Transport

Spørgsmål og svar

Opdateret: 2. august 2021

Ja, der er krav om brug af mundbind eller visir i den kollektive transport, fx i tog, bus, metro, letbane, færger og lignende. Kravet gælder, når du ikke sidder ned. Det vil sige, at du skal bruge mundbind eller visir når du stiger af og på, og mens du går rundt og eller står op i transportmidlet. Du skal derfor have et mundbind med, når du skal bruge den kollektive transport.

Når du opholder dig på stationer, perroner mv., er der ikke krav om mundbind eller visir, men du skal altså tage det på inden du stiger ind i transportmidlet.

Kravet gælder i al kollektiv trafik mv. på alle tidspunkter af døgnet. Det omfatter:

  • Alle busser, dvs. både lokal- og regionalbusser, skolebusser, X-busser, fjernbusser, turistbusser.
  • Hvis du lejer en bus med chauffør, fx til en firmaudflugt, til en grupperejse, til en lejrtur eller lignende. Dette omfatter også partybusser.
  • Alle tog, herunder privatbaner, letbaner og metro.
  • Alle færger i dansk farvand.

Du skal have mundbind på, når du bruger den kollektive trafik og ikke sidder ned.

Hvis en institution eller virksomhed, fx et plejehjem eller en skole, har sin egen bus, som fx føres af en ansat på institutionen, er der tale om privat kørsel, og det er dermed ikke omfattet af kravet om brug af mundbind eller visir. Men her kan gælde anbefalinger om anvendelse af værnemidler fra sundhedsmyndighederne.

Nej, der er ikke længere krav om brug af mundbind eller visir i forbindelse med taxikørsel.

Nej, du kan ikke få en bøde for ikke at have mundbind eller visir på.

Transportvirksomhederne er dog forpligtede til at indskrive kravet om mundbind i deres rejseregler, og til at håndhæve kravet.

Det betyder, at du kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis du ikke bærer mundbind eller visir i situationer, hvor det kræves, ligesom du kan blive bedt om at forlade transportmidlet, hvis du ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind eller visir.

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.

Ja, du kan blive nægtet adgang til kollektiv trafik, hvis du ikke bærer mundbind eller visir, ligesom du kan blive bedt om at forlade transportmidlet, hvis du ikke efterkommer en henstilling om at anvende mundbind eller visir. Du skal således bære et mundbind eller visir, når du stiger på transportmidlet, men du kan tage det af, når du har sat dig ned.

Hvis en rejsende nægter at følge anvisningen om mundbind eller visir, og nægter at forlade den kollektive trafik, kan politiet blive tilkaldt for at fjerne vedkommende. Hvis du ikke følger anvisningen om at forlade transportmidlet, kan politiet endvidere give dig en bøde.

Nej. Forbuddet gælder ikke i den kollektive transport. Der må derfor befinde sig flere end 100 personer i toget, i bussen, på færgen mv. Man må også vente på et tog på stationen eller vente ved et busstoppested, selvom der er flere end 100 personer til stede.

Ja, der er fortsat krav om pladsbillet hos DSB på InterCity-, InterCityLyn-tog. Læs eventuelt mere på DSB's hjemmeside.

Hvis du er syg eller formoder at være smittet, anbefales det, at du ikke rejser med kollektive transportmidler.

Hvis du er smittet eller nær kontakt til en smittet, anbefales det, at du tager hensyn til andre ved ikke at rejse med kollektive transportmidler.