Mørketallet for COVID-19

24-08-2020

Resumé

For at vurdere en pandemi-trussel som COVID-19 er det helt afgørende at forstå både udbredelsen og alvorligheden af sygdommen. For at kunne bestemme alvorligheden, herunder dødeligheden, er man nødt til at kende eller estimere det totale antal, der har haft sygdommen.

 Mørketallet er et udtryk for hvor mange, der har været smittet med en given infektion uden at indgå i statistikkerne for sygdommen. Mørketallet kan opgøres i forhold til forskellige kendte størrelser som fx antal bekræftede tilfælde, antal indlagte eller antal dødsfald som følge af sygdommen. Mørketallet er således helt afhængigt af, hvilken størrelse man ser det i forhold til. 

Denne rapport handler om, hvorfor mørketallet er vigtigt at kende, og hvordan man kan bestemme det.

Fokus på mørketallet for COVID-19

Læs rapporten på Statens Serum Instituts hjemmeside

Fokusrapport - Mørketal (ssi.dk)