Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19

12-01-2021

Resumé

Retningslinjen fastlægger de faglige rammer for den nationale udrulning af vaccination mod COVID-19 i Danmark. I retningslinjen beskrives de overordnede målsætninger med vaccinationsindsatsen, samt principper for prioritering og visitation til vaccination i en situation med begrænsede forsyninger.

Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19