Bag om COVID-19-nøgletallene: Hvad er kontakttallet?

20-01-2021

Det såkaldte kontakttal er en epidemiologisk indikator, der bruges til at beskrive, hvor mange nye personer, én smittet person med COVID-19 i gennemsnit smitter. Om en epidemi er voksende eller aftagende afhænger af, om kontakttallet er over eller under 1.