Uddannelse

Spørgsmål og svar

Opdateret: 31. juli 2021

Ja, de videregående uddannelsesinstitutioner er fuldt genåbnet og kan igen fungere som tidligere. De generelle råd fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggelse bør dog fortsat følges.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger kan ses her:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Sundhedsstyrelsens specifikke anbefalinger kan ses her:

Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser (sst.dk)

Nej, kravet om test bortfaldt den 1. august 2021.

Ja, Sundhedsstyrelsen har lavet en række anbefalinger, som er relevante for uddannelsesområdet. Nogle af anbefalingerne er generelle, mens andre er målrettet uddannelsesområdet.

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger kan ses her:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Sundhedsstyrelsens specifikke anbefalinger kan ses her: 

Håndtering af smitte med COVID-19 på ungdoms-, voksen- og videregående uddannelser (sst.dk)

De videregående uddannelser overgik pr. 14. juni 2021 til et ”basisniveau” for håndtering af COVID-19. De videregående uddannelsesinstitutioner er som led heri undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstandsanbefaling med henblik på, at et basisniveau kan indbefatte, at alle studerende møder fysisk frem til undervisning mv.

Nærmere information om basisniveauet kan findes her:

Basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser (ufm.dk)

De videregående uddannelsesinstitutioner er ikke omfattet af ordningen for automatisk nedlukning af sogne, men de er omfattet af ordningen for automatisk nedlukning af kommuner. Du vil modtage nærmere information fra din uddannelsesinstitution om, hvordan du skal forholde dig, hvis din uddannelsesinstitution lukkes ned som led i nedlukning af den kommune, institutionen ligger i.

Det indendørs og udendørs forsamlingsforbud på 500 personer gælder for uddannelsesinstitutioner i forbindelse med arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende.

Forsamlingsforbuddet bortfalder 1. september 2021.

Nej. Der er ikke længere krav om at fremvise negativt testsvar for at møde op fysisk på sin uddannelsesinstitution.

Nej, der er ikke noget arealkrav for de videregående uddannelsesinstitutioners lokaler.

Der er heller ikke krav til indretningen af uddannelsesinstitutioners lokaler.

Sundhedsstyrelsen har dog lavet en række anbefalinger til indretningen af lokaler med offentlig adgang, herunder uddannelsesinstitutioners lokaler. Anbefalingerne kan ses her: 

COVID-19: Forebyggelse af smittespredning, Sundhedsstyrelsen (pdf)

De videregående uddannelsesinstitutioner er undtaget fra Sundhedsstyrelsens generelle afstands-anbefaling med henblik på, at basisniveauet, som de videregående uddannelsesinstitutioner overgik til pr. 14. juni 2021, kan indbefatte, at alle studerende møder fysisk frem til undervisning mv. Nærmere information om basisniveauet kan findes her:

Basisniveau for håndtering af COVID-19 på de videregående uddannelser (pdf)