Vaccine

Her finder du de mest stillede spørgsmål og svar vaccination.

Spørgsmål og svar

Om vaccinerne

Opdateret: 14. december 2021

Der er foreløbigt godkendt fire vacciner til brug i Danmark 

 • Pfizer/BioNTech (Comirnaty)
 • Moderna (Spikevax)
 • AstraZeneca (Vaxzevria) 
 • Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical

COVID-19 vaccinerne AstraZeneca (Vaxzevria) og Johnson & Johnson - Janssen Pharmaceutical, indgår ikke i det nationale vaccinationsprogram, men kan gives som en del af tilvalgsordningen. Dette kræver konsultation og ordination fra en læge.

Når du har fået begge dine vaccinationer, kan du forvente fuld effekt af vaccinen fra Pfizer/BioNTech efter 7 dage. Vaccinen fra Moderna giver fuld effekt efter 14 dage. Det er vigtigt, at du overholder de anbefalede intervaller mellem de to vaccinationer for at få den fulde effekt.

Første vaccination giver beskyttelse mod COVID-19 hos nogle, men det er ikke alle. Det er derfor vigtigt, at du får begge vaccinationer for at få den fulde beskyttelse. Efter færdigvaccination vil der fortsat være enkelte, der ikke er beskyttede.

Din vaccination er gyldig som dokumentation i dit coronapas 14 døgn efter første stik. Andet stik skal foretages senest 42 dage efter første stik for, at din vaccination fortsat er gyldigt i dit coronapas.

Hvis man har taget imod en af de vacciner, som er en del af den såkaldte tilvalgsordning, så gælder følgende med hensyn til effekten:

 • AstraZeneca (Vaxzevria): Beskyttelsen begynder fra ca. tre uger efter den første dosis. Nogle personer er måske ikke fuldt beskyttet før 15 dage efter, at de har fået den anden dosis. 
 • Johnson & Johnsons - Janssen Pharmaceutical: Denne vaccine er en en-dosis vaccine, og beskyttelsen begynder ca. 14 dage efter vaccination.

Dokumentationen for vaccinernes effekt kommer fra meget store medicinforsøg med titusindvis af forsøgspersoner, som ligger til grund for, at vaccinerne er blevet godkendt. De to vacciner, som indgår i det offentlige vaccinationsprogram i Danmark, gav forsøgspersonerne en høj beskyttelse på hhv. 95 og 94 procent.

Dvs. at den beskyttede over 9 ud af 10 personer imod at blive syge af COVID-19. Vaccinerne beskytter både imod at blive smittet med COVID-19, men de beskytter også imod meget alvorlige sygdomsforløb og død. Så hvis du er en af de få, som bliver smittet, selv om du er vaccineret, vil sygdommen ikke ramme dig lige så slemt, som hvis du ikke var vaccineret.

Læs mere om den målte effekt af de enkelte vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

På grund af den hurtige udvikling har det endnu ikke været muligt at observere effekten over længere tid. Sundhedsmyndighederne vurderer løbende ny dokumentation for effekten, og Sundhedsstyrelsen vurderede den 30. juni 2021, at man er immun i op til 12 måneder efter færdigvaccination.

 Vaccinerne godkendes på baggrund af forsøg med mange forskellige befolkningsgrupper, herunder ældre og personer i risikogrupperne.

Der er forskel på, hvor godt vaccinerne beskytter den enkelte person. Dit helbred og din alder er med til at afgøre, hvor stor beskyttelsen er hos dig. Når man måler vaccinernes effekt for at se, hvor længe de beskytter, skal man derfor tage højde for, hvilke målgrupper der har modtaget vaccinerne. Ældre mennesker eller folk med svækket immunforsvar vil typisk opleve en lavere effekt end yngre og raske mennesker.

Læs mere hos Lægemiddelstyrelsen om, hvilke grupper de enkelte vacciner er testet på.

Der er bivirkninger ved al medicin, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det afgørende er, at de bivirkninger, vaccinerne kan medføre, ikke må være værre end de symptomer og den sygdom, som vaccinerne skal forebygge. Det holder lægemiddelmyndigheder øje med over hele verden.

Indtil nu har vaccinerne vist sig at være modstandsdygtige over for de forskellige virusvarianter og -mutationer. Nye varianter kan være mere smitsomme, så smitten breder sig hurtigere blandt ikke-vaccinerede, men hvis man er vaccineret, er man godt beskyttet – også imod nye varianter.

Praktisk om forløbet

Opdateret: 14. december 2021

Sundhedsstyrelsens har prioriteret, hvilken rækkefølge vaccination overordnet bliver tilbudt til de enkelte målgrupper. Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende vaccinationskalenderen.

Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender (sst.dk)

Til dig under 18 år og dine forældre (sst.dk)

Ja. Når du bliver tilbudt vaccination mod COVID-19, vil du få besked om det i din e-Boks, eller med brev, hvis du er fritaget for Digital Post. Brevet er sendt fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du skal selv bestille tid til vaccination, når du er blevet indkaldt til vaccination. Du vil finde informationen om tidsbestilling i det brev, du modtager.

Du kan bestille tid på www.vacciner.dk

Hvis du har modtaget tilbud om vaccination mod COVID-19 og ikke har NemID skal du ringe til den regionale hotline i din bopælsregion og bestille tid. Du kan også benytte regionernes telefonnumre, hvis du svært ved selv at booke tid på vacciner.dk.

Læs mere om telefonisk tidsbestilling på vacciner.dk

Når du modtager en invitation, kan du booke tid til vaccination på det vaccinationssted, du ønsker, uanset hvilken region stedet ligger i. Du kan rette eller afbestille din tid/dine tider under "Mine tider" på vacciner.dk.

Alle, der er blevet inviteret, har mulighed for at blive revaccineret. Kan du ikke finde en ledig tid på vacciner.dk, kan du undersøge om du har mulighed for at blive revaccineret hos en praktiserende læge, privat vaccinationstilbud eller apoteker. Her kan du se, hvor du har mulighed for at blive vaccineret.

Hvis du helst vil booke en tid på forhånd, anbefaler vi, at du prøver at logge på vacciner.dk igen senere. Der kommer løbende nye tider, som man kan booke.

Ja. Hvis du ikke tager imod tilbuddet om vaccination, når du får brev i e-Boks, kan du stadig få en gratis vaccination på et senere tidspunkt. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at du tager imod tilbuddet, når du får det.

Når du inviteres til vaccination, vil du på forhånd være tildelt et vaccinationsforløb med en bestemt vaccinetype. Det er muligt at blive vaccineret med en anden type vaccine, end den du er inviteret til vaccinationsforløb med.
Du skal blot møde op til den tid, som du har booket. Her vil vaccinatøren på selve vaccinationsstedet tildele dig den type vaccine, som du ønsker. Du skal ikke ringe til de regionale hotlines for at lave om på vaccinationsforløbet inden vaccinationen.

Når du bliver tilbudt revaccination, altså et 3. stik, så vil du skulle vaccineres med samme type vaccine, som du har fået ved 1. og 2. stik.

De to vacciner mod COVID-19, der indgår i det generelle vaccinationsprogram – vaccinen fra Moderna (Spikevax®) og vaccinen fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) - anses som ligeværdige. Vaccinerne bygger på samme teknologi, og de er begge både sikre og yderst effektive.

Du kan læse mere om COVID-19 vaccinerne her (sst.dk).

Du har mulighed for at blive revaccineret på regionale vaccinationssteder, hos praktiserende læger og hos private vaccinationstilbud og apoteker. Når intervallet på hhv. 165 dage fra 2. stik for de 18 til 39-årige eller 140 dage for de 40-årige og derover, er gået, kan du bestille tid. Du behøver ikke vente på en invitation

Læs hvordan du kan blive revaccineret herunder:

Regionale vaccinationssteder

Du kan bestille tid via vacciner.dk til vaccination i et regionalt vaccinationscenter. Det fungerer ligesom, da du fik dit 1. og 2. stik. Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling, kan din region hjælpe dig med at finde det vaccinationssted, der passer dig bedst.
Bemærk at du på dit gule sundhedskort kan se, hvilken region, du hører til.

Du kan finde det direkte nummer til din region her:

 • Region Hovedstaden – Telefon 38 66 00 00
 • Region Sjælland – Telefon 70 20 42 33
 • Region Syddanmark – Telefon 99 44 07 17, tast 1
 • Region Midtjylland – Telefon 70 23 24 15
 • Region Nordjylland – Telefon 97 64 84 63

Praktiserende læger:

Mange praktiserende læger tilbyder revaccination. Du kan se hvilke praktiserende læger, der tilbyder revaccination her: 

Her kan du blive vaccineret (sst.dk). Her kan du også læse, hvordan du får en tid.


Private vaccinationstilbud og apoteker

Du har også mulighed for at blive revaccineret hos en række private vaccinationstilbud og apoteker. Du kan se hvilke private vaccinationstilbud og apoteker, der tilbyder vaccination her: 

Her kan du blive vaccineret (sst.dk).

 

Patienter, som får behandling på et sygehus, og tilbydes vaccination som følge af en særligt høj risiko ved COVID-19, vil typisk blive vaccineret på sygehuset.

Når du skal vaccineres med et 3. stik, skal du som udgangspunkt selv arrangere transporten til vaccinationsstedet, eventuelt med hjælp fra familie eller venner, hvis du har behov for det.

I særlige tilfælde kan kommunen på baggrund af en konkret, individuel vurdering vælge at yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp til transport.

Når du skal vaccineres mod COVID-19, skal du huske at møde op til den aftalte tid på vaccinationsstedet. Mød gerne op så tæt på din tid som muligt. Du bør ikke møde op i god tid før vaccination, da det kan være med til at give kødannelse. Det vil fremgå af dine tider på vacciner.dk eller på NemSMS, hvor du skal møde op.

Du skal huske dit sundhedskort, som vil blive scannet, når du møder op. Hvis du ikke har sundhedskortet, skal du medbringe billede-ID (pas, kørekort eller legitimationskort). Husk også mundbind.

Du må gerne tage en pårørende med til vaccinationscenteret. For at mindske smitterisiko beder vi om, at du kun ledsages af én pårørende.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme alvorlige bivirkninger efter en vaccination. Yderst sjældent kan reaktionen være akut åndenød og blodtryksfald. Derfor skal du blive siddende, så sundhedspersonalet kan observere dig i 15 minutter efter vaccinationen. Hvis det skulle ske, er sundhedspersonalet altid parate til at starte behandling med det samme.

Med de vacciner, der er en del af det generelle COVID-19 vaccinationsprogram, skal du vaccineres to gange for at få fuld beskyttelse mod COVID-19. Det er vigtigt at overholde tiden mellem dine to vaccinationer for at få fuld beskyttelse mod COVID-19.

Hos Sundhedsstyrelsen kan du se, hvilket interval, der skal være mellem dine to vaccinationer alt efter hvilken vaccinetype, du har modtaget.

Læs mere om vaccination hos Sundhedsstyrelsen (sst.dk)

Vaccinestik 3: Alle, der er 40 år eller ældre kan få 3. stik med vaccinen 4½ måned efter 2. stik. Alle, der er mellem 18 og 39 år kan få 3. stik med vaccinen 5½ måned efter 2. stik.

Revaccination COVID-19 (sst.dk)

Hvis man glemmer at få vaccine nr. 2 rettidigt, skal den gives snarest muligt. Man begynder dog ikke forfra i vaccinationsserien.

Hvis du ikke har fået din vaccine nr. 2 senest 42 dage efter det første stik, er din vaccination ikke længere gyldig som vaccination i dit coronapas (gælder ikke, hvis du er vaccineret med Johnson & Johnson og kun behøver et stik).

Ja, det skal man.

Dog gælder der særlige forhold for personer, der har modtaget en COVID-19-vaccine fra AstraZeneca. Sundhedsstyrelsen vurderer, efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at alle, der har modtaget 1. stik med COVID-19-vaccinen fra AstraZeneca, kan tilbydes andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også borgere, der har modtaget Johnson & Johnson vaccinen, Janssen, bliver boostet med en mRNA-vaccine.

Læs mere om Johnson & Johnson vaccinen her (sst.dk)

 

 

På vacciner.dk skal du booke to tider på samme vaccinationssted.  

Vacciner.dk viser dig kun ledige tider fra de 10 nærmeste vaccinesteder. Har du adressebeskyttelse, vises tider for København.

Du kan få vist vaccinetider nær en anden adresse (fx ferieadresse) ved at ændre din adresse på vacciner.dk.

Det vil være mest hensigtsmæssigt, at opfordre borgerne til, at aflyse den tid man har booket via vacciner.dk og booke en ny tid – så logistik fungerer i de enkelte vaccinationssteder – man kan dog også booke tid telefonisk jf. vacciner.dk hvor man henviser til Regionerne telefonnumre her: Spørgsmål og svar (vacciner.dk)

Gå til vacciner.dk

Du kan flytte dit 2. stik ved at afbestille din tid og booke en ny på vacciner.dk.

Dit andet stik skal gives i perioden fra hhv. 21 dage for vaccinen fra Pfizer og 28 dage for vaccinen fra Moderna til 42 dage efter første stik. Vær opmærksom på at tiden kun kan rettes til en anden tid, så længe det er inden for det fastsatte interval, der skal være mellem første og andet stik.

Gå til vejledning om afbestilling og booking af ny tid vacciner.dk. 

 

Nej. Du skal ikke gå i isolation, fordi du er blevet vaccineret.

Specifikke målgrupper

Opdateret: 15. december

Ja, på nuværende tidspunkt kan alle blive vaccineret - undtagen børn under 5 år.

Børn, der fylder 5 år i løbet af 2021, vil blive tilbudt vaccination, når de fylder 5 år. Nogle børn som er yngre vil i helt særlige tilfælde blive tilbudt vaccination efter en konkret lægefaglig vurdering, hvis de fx har en meget alvorlig sygdom.

Ja. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til børn ned til og med 5 år.

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til gravide, ammende og kvinder, der forsøger at blive gravide. Dog anbefales gravide at vente med vaccination til 2. eller 3. trimester ud fra et forsigtighedsprincip. Se mere på:

Vaccination af gravide og ammende

 

Ja. Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination mod COVID-19 til børn på 5-11 år af flere årsager:

 • Lige nu ser vi en høj smitte blandt børn. Ved at vaccinere de 5-11-årige kan vi få bedre kontrol med epidemien.
 • Vaccinerede børn er med til at mindske spredning af smitten i familien. På den måde er de med til at passe på de ældre og sårbare familiemedlemmer, der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt af vaccinationen.
 • Den øgede immunitet i befolkningen gør, at både børn og voksne får en mere normal hverdag med færre test og mindre smitteopsporing.

Find svar på de praktiske spørgsmål, man som forældre kan have til vaccination af sit barn her:

Spørgsmål og svar om vaccination (sst.dk)

Spørgsmål og svar om effekt, sikkerhed og bivirkninger (sst.dk)

Pjece: Nu kan dit barn på 5-11 år blive vaccineret mod COVID-19 (sst.dk)

Ja.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn på 12 år og derover bliver vaccineret mod COVID-19. Det er der flere årsager til:

 • Når flere er vaccineret, kan vi bedre stå imod smitten og nye varianter. 
 • Lige nu har vi en mere smitsom variant af coronavirus i Danmark. Ved også at vaccinere de 12-15 årige, får vi bedre kontrol med epidemien og kan forhindre smitte, når vi går ind i efteråret 
 • Vaccinerede børn er med til at stoppe smittekæder, og dermed er de med til at passe på vores ældre og sårbare familiemedlemmer, der ikke er vaccinerede eller har lavere effekt af vaccinen
 • Den øgede immunitet i befolkningen giver både børn og voksne en mere normal hverdag uden test og smitteopsporing

Vaccinen beskytter effektivt børn mod at blive syge af COVID-19. Børn bliver dog sjældent alvorligt syge.

Vedrørende vaccination af børn på 12-15 år (sst.dk)

Opdatering vedr. erfaringer med COVID-19 vaccination af 12-15 årige (sst.dk)

Du har ret til gratis vaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark
 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort)
 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Læs mere om, hvordan vaccination foregår i praksis hos Sundhedsstyrelsen.

Ja, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark. Typisk sygesikres udlandsdanskere i det nye bopælsland. I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

Ja, hvis du er sygesikret i Danmark kan du godt blive vaccineret. Hvis du er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne have COVID-19. 

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19.

Jeg har haft COVID-19: Hvis du har haft COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter du er blevet rask. Bliver du  syg med COVID-19 mellem 1. og 2. stik, anbefaler vi, at du venter med at få 2. stik til mellem 1 og 3 måneder, efter du er blevet rask.

Jeg venter på svar fra en test for COVID-19 pga. mistanke om smitte: Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19 pga. mistanke om smitte (fx hvis du er nær kontakt), skal du udskyde vaccinationen til du har svaret, så du ved om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19.

Jeg venter på svar fra en test uden mistanke om smitte med COVID-19: Hvis du er blevet testet for COVID-19, uden at have mistanke om at være smittet, fx hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller i forbindelse med en rejse eller lignende, hvor der kræves en negativ test, så kan du godt blive vaccineret, mens du venter på svar.

Det betyder, at medmindre man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, har Sundhedsstyrelsen ikke nogen anbefaling om, at man bliver testet forud for vaccination.

Det er rigtigt, at du også vil opnå immunitet, hvis du har været smittet med ny coronavirus. I øjeblikket er der overordnet evidens for, at immuniteten varer mindst 8 måneder. Det vil blandt andet fremgå af dit coronapas. Det anbefales dog fortsat, at man bliver vaccineret, selv om man har været smittet med ny coronavirus. Det gør det, fordi graden af immunitet, man opnår efter infektion med ny coronavirus, i nogen grad afhænger af, om man udvikler symptomer på COVID-19 og hvor syg man evt. bliver. Der er noget, der tyder på, at meget milde forløb ikke giver anledning til samme immunrespons som forløb med mere udtalt sygdom. 

Når man bliver vaccineret opbygges et immunrespons i kroppen, som med større sikkerhed kan antages er godt nok til, at man ikke kan blive smittet igen med ny coronavirus og udvikler COVID-19. Denne antagelse bygger på dokumentationen i de kliniske studier. 

Sundhedsmyndighederne kan altså ikke være sikre på, at den immunitet, som den enkelte får, når man har været smittet med ny coronavirus, altid er lige så god som den immunitet man opnår, når man er vaccineret. Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne at man bliver vaccineret mod COVID-19 uanset om man tidligere har været smittet med ny coronavirus. 

Allergikere kan som udgangspunkt godt blive vaccineret, medmindre de har en kendt allergi mod det aktive indholdsstof eller et eller flere af hjælpestofferne. I så fald bør de undgå COVID-19-vaccination. Personer, der tidligere har oplevet allergisk reaktion efter vaccination eller efter injektion af et lægemiddel, bør vurderes af en læge, før de vaccineres, da de er i øget risiko for allergisk reaktion.

Vurdering kan ske hos egen læge før vaccination, og lægen kan have behov for at søge yderligere lægefaglig rådgivning.

Der vil være enkelte lægemidler/behandlinger, som gør, at man ikke kan få indsprøjtninger i musklen (fx meget kraftige blodfortyndende behandlinger). Hvis du har fået at vide, at du ikke må få indsprøjtninger i musklen, gælder det også for COVID-19 vaccinen.

Hvis du får almindelig blodfortyndende behandling, kan du godt blive vaccineret mod COVID-19.

Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) vurderer, at vigtigheden af at vaccinere patienter med kræft mod covid-19, overstiger teoretiske overvejelser om timing af vaccination i forhold til kemoterapi. DSKO anbefaler derfor, at patienter med kræft prioriteres til vaccination mod covid-19, uafhængig af øvrig kræftbehandling, samt at vaccinen kan gives når som helst i kræftbehandlingsforløbet.

Ja. Røde Kors har en landsdækkende vaccinationshjælpelinje. På vaccinationshjælpelinjen kan man bl.a. booke en frivillig ledsager, hvis man ikke selv har mulighed for at komme afsted til vaccination. Personale på f.eks. et plejehjem, en pårørende, frivillig eller lignende vil også kunne booke på borgerens vegne. Hjælpelinjen kan også informere om, hvor man lettest bliver vaccineret i sit nærområde.

Hjælpelinjen har telefonnummer 35 29 96 60 og er åben for opkald dagligt mellem kl. 10 og 16.

Læs mere om hjælpelinjen her (rodekors.dk)

Jeg er gravid eller prøver at blive gravid

Opdateret: 1. november 2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret. Hvis du er gravid, anbefales vaccination i 2. eller 3. trimester.

Sundhedsstyrelsens vurdering bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger samt rådgivning af eksperter.

Konklusionen er, at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret mod COVID-19, når man er gravid.

De fleste gravide vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Men nogle få gravide kan risikere at få et mere alvorligt COVID-19 forløb.

I studier fra udlandet er der fundet en ca. 2 gange højere risiko for indlæggelse på intensivafdeling og en ca. 2,5 gange højere risiko for behov for respiratorbehandling blandt gravide, som får COVID-19, sammenlignet med ikke-gravide. Studier viser også, at der er en 2-3 gange højere risiko for at føde for tidligt ved kejsersnit, hvis moren har COVID-19 med symptomer. Der kan også kan være en lidt forhøjet risiko for fosterdød. Risikoen for at få et alvorligt forløb med COVID-19 er størst, hvis du også har fx diabetes, astma eller hjerte-/karsygdom, er svær overvægtig eller er ældre end 35 år.

Vaccinerne mod COVID-19 er effektive og sikre for gravide. Vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) har samme beskyttende effekt hos gravide som hos personer, der ikke er gravide. Vaccination af gravide har en positiv effekt på barnet, da morens antistoffer føres over til barnet via blodet.

Der er ikke set øget risiko for aborter, misdannelser eller for tidlige fødsler hos gravide, der er vaccineret mod COVID-19. I USA følger man kvinder, der er vaccineret under graviditeten. Der er nu over 100.000 gravide med i et register. Her ses der heller ikke bekymrende bivirkninger.

Der er ingen mistanke om, at vaccinen overføres til foster via moderkagen.

Sundhedsmyndighederne følger løbende alle data for effekt og sikkerhed ved vaccinerne, men der er intet, der tyder på en forøget risiko for hverken mor eller barn - hverken på kort eller lang sigt.

Internationalt tilbyder stort set alle lande i Europa samt USA nu vaccination mod COVID-19 til gravide.

Nej. Vaccinen indeholder ikke levende virus. Når du bliver vaccineret danner din krop antistoffer. Antistofferne overføres til dit barn gennem moderkagen og er med til at beskytte dit barn mod COVID-19.

Du må gerne blive vaccineret, hvis du eller din partner prøver at blive gravid/gøre din partner gravid. Vaccinerne påvirker ikke evnen til at få børn - hverken for mænd eller kvinder.

Nej, der er ingen grund til at vente med at blive gravid. Sundhedsstyrelsen har ikke en anbefaling om, at der skal gå et bestemt tidsinterval, før du bliver gravid, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19. Der er ikke noget, der tyder på, at det påvirker fertiliteten at blive vaccineret.

Hvis du har påbegyndt et vaccinationsforløb, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du færdiggør forløbet som planlagt. Det antages ikke, at vaccinen vil skade fosterets udvikling, hvis vaccinen gives i 1. trimester. Du har også mulighed for at vente med at få anden vaccinedosis til 2. trimester, så skal du blot ringe til din regionale hotline, for at få din tid ændret. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du taler med din jordemoder.

Hvis du ikke har påbegyndt et vaccinationsforløb, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du starter dit vaccineforløb i 2. eller 3. trimester. Det gøres ud fra et forsigtighedsprincip.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Gravide kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax).

Læs mere om indberettede bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen:

Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

Hvis du ønsker at blive vaccineret, anbefaler vi vaccination i 2. eller 3 trimester. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, hvor vi generelt fraråder medicin i graviditetens 1. trimester. Begrundelsen er, at organerne bliver dannet i løbet af de første 12 uger.

Ja, hvis du har modtaget én vaccinedosis med vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria), kan du blive færdigvaccineret med en enkelt vaccinedosis af vaccinen fra enten Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax).

Det anbefales at modtage 2. vaccinedosis hurtigst muligt, uanset hvor længe der er gået.

Sundhedsstyrelsen betragter personer, som er vaccineret første gang med vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria) og anden gang med vaccinen fra enten Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax) som færdigvaccinerede.

De to vacciner der anvendes i det generelle vaccinationsprogram i Danmark er vaccinerne Moderna (Spikevax) og Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Det er en af de vacciner, du som gravid kan vælge imellem.

Læs mere om de to vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vacciner i det generelle vaccinationsprogram (sst.dk)

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på vacciner.dk

På vaccinationsstedet:

 • Vil du få udleveret et informationsmateriale om vaccination af gravide og ammende, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu blive vaccineret.
 • Ligesom alle andre der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

Gravide kvinder i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud med 0-6 årige omplaceres ikke længere.

Ja, der er mange andre lande, der enten tilbyder eller anbefaler vaccination til gravide - fx anbefaler Canada, Holland og Sverige, at gravide bliver vaccineret mod COVID-19.

Se hvilke lande, der vaccinerer gravide her:

COVID-19 Maternal Immunization Tracker (comit.org)

Jeg ammer

Opdateret: 1. november 2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ammende bliver vaccineret. Hvis du ammer, kan du blive vaccineret med det samme. Det gælder uanset, hvor længe du har ammet, eller hvornår du har født.

Sundhedsstyrelsens vurdering bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger samt rådgivning af eksperter.

Konklusionen er, at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret mod COVID-19, når man er ammende.

De fleste ammende vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Ammende har, som deres jævnaldrende, lav risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Vaccinerne mod COVID-19 er effektive og sikre for ammende. Vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax) har samme beskyttende effekt hos ammende som hos personer, der ikke ammer. Vaccination af ammende har en positiv effekt på barnet, da morens antistoffer føres over til barnet via modermælken.

Der er ingen mistanke om, at vaccinen overføres til barnet via modermælken.

Sundhedsmyndighederne følger løbende alle data for effekt og sikkerhed ved vaccinerne, men der er intet, der tyder på en forøget risiko for hverken mor eller barn - hverken på kort eller lang sigt.

Internationalt tilbyder stort set alle lande i Europa samt USA nu vaccination til ammende.

Vaccinerne passerer ikke over i modermælken. Morens beskyttende antistoffer efter vaccination kan overføres til barnet gennem modermælken og hjælper barnet til at blive beskyttet mod COVID-19.

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Ammende kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne Pfizer/BioNTech (Comirnaty) eller Moderna (Spikevax). 

Læs mere om indberettede bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen:

Indberettede bivirkninger ved COVID-19 vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

De to vacciner der anvendes i det generelle vaccinationsprogram i Danmark er vaccinerne Moderna (Spikevax) og Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Det er en af de vacciner, du som ammende kan vælge imellem.

Læs mere om de to vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vacciner i det generelle vaccinationsprogram (sst.dk)

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på vacciner.dk

På vaccinationsstedet:

 • Vil du få udleveret et informationsmateriale om vaccination af gravide og ammende, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu blive vaccineret.
 • Ligesom alle andre der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

Ja, der er mange andre lande der enten tilbyder eller anbefaler vaccination til ammende.

Se hvilke lande, der vaccinerer ammende her:

COVID-19 Maternal Immunization Tracker (comit.org)

Bivirkninger

Opdateret: 1. juli 2021

Der er bivirkninger ved al medicin, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det afgørende er, at de bivirkninger, vaccinerne kan give, ikke må være værre end de symptomer og den sygdom, som vaccinerne skal forebygge. Det holder lægemiddelmyndigheder øje med over hele verden.

De mest almindelige bivirkninger ved COVID-19-vaccinerne, der er set i forsøgene, er typisk milde eller moderate gener/bivirkninger, der er forbigående og forsvinder inden for få dage. Det er f.eks.:

 • Smerter, rødme og hævelse på injektionsstedet
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Muskel- og ledsmerter
 • Kulderystelser
 • Feber

Som ved alle vaccinationer er der for vaccinerne mod COVID-19 også konstateret en lille risiko for sjældent forekommende kraftige allergiske reaktioner og såkaldte anafylaktiske reaktioner. De kan være alvorlige, hvis de ikke behandles omgående.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson kan i meget sjældne tilfælde forårsage VITT, der er en kombination af blodpropper og et lavt antal blodplader, som i nogle tilfælde også er ledsaget af blødning.

Næsten alle bivirkninger indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje efter godkendelsen –  både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger de giver.

Læs mere om både milde og alvorlige bivirkninger hos Lægemiddelstyrelsen

Læs mere om effekten af vaccinerne hos Statens Serum Institut

Milde eller moderate bivirkninger er ganske almindelige efter vaccination og  går over i løbet af et par dage. Det kan fx være smerte og rødme ved indstiksstedet, hovedpine, let feber, kulderystelse, træthed og ledsmerter. Her behøver du ikke at søge læge.

Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret, bør du søge lægehjælp. Det kan fx være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt. Lægen kan vurdere, om symptomerne kan skyldes vaccinen eller evt. andre forhold og igangsætte behandling, hvis du har brug for det.

Vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson kan i meget sjældne tilfælde forårsage VITT (vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni), som er en kombination af blodpropper og et lavt antal blodplader, der i nogle tilfælde også er ledsaget af blødning. Det er vigtigt, at du straks søger lægehjælp, hvis du inden for tre uger efter vaccination får nogen af følgende symptomer: kraftig eller vedvarende hovedpine, sløret syn, forvirring eller krampeanfald, åndenød, smerter i brystet, hævede ben, smerter i benene eller vedvarende mavesmerter, usædvanlige blå mærker på huden eller små runde pletter ud over på det sted, hvor vaccinationen blev givet.

EMA (Det Europæiske Lægemiddelagentur) har konkluderet, at der er en sammenhæng mellem vaccinerne og meget sjældne tilfælde af blodpropper kombineret med et lavt antal blodplader. Dette sygdomsbillede kaldes VITT, der er en forkortelse for ”vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni”. Der er også set tilfælde, hvor blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader er ledsaget af blødning.

Produktinformationen for begge vacciner er derfor blevet opdateret med nye oplysninger om, at blodpropper i kombination med et lavt antal blodplader kan forekomme som bivirkning i meget sjældne tilfælde. Der er også indsat oplysninger om at være særlig opmærksom på symptomer på blodpropper og lavt antal blodplader i produktinformationen.

På nuværende tidspunkt kan det ikke konkluderes, hvordan vaccinerne kan forårsage VITT. Det er ved at blive undersøgt nærmere af EMA og vaccineproducenterne. 

I Danmark har vaccinen fra AstraZeneca ikke været anvendt i det generelle vaccinationsprogram siden den 11. marts 2021, hvor Sundhedsstyrelsen satte brugen af vaccinen på pause. Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021 at fortsætte COVID-19 vaccinationsprogrammet uden vaccinen. I Danmark har Johnson & Johnsons vaccine mod COVID-19 ikke været brugt i det generelle vaccinationsprogram. Siden den 20. maj 2021 har borgere i en periode kunnet blive vaccineret med vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson som en del af tilvalgsordningen.

Du kan læse mere om det generelle vaccinationsprogram og den frivillige tilvalgsordning hos Sundhedsstyrelsen:

Sundhedsstyrelsens vejledning om vaccination mod COVID-19.

EMA har dog understreget, at fordelene ved vaccinerne fortsat opvejer de mulige risici.

For COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca vurderes det, at man vil se ét tilfælde af VITT for hver ca. 40.000 doser vaccine, man giver. De danske sundhedsmyndigheder ved endnu ikke, om risikoen for VITT efter vaccination med vaccinen fra Johnson & Johnson er lige så stor, lavere eller højere end ved vaccinen fra AstraZeneca. Det vides endnu heller ikke, om risikoen for VITT er den samme for mænd og kvinder. Sundhedsmyndighederne holder løbende øje med data fra brug af vaccinen i udlandet.

Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder.

Læs mere om AstraZeneca her

mRNA-vaccinerne er blevet testet i forsøg med  henholdsvis 28.000 og 36.000 personer, og resultaterne viste en acceptabel bivirkningsprofil for vaccinerne. Når mRNA er blevet oversat til spikeproteinet, nedbryder kroppen selv mRNA’et, ligesom den gør med kroppens eget mRNA. Alle vacciner mod COVID-19 overvåges over hele verden for at holde øje med, om der er nye eller ændrede risici ved vaccinerne, og om der mod forventning skulle opstå uacceptable bivirkninger.

Vaccinerne mod COVID-19 er godkendt på baggrund af omfattende dokumentation for sikkerhed og effekt fra forsøg for hver vaccine med op mod 40.000 forsøgspersoner, hvis sundhedstilstand gennemsnitligt er blevet fulgt i mere end seks uger.

Man kan ikke udelukke, at der kan optræde uventede bivirkninger, men fra andre vacciner ved man dog, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, og at det er meget sjældent, at de indtræder senere.

Lægemiddelmyndighederne overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt, så man kan reagere, hvis der viser sig at være øget risiko ved vaccinen. Det kan f.eks. være bivirkninger, der ikke viste sig i forsøgene, eller det kan være kendte bivirkninger, der forekommer hyppigere end i forsøgene.

Nej, det kan man ikke. Vaccinerne indeholder ikke coronavirus. Milde, forbigående bivirkninger som fx hovedpine, træthed eller let feber er almindeligt efter vaccination og oftest helt ufarligt. Det er typisk tegn på, at kroppens immunforsvar reagerer på vaccinen, og at immunforsvaret er aktivt, så det kan slå den rigtig virus ned, hvis den skulle komme forbi.

I Danmark er COVID-19-vacciner omfattet af skærpet indberetningspligt. Skærpet indberetningspligt betyder, at læger, tandlæger, jordemødre og behandler farmaceuter har pligt til at indberette alle formodede bivirkninger (bortset fra formodede bivirkninger som følge af medicineringsfejl) hos patienter, som de har i behandling eller har behandlet, til Lægemiddelstyrelsen. Alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen senest 15 dage efter, at lægen, tandlægen, jordemoderen eller behandlerfarmaceuten har fået formodning herom.

Lægemiddelstyrelsen skal indberette de formodede bivirkninger til den fælles europæiske bivirkningsdatabase, Eudravigilance-databasen, hos EMA, således at indberetningerne kan indgå i den fælles europæiske overvågning.

Indehaverne af markedsføringstilladelserne til vaccinerne skal indberette formodede bivirkninger direkte til Eudravigilance-databasen.

Andre sundhedspersoner, borgere/patienter og pårørende kan indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen. En formodning er nok til at indberette. Det betyder, at man kan indberette, selvom man kun har en mistanke om, at symptomerne skyldes en vaccine – man skal ikke være sikker på en sammenhæng.

Se Lægemiddelstyrelsens indberetningsblanket for sundhedspersoner 

Se Lægemiddelstyrelsens indberetningsblanket for borgere, patienter og pårørende

Borgere behøver ikke at kontakte lægen eller at indberette formodede bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen, hvis de får nogle af de velkendte, milde eller moderate bivirkninger, der er forbigående, som fx feber, træthed, hovedpine, kulderystelser, muskel- og ledsmerter og rødme ved indstiksstedet.

Læs mere her, før du evt. indberetter formodede bivirkninger

En indberetning om en formodet bivirkning betyder ikke nødvendigvis, at der er en dokumenteret sammenhæng mellem vaccinen og den indberettede bivirkning. Enkeltindberetninger om formodede bivirkninger kan dog være et signal om nye eller ændrede risici, der skal undersøges nærmere.

Lægemiddelstyrelsen ser blandt andet på, om der er andre sygdomme eller omstændigheder, der med større sandsynlighed kan forklare symptomerne. Lægemiddelstyrelsen bruger verdenssundhedsorganisationen WHO’s klassifikation til at vurdere formodede bivirkninger i forbindelse med vaccination. Lægemiddelstyrelsen registrerer alle indberetninger om formodede bivirkninger i en database over bivirkninger, og de indgår herefter i den løbende overvågning af sikkerheden. Ved registreringen vurderer Lægemiddelstyrelsen, om der skal indhentes supplerende oplysninger for at have nok information til at kunne vurdere om der er sammenhæng mellem symptomer og vaccination.

Hvis lægemiddelmyndighederne opdager nye eller ændrede risici ved vaccinerne, skrider myndigheden ind. Som for andre lægemidler kan styrelsen bl.a.:

 • Tilføje nye bivirkninger eller anbefalinger i produktinformationen.
 • Indskrænke, hvem vaccinerne er godkendt til.
 • Suspendere godkendelsen.

Som ved andre typer medicin kan man være berettiget til erstatning gennem Patienterstatningen.

Patienterstatningens hjemmeside (pebl.dk)

Der vil gradvist komme mere viden om vaccination af personer med overstået infektion med COVID-19.

Nogle studier har vist en øget reaktion ved vaccination i form af de almindelige og kendte bivirkninger hos personer, der tidligere har haft COVID-19. Der er dog ikke på nuværende tidspunkt, tilstrækkelige data til, at man kan konkludere, om der er en større risiko for bivirkninger efter vaccination, hvis man er tidligere smittet med COVID-19.

For vaccinerede

Opdateret: 1. november 2021

Det er endnu ikke dokumentation nok fra studier til at afgøre, om vaccinerede borgere kan bære smitten videre uden selv at have symptomer på COVID-19. Desuden kan smitte fx bæres på hænderne, så vaccinerede bør stadig følge sundhedsråd om afstand og hygiejne.

Nej. Vaccination med de to COVID-19-vacciner vi har i det nationale vaccinationsprogram i Danmark vil ikke bevirke, at personen tester positiv på hverken PCR test eller hurtigtest. Disse test er dem som påviser, om man har pågående infektion.

Hvis personen efterfølgende får taget en antistoftest, kan dette svar være påvirket af en eventuel vaccination.

Du betragtes som færdigvaccineret 14 dage efter din sidste vaccination. Selvom du er færdigvaccineret, skal du stadig overholde de generelle smitteforebyggende råd i det offentlige rum. Vaccinerne er ikke 100 pct. effektive, og derfor er der en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er fuldt vaccineret.

Hvis du som færdigvaccineret får besked om, at du er nær kontakt, og du ikke har symptomer på COVID-19, behøver du ikke gå i selvisolation. Sundhedsmyndighederne anbefaler dog stadig, at du bliver testet to gange som nær kontakt.

Får du symptomer på COVID-19, bør du også gå i selvisolation

Hvis du ikke er færdigvaccineret, skal du følge de samme anbefalinger, som hvis du slet ikke var vaccineret. Du skal altså sørge for at blive testet to gange og gå i selvisolation frem til andet negative testsvar, hvis du får at vide, at du er nær kontakt.

Bruger du i dit arbejde værnemidler, skal du fortsætte med det, selvom du er vaccineret.

Hos Sundhedsstyrelsen kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig efter vaccination. Herunder om du kan forvente at være beskyttet, og om du bør tage en antistoftest.

Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse (sst.dk)

Indhold på siden