Estimerede scenarier for udviklingen i cluster B.1.1.7

04-01-2021

Resumé

Ekspertgruppen for matematisk modellering har i et tidligere notat til Sundheds- og ældreministeriet estimeret vækstraten for B.1.1.7 i Danmark ud fra de aktuelle stikprøveresultater fra helgenomsekventeringen. Desuden er der i en agentbaseret model simuleret den forventede udvikling i spredningen af cluster B.1.1.7. I dette notat bidrager ekspertgruppen med en række scenarier for udviklingen i cluster B.1.1.7 givent en række antagelser.

Estimerede scenarier for udviklingen i cluster B.1.1.7

Læs mere hos Statens Serum Institut

Estimerede scenarier for udviklingen i cluster B.1.1.7