Vaccination efterår/vinter 2022-23

Her kan du læse spørgsmål og svar om Covid-19 strategi for efterår og vinter 2022-2023.

Om vaccination efterår/vinter 2022-23

Opdateret 15. november 2022

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

På denne side kan du læse mere om, hvem under 50 år, der anbefales booster-vaccination i efteråret (sst.dk)

Fra november 2022 kan borgere, som ikke er omfattet af efterårets vaccinationsprogram, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination mod covid-19, købe en variantopdateret booster-vaccination. Information om hvor, og hvordan man kan købe vaccinationen, vil være tilgængeligt fra starten af november.

Den beskyttelse mod covid-19, som vi har i Danmark, er aftagende, da det er længe siden, at de fleste er blevet vaccineret. Samtidig forventer vi, at smitten med covid-19 vil stige igen efteråret og henover vinteren, ligesom vi har set de foregående år.

Vi forventer, at en stor del af befolkningen bliver smittet med covid-19 i løbet af efteråret, og vi ønsker derfor at vaccinere de personer, der er i størst risiko, så de er beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis de skulle blive smittet.

Plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover vil få tilbudt vaccination fra midten af september. For øvrige begynder vaccinationsprogrammet mod covid-19 1. oktober 2022.

Der skal gå mindst 3 måneder siden dit sidste stik, før du kan få en booster-vaccination.

Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner. Opdatering af corona-vacciner kan sammenlignes med, hvordan influenza-vaccinerne hvert år bliver opdateret.

Hvis du bliver tilbudt vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Det gælder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. Når programmet starter den 1. oktober, kan du i stedet enten:

  • Gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner du er i målgruppen for. Derefter udfylder du en tro-og loveerklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
  • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

Hvis du er sundheds- eller plejepersonale, eller ansat inden for udvalgte dele af socialområdet, vil din arbejdsplads oplyse, om de tilbyder mulighed for vaccination.

Du kan få hjælp fra din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling.

Alle personer på 85 år og derover vil modtage deres invitation til vaccination, inden programmet starter i midten af september.

Fra midten af september vil alle mellem 50 år og 85 år blive inviteret. De digitale invitationer sendes ud over flere dage, fordi de af tekniske årsager ikke kan sendes på én gang. De ældste vil få invitationen først. Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid til vaccination i god tid, inden programmet starter den 1. oktober.

Hvis du er under 50 år, vil du ikke modtage en invitation. Fra den 1. oktober kan du benytte dig af mulighederne, som er beskrevet i spørgsmål ovenover.

I midten af september tilbydes covid-19-vaccination til plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover. Covid-19-vaccination af af disse to grupper starter lidt tidligere for at få de ældste og mest sårbare i vores samfund vaccineret først.

Fra 1. oktober vil alle målgrupperne for covid-19 og influenzavaccination have mulighed for at blive vaccineret. Så snart man modtager sin invitation, vil man have mulighed for at booke en tid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten-. Derfor vil tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke være et generelt tilbud. Børn og unge, er er i øget risiko pga. sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.

Formålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som bliver tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Fra den 15. november 2022 kan borgere, som ikke er i risikogruppen, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination, købe en variantopdateret boostervaccination. Læs mere her: Covid-19-vaccination mod egenbetaling starter fra 15. november (sum.dk)

Det er vigtigt, at befolkningen også husker de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.

Nogle grupper under 50 år tilbydes vaccination. Læs mere om det her:

Vaccination af personer under 50 år (sst.dk)

Vaccinationen, der bliver tilbudt i løbet af efterår/vinter 2022-23, er med en variantopdateret vaccine. Influenza-vaccinerne bliver opdateret hvert år, og på samme vis er covid-19-vaccinerne også blevet opdateret for bedre at ramme omikronvarianten.

De variantopdaterede vacciner er tilpasset den variant, som er den dominerende i samfundet.

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Den variantopdaterede vaccine og de tidligere bygger alle på samme mRNA-teknologi og har de samme indholdsstoffer som de mRNA vacciner, vi kender.

Formålet med efterårets program er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Det ved vi, at mRNA-vaccinerne kan.

Men studier har vist, at de nye variantopdaterede vacciner medfører høje niveauer af antistoffer, ikke kun mod tidligere varianter, men også omikron-varianten. Derfor er forhåbningen, at de nye vacciner også vil virke forebyggende mod smitte, men det vides ikke med sikkerhed endnu.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19-vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.
Studier af de variantopdaterede vacciner har vist, at bivirkningerne ikke adskiller sig fra de vacciner, vi tidligere har anvendt i Danmark.

Milde bivirkninger
De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.
Dog er der forskel på, hvor godt immunsystemet hos ældre og yngre reagerer på vacciner. Ældre vil typisk have dårligere reagerende immunsystem, og derfor vil typisk opleve færre bivirkninger.

Sjældne bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med mRNA-vaccinerne.

 

 

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.