Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj

01-05-2021

Resumé

I forbindelse med planen for genåbning af Danmark pr. 6. maj har Statens Serum Institut (SSI) leveret rådgivning og en række kvalitative risikovurderinger til at understøtte de politiske overvejelser og beslutninger. Læs materialet til baggrund for udfasning af restriktionerne.