Forældet indhold

Siden denne artikel blev skrevet, er der kommet nye retningslinjer for, hvornår man kan betegne sig som 'smittefri' og ophæve sin selvisolation. Udmeldingen fra Sundhedsmyndighederne om hvor tidligt man udvikler symptomer, er også ændret. 

Du kan finde opdateret viden om hvornår man smitter mest her:

Smittet med coronavirus

 

Hvornår smitter man mest med COVID-19?

15-02-2021

Risikoen for at smitte andre med COVID-19 er størst, når man har symptomer. Man kan imidlertid smitte andre, selvom man ikke selv oplever symptomer. Derfor er det vigtigt at følge sundhedsmyndig-hedernes råd og gå i selvisolation, hvis man er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet.

Hvornår smitter man mest med COVID-19?
  • COVID-19 smitter ved, at virus overføres fra luftvejene hos én smittet person til en anden persons luftveje. Virus kommer ind i kroppen gennem slimhinderne – typisk øjnene, munden eller næsen.
  • Forskning tyder på, at personer smittet med COVID-19 er mest smitsomme et par dage op til, de får symptomer på COVID-19 og i de første dage af sygdommen.
  • Ved COVID-19 er der risiko for at sprede smitten i døgnene op til de første symptomer. Det kaldes præsymptomatisk smitte.
  • Ved COVID-19 er der risiko for at sprede smitten, selvom man ikke føler sig syg. Det kaldes asymptomatisk smitte.

COVID-19 er en infektionssygdom, der smitter ved, at virus overføres fra luftvejene hos én smittet person til en anden persons luftveje. Virus kommer ind i kroppen gennem slimhinderne – typisk øjnene, munden eller næsen.

Fra man bliver smittet og til man evt. udvikler symptomer, vil der typisk gå 5 - 6 dage, men det kan variere mellem 1 og 14 dage. De typiske symptomer på COVID-19 er tør hoste, feber, vejrtrækningsbesvær, ondt i halsen, tab af smags- og lugtesans og muskelsmerter.

En del smittede personer udvikler omvendt kun svage eller slet ingen symptomer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse personer alligevel kan smitte andre.

Læs mere i artiklen:

Sådan smitter coronavirus

Forskning tyder på, at personer smittet med COVID-19 udskiller den største virusmængde – og dermed er mest smitsomme – et par dage op til, de får symptomer på COVID-19 og i de første dage af sygdommen. 

WHO: Coronavirus disease (COVID-19): How is it transmitted? (who.int)

Men også i døgnene op til de første symptomer kan man udskille virus og dermed smitte andre. Det kaldes præsymptomatisk smitte. På grund af risikoen for præsymptomatisk smitte, er det meget vigtigt at gå i selvisolation, hvis man er nær kontakt til én, som er testet positiv COVID-19.

Man kan smitte uden at have symptomer

Ved COVID-19 er der risiko for at sprede smitten, selvom man ikke føler sig syg. Nogle personer kan altså udskille virus, og dermed smitte andre, uden de selv udvikler symptomer. Det kaldes asymptomatisk smitte. På grund af risikoen for asymptomatisk smitte, hvor man altså ikke har symptomer, er det vigtigt at gå i selvisolation, hvis man er testet positiv for COVID-19 – også selvom man ikke føler sig syg.

Sundhedsstyrelsen: COVID-19: Forebyggelse af smittespredning (pdf) 

Risikoen for smitte mellem personer er størst, når en smittet person har udtalte symptomer. I forhold til den generelle smittespredning i samfundet kan smitte fra personer med meget milde eller ingen symptomer imidlertid have betydning. Det skyldes, at man ofte ikke ved, at man kan smitte andre og derfor kan risikere ikke at tage de nødvendige smitteforebyggende forholdsregler. 

Smittefri 

Når man har været smittet med COVID-19 og har oplevet symptomer, kan man regne sig selv som smittefri 48 timer efter symptomerne er ophørt.

Du kan også ophæve din selvisolation efter 10 dages sygdom, hvis du føler dig betydeligt bedre og kun har milde restsymptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, hovedpine, træthed mv. Det kræver dog, at du forinden har været feberfri i 48 timer (uden brug af febernedsættende medicin, som fx paracetamol). 

Hvis du ikke har haft symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen 7 dage efter, at du fik taget en positiv test. 

Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Testen kan nemlig være positiv pga. inaktiv virus, selv om du er rask og ikke længere smitter.

Sundhedsstyrelsen: Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus (sst.dk)

Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd til at forebygge smitte med COVID-19

  • Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en person smittet med ny coronavirus.
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit.
  • Host eller nys i dit ærme.
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram.
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
  • Hold afstand – og bed andre tage hensyn.

Kilder

Sundhedsstyrelsen

Verdenssundheds-organisationen, WHO