COVID-19-smitte blandt forskellige befolkningsgrupper

02-10-2020

Resumé

En rapport fra Statens Serum Institut viser, at personer med ikke-vestlig herkomst er overrepræsenteret blandt dem, der er smittet med COVID-19. Personer med ikke-vestlig herkomst udgjorde således 25,7 pct. af de smittede imellem februar og september 2020, mens de kun udgør 8,9 pct. af den samlede befolkning. Personer med dansk herkomst har i samme periode udgjort 69,2% af COVID-19-tilfældene. Det er mindre end de 86,2%, som udgør deres andel af befolkningen. 

I rapporten beskrives nogle af de forhold, der kan være med til at belyse mulige årsager til denne forskel, herunder erhverv og boligforhold.

Status på COVID-19-smitte blandt etniske minoriteter i Danmark

Læs rapporten på Statens Serum Instituts hjemmeside

Tal og fakta om COVID-19 og herkomst (ssi.dk)