Ekspertrapport af d. 23. oktober, 2020. Incidens og fremskrivning af COVID-19 tilfælde

23-10-2020

Resumé

I indeværende tekniske rapport har ekspertgruppen for matematisk modellering udviklet en række metoder til at estimere antallet af nysmittede med COVID-19 per dag og kontakttallet, hvor der tages højde for variationer i testintensiteten. Yderligere, præsenteres regionale 14-dages fremskrivninger af antal daglige COVID-19 positive test (med 95% prædiktionsinterval), estimeret ved et konstant antal daglige test i perioden.

Ekspertrapport af d. 23. oktober, 2020.

Læs mere hos Statens Serum Institut

Ekspertrapport af d. 23. oktober, 2020 (ssi.dk).