Fokusrapport: Udbrud på grundskoler

18-11-2020

Resumé

Der har i takt med udbredelsen af epidemien med covid-19 været et stigende behov for et nationalt overblik over smittespredning og omfang af smitte med covid-19 på landets grundskoler. På den baggrund har Statens Serum Institut (SSI) i samarbejde med Danmarks Statistik (DST) etableret en løbende monitorering af mulige udbrud af covid-19 på grundskoler baseret på registerdata. Denne løbende monitorering skal være med til at sikre et bedre datagrundlag til at følge og vurdere udviklingen af covid-19 epidemien på grundskolerne samt understøtte eventuelle forebyggende tiltag på skoler.

Fokusrapport: Udbrud på grundskoler

Læs mere hos Statens Serum Institut

Fokusrapport: Udbrud på grundskoler (ssi.dk)