Udbredelse af den mere smitsomme B.1.1.7 i Danmark

20-01-2021

Selvom udbredelsen af den mere smitsomme virusvariant B.1.1.7 fortsat er på et lavt niveau i Danmark, stiger variantens andel af de positive prøver uge for uge. Det forventes, at den mere smitsomme variant i løbet af de kommende måneder vil blive den dominerende i Danmark.

  • Den mere smitsomme variant af SARS-CoV-2 virus, B.1.1.7, breder sig fortsat i Danmark.
  • Varianten er indtil videre fundet hos 383 personer. I uge 2 var andelen af B.1.1.7 6,6 pct.
  • B.1.1.7 findes i hele Danmark, men er særligt udbredt i Region Sjælland.
  • B.1.1.7 ventes fra midten af februar at blive den dominerende variant i Danmark.

Det er ganske almindeligt, at en virus som SARS-CoV-2 løbende ændrer sig gennem såkaldte mutationer. Generelt gælder, at jo mere udbredt et virus er, jo flere mutationer vil der forekomme. Der er allerede registreret flere tusinde mutationer i SARS-CoV-2, og det må forventes, at dette antal vil fortsætte med at stige. 

Mens de fleste muterede virusvarianter ikke har nogen særlige konsekvenser, og med tiden vil blive fortrængt af andre, kan enkelte virusvarianter medføre et mere alvorligt sygdomsforløb eller reducere effekt af medicin og/eller vacciner, mens andre kan øge smitterisikoen. 

Den mere smitsomme virusvariant af COVID-19 – det såkaldte virusvariant B.1.1.7 –  giver aktuelt internationalt anledning til stor bekymring. Den nye virusvariant blev først opdaget i England d. 20. september 2020. På bare fem uger i november og december 2020 er antallet af COVID-19-tilfælde i Storbritannien firedoblet, hvorefter varianten nu er den dominerende. En tilsvarende udvikling ses i Irland. Senest har det amerikanske Center for Disease Control d. 15. januar 2021 advaret om risikoen for yderligere smittespredning i USA som følge af denne virusvariant. 

På baggrund af danske data har Statens Serum Institut (SSI) beregnet, at B.1.1.7 er omkring 40 pct. mere smitsom end gennemsnittet for de øvrige SARS-CoV-2-varianter. Dette estimat er dog behæftet med betydelige usikkerheder, idet datagrundlaget endnu er lille. 

Derimod er sygdomsforløbet ikke mere alvorligt, og de første tests tyder på, at de godkendte vacciner fra Pfizer og Moderna også yder beskyttelse mod denne variant.

Stigende udbredelse af B.1.1.7 i Danmark

For at finde ud af hvilke typer virus, der cirkulerer i Danmark, foretager sundhedsmyndighederne såkaldt genomsekventering af de positive COVID-19-prøver. Det er i denne sekventering, det slås fast, om en person, der er smittet med COVID-19, har den mere smitsomme variant B.1.1.7. 

Frem til midten af uge 2, 2021 blev der fundet 383 tilfælde af den mere smitsomme virusvariant i Danmark – heraf 206 alene i uge 1 og uge 2. Ser man på prøvetidspunktet, viser figur 1 et tydeligt stigende antal påviste tilfælde gennem december 2020 og starten af 2021. 

Samtidig er andelen af den mere smitsomme variant ud af alle sekventerede COVID-19-tilfælde i Danmark steget fra 0,2 pct. i uge 49, 2020 til foreløbigt 6,6 pct. i uge 2, 2021. 

Den geografiske fordeling på tværs af Danmark i figur 2 viser, at smitten med den mere smitsomme virusvariant er fundet i alle regioner.

Figur 1: Antal smittede med den mere smitsomme virusvariant efter prøvetidspunkt

Figur 2: Antal smittede med den mere smitsomme virusvariant efter region

Kilde: SSI.

Anm: * Uge 2 omfatter kun perioden fra 11. januar til og med 14. januar.

Som figur 3 viser, steg andelen af den nye mere smitsomme variant i alle danske regioner fra uge 53, 2020 til uge 2, 2021 med undtagelse af i Nordjylland.

Figur 3: Andel i pct. af den mere smitsomme variant i uge 53, uge 1 og uge 2* opdelt efter region

Kilde: SSI
Anm.: * Uge 2 går kun til og med 14. januar 2021.

Scenarier for udviklingen i Danmark

Ekspertgruppen for matematiske modellering af COVID-19, der ledes af SSI, har forsøgt at simulere den forventede udvikling i spredningen af B.1.1.7 ud fra ni forskellige scenarier i perioden 15. januar til 31. marts 2021.

I modsætning til tidligere simuleringer indgår effekten af vaccineudrulning i den seneste beregning fra 15. januar 2021, som du kan læse her:

Prognoser for smittetal med fokus på udviklingen i cluster B.1.1.7 (ssi.dk)

SSI’s simulationer viser, at med et såkaldt kontakttal fra midten af januar 2021 på 0,85 for de hidtidige kendte COVID-19-varianter og et kontakttal på 1,16 for den nye B.1.1.7-variant, kan antallet af dagligt smittede ved udgangen af marts 2021 være på 400 personer.

Læs artiklen om, hvad kontakttallet er for en størrelse her:

Bag om COVID-19-nøgletallene: Hvad er kontakttallet?

Hvis kontakttallet igen skulle stige til 0,9, vil antallet af daglige nye smittede ved udgangen af marts nå 1.000 personer.

Beregningerne bekræfter betydningen af at holde kontakttallet lavt og samtidigt at vaccinere en så stor del af befolkningen, som det er muligt. Under nedlukningen i marts og april 2020 lykkedes det at sænke kontakttallet til 0,7, mens de seneste skøn for det aktuelle kontakttal ligger på 0,6 (svarende til 0,82 for den nye variant). 

Figur 4: Forventede antal dagligt smittede i Danmark, afhængigt af kontakttallet, 15. januar 2021 til 31. marts 2021


Kilde: SSI
Anm.: Opgørelsen viser det forventede antal smittede personer i Danmark for forskellige scenarier af kontakttallet 

Cluster B.1.1.7 vil blive dominerende i Danmark

Med udgangspunkt i SSI’s relative kontakttal for B.1.1.7 og status quo for den aktuelle situation, forventes det, at B.1.1.7 vil udgøre halvdelen af de cirkulerende virusstammer i Danmark i midten af februar 2021. Idet den mere smitsomme virusvariant har den samme effekt som et højere kontakttal, bekræfter simuleringen af de forskellige scenarier, hvor afgørende det er at nedbringe kontakttallet. 

Det er baggrunden for, at sundhedsmyndighederne har anbefalet en yderligere nedlukning af en række samfundsaktiviteter gældende fra starten af 2021, og at disse er indført af regeringen. 

Læs mere om de aktuelle tiltag og restriktioner, der gælder, her:

Råd og regler

Læs mere om nye tiltag og restriktioner i relation til Cluster B.1.1.7 her:

Skærpet forsamlingsforbud og øvrige tiltag for at imødegå cluster B.1.1.7

Det forventes, at vaccinationen af særligt sårbare grupper fra marts vil begynde at have en effekt, først på hospitalsindlæggelser og senere på smittespredningen i Danmark. De hidtil godkendte vacciner vurderes at yde den samme beskyttelse mod den mere smitsomme variant, som mod de tidligere virusvarianter.