Mundbind og visir: Hvad kan du bruge?

22-01-2021

Der findes en række forskellige ansigtsbarrierer, der kan anvendes som supplement til andre smitteforebyggende tiltag mod COVID-19 så som social afstand og god håndhygiejne. Bliv klogere på anvendelsen af engangsmundbind, stofmundbind og ansigtsvisirer.

 • Engangsmundbind, stofmundbind og ansigtsvisirer danner en barriere omkring brugerens ansigt.
 • Formålet er primært at beskytte bæreren fra at smitte andre personer.
 • Værnemidlerne kan ikke erstatte de andre og mere effektive smitteforebyggende tiltag som social afstand og god håndhygiejne

Fælles for engangsmundbind, stofmundbind og ansigtsvisirer er, at formålet er at danne en barriere omkring brugerens ansigt, der kan medvirke til at beskytte andre fra smitte (hovedformål), og som kan medvirke til at beskytte bæreren af værnemidlet imod smitte, hvis det anvendes korrekt. 

Værnemidlerne kan ikke erstatte de andre og mere effektive smitteforebyggende tiltag som social afstand og god håndhygiejne, og de bør derfor kun bruges som supplement hertil.

Sundhedsstyrelsens gode råd om brug af mundbind

For at mundbind har en smitteforebyggende effekt skal de anvendes korrekt og suppleres af et højt niveau af håndhygiejne. Følgende råd er værd at huske på, når du anvender mundbind:

 1. Vask hænder eller brug håndsprit før brug.
 2. Find forsiden af mundbindet. Ved engangsmundbind er det som regel den farvede side.
 3. Tag mundbindet på ved at holde i øreelastikkerne. Sørg for, at det dækker både næse og mund.
 4. Sørg for, at det sidder tæt til dit ansigt.
 5. Rør ikke mundbindet under brug. Skift det ofte. Skift altid, hvis det er vådt eller beskidt.
 6. Tag mundbindet af ved at tage fat i elastikkerne og smid det straks ud i en skraldespand. Stofmundbind lægges i en pose og vaskes ved 60 grader.
 7. Vask hænder eller brug håndsprit efter brug.

Læs mere om, hvordan mundbind beskytter i forhold til dine omgivelser.

Mundbind: Et supplement til smitte mod COVID-19

Mundbind anvendes til at danne en barriere, som dækker næse og mund. Der findes to typer af mundbind: engangsmundbind og stofmundbind.

Engangsmundbind

Engangsmundbind – eller kirurgiske masker, som de typisk kaldes i sundhedsvæsenet – er nok det mest anvendte værnemiddel under COVID-19-pandemien. Der skelnes mellem type I, type II og type IIR. Dertil kommer de særlige åndedrætsværn (type FFP2 og FFP3). 

For borgere i det offentlige rum er det som udgangspunkt tilstrækkeligt at anvende engangsmund af type I, mens type II, type IIR og åndedrætsværn skal anvendes ved brug i sundheds- og ældre-, og socialsektoren. 

Alle typer af engangsmundbind skal opfylde en række industrielle standarder (CE-mærkning), som sikrer den ønskede effekt og funktionalitet, herunder filtreringsgrad og åndbarhed.

Engangsmundbind har forskellig filtreringsgrad

Filtreringsgraden angiver, hvor stor en andel af de partikler, som brugeren udånder, der tilbageholdes af engangsmundbindet. Type I-mundbind skal have en filtreringsgrad på mindst 95 pct., mens type II-mundbind skal have en filtreringsgrad på mindst 98 pct. Type IIR-mundbind skal ligeledes have en filtreringsgrad på mindst 98 pct. og i tillæg hertil et ekstra beskyttende lag, der virker som en stænkresistent barriere mod kropsvæsker.

Engangsmundbind skal udskiftes, når de bliver våde, snavsede eller berøres, da de bliver mere gennemtrængelige og kan miste deres effekt.

De skal derfor som udgangspunkt smides ud efter brug, og det anbefales, at man undgår at tage det samme mundbind af og på flere gange. Engangsmundbind kan dog genanvendes efter kortvarigt brug, hvis man fx skal køre et enkelt stop med bussen eller på et enkelt restaurantbesøg, når man kortvarigt skal rejse sig fra sin plads. Engangsmundbindet bør opbevares beskyttet og i en plastikpose, en taske eller lomme, når det ikke bruges. 

Engangsmundbind kan ikke vaskes med henblik på genbrug, da filtreringsgraden og åndbarheden kan blive forringet.   

Stofmundbind

Stofmundbind har de samme tilsigtede funktioner og anvendelse som engangsmundbind, men er typisk baseret på tekstilprodukter og i nogle tilfælde også med komponenter baseret på papir eller cellulose. Et stofmundbind er for de fleste personer, og i de fleste situationer tilstrækkelig til brug i det offentlige rum.

Stofmundbind er ofte ikke produceret efter industrielle standarder, og filtreringsgraden kan derfor variere. Stofmundbind må som udgangspunkt heller ikke sælges og markedsføres i Danmark som personlige værnemidler eller medicinske mundbind. WHO anbefaler ligeledes, at stofmundbind kun bruges i det offentlige rum i situationer, hvor det skal beskytte bæreren fra at smitte andre, og ikke i situationer hvor det skal beskytte bæreren imod smitte fra omgivelserne. Sundhedsstyrelsen anser dog et godt stofmundbind som værende bedre end intet mundbind, også selvom de ikke giver samme sikkerhed som CE-mærkede mundbind.

Stofmundbind bør bestå af tre lag tætvævet stof, være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til ansigtet, så det dækker både næse og mund, og så udåndingsluften ikke kan passere ud gennem siderne.

Personer i øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, pårørende, der anvender mundbind for at beskytte en person i øget risiko samt personer bekræftet smittet med COVID-19, eller mistænkt for dette, bør dog ud fra et forsigtighedsprincip ikke benytte stofmundbind. De skal i stedet anvende et fabriksfremstillet CE-mærket mundbind, fx type I, da de har en dokumenteret høj filtreringsgrad.

Stofmundbindet skal vaskes ved mindst 60 grader

Stofmundbind kan genanvendes, og kan derfor være et mere bæredygtigt alternativ til engangsmundbind. Stofmundbind bør dog udskiftes og vaskes efter hver brug, og når det bliver beskidt eller fugtigt.

Benytter man stofmundbind, bør man derfor medbringe flere mundbind samt en pose, der kan lukkes til at opbevare de brugte. Stofmundbind bør kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader.

Ansigtsvisirer: Et alternativ til mundbind

Et ansigtsvisir er en skærm, typisk lavet af plastik, der dækker hele eller dele af ansigtet og på denne måde kan virke som en barriere for viruspartikler. Uanset hvor meget af ansigtet, der dækkes, slutter et visir ikke helt tæt om ansigtet, og kvaliteten kan derfor variere. Det kan påvirke, hvor god den smitteforebyggende effekt må antages at være. 

Et ansigtsvisir anbefales som alternativ til mundbind i særlige situationer, hvor mundbind ikke er egnet, fx for personer, der ikke kan anvende et mundbind, eller hvor det er vigtigt at vise ansigtet i situationen. Personer med visse lidelser, fx eksem i ansigtet, allergi eller tilstande, som gør, at et mundbind ikke kan slutte tæt om ansigtet, kan bruge et visir som alternativ til mundbind. 

Ansigtsvisir kan også være en fordel i forhold til omgivelserne, og kan anvendes ved kommunikation med personer, som er høre- eller synshæmmede, eller hvor der er behov for mundaflæsning, da munden er synlig, og da et visir ikke i samme grad dæmper lyden, som et mundbind kan gøre. Desuden kan et visir anvendes i andre situationer, hvor det er vigtigt at vise ansigt, fx når man taler med et barn, som pårørende til en person med demens og lignende. 

Anvendes et visir, er det væsentligt at være opmærksom på, at visiret ikke filtrerer udåndingsluften på samme måde som et mundbind, og at ikke alle visir produceres efter fælles industrielle standarder, hvilket gør, at kvaliteten kan variere.

Forholdsregler ved brug af visir

Et visir kan modsat engangsmundbind generelt anvendes en hel dag, og nogle typer kan endvidere desinficeres/afvaskes og genbruges. Visiret skal dog håndteres korrekt ligesom mundbind.

Det betyder, at det ikke bør berøres under brug, og at der ved af- og påtagning bør foretages vask eller afspritning af hænder for ikke at være en potentiel kilde til kontaktsmitte.

Der findes forskellige typer af visir. Et heldækkende ansigtsvisir er at foretrække, og særligt på sundheds-, ældre og socialområdet bør der kun anvendes heldækkende ansigtsvisirer, der både dækker mund, næse og øjne. 

I det offentlige rum vurderer Statens Serum Institut, at et såkaldt halvvisir, der kun dækker næse og mund, kan anvendes som et alternativ til mundbind, når formålet er at beskytte bærerens omgivelser mod smitte. For at kunne anvendes som alternativ skal halvvisiret dog opfylde en række kriterier: 

 • Dække hele næse og mund på bæreren.
 • Dække i siderne, således at dråber fra bærerens mund eller næse ikke sendes ud i omgivelserne, når ansigtet bevæges.
 • Være tætsiddende så udåndingsluften fortrinsvis rammer visiret, men ikke så tætsiddende, at vejrtrækningen bliver besværet, og trykforhold presser udåndingsluften ud langs siderne af visiret i stedet.
 • Skal enten være til engangsbrug eller flergangsbrug. Hvis det er til flergangsbrug, bør der findes en egnet og nem metode til effektiv rengøring (fx rengøring med vand og sæbe eller rengøring i opvaskemaskine).
 • Må ikke deles med andre, medmindre det tåler varmedesinfektion ved 80 grader i minimum 10 minutter.