Bag om den særlig smitsomme virusvariant B.1.1.7

20-01-2021

Det er almindeligt, at virus muterer. SARS-CoV-2-varianten B.1.1.7 har vist sig at være særlig smitsom. Varianten, der er opstået i det sydlige England, har medført en mangedobling af COVID-19-tilfælde i Storbritannien og Irland. Denne særlig smitsomme variant vil med al sandsynlighed over tid ligeledes blive den dominerende i Danmark.

  • Virusvarianten B.1.1.7, som første gang blev fundet i Storbritannien den 20. september, har ført til stærkt stigende smittepres i Storbritannien og Irland.
  • Virusvarianten er i dag dominerende både i Storbritannien og Irland.
  • Virusvarianten vurderes at være 40 pct. mere smitsom end de andre varianter, der findes i Danmark.
  • Sygdomsforløbet er dog ikke værre end ellers, og de godkendte vaccinerer vurderes at yde lige så god beskyttelse mod denne variant, som mod andre.

Den mere smitsomme virusvariant af SARS-CoV-2, B.1.1.7, giver internationalt anledning til stor bekymring. På bare fem uger er antallet af COVID-19-tilfælde i Storbritannien firedoblet, og varianten er nu her den dominerende. En tilsvarende udvikling ses i Irland. Senest har det amerikanske Center for Disease Control d. 15. januar 2021 advaret om risikoen for yderligere smittespredning i USA som følge af denne virusvariant. 

Udviklingen understreger nødvendigheden af yderligere at reducere kontakttallet i Danmark for at imødegå en tilsvarende udvikling her i landet. Inden længe vil den smitsomme B.1.1.7-variant ligeledes blive den hyppigste herhjemme.

B.1.1.7 har fået smitten i England til at eksplodere

Den nye virusvariant blev først opdaget i England d. 20. september 2020. 

Indtil midten af november 2020 var smittetrykket med COVID-19 stabilt i Storbritannien. Siden da er antallet af positive daglige tests firedoblet på 5 uger. Smitten med SARS-CoV-2 er nu, som figur 1 viser, betydeligt mere udbredt end under den første coronabølge i foråret. 

Virusvarianter af SARS-CoV-2

I lighed med andre vira, udvikler SARS-CoV-2 sig løbende. Generelt gælder, at jo mere udbredt et virus er, jo flere virusvarianter, vil der forekomme. 

Der er allerede registreret flere tusinde mutanter af SARS-CoV-2, og antallet stiger løbende. Mens de fleste virusvarianter ikke har nogen særlige konsekvenser, og vil forsvinde igen, kan nogle få mutanter medføre et mere alvorligt sygdomsforløb, reducere effekt af medicin og vacciner, eller øge smitterisikoen. 

På baggrund af danske data skønner SSI, at virusvarianten B.1.1.7 er 40 pct. mere smitsom end gennemsnittet for de øvrige varianter. Derimod er sygdomsforløbet ikke mere alvorligt, og de første tests tyder på, at de godkendte vacciner fra Pfizer og Moderna ligeledes yder beskyttelse mod denne variant.

Det stigende antal smittede har givet en stigende belastning af de britiske hospitaler, hvor antallet af indlagte med COVID-19 er fordoblet i samme periode og aktuelt overstiger 30.000.

Figur 1: Udviklingen med COVID-19 i Storbritannien: Gennemsnitlige daglige antal positive tests og samlede antal test pr. kalenderuge


Kilde: coronavirus.data.gov.uk

For at finde ud af, hvilken type virus der er tale om, foretager sundhedsmyndighederne i Danmark en såkaldt genomsekventering af de positive COVID-19-prøver. Det er i denne sekventering, der slår fast, om en person, der er smittet med COVID-19, har den særlig smitsomme variant B.1.1.7. 

Data fra England viser en stærkt stigende andel af den nye virusstamme. Fx er andelen i London steget fra 15 pct. i midten af november til 80 pct. i midten af december.

Figur 2: Udvikling med B.1.1.7 i England: Andel smittede med den B.1.1.7, midt november og midt december efter engelske regioner

Kilde: E.Volz et al, Transmission of SARS-COV-2 Lineage B.1.1.7 in England: Insights from linking epidemiological and genetic data.

De seneste britiske data tyder på, at denne udvikling er fortsat, også efter midten af december 2020.

Læs mere på: grinch | global report investigating novel coronavirus haplotypes

Cluster 1.1.7 har givet voldsom stigning i smitten i Irland

Udviklingen i Irland tegner et tilsvarende billede, omend data, som følge af begrænset analysekapacitet, er behæftet med nogen usikkerhed.

Fra en stabil smittesituation frem til uge 50 2020, skete der en tredobling på bare to uger. Uge 53 i 2020 og uge 1 i 2021 har, som figur 3 viser, været kendetegnet ved en endnu kraftigere vækst – dog med det forbehold, at ikke alle prøver er blevet analyseret. Foreløbige tal for uge 2 2021 tyder på, at væksten er fortsat. 

Den kraftige stigning i smitten har haft store konsekvenser for belastningen af de irske hospitaler, hvor ca. 1.850 patienter i midten af januar 2021 modtager behandling (sammenlignet med 190 patienter d. 12. december 2020).

Figur 3: Udviklingen med COVID-19 i Irland: Antal af positive tests i Irland, uge 45 til uge 1 (uanset genotype). 

* En række test, der blev foretaget i uge 53 blev først analyseret i uge 1.
Kilde: Health Protection Surveillance Center, Dublin

I modsætning til i Danmark sekventeres forholdsvis få virusprøver i Irland. Siden man første gang fandt et tilfælde af B.1.1.7. i Irland d. 25. december 2020, er der sekventeret 74 virusprøver. 49 af prøverne viste sig at være B.1.1.7, hvilket svarer til 66 pct. Det tyder på, at B.1.1.7 nu også er den dominerende SARS-CoV-2-variant i Irland. Dermed kan den øgede irske smittespredning i de seneste uger i væsentligt omfang føres tilbage til B.1.1.7.

Læs mere på: grinch | global report investigating novel coronavirus haplotypes

Cluster B.1.1.7 vil også komme til at dominere i Danmark

Sammenligner man udviklingen i Storbritannien og Irland, taler meget for, at den tidligere og mere omfattende britske nedlukning kan have bidraget til at reducere smittetrykket, der har udviklet sig mere dramatisk i Irland. 

Den smitsomme B.1.1.7 er ligeledes konstateret i Danmark, hvor den første gang blev påvist d. 14. november 2020.

Mens varianten på relativt kort tid er blevet den dominerende i England og Irland, er B.1.1.7-varianten endnu ikke dominerende i Danmark. Den smitsomme variant udgør imidlertid en større og større andel af de positive prøver, idet den findes oftere. Mens B.1.1.7 i uge 49, 2020 udgjorde 0,2 pct. af de positive COVID-19-prøver, udgør den foreløbigt 3,9 pct. af de positive prøver i uge 1 2021.

Læs artiklen Udbredelse af den mere smitsomme B.1.1.7 i Danmark

Udviklingen i England og Irland giver imidlertid en forvarsel om, at B.1.1.7 med al sandsynlighed ligeledes vil blive den dominerende variant i Danmark. Hvis den mere smitsomme B.1.1.7 skal holdes i skak, skal det såkaldte kontakttal være lavere end, hvad vi er vant til. Det skyldes, at det nye og mere smitsomme virus bidrager til et samlet højere kontakttal.