvaret er klar. Testsvaret vil derudover fremgå i coronapas-appen.

Hvis du ikke har NemID og adgang til at se testsvaret på Sundhed.dk, kan du få svar på din PCR-test ved at ringe til din praktiserende læge.

Du tilmelder dig NemSMS på Borger.dk

Hvornår kan jeg se mit PCR-testsvar

Du vil normalt kunne se dit testsvar dagen efter din test er foretaget, og ofte samme dag, hvis du får foretaget testen om formiddagen - og næste dags morgen, hvis du får foretaget testen senere på dagen. Der er dog få tilfælde, hvor der på grund af tekniske fejl ved selve testpodningen eller testanalysen, ikke kan sendes svar på din prøve til sundhed.dk eller til din læge. Derfor opfordres du til at få taget en ny test, hvis du ikke har modtaget svar senest dagen efter, testen er foretaget.

Hos Statens Serum Institut kan du se de aktuelle svartider for COVID-19 test (opdateres hver onsdag)

Hvad betyder mit testsvar

”NEGATIV” eller ”IKKE PÅVIST” betyder, at du er ikke smittet med COVID-19.

”POSITIV” eller ”PÅVIST” betyder, at du er smittet med COVID-19.

”INKONKLUSIV” eller ”UBEDØMMELIG” betyder, at din test ikke viste et klart svar. Du skal derfor få foretaget en ny test. 

Hvor kan jeg se mit barns testsvar

Du kan som forælder (eller værge) se dit barns testsvar, hvis barnet er under 15 år. Du kan se svaret på Sundhed.dk.

Klik på ”Se dit COVID-19 prøvesvar”. Log ind med NemID. Klik på ”Viser data for” og vælg dit barns navn.

Du kan også se testsvaret i appen MinSundhed og appen MinLæge

For børn under to år, skal du kontakte din praktiserende læge for testsvar.

Unge over 15 år skal selv logge ind med eget NemID for at se testsvar. 

Hvor kan jeg se mit PCR-testsvar, hvis jeg ikke har NemID

Hvis du ikke har NemID og adgang til at se testsvaret på Sundhed.dk, kan du få svar på testen ved at ringe til din praktiserende læge.

Kan testen vise forkert?

I nogle få tilfælde vil COVID-19 testen være negativ, selvom du i virkeligheden er smittet. Det kan fx ske, hvis du lige er blevet smittet, og virus derfor ikke har formeret sig tilstrækkeligt meget i svælget. Der findes også eksempler på at virus ”gemmer” sig i lungerne og ikke findes i svælget. Og endelig kan det ske, at der ikke blev taget tilstrækkeligt materiale ved prøven.

Følsomheden af antigentest er lavere end ved PCR-test. Der er derfor større risiko for falsk negative svar ved antigentest end ved PCR test. Som ved andre test gælder også for antigentest, at testsvaret kun giver et øjebliksbillede. I tilfælde af et negativt testsvar fra en antigentest, men efterfølgende udvikling af symptomer på COVID-19, bør der derfor følges op med en PCR-test.

Der kan også forekomme falsk positive svar ved hurtigtest (antigentest), så derfor skal du hurtigst muligt testes med en PCR-test, der be- eller afkræfter det positive fund. Hvis din PCR-test er positiv, er du smittet med ny coronavirus. Du skal derfor straks gå i selvisolation for at undgå, at du smitter andre.

Læs mere under spørgsmålet ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tester positiv ved en PCR-test?” Er PCR-testen negativ og du ikke har symptomer, kan selvisolationen og kontaktopsporingen afbrydes.

Hvis jeg ikke kan se mit testsvar

Du vil normalt kunne se dit testsvar dagen efter, at du har fået foretaget testen og ofte samme dag, hvis du får foretaget testen om formiddagen. .Der er dog få tilfælde, hvor der på grund af tekniske fejl ved selve testpodningen eller testanalysen, ikke kan sendes svar på din prøve til sundhed.dk eller til din læge. Derfor opfordres du til at få taget en ny test, hvis du ikke har modtaget svar senest dagen efter, testen er foretaget.

Hvor finder jeg testsvar på min hurtigtest (antigentest)

Testsvaret vil fremgå i coronapas-appen, på Sundhed.dk og i MinSundhed appen.

Hvis din PCR-test er positiv, er du smittet med ny coronavirus. Du skal derfor straks gå i selvisolation for at undgå, at du smitter andre. Det betyder også, at du skal holde afstand til de personer, du bor sammen med. Det gælder også, selvom du ikke har symptomer på COVID-19. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring.

Du vil derudover modtage et brev i din e-Boks fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Desuden vil Coronaopsporing kontakte dig inden for 24 timer og hjælpe dig med opsporing af dine nære kontakter, det vil sige de personer, som du kan have smittet. Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Hvis du er blevet testet positiv for ny coronavirus med en hurtigtest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt - helst samme dag eller senest dagen efter. PCR-testen kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar, og som samtidig kan vise, om du er smittet med en mere smitsom virusvariant.

Hvis din hurtigtest er positiv, skal du gå i selvisolation med det samme. Vær særligt opmærksom på hygiejne og rengøring. Desuden skal du have udpeget de personer, som du har været i nær kontakt med, og som du kan have smittet. Det kan du få hjælp til hos Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Både testsvar fra PCR-test og hurtigtest (antigentest) indgår i coronapas-appen. Test foretaget på uddannelsesinstitutioner eller arbejdspladser, der indberettes af professionelt personale, vil ikke indgå i det europæiske coronapas. Testresultater indberettes løbende, og du vil kunne bruge coronapas-appen, når dit testresultat er indberettet.

Du vil normalt kunne se dit PCR-testsvar dagen efter din test og ofte samme dag, hvis du får foretaget testen om formiddagen. I ganske få tilfælde kan der gå op til et par dage, før du modtager svaret. Hvis du har fået taget en hurtigtest ved et af TestCenter Danmarks PCR-teststeder, er svartiden ca. 1,5 time.

Hvis du har fået taget en hurtigtest (antigentest) kan der afhængigt af din testudbyder gå fra under 1 time til 1 døgn til du kan se svaret, afhængigt af din testudbyder. Der går normalt 1-1,5 time. Har du fået taget en hurtigtest (antigentest)fra en privat udbyder, kan du i mellemtiden bruge den dokumentation, du modtager fra testudbyderen, som coronapas, fx en sms.

Hvis du skal bruge de europæiske coronapas, kan du læse mere her

 

Indhold på denne side