Kan COVID-19 behandles?

20-01-2021

Der findes på nuværende tidspunkt ingen lægemidler, der effektivt kan kurere COVID-19. I Danmark bruges i øjeblikket to typer lægemidler i behandlingen – det antivirale stof, Remdesivir og binyrebarkhormonet, Dexamethason. Desuden kan COVID-19-patienter behandles symptomatisk og understøttende.

  • I Danmark bruges indtil videre to typer af lægemidler til behandling af COVID-19.
  • Det antivirale stof, Remdesivir, virker ved at forhindre virus i at dele sig i cellerne. Det kan hjælpe kroppen til at bekæmpe virusinfektionen.
  • Binyrebarkhormonet, Dexamethason, virker ved at dæmpe immunforsvarets aktivitet. Det kan hjælpe patienter, hvis immunforsvar overreagerer så kraftigt på COVID-19-virusset, at det fører til en alvorlig betændelsestilstand.
  • Der kan desuden gives symptomlindrende og understøttende behandling. Det kan f.eks. være smertelindrende eller febernedsættende behandling eller behandling, som understøtter de vitale organers funktioner.

Selvom de fleste smittede med COVID-19 fortsat kommer igennem sygdomsforløbet uden egentlig behandling, får nogle patienter brug for behandling. Det gælder særligt de personer, som får et alvorligt sygdomsforløb. 

I starten af COVID-19-pandemien kendte man ikke til medicin, som kunne behandle COVID-19. Sidenhen er der taget flere forskellige lægemidler i brug til behandling af patienter med alvorlige COVID-19-sygdomsforløb. Forskere og læger arbejder imidlertid stadig på at finde den bedste behandling, og der er fortsat debat om dokumentationen for de forskellige lægemidlers effekt. Derfor er vaccination mod sygdommen i øjeblikket det mest effektive i forhold til at undgå at få et behandlingskrævende forløb. 

Læs mere om vaccination mod COVID-19 

En række af de mest lovende lægemidler til behandling af COVID-19 er allerede godkendt til behandling af andre sygdomme. Det betyder, at de har været igennem den lange udviklings- og godkendelsesproces, som alle lægemidler skal igennem, før de kommer på markedet. Derfor kan forskerne nu koncentrere sig om at undersøge, om lægemidlerne virker tilstrækkeligt mod COVID-19.   

I Danmark bruges indtil videre to typer af lægemidler til behandling af COVID-19 – det antivirale stof, Remdesivir og binyrebarkhormonet, Dexamethason.  

Remdesivir

I EU har lægemidlet Veklury, med det aktive stof Remdesivir, opnået betinget markedsføringstilladelse fra Europa-Kommissionen til behandling af COVID-19-patienter. Lægemidlet benyttes også i Danmark. 

Remdesivir er et antiviralt stof, som virker ved at forhindre virus i at dele sig i cellerne. Det kan hjælpe kroppen til at bekæmpe virusinfektionen. Midlet blev oprindeligt udviklet til behandling mod sygdommen ebola.  

Studier viser, at effekten af Remdesivir er afhængig af, hvor alvorlig COVID-19-sygdommen er på det tidspunkt, hvor patienten får lægemidlet. Effekten ser ud til at være mest markant hos indlagte patienter med lungebetændelse, som har brug for supplerende ilt, mens der ikke ses effekt hos patienter, som allerede er i respirator. Det betyder, at Remdesivir skal gives før lungesygdom som følge af COVID-19 har udviklet sig så meget, at der er brug for at lægge patienten i respirator. 

Ifølge Det Europæiske Lægemiddelagentur viser gennemgang af data om Remdesivir, at patienter med alvorlig COVID-19, der blev behandlet med Remdesivir, kom sig efter gennemsnitligt 11 dage, mens patienter med alvorlig COVID-19, som ikke blev behandlet med Remdesivir først kom sig efter gennemsnitligt 15 dage.     

Der er foretaget flere forskellige studier af Remdesivirs effekt på COVID-19. Som det også kan være tilfældet med studier af andre lægemidler, viser studierne i nogle tilfælde modsatrettede resultater. Nogle studier viser, at Remdesivir ikke har en effekt på COVID-19. Forskellen i resultater kan skyldes, at studierne ikke er designet på samme måde, og at patienterne, der er med i studierne, adskiller sig fra hinanden på nogle vigtige områder, herunder fx hvor syge de er. I Danmark og i resten af EU holder man fast i brugen af Remdesivir, idet Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer, at der på baggrund af de eksisterende studier er en gavnlig effekt af Remdesivir, som opvejer bivirkningerne ved behandlingen. Eftersom Remdesivir har fået en betinget markedsføringstilladelse, er firmaet forpligtet til at indsende yderligere materiale, som Det Europæiske Lægemiddelagentur vil vurdere (læs om Remdesevir hos Lægemiddelstyrelsen). 

Dexamethason

Det andet lægemiddel, som i Danmark bruges til behandling af COVID-19, er binyrebarkhormonet, Dexamethason. Selvom lægemidlet endnu ikke er formelt godkendt til behandling af COVID-19, har Det Europæiske Lægemiddelagentur bekræftet, at det må bruges til det formål. Ligesom Remdesivir, er Dexamethason allerede godkendt til behandling af en række andre lidelser. Derfor anvendes lægemidlet i forvejen på danske hospitaler. 

Dexamethason virker ved at dæmpe immunforsvarets aktivitet. Det kan hjælpe patienter, hvis immunforsvar overreagerer så kraftigt på COVID-19-virusset, at det fører til en alvorlig betændelsestilstand. 

Dexamethason har vist effekt på patienter, der har behov for iltbehandling, og den største effekt er set hos patienter, der er indlagt til intensiv behandling (læs om Dexamethason hos Lægemiddelstyrelsen).

Symptomlindrende og understøttende behandling

Foruden de to lægemidler, som allerede bruges til behandling af COVID-19-patienter i Danmark, kan man give patienterne symptomlindrende og understøttende behandling. 

Det kan fx være smertelindrende eller febernedsættende behandling, eller behandling som understøtter de vitale organers funktioner.