Vaccine

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar om vaccination.

Spørgsmål og svar

Om vaccination efterår/vinter 2022-23

Opdateret 15. november 2022

Personer på 50 år og derover bliver tilbudt vaccination.

Personer, der er under 50 år, og som er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Personale i sundheds- og plejesektoren samt udvalgte dele af socialområdet, som har tæt kontakt med patienter eller borgere, der er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, vil også blive tilbudt booster-vaccination mod covid-19.

Derudover anbefaler vi, at pårørende til personer i særlig øget risiko tager imod tilbuddet om vaccination for at beskytte deres pårørende i særlig øget risiko.

På denne side kan du læse mere om, hvem under 50 år, der anbefales booster-vaccination i efteråret (sst.dk)

Fra november 2022 kan borgere, som ikke er omfattet af efterårets vaccinationsprogram, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination mod covid-19, købe en variantopdateret booster-vaccination. Information om hvor, og hvordan man kan købe vaccinationen, vil være tilgængeligt fra starten af november.

Den beskyttelse mod covid-19, som vi har i Danmark, er aftagende, da det er længe siden, at de fleste er blevet vaccineret. Samtidig forventer vi, at smitten med covid-19 vil stige igen efteråret og henover vinteren, ligesom vi har set de foregående år.

Vi forventer, at en stor del af befolkningen bliver smittet med covid-19 i løbet af efteråret, og vi ønsker derfor at vaccinere de personer, der er i størst risiko, så de er beskyttet mod alvorlig sygdom, hvis de skulle blive smittet.

Plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover vil få tilbudt vaccination fra midten af september. For øvrige begynder vaccinationsprogrammet mod covid-19 1. oktober 2022.

Der skal gå mindst 3 måneder siden dit sidste stik, før du kan få en booster-vaccination.

Du vil blive tilbudt vaccination med en variantopdateret mRNA-vaccine, som forventes at dække bedre og i længere tid end de tidligere vacciner. De variantopdaterede mRNA-vacciner er godkendt af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Coronavirus ændrer sig løbende og der opstår nye varianter. De variantopdaterede vacciner giver en bedre og bredere beskyttelse imod de virusvarianter, der er i omløb nu, end de oprindeligt godkendte vacciner. Opdatering af corona-vacciner kan sammenlignes med, hvordan influenza-vaccinerne hvert år bliver opdateret.

Hvis du bliver tilbudt vaccination på baggrund af din alder, vil du modtage en invitation i e-Boks/mit.dk. Det gælder både vaccination mod covid-19, influenza og pneumokokker. For plejehjemsbeboere vil der være et særligt tilbud med lokal vaccination uden invitation og tidsbestilling.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. Når programmet starter den 1. oktober, kan du i stedet enten:

 • Gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner du er i målgruppen for. Derefter udfylder du en tro-og loveerklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.
 • Tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

Hvis du er sundheds- eller plejepersonale, eller ansat inden for udvalgte dele af socialområdet, vil din arbejdsplads oplyse, om de tilbyder mulighed for vaccination.

Du kan få hjælp fra din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling.

Alle personer på 85 år og derover vil modtage deres invitation til vaccination, inden programmet starter i midten af september.

Fra midten af september vil alle mellem 50 år og 85 år blive inviteret. De digitale invitationer sendes ud over flere dage, fordi de af tekniske årsager ikke kan sendes på én gang. De ældste vil få invitationen først. Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid til vaccination i god tid, inden programmet starter den 1. oktober.

Hvis du er under 50 år, vil du ikke modtage en invitation. Fra den 1. oktober kan du benytte dig af mulighederne, som er beskrevet i spørgsmål ovenover.

I midten af september tilbydes covid-19-vaccination til plejehjemsbeboere og personer på 85 år og derover. Covid-19-vaccination af af disse to grupper starter lidt tidligere for at få de ældste og mest sårbare i vores samfund vaccineret først.

Fra 1. oktober vil alle målgrupperne for covid-19 og influenzavaccination have mulighed for at blive vaccineret. Så snart man modtager sin invitation, vil man have mulighed for at booke en tid.

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at personer, der ikke er blevet vaccineret, bliver vaccineret med 1. og 2. stik. Det gælder også, selvom de er yngre end 50 år, da der kan være en vis risiko for alvorlig sygdom, hvis man ikke er vaccineret.

Risikoen for alvorligt forløb mod covid-19 er større, jo ældre man er. Derfor vil det fortrinsvist være personer, der er over 40 år, der vil have størst gavn af vaccination med 1. og 2. stik. Yngre personer kan dog også have gavn, særligt hvis de har risikofaktorer som kronisk sygdom, svær overvægt m.v.

Primærvaccination (1. og 2. stik) vil fortsat blive givet med de oprindelige mRNA-vacciner.

Børn og unge får kun meget sjældent et alvorligt forløb af covid-19 med omikron-varianten-. Derfor vil tilbuddet om vaccination med 1. og 2. stik til børn mellem 5 og 17 år fremover ikke være et generelt tilbud. Børn og unge, er er i øget risiko pga. sygdom eller en medfødt lidelse, kan blive vaccineret, hvis lægen anbefaler det

Personer over 18 år vil fortsat have mulighed for at få 3. stik, efter der er gået tre måneder siden 2. stik.

Formålet med vaccinationsprogrammet er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Derfor er det personer i størst risiko for et alvorligt forløb, som bliver tilbudt booster-vaccination. Formålet med vaccination er ikke at forebygge smitte med covid-19, hvorfor personer under 50 år ikke for nuværende tilbydes booster-vaccination.

Personer under 50 år er generelt ikke i særlig øget risiko for et alvorligt forløb, hvis de bliver syge med covid-19. Derudover er yngre personer under 50 år godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, da rigtig mange allerede er vaccinerede og har været smittet med covid-19 tidligere, og derfor er der god immunitet i denne del af befolkningen.

Fra den 15. november 2022 kan borgere, som ikke er i risikogruppen, og som derfor ikke tilbydes gratis vaccination, købe en variantopdateret boostervaccination. Læs mere her: Covid-19-vaccination mod egenbetaling starter fra 15. november (sum.dk)

Det er vigtigt, at befolkningen også husker de gode råd til at forebygge smittespredning, herunder at blive hjemme ved sygdom, hyppig udluftning eller ventilation, holde afstand, god hosteetikette, håndhygiejne og rengøring.

Nogle grupper under 50 år tilbydes vaccination. Læs mere om det her:

Vaccination af personer under 50 år (sst.dk)

Vaccinationen, der bliver tilbudt i løbet af efterår/vinter 2022-23, er med en variantopdateret vaccine. Influenza-vaccinerne bliver opdateret hvert år, og på samme vis er covid-19-vaccinerne også blevet opdateret for bedre at ramme omikronvarianten.

De variantopdaterede vacciner er tilpasset den variant, som er den dominerende i samfundet.

Du kan læse mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Den variantopdaterede vaccine og de tidligere bygger alle på samme mRNA-teknologi og har de samme indholdsstoffer som de mRNA vacciner, vi kender.

Formålet med efterårets program er at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død. Det ved vi, at mRNA-vaccinerne kan.

Men studier har vist, at de nye variantopdaterede vacciner medfører høje niveauer af antistoffer, ikke kun mod tidligere varianter, men også omikron-varianten. Derfor er forhåbningen, at de nye vacciner også vil virke forebyggende mod smitte, men det vides ikke med sikkerhed endnu.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19-vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.
Studier af de variantopdaterede vacciner har vist, at bivirkningerne ikke adskiller sig fra de vacciner, vi tidligere har anvendt i Danmark.

Milde bivirkninger
De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.
Dog er der forskel på, hvor godt immunsystemet hos ældre og yngre reagerer på vacciner. Ældre vil typisk have dårligere reagerende immunsystem, og derfor vil typisk opleve færre bivirkninger.

Sjældne bivirkninger
I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med mRNA-vaccinerne.

 

 

Om vaccinerne

Opdateret: 27. april 2022

Der er foreløbigt godkendt fire vacciner til brug i Danmark: 

 • Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca (Vaxzevria) 
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical

Covid-19 vaccinerne AstraZeneca (Vaxzevria) og Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical, indgår ikke i det nationale vaccinationsprogram, men kan gives som en del af tilvalgsordningen. Dette kræver konsultation og ordination fra en læge.

Når du har fået to vaccinationsstik, kan du forvente fuld effekt af vaccinen fra Pfizer/BioNTech efter 7 dage. Vaccinen fra Moderna giver fuld effekt efter 14 dage. Det er vigtigt, at du overholder de anbefalede intervaller mellem de to vaccinationer for at få den fulde effekt.

Første vaccination giver beskyttelse mod covid-19 hos nogle, men det er ikke alle. Det er derfor vigtigt, at du får begge vaccinationer for at få den fulde beskyttelse. Efter færdigvaccination vil der fortsat være enkelte, der ikke er beskyttede.

Hvis man har taget imod en af de vacciner, som er en del af den såkaldte tilvalgsordning, så gælder følgende med hensyn til effekten:

 • AstraZeneca (Vaxzevria): Beskyttelsen begynder fra ca. tre uger efter den første dosis. Nogle personer er måske ikke fuldt beskyttet før 15 dage efter, at de har fået den anden dosis. 
 • Johnson & Johnsons - Janssen Pharmaceutical: Denne vaccine er en en-dosis vaccine, og beskyttelsen begynder ca. 14 dage efter vaccination.

Dokumentationen for vaccinernes effekt kommer fra meget store medicinforsøg med titusindvis af forsøgspersoner, som ligger til grund for, at vaccinerne er blevet godkendt. De to vacciner, som indgår i det offentlige vaccinationsprogram i Danmark, gav forsøgspersonerne en høj beskyttelse på hhv. 95 og 94 procent.

Dvs. at den beskyttede over 9 ud af 10 personer imod at blive syge af covid-19. Vaccinerne giver nogen beskyttelse mod smitte med covid-19, men de beskytter også imod meget alvorlige sygdomsforløb og død. Så hvis du er en af dem, som bliver smittet, selv om du er vaccineret, vil sygdommen ikke ramme dig lige så slemt, som hvis du ikke var vaccineret.

Læs mere om den målte effekt af de enkelte vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

Forskere, vaccineproducenter og sundhedsmyndigheder følger løbende med i, hvor længe vaccineeffekten holder for de forskellige vacciner, og man bliver tilbudt revaccination, når det vurderes at være nødvendig.

Vaccinerne godkendes på baggrund af forsøg med mange forskellige befolkningsgrupper, herunder ældre og personer i risikogrupperne.

Der er forskel på, hvor godt vaccinerne beskytter den enkelte person. Dit helbred og din alder er med til at afgøre, hvor stor beskyttelsen er hos dig. Når man måler vaccinernes effekt for at se, hvor længe de beskytter, skal man derfor tage højde for, hvilke målgrupper der har modtaget vaccinerne. Ældre mennesker eller folk med svækket immunforsvar vil typisk opleve en lavere effekt end yngre og raske mennesker.

Læs mere om, hvilke grupper de enkelte vacciner er testet på (laegemiddelstyrelsen.dk)

Der indgår ikke æg, svin, aluminium, formaldehyd/formalin eller konserveringsmiddel i de godkendte covid-19-vacciner. 

Læs mere om indholdet i de enkelte vacciner hos Lægemiddelstyrelsen.

Indtil nu har vaccinerne vist sig at være modstandsdygtige over for de forskellige virusvarianter og -mutationer, vi har haft i Danmark, inkl. omikron-varianten. Statens Serum Institut overvåger løbende, om der fremover kommer nye varianter til Danmark, som kan ændre smittebilledet.

Praktisk om forløbet

Opdateret: 3. maj 2022

Sundhedsstyrelsen planlægger en afrunding af vaccinationsprogrammet for indeværende sæson den 15. maj 2022. Forventningen er, at covid-19 vaccinationsprogrammet genoptages i efterårs- og vintersæsonen 2022/23.

Læs her hvad afrundingen af vaccinationsprogrammet betyder for dig:

Vaccination mod covid-19 (sst.dk)

Ja. Når du bliver tilbudt vaccination mod covid-19, vil du få besked om det i din e-Boks, eller med brev, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet er sendt fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du skal selv bestille tid til vaccination, når du er blevet indkaldt. Du vil finde informationen om tidsbestilling i det brev, du modtager.

Du kan bestille tid på www.vacciner.dk

Hvis du har modtaget tilbud om vaccination mod covid-19 og ikke har NemID eller MitID skal du ringe til den regionale hotline i din bopælsregion og bestille tid. Du kan også benytte regionernes telefonnumre, hvis du har svært ved selv at booke tid på vacciner.dk.

Læs mere om telefonisk tidsbestilling på vacciner.dk

Når du modtager en invitation, kan du booke tid til vaccination på det vaccinationssted, du ønsker, uanset hvilken region stedet ligger i. Du kan rette eller afbestille din tid under "Mine tider" på vacciner.dk.

Alle, der er blevet inviteret, har mulighed for at blive revaccineret. Kan du ikke finde en ledig tid på vacciner.dk, kan du undersøge, om du har mulighed for at blive revaccineret hos en praktiserende læge, privat vaccinationstilbud eller på et apotek.
Der kommer løbende nye tider på vacciner.dk, som du kan booke, og du kan derfor logge på igen senere.

Når du inviteres til vaccination, vil du på forhånd være tildelt et vaccinationsforløb med en bestemt vaccinetype. Det er muligt at blive vaccineret med en anden type vaccine, end den du er inviteret til vaccinationsforløb med.

Du skal blot møde op til den tid, som du har booket. Her vil vaccinatøren på selve vaccinationsstedet tildele dig den type vaccine, som du ønsker. Du skal ikke ringe til de regionale hotlines for at lave om på vaccinationsforløbet inden vaccinationen.

Når du bliver tilbudt revaccination, så vil du skulle vaccineres med samme type vaccine, som du har fået ved 1. og 2. stik.

De to vacciner mod covid-19, der indgår i det generelle vaccinationsprogram – vaccinen fra Moderna (Spikevax®) og vaccinen fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) - anses som ligeværdige. Vaccinerne bygger på samme teknologi, og de er begge både sikre og yderst effektive.

Du kan læse mere om covid-19 vaccinerne her (sst.dk)

Du har mulighed for at blive revaccineret på regionale vaccinationssteder, hos praktiserende læger og hos private vaccinationstilbud og apoteker. Når der er gået 140 dage, kan du bestille tid. Hvis du har et oprettet forløb på vacciner.dk allerede, kan du bestille tid på vacciner.dk. Hvis du ikke har et oprettet forløb på vacciner.dk, kan du møde op på et vaccinationssted for at modtage din vaccination.

Det er muligt at blive vaccineret mod covid-19 hos:

 • Offentlige vaccinationscentre (med tidsbestilling via vacciner.dk)
 • Private vaccinationscentre (med tidsbestilling via de private vaccinationscentres hjemmesider)
 • Mange praktiserende læger (med tidsbestilling - se de praktiserende læges hjemmeside)
 • Apoteker (ingen tidsbestilling - se åbningstider på apotekets hjemmeside).

Hvis du har problemer med at bestille tid til vaccination, kan du ringe til din regionale hotline. Bemærk at du på dit gule sundhedskort kan se, hvilken region du hører til.

Du kan finde det direkte nummer til din region her:

 • Region Hovedstaden – Tlf. 38 66 00 00
 • Region Sjælland – Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark – Tlf. 99 44 07 17, tast 1
 • Region Midtjylland – Tlf. 70 23 24 15
 • Region Nordjylland – Tlf. 97 64 84 63

Efter den 15. maj 2022 kan du fortsat bestille tid til vaccination via vacciner.dk, hvis du allerede har et oprettet vaccinationsforløb. Hvis du ikke har et oprettet vaccinationsforløb på vacciner.dk, kan du møde op på et vaccinationssted for at modtage din vaccination.

Når du skal vaccineres med et 3. stik, skal du som udgangspunkt selv arrangere transporten til vaccinationsstedet, eventuelt med hjælp fra familie eller venner, hvis du har behov for det.

I særlige tilfælde kan kommunen på baggrund af en konkret, individuel vurdering vælge at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til transport.

Nej. Men der kan fortsat være enkelte steder, hvor der stilles krav eller anbefales brug af mundbind fx i venteværelset ved almen praksis, da der her kan være personer med luftvejssymptomer.

Læs mere på 'forebyg smitte'

Når du skal vaccineres mod covid-19, skal du huske at møde op til den aftalte tid på vaccinationsstedet. Mød gerne op så tæt på din tid som muligt. Det vil fremgå af dine tider på vacciner.dk eller på NemSMS, hvor du skal møde op.

Du skal huske dit sundhedskort, som vil blive scannet, når du møder op. Hvis du ikke har sundhedskortet, skal du medbringe billede-ID (pas, kørekort eller legitimationskort).

Du må gerne tage én pårørende med til vaccinationscenteret.

Hvis du ønsker at ændre din tid til vaccination, har du mulighed for rette din tid. Du kan vælge at ændre tid til:

 • 1. stik
 • 1. og 2. stik
 • 2. stik
 • 3. stik

Sådan gør du: 

 • Log ind på vacciner.dk og gå til "Mine tider".
 • Vælg den tid, som du ønsker at ændre.
 • Vælg vaccinationssted og tidspunkt.
 • Tryk "Bekræft ændring" for at ændre din tidligere bookede tid. På skærmbilledet med "Bekræft ændring" kan du se både din tidligere bookede tid og din nye tid til vaccination.

Vær opmærksom på at tiden kan rettes til en anden tid, så længe det er indenfor fastsatte interval, der skal være mellem 1. og 2. stik.

Du kan afbestille din tid/dine tider på vacciner.dk, hvis du er forhindret i at møde op. Så kan en anden borger få din tid, og du er med til at sikre, at vacciner ikke går til spilde.

Når du har afbestilt din tid/dine tider, kan du bestille nye tider på vacciner.dk. Hvis du afbestiller din 1. tid til vaccination, bliver begge tider afbestilt, da de er afhængige af hinanden, og du skal bestille to nye tider.

Hvis 1. vaccine er overstået, kan du afbestille din tid til 2. vaccination og efterfølgende bestille en ny tid, men kun inden for den tilladte tidsgrænse, der skal være mellem dine to vaccinationer. Det vil automatisk fremgå ved din tidsbestilling, hvor lang tid der skal gå mellem din 1. og 2. vaccination.

Du kan også vælge at bruge funktionen "Ret tid", hvor du kan ændre din tid uden at afbestille først.

Du kan også ringe til den regionale telefoniske hotline, hvis du har brug for at afbestille din tid.

Se telefonnumre til regionerne (vacciner.dk).

Specifikke målgrupper

Opdateret: 2. september 2022

Langt de fleste er godt beskyttet af deres tidligere vaccinationer. På grund af den smitte, der har været over sommeren, særligt med den nye variant BA.5, kan det være relevant for personer i særlig øget risiko at få en booster-vaccination, inden vaccinationsprogrammet starter til oktober.

Booster-vaccination er kun relevant for en afgrænset målgruppe, hvor lægen ud fra en helhedsvurdering vurderer, at en booster-vaccination er en god idé på nuværende tidspunkt. I helhedsvurderingen indgår flere ting: Om man har en øget risiko som følge af fx høj alder eller alvorlig sygdom, om det er længe siden, man har fået sin seneste vaccination, og om man er i risiko for at blive smittet, fordi man fx befinder sig et sted med højt smittetryk

Det er din egen læge, der skal lave en lægelig vurdering af, om det er en god idé med en booster-vaccination på nuværende tidspunkt. Du skal derfor snakke med din læge, hvis du mener, at du vil have gavn af en booster-vaccination nu.

Hvis lægen ud fra en konkret vurdering mener, at det er en god idé, vil han/hun henvise dig i systemet og give dig besked. Du modtager ikke en invitation fra Sundhedsstyrelsen i din eBoks/mit.dk.

Når lægen har lavet en henvisning, kan du enten blive vaccineret i de regionale vaccinationscentre, som vi kender fra de seneste år. Du kan i nogle tilfælde også blive vaccineret hos din læge, hvis lægen har mulighed for det.

Der skal gå mindst tre måneder fra dit sidste stik, før du kan blive booster-vaccineret.

Når lægen vurderer, om booster-vaccination er relevant for dig, skal der tages højde for, at efterårets vaccinationsprogram til alle over 50 år starter den 1. oktober. Og for plejehjemsbeboere, modtagere af hjemmehjælp/hjemmepleje samt personer på 85 år eller ældre starter vaccinationsprogrammet i midten af september.

Ganske få børn med særlig øget risiko for et alvorligt forløb, vil fortsat have mulighed for vaccination efter en individuel vurdering af en læge.

Børn og unge bliver kun meget sjældent alvorligt syge af covid-19 med omikron-varianten. Derfor vil det fra den 1. juli 2022 ikke længere være muligt for børn og unge under 18 år at få 1. stik, og fra den 1. september 2022 vil det ikke længere være muligt at få 2. stik.

Du har ret til gratis vaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark.
 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort).
 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Læs mere om, hvordan vaccination foregår i praksis hos Sundhedsstyrelsen.

Ja, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark. Typisk sygesikres udlandsdanskere i det nye bopælsland. I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne have covid-19. 

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har covid-19, men du kan blive vaccineret, hvis du tidligere har haft covid-19.

Det er rigtigt, at du også vil opnå immunitet, hvis du har været smittet med ny coronavirus. Det vil blandt andet fremgå af dit coronapas. Det anbefales dog fortsat, at man bliver vaccineret, selv om man har været smittet med ny coronavirus. Det gør det, fordi graden af immunitet, man opnår efter infektion med ny coronavirus, i nogen grad afhænger af, om man udvikler symptomer på covid-19 og hvor syg man evt. bliver. Der er noget, der tyder på, at meget milde forløb ikke giver anledning til samme immunrespons som forløb med mere udtalt sygdom. 

Når man bliver vaccineret opbygges et immunrespons i kroppen, som giver nogen beskyttelse mod smitte og høj beskyttelse mod alvorlig sygdom og indlæggelse med covid-19. Denne antagelse bygger på dokumentationen i de kliniske studier.

Sundhedsmyndighederne kan altså ikke være sikre på, at den immunitet, som den enkelte får, når man har været smittet med ny coronavirus, altid er lige så god som den immunitet man opnår, når man er vaccineret. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at man bliver vaccineret mod covid-19 uanset om man tidligere har været smittet med ny coronavirus. 

Allergikere kan som udgangspunkt godt blive vaccineret, medmindre de har en kendt allergi mod det aktive indholdsstof eller et eller flere af hjælpestofferne. I så fald bør de undgå covid-19-vaccination. Personer, der tidligere har oplevet allergisk reaktion efter vaccination eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres, da de er i øget risiko for allergisk reaktion.

Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, og lægen kan have behov for at søge yderligere lægefaglig rådgivning.

Der vil være enkelte lægemidler/behandlinger, som gør, at man ikke kan få indsprøjtninger i musklen (fx meget kraftige blodfortyndende behandlinger). Hvis du har fået at vide, at du ikke må få indsprøjtninger i musklen, gælder det også for covid-19 vaccinen.

Hvis du får almindelig blodfortyndende behandling, kan du godt blive vaccineret mod covid-19.

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) vurderer, at vigtigheden af at vaccinere patienter med kræft mod covid-19, overstiger teoretiske overvejelser om timing af vaccination i forhold til kemoterapi. DSKO anbefaler derfor, at patienter med kræft prioriteres til vaccination mod covid-19, uafhængig af øvrig kræftbehandling, samt at vaccinen kan gives når som helst i kræftbehandlingsforløbet.

Hvis du er i målgruppe for vaccination på baggrund af din sygdom/tilstand eller dit arbejde, modtager du ikke en invitation. Når programmet starter den 1. oktober kan du i stedet enten:

1. selv gå ind på vacciner.dk, hvor du udfylder et spørgeskema om dit helbred og arbejde, der guider dig til, hvilke vacciner, du er i målgruppen for. Derefter udfylder du en tro-og-love erklæring, og så kan du bestille tid til vaccination.

2. tale med din læge, som kan oprette et vaccinationsforløb på vacciner.dk til dig med de vacciner, du tilbydes. Herefter kan du selv bestille tid. I nogle tilfælde vil lægen kunne vaccinere dig med det samme.

3. undersøge om din arbejdsplads tilbyder vaccination, fordi du arbejder sundheds- eller plejepersonale eller inden for udvalgte dele af socialområdet.

Du kan få hjælp fra din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling. Du kan finde det direkte nummer til din region her:

 • Region Hovedstaden - Telefon 38 66 00 00
 • Region Sjælland - Telefon 70 20 42 33
 • Region Syddanmark - Telefon 99 44 07 17
 • Region Midtjylland - Telefon 70 23 24 15
 • Region Nordjylland - Telefon 97 64 84 63


Nogle praktiserende læger vil også tilbyde vaccination.

Se, hvor du kan blive vaccineret (sst.dk)

Ja. Røde Kors har en landsdækkende vaccinationshjælpelinje, der via telefonen kan rådgive dig om, hvordan du bestiller tid til næste vaccine. Bemærk at hjælpelinjen ikke har mulighed for at booke vaccinationstiden, men udelukkende guider dig igennem bookingen.

Vaccinationshjælpelinjen kan også hjælpe med at:

 • Følge dig frem og tilbage til det sted, du skal vaccineres. Personale på fx et plejehjem, en pårørende, frivillig eller lignende vil også kunne booke en ledsager på borgerens vegne. Bemærk at Røde Kors ikke har en dedikeret transportordning.
 • Fortælle dig, hvor du kan blive vaccineret i dit nærområde.

Hjælpelinjen har tlf. 35 29 96 60 og er åben for opkald mandag-fredag mellem kl. 10 og 15.

Læs mere på:
etgodtstik.dk

Jeg ammer, er gravid eller prøver at blive gravid

Opdateret: 2. september 2022

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du er gravid, anbefaler vi vaccination fra 1. trimester. Samme anbefaling gælder også for 3. stik.

Vi ved, at gravide har en højere risiko end andre for at blive alvorligt syge, hvis de får covid-19. Det skyldes, at immunforsvaret ændrer sig under en graviditet. Når en gravid bliver alvorligt syg, er det også en belasting for barnet i maven, og øger bl.a. risikoen for at føde for tidligt. Derfor er det en god idé, at beskytte sig så godt som muligt mod alvorlig sygdom.

Moderens antistoffer mod covid-19 overføres til barnet under graviditeten og gennem amningen, og beskytter også barnet mod covid-19 den første tid efter fødslen.

Vaccination vil derfor både være med til at beskytte dig som gravid, men også dit barn i maven og den første tid efter fødslen.

Hvis du ønsker at blive vaccineret, anbefaler vi vaccination fra 1. trimester. Det gælder uanset, om det er første gang, du bliver vaccineret mod covid-19, eller om du skal 3. stik.

De fleste gravide vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med covid-19. Men nogle få gravide kan risikere at få et mere alvorligt covid-19 forløb.

I studier fra udlandet er der fundet en ca. 2 gange højere risiko for indlæggelse på intensivafdeling blandt gravide, som får covid-19. Studier viser også, at der er en 2-3 gange højere risiko for at føde for tidligt og for kejsersnit, hvis moderen har covid-19. Der er også en 2-3 gange øget risiko for alvorlig påvirkning af barnet i maven. Risikoen for at få et alvorligt forløb med COVID-19 er størst, hvis du også har fx diabetes, astma eller hjerte-/karsygdom, er svært overvægtig eller er ældre end 35 år.

Vaccinerne mod covid-19 er givet til rigtig mange gravide og ammende verden over. Internationalt anbefaler de fleste lande i Europa, samt USA vaccination til gravide og ammende.

Sundhedsmyndighederne holder løbende øje med effekt og sikkerhed ved vaccinerne, og der er intet, der tyder på at vaccination mod covid-19 udgør en risiko for hverken mor eller barn. Tværtimod beskytter vaccinerne både mor og barn mod alvorlige forløb og graviditets- og fødselskomplikationer.

Der er ikke set øget risiko for aborter, misdannelser eller for tidlige fødsler hos gravide, der er vaccineret mod COVID-19. I USA følger man kvinder, der er vaccineret under graviditeten. Der er nu over 100.000 gravide med i et register. Her ses der heller ikke bekymrende bivirkninger.

Der er ingen mistanke om, at selve vaccinen overføres til barnet gennem moderkagen eller via modermælken. Det er kun de antistoffer moderen danner på grund af vaccinen, der overføres til barnet. Selve stofferne, der er i vaccinen nedbrydes hurtigt i moderens krop.

Nej, vaccinen påvirker ikke dit fosters udvikling.

Vaccinen indeholder ikke levende virus. Der er ingen mistanke om, at selve vaccinen overføres til barnet gennem moderkagen eller via modermælken. Det er kun de antistoffer moderen danner på grund af vaccinen, der overføres til barnet. Selve stofferne, der er i vaccinen nedbrydes hurtigt i moderens krop.

Du må gerne blive vaccineret, hvis du prøver at blive gravid eller at gøre din partner gravid. Vaccinerne påvirker ikke evnen til at få børn – hverken for mænd eller kvinder.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Gravide kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Læs mere om indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccinerne hos: Lægemiddelstyrelsen

Du behøver ikke som udgangspunkt at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra - heller ikke selvom du til hverdag har kontakt med mange mennesker.

Hvis du er i særligt øget risiko, og for eksempel arbejder på en arbejdsplads med høj risiko for smitte eller har en kombination af risikofaktorer som visse kroniske sygdomme, svær overvægt og graviditet, er det måske nødvendigt at tage særlige forholdsregler. Du kan ved behov kontakte din behandlende læge på sygehus eller egen læge for en konkret vurdering af din risiko på arbejdspladsen.

Du kan tale med din arbejdsgiver om, hvorvidt der skal foretages nogle ændringer ift. dine arbejdsopgaver eller arbejdsforhold, så smitte forebygges mest muligt, og du kan føle dig tryg, når du går på arbejde.

Gode råd til dig, der er i øget risiko (sst.dk)

Ja, der er mange andre lande der anbefaler covid-vaccination til gravide, bl.a. Norge, Sverige, Finland, Holland, England, USA og Canada. Se hvilke lande, der vaccinerer gravide her.

Der er ingen mistanke om, at selve vaccinen overføres til barnet gennem moderkagen eller via modermælken. Det er kun de antistoffer moderen danner på grund af vaccinen, der overføres til barnet, og dermed også den beskyttende effekt af vaccinen. Selve stofferne, der er i vaccinen nedbrydes hurtigt i moderens krop.

Jeg er gravid eller ammer, men jeg ønsker ikke at blive vaccineret

Opdateret: 2. september 2022

Hvis du er gravid eller ammende og ikke ønsker at blive vaccineret mod covid-19, anbefaler vi i særlig grad, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd. Specielt op til graviditeten er det vigtigt, at du følger rådene for at mindske risikoen for at blive smittet. Så beskytter du både dig selv og dit foster eller barn. Læs mere om vores generelle råd om smitteforebyggelse:

Generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Gode råd til dig, der er i øget risiko (sst.dk)

Bivirkninger

Opdateret: 27. april 2022

Der er bivirkninger ved al medicin, og det gælder også vaccinerne mod covid-19. Det afgørende er, at de bivirkninger, vaccinerne kan give, ikke må være værre end de symptomer og den sygdom, som vaccinerne skal forebygge. Det holder lægemiddelmyndigheder øje med over hele verden.

De mest almindelige bivirkninger ved covid-19-vaccinerne, der er set i forsøgene, er typisk milde eller moderate gener/bivirkninger, der er forbigående og forsvinder inden for få dage. Det er fx:

 • Smerter, rødme og hævelse på injektionsstedet
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Muskel- og ledsmerter
 • Kulderystelser
 • Feber

Som ved alle vaccinationer er der for vaccinerne mod covid-19 også konstateret en lille risiko for sjældent forekommende kraftige allergiske reaktioner og såkaldte anafylaktiske reaktioner. De kan være alvorlige, hvis de ikke behandles omgående.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson kan i meget sjældne tilfælde forårsage VITT, der er en kombination af blodpropper og et lavt antal blodplader, som i nogle tilfælde også er ledsaget af blødning.

Næsten alle bivirkninger indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje efter godkendelsen –  både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de giver.

Læs mere om både milde og alvorlige bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen

Milde eller moderate bivirkninger er ganske almindelige efter vaccination og  går over i løbet af et par dage. Det kan fx være smerte og rødme ved indstiksstedet, hovedpine, let feber, kulderystelse, træthed og ledsmerter. Her behøver du ikke at søge læge.

Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret, bør du søge lægehjælp. Det kan fx være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold og igangsætte behandling, hvis du har brug for det.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson kan i meget sjældne tilfælde forårsage VITT (vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni), som er en kombination af blodpropper og et lavt antal blodplader, der i nogle tilfælde også er ledsaget af blødning. Det er vigtigt, at du straks søger lægehjælp, hvis du inden for tre uger efter vaccination får nogen af følgende symptomer: kraftig eller vedvarende hovedpine, sløret syn, forvirring eller krampeanfald, åndenød, smerter i brystet, hævede ben, smerter i benene eller vedvarende mavesmerter, usædvanlige blå mærker på huden eller små runde pletter ud over på det sted, hvor vaccinationen blev givet.

Teoretisk set kan man ikke udelukke, at der kan komme uventede bivirkninger på længere sigt, men fra andre kendte vacciner ved man, at næsten alle bivirkninger indtræder inden for de første seks uger efter en vaccination, og at det er meget sjældent, at de indtræder senere.

Derfor forventer lægemiddelmyndighederne heller ikke, at der ved covid-19-vaccinerne vil komme bivirkninger lang tid efter vaccinationen, men vi fortsætter overvågningen, så længe lægemidlet er på markedet.

Nej, det kan man ikke. Vaccinerne indeholder ikke coronavirus. 

En indberetning om en formodet bivirkning betyder ikke nødvendigvis, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem vaccinen og den indberettede bivirkning. Enkeltindberetninger om formodede bivirkninger kan dog være et signal om nye eller ændrede risici, der skal undersøges nærmere.

Lægemiddelstyrelsen ser blandt andet på, om der er andre sygdomme eller omstændigheder, der med større sandsynlighed kan forklare symptomerne. Lægemiddelstyrelsen bruger verdenssundhedsorganisationen WHO’s klassifikation til at vurdere formodede bivirkninger i forbindelse med vaccination. Lægemiddelstyrelsen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger i en database over bivirkninger, og de indgår herefter i den løbende overvågning af sikkerheden. Ved registreringen vurderer Lægemiddelstyrelsen, om der skal indhentes supplerende oplysninger for at have nok information til at kunne vurdere om der er sammenhæng mellem symptomer og vaccination.

Hvis lægemiddelmyndighederne opdager nye eller ændrede risici ved vaccinerne, skrider myndigheden ind. Som for andre lægemidler kan styrelsen bl.a.:

 • Tilføje nye bivirkninger eller anbefalinger i produktinformationen.
 • Indskrænke, hvem vaccinerne er godkendt til.
 • Suspendere godkendelsen.

Som ved andre typer medicin kan man være berettiget til erstatning gennem Patienterstatningen.

Der vil gradvist komme mere viden om vaccination af personer med overstået infektion med covid-19. Der er dog ikke noget, der tyder på, at vaccination af tidligere SARS-CoV-2-smittede skulle være forbundet med øget risiko.

For vaccinerede

Opdateret: 27. april 2022

Statens Serum Institut har vurderet, at sandsynligheden for, at vaccinerede personer videregiver smitte, er mindre end hos uvaccinerede personer. Det gælder både for delta-varianten og omikronvarianten. Men personer, der er fuldt vaccineret, kan godt bære smitte videre. Derfor er det vigtigt at følge de gode råd om fx at holde afstand og have en god håndhygiejne, uanset om man er vaccineret eller ej.

Nej. Vaccination med de to covid-19-vacciner vi har i det nationale vaccinationsprogram i Danmark, vil ikke bevirke, at personen tester positiv på hverken PCR test eller hurtigtest. Disse test er dem, som påviser, om man har pågående infektion.

Hvis personen efterfølgende får taget en antistoftest, kan dette svar være påvirket af en eventuel vaccination.

Hos Sundhedsstyrelsen kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig efter vaccination. Herunder om du kan forvente at være beskyttet, og om du bør tage en antistoftest.

Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.