Virusvarianter

Spørgsmål og svar

Opdateret: 27. juni 2022

Coronavirus (SARS-CoV-2) ændrer sig konstant (muterer), og forskellige varianter af SARS-CoV-2 identificeres fortsat både i Danmark og internationalt. Nogle virusvarianter tiltrækker sig særlig opmærksomhed og betegnes bl.a. som ”Variants of Interest” (VOI) og ”Variants of Concern” (VOC). De såkaldte VOC er karakteriseret ved mutationer, der gør dem mere smitsomme, mere alvorlige (fx ift. indlæggelse og dødelighed) eller giver dem nedsat følsomhed over for vacciner, antistoffer og/eller behandling. De har således nogle egenskaber, som giver dem en fordel i forhold til andre varianter.

Mutationer sker hele tiden i virus, og alle virus vil derfor mutere over tid. Når der sker mutationer, ændres den genetiske kode, eksempelvis når virus spredes i menneskekroppen ved at kopiere sit arvemateriale i kroppens celler. Her sker der af og til tilfældige fejl, så virussens arvemateriale ændres en smule. De fleste fejl giver ikke virus nogen fordele, men enkelte fejl kan betyde, at nogle virusvarianter får en fordel, fx bliver mere smitsomme, eller kan føre til et mere alvorligt sygdomsforløb.

Der er registreret flere tusinde mutationer i SARS-CoV-2 i verden, og man regner med at antallet af mutationer vil stige. Når der opstår et tilstrækkeligt antal mutationer, kan virussen blive kaldt en ny virusvariant. Alle de forskellige virusvarianter følges nøje af sundhedsmyndighederne via genetisk typning af de positive PCR-prøver.

Nye virusvarianter bekymrer af flere grunde. Nogle nye virusvarianter – fx alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351), delta (B.1.617.2) og omikron (B.1.1.529) – er mere smitsomme sammenlignet med tidligere varianter af SARS-CoV-2.

Alfa blev i starten af 2021 den mest udbredte variant af SARS-CoV-2 i Danmark, efterfulgt af delta i sommeren 2021. Den seneste variant, omikron, kom til Danmark i november 2021 og udkonkurrerede delta omkring årsskiftet 2022. Omikron er nu dominerende globalt.

Nye virusvarianter kan gøre de nuværende vacciner mod covid-19 mindre effektive. Det forventes dog, at der kan udvikles nye vacciner og ændres i de nuværende vacciner, så de tilpasses de nye virusvarianter, men det kan tage tid. Nye virusvarianter kan ligeledes medføre alvorligere sygdomsforløb, men fx har omikron vist sig generelt at give mildere sygdomsforløb med færre indlæggelser end delta, selvom den er mere smitsom.

Du finder de seneste risikovurderinger hos SSI:

Risikovurderinger ifm. covid-19 (ssi.dk)

De fleste virusvarianter er ikke mere smitsomme, men enkelte varianter er. Ofte vil en VOC eller en VOI dominere over den forrige variant, fordi den er mere smitsom, eller fordi den er bedre til at undvige immuniteten, der er opbygget af vaccinerne og/eller tidligere infektion.

De hyppigst brugte vacciner i det danske vaccinationsprogram, Pfizer-BioNTech (Comirnaty) og Moderna (Spikevax), har en god beskyttelse mod kendte virusvarianter (også omikron) over for alvorlig sygdom og død. Det tager dog tid at få solid viden, og der sker hele tiden ændringer så myndighederne følger vaccineeffektiviteten meget nøje. Der laves neutraliseringsstudier med nye virusvarianter, hvilket betyder, at man undersøger, om immuniteten fra vaccinerne og/eller eventuel tidligere coronainfektion beskytter ligeså godt mod de nye muterede varianter, som mod de gamle.

Beskrivelse af udvalgte virusvarianter og mutationer (ssi.dk)

Varianten omikron (B.1.1.529) - blev først rapporteret i en prøve fra Botswana fra 11. november 2021 og siden 14. november fra Sydafrika.

Smitsomhed
Omikron er mere smitsom end delta.

Alvorlig sygdom og død
Nedsat risiko for indlæggelse sammenlignet med delta.

Følsomhed over for antistoffer (vacciner)
Der er nedsat neutraliseringsevne af antistoffer over for omikron sammenlignet med delta. Der er fortsat effekt af vaccinerne, især mod alvorlig sygdom og død.

BA.4, BA.5 og BA.2.12.1 har en række karakteristiske mutationer, særligt i spikeproteinet, der kan have betydning for deres evne til at omgå immunforsvaret og føre til øget smitsomhed. BA.4 og BA.5 blev først opdaget i Sydafrika, mens BA.2.12.1 blev observeret første gang i USA.

Smitsomhed
Subvarianterne BA.4, BA.2.12.1 og særligt BA.5 har vist sig at kunne udkonkurrere de tidligere dominerende omikron-subvarianter BA.1 og BA.2.

Alvorlig sygdom og død
Der er indtil videre ikke tegn til øget risiko for alvorlig sygdom eller død sammenlignet med de tidligere dominerende omikron-subvarianter BA.1 og BA.2.

Følsomhed over for antistoffer (vacciner)
Der er nedsat neutraliseringsevne af antistoffer over for BA.4, BA.5 og BA.2.12.1 sammenlignet med de tidligere dominerende omikron-subvarianter BA.1 og BA.2. Der er fortsat effekt af vaccinerne, især mod alvorlig sygdom og død.

Alfa blev beskrevet første gang i Storbritannien i september 2020 og i Danmark i november 2020.

Smitsomhed
Alfa er mere smitsom end de tidligere SARS-CoV-2-virusvarianter. Alfa har flere mutationer der formodes at bidrage til den øget smitsomhed.

Alvorlig sygdom og død
Flere studier viser, at alfa medfører alvorligere sygdom i form af øget risiko for indlæggelse og død end tidligere varianter.

Følsomhed over for antistoffer (vacciner)
Alfa har ikke betydeligt nedsat følsomhed overfor neutraliserende antistoffer, kun hvis den også har mutationen E484K. Godkendte vacciner har god effekt over for alfa også overfor alfa med E484K mutationen.

Beta blev beskrevet første gang i Sydafrika i maj 2020 og i Danmark i januar 2021.

Smitsomhed
Der er stærk mistanke om at beta har øget smitsomhed, da den har mutationen N501Y, der netop er kædet sammen med øget smitsomhed.

Alvorlig sygdom og død
Der er formentlig øget risiko for alvorligere sygdomsforløb.

Følsomhed over for antistoffer (vacciner)
Beta har mutation E484K. Beta har en nedsat følsomhed for antistoffer, hvilket giver en øget opmærksomhed i forhold til vacciners effekt og risikoen for at blive smittet igen. Godkendte vacciner forventes dog at have bevaret effekt over for betavarianten.

Gamma blev beskrevet første gang i Brasilien i november 2021. I Danmark blev det første tilfælde af gamma fundet i slutningen af februar 2021.

Smitsomhed
Gamma har mutation N501Y, som også findes i alfa og beta, og som er kædet sammen med øget smitsomhed. Der er derfor stærk mistanke om, at gamma har øget smitsomhed.

Alvorlig sygdom og død
Det vides endnu ikke, om gamma medfører alvorligere sygdom.

Følsomhed over for antistoffer (vacciner)
Gamma har mutation E484K, som studier har forbundet med nedsat følsomhed for antistoffer. Samlet set støtter data, at godkendte vacciner har god effekt over for gamma.

Delta, som består af flere subvarianter, blev beskrevet første gang i Indien i oktober 2020 og i april 2021 i Danmark.

Smitsomhed
Delta har øget smitsomhed og har udkonkurreret alfa.

Alvorlig sygdom og død
Foreløbig data tyder på, at delta medfører mere alvorlig sygdom.

Følsomhed over for antistoffer (vacciner)
Der er svag/moderat nedsat neutraliseringsevne af antistoffer over for delta, men effekten overfor alvorlig sygdom og død er bevaret.

Oversigt over hotlines

Hvis du ikke har fundet svar på dit spørgsmål, kan du kontakte en af myndighedernes covid-19 hotlines.