Uddannelse

Spørgsmål og svar

Opdateret: 30. november 2021

Nej. Kravet om at bruge mundbind eller visir på uddannelsesinstitutioner blev ophævet 14. juni 2021.

Ja. Fra den 29. november 2021 er der indført krav om coronapas på videregående uddannelser, ungdoms- og voksenuddannelser, sprogcentre, universiteter, Folkeuniversitet mv. Det betyder, at elever, studerende og besøgende mv. skal kunne fremvise et gyldigt coronapas for at kunne møde fysisk op på uddannelsesinstitutionerne.

Følgende personer og områder er undtaget for coronapas: Børn under 15 år og personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.

Nej, der kan ikke kræves vaccination forud for en studietur med mindre, det er et indrejsekrav fra rejsedestinationens myndigheder.

Hvis en medarbejder ikke kan passe sine arbejdsmæssige forpligtelser på en studietur, er det ledelsens vurdering og beslutning om en anden medarbejder skal rejse i stedet for.

I forhold eleverne kan skolen gøre dem opmærksomme på, at der er aktiviteter, de ikke kan deltage i. Skolen kan også overveje at rejse til destinationer, hvor der er færre restriktioner.

Ja. Fraværet regnes fra tidspunktet, hvor en elev, kursist eller deltager efter institutionens anvisninger ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Institutionen kan ikke iværksætte nødundervisning for elever, kursister eller deltagere, der ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Studerende får yderligere information fra deres uddannelsesinstitution og skal henvende sig til denne, såfremt der er spørgsmål

Ja. Ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol med, at elever, kursister, deltagere og besøgende har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom.

Enhver fremmødt elev, kursist, deltager eller besøgende skal med henblik herpå til enhver tid og efter skolens eller institutionens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas.

Såfremt en elev, kursist, deltager eller besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende bortvises fra institutionens lokaliteter og lokaler.

Institutioner for ungdoms- og voksenuddannelser tilrettelægger selv kontrollen under hensyntagen til forholdene på den enkelte institution.