Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplanen for 21. maj

15-05-2021

Resumé

På trods af stigningen i antallet af nye tilfælde, holder den observerede udvikling sig fortsat under niveauet for de tidligere prognoser for både smittetal og indlæggelser, og der vurderes at være bevaret epidemikontrol på grund af den massive testningsindsats og implementering af en model for automatisk nedlukning.