Vaccination efterår/vinter 2022-23

Her kan du læse spørgsmål og svar om Covid-19 strategi for efterår og vinter 2022-2023.

Om vaccination

Opdateret 20. marts 2023

Henover efterår og vinteren 2022/23 har Sundhedsstyrelsen anbefalet booster-vaccination til personer over 50 år og udvalgte målgrupper. Tilbuddet om booster-vaccination mod covid-19 udløb den 1. marts 2023.

Der vil stadig være enkelte, som vil have brug for at blive booster-vaccineret inden et forventet vaccinationsprogram går i gang i efteråret. Det kan for eksempel være patienter, der får en organtransplantation. De vil stadig have mulighed for at få en booster-vaccination, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt.

Det er også stadig muligt for personer fra 18 år og opefter at blive vaccineret mod covid-19, hvis man aldrig tidligere er blevet vaccineret.

På denne side hos Sundhedsstyrelsen kan du læse mere om vaccination:

Vaccination mod covid-19 (sst.dk)

Siden november 2022 har borgere, som ikke var omfattet af efterårets vaccinationsprogram, og som derfor ikke blev tilbudt gratis vaccination mod covid-19, kunnet købe en variantopdateret booster-vaccination.

Personer under 50 år, der er i øget risiko for et alvorligt forløb, anbefales vaccination mod covid-19.

På denne side hos Sundhedsstyrelsen kan du læse mere:

Personer i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved covid-19 (sst.dk)

Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende, og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner. Opdatering af corona-vacciner kan sammenlignes med, hvordan influenza-vaccinerne hvert år bliver opdateret.

I det danske vaccinationsprogram indgår vaccinerne fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax. Disse vacciner er godkendt i hele EU.

Hvis du tilbydes vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Det gælder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. I stedet kan du enten:

  • Gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner du er i målgruppen for. Derefter udfylder du en tro-og loveerklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
  • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

Hvis du er sundheds- eller plejepersonale, eller ansat inden for udvalgte dele af socialområdet, vil din arbejdsplads oplyse, om de tilbyder mulighed for vaccination.

Du kan få hjælp fra din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten-. Derfor vil tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke være et generelt tilbud. Børn og unge, der er i øget risiko pga. sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det.

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.

Formålet med efterårets vaccinationsprogram var at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor var det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som blev tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke blev tilbudt booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Siden 15. november 2022 har borgere, som ikke er i risikogruppen, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination, kunnet købe en variantopdateret boostervaccination. Læs mere her: Covid-19-vaccination mod egenbetaling starter fra 15. november (sum.dk)

Det er vigtigt at huske de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.

 

Vaccinationen, der bliver tilbudt i løbet af efterår/vinter 2022-23, er med en variantopdateret vaccine. Influenza-vaccinerne bliver opdateret hvert år, og på samme vis er covid-19-vaccinerne også blevet opdateret for bedre at ramme omikronvarianten.

De variantopdaterede vacciner er tilpasset den variant, som er den dominerende i samfundet.

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Den variantopdaterede vaccine og de tidligere vacciner bygger alle på samme mRNA-teknologi og har de samme indholdsstoffer som de mRNA-vacciner, vi kender.

Du kan læse mere om de variantopdaterede vacciners effekt på Statens Seruminstitut hjemmeside:

4. stik med variantopdateret covid-19-vaccine beskyttede effektivt mod alvorlig sygdom (ssi.dk)

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19-vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.
Studier af de variantopdaterede vacciner har vist, at bivirkningerne ikke adskiller sig fra de vacciner, vi tidligere har anvendt i Danmark.

Milde bivirkninger
De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.
Dog er der forskel på, hvor godt immunsystemet hos ældre og yngre reagerer på vacciner. Ældre vil typisk have dårligere reagerende immunsystem, og derfor vil typisk opleve færre bivirkninger.

Sjældne bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med mRNA-vaccinerne.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.