Spredning af virusvariant B.1.351 i Sydafrika og internationalt

10-02-2021

Virusvariant B.1.351 blev fundet i Sydafrika i oktober og har givet anledning til bekymring for øget smitterisiko og usikkerhed om mulig betydning for effektiviteten af vacciner. Virusvarianten har efterfølgende spredt sig til en række lande, herunder Danmark

  • Virusvariant B.1.351 skønnes at være årsag til en stor 2. bølge af covid-19 i Sydafrika og andre lande i regionen. 
  • Virusvariant B.1351 har i de seneste måneder spredt til en række lande, ikke mindst i Europa.
  •  Der er indtil videre fundet 5 forekomster af B.1351 i Danmark.

Stigende smittepres med COVID-19 i Sydafrika

B.1.351 vurderes at være en væsentlig faktor for det stigende smittepres, som Sydafrika har oplevet. Stigningen er sket på trods af sommerårstiden i Sydafrika, der generelt tilsiger et lavere smittetryk. Således har Sydafrika fra begyndelsen af december til midten af januar set et stigende antal personer, der er smittet med COVID-19 og dødsfald. I de seneste uger er smittepresset dog faldet tydeligt, jf. figur 1. Virusvarianten er med en andel på 61 pct. aktuelt den dominerende variant i landet.

Læs mere virusvarianter: 

SARS-CoV-2 Variants (who.int)

Figur 1: Smitte med covid-19 i Sydafrika


Kilde: Johns Hopkins University, Coronavirus Ressource Center

Det bemærkes, at det faktiske smittetal i Sydafrika kan være højere, idet landet typisk kun tester 40.000 til 60.000 personer i døgnet, hvorfor mange smittede aldrig bliver diagnosticeret. 

Som følge af det høje smittetal satte antallet af COVID-19-relaterede dødsfald i Sydafrika en rekord 19. januar med 839 døde på ét døgn. I lighed med den faldende smitte, er antallet af døde ligeledes faldet og lå 7. februar på 110.

Stigende udbredelse af B.1.351 uden for Sydafrika

Indtil videre er B.1351 primært forekommet i Sydafrika, men virusvarianten er siden begyndelsen af december 2020 også fundet i et antal andre lande, navnlig i Europa. Sydafrika tegner sig dog stadig for over 66 pct. af de samlede forekomster, mens Storbritannien står for yderligere 11 pct., jf. figur 2.

Figur 2: Antal personer bekræftet smittet med B.1.351 i Sydafrika, Storbritannien og resten af verden

Kilde: cov-lineages.org., * Inkl. 5 i Danmark

Uden for de to lande er virusvarianten kun forekommet i et begrænset antal tilfælde, jf. figur 3.

Figur 3: Antal personer bekræftet smittet med B.1.351 udenfor Sydafrika og Storbritannien

Kilde: cov-lineages.org., * Inkl. 5 i Danmark

En væsentlig årsag, at der hidtil blot er fundet 696 forekomster af B.1.351 i Sydafrika, er formentligt, at man siden 8. oktober kun har sekventeret 1149 positive prøver. Med andre ord er der relativt få smitteprøver, der bliver analyseret. 

En oversigt over spredningen af B.1.351 findes her:

B.1.351 report (cov-lineages.org)

Med til billedet hører også, at de øvrige lande i det sydlige Afrika foretager genomsekventering i et yderst begrænset omfang som følge af deres lave laboratorie- og analysekapacitet. Den faktiske udbredelse af virusvarianten i regionen kan derfor være betydeligt større end det registrerede antal forekomster. I den forbindelse er det værd at bemærke, at Zimbabwe, Mozambique, Botswana og Malawi i de seneste uger har oplevet en markant stigning i antallet af COVID-19 smittetilfælde. De tilfælde der er påvist i Danmark har indtil videre alle haft rejsehistorik til Afrika. 

Læs mere om de danske forekomster af B.1.351 her: 

SARS-CoV-2-virusvarianter (ssi.dk) 

Udover øget smitterisiko har virusvariant B.1.351 været nævnt i forbindelse med lavere effektivitet af vacciner. 

Læs mere, om betydning af virusvariant B.1.351 for øget smitterisiko og vacciner i artiklen: 

Bag om virusvariant B.1.351

Kilder

Johns Hopkins University & Medicine

COVID-19 Dashboard

Pango lineages

B.1.351 report