Hvor meget tester Danmark sammenlignet med andre lande?

28-01-2021

Den danske teststrategi bygger på et grundprincip om en nem og fri adgang til tests. Det betyder, at Danmark faktisk er blandt de lande i verden, der tester allermest for COVID-19 målt pr. indbygger.

  • Der findes forskellige typer af tests for COVID-19. Den mest udbredte type i Danmark kaldes en PCR-test.
  • Sundhedsmyndigheder anbefaler altid at få foretaget en PCR-test, hvis man har symptomer på COVID-19.
  • Den danske test- og smitteopsporingsstrategi bygger på et princip om en forholdsvis nem og hurtig adgang til tests for hele befolkningen.
  • Ifølge de seneste tal fra Worldometer er Danmark det land i verden, der tester 3. mest pr. indbygger.

Siden de første udbrud af COVID-19 i foråret 2020 har myndighederne arbejdet målrettet på at udvide testkapaciteten i Danmark. Men hvor meget bliver der egentlig testet for COVID-19 i Danmark sammenlignet med i andre lande? Det ser denne artikel nærmere på.

Antal tests for COVID-19 i Danmark

For at understøtte en hurtig smitteopsporing har de danske myndigheder valgt en teststrategi, der bygger på en stor testkapacitet med nem og fri adgang til testning. Det har understøttet, at der generelt er stor viden om pandemiens udvikling i Danmark, samt at relativt mange smittede bliver opsporet og derefter kan selvisolere sig. Det er en af grundene til, at der igennem 2020, på trods af COVID-19-pandemien, faktisk har kunnet være en relativ høj samfundsaktivitet i Danmark sammenlignet med mange andre lande i Europa.

Der findes forskellige typer af tests for COVID-19. Den mest udbredte type i Danmark kaldes en PCR-test (Polymerase Chain Reaction). Det er også denne test, der er mest følsom (sikker). Som et supplement hertil, findes der hurtigtests – også kaldet antigentest – som ikke er helt så følsomme som en PCR-test, men som derimod har den fordel, at der foreligger et svar efter ca. 15 minutter.

Sundhedsmyndigheder anbefaler derfor altid at få foretaget en PCR-test, hvis man har symptomer på COVID-19, eller hvis man er nær kontakt til en smittet person. Man kan også blive testet, selvom man ikke har symptomer, ligesom man bør lade dig teste mindst én gang om ugen, hvis man møder fysisk på arbejde.

Læs mere om, hvordan du bliver testet 
Læs mere om myndighedernes intensiverede indsats for at teste borgerne

Udviklingen i antallet af tests for COVID-19 siden februar 2020, hvor de første tilfælde af COVID-19 blev bekræftet i Danmark, er vist i figur 1. I løbet af de første par måneder blev der gennemført relativt få tests, oftest under 10.000 PCR-tests om dagen. Siden da er antallet af PCR-tests steget markant, og i dagene op til jul blev der foretaget langt over 100.000 PCR-tests om dagen. Som et supplement hertil blev gratis hurtigtests, finansieret af det offentlige, implementeret i midten af december måned, hvilket betød, at der i dagene op til jul blev gennemført omkring 50.000 daglige hurtigtests.

Som figur 2 viser, er der siden februar 2020 til og med 18. januar 2021 blevet gennemført ca. 12 mio. PCR-tests for COVID-19 i Danmark. Omkring 4 millioner danskere – svarende til 70 pct. af befolkningen – har fået foretaget en PCR-test mindst én gang i løbet af det seneste år.

Læs mere om de forskellige typer af COVID-19-tests

Figur 1.
Antal daglige tests for COVID-19 i gennemsnit over de seneste 7 dage.

Hvor meget tester Danmark sammenlignet med andre lande

Figur 2.
Antal PCR-tests for COVID-19 i alt opgjort pr. 18. januar 2021

Hvor meget tester Danmark sammenlignet med andre lande

Kilde: Statens Serum Institut (SSI). 
Anm: Antal gennemførte PCR-tests om dagen i perioden fra 19. februar 2020 til og med 15. januar 2021. Opgørelsen er beregnet som et gennemsnit over de seneste 7 dage. Antal hurtigtests er opgjort på daglig basis i perioden 14. december – 15. januar. Tallene er trukket 18. januar 2021.

Danmark er blandt de lande i verden, der tester allermest for COVID-19

Den danske test- og smitteopsporingsstrategi bygger på et princip om en forholdsvis nem og hurtig adgang til tests for hele befolkningen. Det indebærer, at Danmark er blandt de lande i verden, der dagligt tester allermest for COVID-19 målt i forhold til indbyggertallet.

Ifølge de seneste tal fra Worldometer er Danmark det land i verden, der tester 3. mest pr. indbygger, hvis man ser bort fra mindre stater og øer med færre end 100.000 indbyggere.*

Som det fremgår af figur 3, testes der også markant mere for COVID-19 i Danmark målt pr. indbygger sammenlignet med andre nordiske lande. Hvor der i dagene op til jul blev gennemført næsten 15.000 PCR-tests om ugen pr. 100.000 indbygger i Danmark, blev der til sammenligning gennemført omkring 3.000 tests pr. 100.000 indbygger i hhv. Norge, Sverige og Finland i samme periode.

Det svarer til, at der i uge 51 i Danmark blev testet ca. fem gange så meget pr. indbygger som i Sverige og Norge, og mere end seks gange så meget pr. indbygger som i Finland.

 

Figur 3. 
Antal ugentlige PCR-tests pr. 100.000 indbygger i udvalgte lande i Norden

Hvor meget tester Danmark sammenlignet med andre lande

Kilde: European Center for Disease Prevention and Control (ECDC).
Anm: Antal ugentlige PCR-tests pr. 100.000 indbygger i hhv. Danmark, Norge, Sverige og Finland opgjort pr. uge i perioden fra uge 11 i 2020 til og med uge 1 i 2021. Det bemærkes, at opgørelsen er basseret på tal fra forskellige offentlige kilder i de enkelte lande, hvorfor de ikke nødvendigvis er opgjort helt ensartet fra land til land. Tallene er trukket 19. januar.

Det bemærkes, at der kan være nogen usikkerhed forbundet med opgørelsen, da tallene kommer fra forskellige kilder. Derfor er antallet af tests ikke nødvendigvis opgjort helt ensartet fra land til land. Eksempelvis indgår antallet af hurtigtests ikke i de danske tal, hvorfor tallene skal tolkes med nogen forsigtighed.

*Baseret på antal tests pr. indbygger d. 17. januar. Opgørelsen ser bort fra mindre øer og stater med færre end 100.000 indbyggere. Det bemærkes, at tallene for tests kommer fra forskellige offentlige kilder i de enkelte lande, hvorfor de ikke nødvendigvis er opgjort helt ensartet fra land til land. Hurtigtests indgår eksempelvis ikke i de danske tal. Kilde: https://www.worldometers.info/coronavirus/