Ungdomspanelets anbefalinger til unges trivsel

12-05-2021

Resumé

I marts 2021 nedsatte regeringen et ungdomspanel, som skulle se på, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, pandemien har skabt, og generelt forbedre ungdomslivet. Nu er panelet kommet med deres anbefalinger.

Udgivelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd