Danskernes holdning til Sundhedsstyrelsens kommunikation ifm. COVID-19 epidemien

31-03-2021

Resumé

Sundhedsstyrelsen har kommunikeret massivt til den danske befolkning med flere forskellige budskaber og via flere forskellige kanaler i løbet af COVID-19-epidemien. Undersøgelser fra Epinion viser, at danskerne har tillid til kommunikationen fra sundhedsmyndighederne og at denne er klar og tydelig. Det fremgår dog også, at kommunikationen kan blive mere tydelig i forhold til at håndtere de udfordringer, som COVID-19 skaber for hverdagen.