Befolkningens kendskab til COVID - 19 vacciners virkning og bivirkninger

08-06-2021

En vigtig forudsætning for, at den enkelte borger kan træffe et informeret valg om vaccination er, at beslutningen træffes med afsæt i pålidelige oplysninger om vacciners sikkerhed og effekt. Lægemiddelstyrelsen har i en befolkningsundersøgelse ved Epinion taget temperaturen på befolkningens kendskab til COVID-19-vaccinernes virkninger og bivirkninger.

  • Danskerne har generelt styr på effekten af vacciner mod COVID-19
  • Danskerne undervurderer hvor ofte, der opleves milde bivirkninger efter COVID-19-vaccination
  • De fleste danskere har tillid til COVID-19 vaccinerne, mens knap en fjerdedel er skeptiske

Læs den fulde undersøgelse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:

Undersøgelse: Befolkningens kendskab til COVID-19-vacciners virkning og bivirkning (laegemiddelstyrelsen.dk)

Styr på effekten af vacciner

Danskerne er generelt godt informeret om, hvordan COVID-19-vaccinerne modvirker sygdommen, sådan som det er dokumenteret i forsøg forud for godkendelserne. Således mener ni ud af ti, at man som vaccineret har mindre risiko for at få COVID-19.

Hvis man på trods af vaccinationen alligevel får COVD-19, mener syv ud af ti, at man ikke bliver lige så syg, som man var blevet uden vaccinen. Otte ud af ti danskere mener desuden, at vaccinen nedsætter risikoen for hospitalsindlæggelse.

Læs mere om effekten af vaccinerne her:

Er COVID-19-vaccinerne effektive og sikre?

Oftere milde bivirkninger end forventet

Næsten halvdelen af danskerne undervurderer, hvor ofte man kan forvente at få milde forbigående bivirkninger som eksempelvis feber, hovedpine og rødmen ved indstiksstedet efter en COVID-19-vaccination.

Desuden vil næsten fire ud af ti danskere kontakte deres egen læge, hvis de får feber som en bivirkning efter COVID-19-vaccinestikket, selvom det oftest er en forbigående bivirkning, som ikke kræver lægebehandling.

Læs mere om bivirkninger ved COVID-19 vaccinen her:

Er der mange bivirkninger ved COVID-19-vacciner?

De fleste har tillid til vaccinerne

Over halvdelen af danskerne har tillid til vaccinerne mod COVID-19, men knap en fjerdedel svarer adspurgt, at de er skeptiske over for vaccinerne. Langt størstedelen synes, at udvikling og godkendelse af vaccinerne mod COVID-19 er gået hurtigt, og at godkendelsen ikke bør gå hurtigere, hvis det betyder, at man er mindre sikker på sikkerheden og effekten.

Knap halvdelen af danskerne er bekymrede for at få bivirkninger af vaccinen. Det gælder særligt kvinder mellem 35-50 år.