Virusvarianter

Spørgsmål og svar

Opdateret: 21. juni 2022

Coronavirus (SARS-CoV-2) ændrer sig konstant (muterer), og forskellige varianter af SARS-CoV-2 identificeres fortsat både i Danmark og internationalt. Nogle virusvarianter tiltrækker sig særlig opmærksomhed og betegnes bl.a. som ”Variants of Interest” (VOI) og ”Variants of Concern” (VOC). De såkaldte VOC er karakteriseret ved mutationer, der gør dem mere smitsomme, mere alvorlige (fx ift. indlæggelse og dødelighed) eller giver dem nedsat følsomhed over for vacciner, antistoffer og/eller behandling. De har således nogle egenskaber, som giver dem en fordel i forhold til andre varianter.

Mutationer sker hele tiden i virus, og alle virus vil derfor mutere over tid. Når der sker mutationer, ændres den genetiske kode, eksempelvis når virus spredes i menneskekroppen ved at kopiere sit arvemateriale i kroppens celler. Her sker der af og til tilfældige fejl, så virussens arvemateriale ændres en smule. De fleste fejl giver ikke virus nogen fordele, men enkelte fejl kan betyde, at nogle virusvarianter får en fordel, fx bliver mere smitsomme, eller kan føre til et mere alvorligt sygdomsforløb.

Der er registreret flere tusinde mutationer i SARS-CoV-2 i verden, og man regner med at antallet af mutationer vil stige. Når der opstår et tilstrækkeligt antal mutationer, kan virussen blive kaldt en ny virusvariant. Alle de forskellige virusvarianter følges nøje af sundhedsmyndighederne via genetisk typning af de positive PCR-prøver.

Nye virusvarianter bekymrer af flere grunde. Nogle nye virusvarianter – fx alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351), delta (B.1.617.2) og omikron (B.1.1.529) – er mere smitsomme sammenlignet med tidligere varianter af SARS-CoV-2.

Alfa blev i starten af 2021 den mest udbredte variant af SARS-CoV-2 i Danmark, efterfulgt af delta i sommeren 2021. Den seneste variant, omikron, kom til Danmark i november 2021 og udkonkurrerede delta omkring årsskiftet 2022. Omikron er nu dominerende globalt.

Nye virusvarianter kan gøre de nuværende vacciner mod covid-19 mindre effektive. Det forventes dog, at der kan udvikles nye vacciner og ændres i de nuværende vacciner, så de tilpasses de nye virusvarianter, men det kan tage tid. Nye virusvarianter kan ligeledes medføre alvorligere sygdomsforløb, men fx har omikron vist sig generelt at give mildere sygdomsforløb med færre indlæggelser end delta, selvom den er mere smitsom.

Du finder de seneste risikovurderinger hos SSI:

Risikovurderinger ifm. covid-19 (ssi.dk)

De fleste virusvarianter er ikke mere smitsomme, men enkelte varianter er. Ofte vil en VOC eller en VOI dominere over den forrige variant, fordi den er mere smitsom, eller fordi den er bedre til at undvige immuniteten, der er opbygget af vaccinerne og/eller tidligere infektion.

De hyppigst brugte vacciner i det danske vaccinationsprogram, Pfizer-BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax), har en god beskyttelse mod kendte virusvarianter (også omikron) over for alvorlig sygdom og død. Det tager dog tid at få solid viden, og der sker hele tiden ændringer så myndighederne følger vaccineeffektiviteten meget nøje. Der laves neutraliseringsstudier med nye virusvarianter, hvilket betyder, at man undersøger, om immuniteten fra vaccinerne og/eller eventuel tidligere coronainfektion beskytter ligeså godt mod de nye muterede varianter, som mod de gamle.

Beskrivelse af udvalgte virusvarianter og mutationer (ssi.dk)

Omikron er den dominerende virusvariant i Danmark siden slutningen af 2021. Denne virusvariant blev først rapporteret i Botswana og Sydafrika i november 2021. Den er karakteriseret ved flere mutationer i spikeproteinet (ca. 35) end de andre kendte varianter (op til ca. 10-15). Den spredte sig hurtigt til Danmark og udbredte sig over hele verden. I løbet af en måneds tid var omikron den dominerende virusvariant i Danmark. Den har vist sig at være mere smitsom end delta, men giver generelt mildere sygdomsforløb, dvs. færre indlæggelser. Omikron har udviklet sig til en lang række subvarianter, heriblandt BA.1, BA.1.1, BA.2, BA.2.9, BA.2.12.1,BA.3, BA.4 og BA.5. BA.2 er mere smitsom end BA.1 og var den dominerende variant under den store smittebølge omkring årsskiftet, men der er ikke tegn på, at BA.2 giver øget risiko for indlæggelse.

Læs mere om BA.2 på SSI’s hjemmeside her:

Risikovurdering af omikron BA.2 28012022 (ssi.dk).

Siden maj måned har nye subvarianter af omikron (BA.4, BA.5 og BA.2.12.1), udgjort en tiltagende større andel af de sekventerede coronaprøver. Det er særligt BA.5, der har overtaget efter BA.2. Der er indtil videre ikke tegn til, at BA.5 fører til øget risiko for alvorlig sygdom sammenlignet med BA.2.

Risikovurdering af SARS-CoV-2 omikron subvarianterne BA.5, BA.2.12.1 og BA.4.

Denne virusvariant blev første gang påvist i december 2020 i Indien. I lighed med alfa har denne variant vist sig at være mere smitsom end tidligere kendte varianter af SARS-CoV-2. Delta blev inden for et par måneder den dominerende virusvariant i Danmark og udbredtes i foråret 2021. Der er identificeret flere hundrede deltavarianter som hedder AY.xx. Delta blev efterfulgt af omikron varianten.

Denne virusvariant blev første gang påvist i Storbritannien i september 2020, og den har vist sig at være mere smitsom end de tidligere versioner af SARS-CoV-2. Inden for de sidste måneder af 2020 blev antallet af smittede med covid-19 i Storbritannien firedoblet. Alfa blev efterfulgt af deltavarianten.

Denne virusvariant blev første gang påvist i Sydafrika i oktober 2020. Undersøgelser tyder på, at den er mere smitsom end den oprindelige SARS-CoV-2. Laboratoriestudier har desuden vist, at den er mindre følsom over for neutraliserende antistoffer, dog vurderes vaccineeffekten at være bevaret.

Denne virusvariant blev første gang påvist i Brasilien og Japan i januar 2021. Undersøgelser tyder på, at den er mere smitsom end den oprindelige SARS-CoV-2. Laboratoriestudier har desuden vist, at den har nedsat følsomhed over for neutraliserende antistoffer, dog vurderes vaccineeffekten at være bevaret.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.