Resultater fra antistofundersøgelse: 2,2 pct. af befolkningen har været smittet

07-10-2020

Resumé

I uge 34-36 blev 18.000 tilfældigt udvalgte borgere inviteret til at få målt antistoffer mod COVID-19-infektion. Resultaterne tyder på, at 2,2% af den danske befolkning har været smittet med COVID-19 frem til 15. august 2020. 

Formålet med befolkningsundersøgelsen er at måle, hvor fremskreden COVID-19-epidemien er i samfundet, som grundlag for bedst muligt at kunne bekæmpe epidemien. En bedre forståelse af smittens udbredelse kan også bruges til at udtale sig om hvilke aldersgrupper, der har været mest ramt og hvilke dele af landet, der har været mere eller mindre påvirket af smitten. Undersøgelsen kan også bidrage til en bedre forståelse af, hvor mange der smittes med få eller ingen symptomer til følge og til at vurdere alvorlighed af COVID-19-infektion, fx ved at sætte antallet af indlagte i relation til samtlige smittede. Undersøgelsen er et resultat af en politisk aftale om genåbningen af Danmark efter nedlukningen i marts måned.

Resultater af antistofundersøgelse med 18.000 inviterede deltagere